Ny brændeafgift er småpenge i forhold til skatten på fjernvarme

Ny brændeafgift er småpenge i forhold til skatten på fjernvarme

Den kritiserede forsyningssikkerhedsafgift på brænde udgør under halvdelen af, hvad danskere med naturgas-fjernvarme og private olie- og gasfyr skal betale i afgift til staten, viser beregninger, Ingeniøren har foretaget.

Brændeproducenter og forbrugere, som fyrer med billigt brænde, raser over forslaget om en ny afgift på brænde, den såkaldte forsyningssikkerhedsafgift, fordi den medfører pæne stigninger i udgiften til at fyre med brænde.

Læs også: Advarsler mod brændeafgift strømmer ind

Men kigger man på, hvad forbrugere, der opvarmer med naturgas-fjernvarme, oliefyr eller gasfyr, samlet set skal betale i energiafgift til staten i 2020, når afgiften er fuldt indfaset, så er afgiften på brænde under eller langt under halvdelen af, hvad andre typer varme-forbrugere spytter i statskassen.

Det viser en opgørelse, som Ingeniøren har udarbejdet med hjælp fra Dansk Energi og tal fra Energitjenesten, Teknologisk Institut og Dansk Fjernvarme. Tallene gælder et standardhus på 130 kvm med et varmeforbrug på 18.100 kWh.

Ifølge afdelingschef i Dansk Energi Charlotte Søndergren må forbrugerne indstille sig på, at den tid er forbi, hvor biomasse var fritaget for afgift og dermed rigtig billig:

»Et stort fossilt, afgiftsbelagt brændselsforbrug gjorde, at der har været penge nok i statskassen til, at man har kunnet fritage biomassen. Sådan er det ikke mere, men når det er sagt, så viser jeres opgørelse jo samtidig, at biomassen stadig slipper langt billigere i afgift end for eksempel naturgas og oliefyr,« siger hun.

Også afgift på sund mad

Hun erkender, at det kan virke ulogisk, at man lægger afgift på noget, man gerne vil have folk til at bruge mere af, men henviser til, at staten – for at skaffe penge i kassen – jo også afgiftsbelægger sunde madvarer, selvom man gerne vil have folk til at spise flere af dem.

»Som organisation havde vi hellere set, at pengene blev skaffet via andre skatter, men når det nu ikke sker, er det vigtigt, at også den individuelle fyring med biomasse rammes, så det ikke udhuler den langt mere brændselseffektive anvendelse i kraftvarme-sektoren,« siger Charlotte Søndergren.

Ifølge Ingeniørens tal ligger afgifterne i 2020 for et hus opvarmet med brændeovn eller brændekedel (centralvarme) på omkring 3.700 kroner, mens træpillefyret, som anvender energien mere effektivt, slipper med cirka 3.000 kroner om året.

En husejer med naturgas-fjernvarme skal derimod i 2020 betale hele 8.461 kroner om året i afgifter, hvilket er en sum af de afgifter, som hele tiden har ligget på fossile brændsler og en lidt lavere sats for forsyningssikkerhedsafgiften.

Opvarmer man i stedet sit hus med oliefyr, så lyder beløbet på 7.686 kr., og for indehavere af naturgasfyr summer afgifterne sig op på 7.464 kr. om året i 2020.

Brænde billigst overalt

Kigger man på den samlede pris for at opvarme et standardhus med de forskellige opvarmningsformer, er brændefyring stadig langt den billigste opvarmningsform. Regnestykkerne er inklusive energikøb, afskrivninger, drift og vedligeholdelse samt afgifterne, som de vil se ud i 2020:

Her koster opvarmning med en brændekedel eller brændeovn mellem 12.500 og 16.500 om året, mens oliefyret topper med 28.727 kr. om året. Herefter kommer naturgasfyret fjernvarme med 22.316 kr. og træpille-fyr til 21.009 kr. – primært fordi træpiller er meget dyre i indkøb. Individuel naturgasfyring koster 20.645 kr. om året.

Også den grønne organisation Det Økologiske Råd mener, at det er helt rimeligt at brænde afgiftbelægges:

»Brændefyring er en meget forurenende opvarmningsform på grund af stort udslip af partikler, som er sundhedsskadelige,« siger rådets sekretariatschef, Christian Ege.

Han tilføjer, at den seneste forskning har vist, at fyring med brænde ikke er CO2-neutralt – sådan som man hidtil har betragtet det. Der er en kraftig klimaeffekt, fordi partikler farver indlandsisen og dermed nedsætter tilbagestrålingen af varme fra jorden.

»Udformningen af afgiften synes vi dog er bureaukratisk, og den giver for lille miljøeffekt. Vi har i stedet foreslået en afgift på fyringsenheden, som giver mulighed for at fremme de mindst forurenende. Skatteministeriet har afvist det med, at det ikke kan godkendes i EU, fordi det ikke inddrager den indfyrede mængde. Derfor arbejder vi nu på et revideret forslag, hvor dette inddrages – men vi fastholder afgift på fyringsenheden,« siger han.

Forsyningssikkerhedsafgiften skal være med til at dække hullet i statskassen som følge af et mindre forbrug af fossile (afgiftsbelagte) brændsler. Den lægges på alle brændsler til rumopvarmning.

Afgiften er fastsat til 11,4 kr. pr. GJ brændværdi for alle brændsler – stigende til 21,8 kr. pr. GJ i 2020 for de fossile brændsler og 29,7 kr. pr. GJ i 2020 for biomasse og biogas.

Kommentarer (102)

Så fordi en åndsvag afgift er tilstrækkelig lille sammenlignet med andre hjernedøde afgifter, så er det OK?

"Afgiften er fastsat til 11,4 kr. pr. GJ brændværdi for alle brændsler – stigende til 21,8 GJ i 2020 for de fossile brændsler og 29,7 GJ i 2020 for biomasse og biogas."

Viser med alt tydelighed, at der bare skal penge i kassen, uanset om energien er miljøvenlig eller ej.

  • 36
  • 5

Ja, her ser man tydelig at Hr. Lidegaards "Grønne omstilling" kun er et stort blufnummer - og jo mere grøn man bliver, jo mere skal man betale.

Dette burde hedde den "Sorte Omstilling", for det betyder at fossilt heletiden bliver relativt billigere en "Grønt". Det viser også hvorfor os der har CO2-neutral fjernvarme ser voldsomme stigninger, 45% på 5 år isforhold til produktionsprisen.

Måske man skulle have et kulfyr i kælderen!

  • 27
  • 2

Hvorfor overhovedet spørge denne organisation?

»Brændefyring er en meget forurenende opvarmningsform på grund af stort udslip af partikler, som er sundhedsskadelige,« siger rådets sekretariatschef Christian Ege.

Han tilføjer, at den seneste forskning har vist, at fyring med brænde ikke er CO2-neutralt – sådan som man hidtil har betragtet det. Der er en kraftig klimaeffekt, fordi partikler farver indlandsisen og dermed nedsætter tilbagestrålingen af varme fra jorden.

De fleste brændeovne der bruges hyppigt, står ikke i byerne. Så er postulatet iøvrigt ikke eftervist.

Selve brændefyrring med lokalt brænde ER CO2 neutralt, så hvilken forskning tages som gidsel i den påstand? Farvning af indlandsis med udelukkende brænderøg, er da ikke nogen forskning der viser.

  • 31
  • 5