Ny byggemetode kan blive lovkrav

I 2020 bør der være krav i bygningsreglementet om at bruge commissioning på alle større byggerier. Det mener professor Per Heiselberg fra Aalborg Universitets Strategiske Forskningscenter for Energineutralt Byggeri.

»Der er mange nye bygninger, der ikke lever op til de de forventninger, vi har til dem. De har et reelt energiforbrug, som er meget større end det forventede. Vi kender til flere cases, hvor det er mere end en halv gang højere end beregnet,« fortæller han.

Folketinget har besluttet at stramme kravene til nye bygningers energi­forbrug hvert femte år. Det skete senest i 2010, og den næste stramning forventes at træde i kraft med udgangen af 2015. I 2020 bliver energikravene til standardklassen strammet yderligere, så nye bygninger stort set ikke bruger energi. Ifølge et EU-direktiv taler man om en ‘Near­ly Zero Energy Building’. Men kravene, som de er formuleret i det danske bygningsreglement, retter sig kun mod bygningernes beregnede energiforbrug – den såkaldte energiramme. Der er ingen, der holder øje med, om bygningernes reelle energiforbrug svarer til det beregnede.

Et krav i bygningsreglementet

Men det bør laves om, mener Per Heiselberg. Og metoden bør være at gøre brug af commissioning til et krav i bygningsreglementet undtagen for småhuse.

»I første omgang bør kravet indføres for større byggerier – både erhverv og større boligbyggerier. Men det skal ikke gælde for parcelhuse,« siger han.

Dermed vil Danmark følge i sporet på USA, hvor myndighedskrav om at bruge commissioning har bredt sig siden 1990’erne. I New York er det eksempelvis et krav, at der bliver udført såkaldt retro-commissioning på alle større bygninger.

Fra politisk side er der åbnet op for at indføre lignende krav i Danmark. I regeringens strategi for energirenovering af bygninger, der blev lanceret i maj sidste år, er et af initiativerne således, at ‘undersøge muligheden for at indføre krav om anvendelse af commissioning ved visse typer større bygninger med komplicerede installationer’.

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) er for øjeblikket i gang med at gennemføre en analyse, men resultaterne er endnu ikke klar.

»Spørgsmålet er, om man skal stille krav om en fuld commissioning-proces, eller om man kan nøjes med at stille krav til enkelte dele af bygningen,« forklarer forskningschef Søren Aggerholm fra SBi.

Statslige bygherrer presser på

Uanset hvad SBi ender med at konkludere, vokser presset for at bruge commissioning. Eksempelvis har de fleste ordninger for bæredygtighedscertificering krav om, at man bruger commissioning.

Og i dele af staten har man allerede taget forskud på kravene. I Bygningsstyrelsens resultatkontrakt for 2015 er der således et krav om, at styrelsen udvikler en metode til at stille såkaldte ‘performancekrav,’ og at kravene bliver taget i brug på konkrete byggerier. Det er allerede sket på flere laboratoriebyggerier som på universiteterne i Aarhus, Odense og København.