Ny blogger: Vi må vænne os til, at VE syner i landskabet

Glenda Napier, CEO for klyngeorganisationen Energy Cluster Denmark, er ny blogger på Ingeniøren. Illustration: Freepik

Den grønne omstilling er et skift, der påvirker og udfordrer alle sider af samfundslivet. Teknologi, økonomi, infrastruktur, forbrug. Det er også en udvikling, der stiller nye krav til samarbejdet mellem alverdens inter­essenter. En stor del af dem – universiteter, virksomheder, kommuner – er samlet i klyngeorganisationen Energy Cluster Denmark.

Her er Glenda Napier CEO, og fremover vil hun blogge på ing.dk om udfordringer og løsninger i den grønne omstilling. Her svarer hun på tre aktuelle spørgsmål på energiområdet.

Hvor ser du de største forhindringer for grøn omstilling?

Der er tre områder, som udfordrer vores nationale ambition om en 70 procents reduktion i 2030 og fuld klimaneutralitet senest i 2050.

For det første kan vi risikere at komme for sent i gang med at implementere både kendt og ny teknologi i det omfang, det kræves for at nå vores mål. Det tager f.eks. tid at forberede, udbyde og eksekvere nye energiparker, som er nødvendige for at nå målene. Den tid har vi ikke, og i værste fald kan det tage for lang tid at komme i gang.

For det andet kan vi støde på knaphed i funding og risikovenlig kapital, som er afgørende for at udvikle og skalere nye energiteknologier. Det gælder hele TRL-stigen (Technology Readyness Level). På de tidligere TRL-niveauer er det væsentligt, at forskningen støttes tilstrækkeligt for at udvikle ny viden om fremtidens løsninger. Og på de mellemhøje og høje trin er investeringer i f.eks. fuldskala-demonstration og -skalering af PtX-anlæg eller opbygning af sammenhængende værdikæder for CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage, red.) nødvendige.

For det tredje er den grønne omstilling vældig kompleks. Den handler om evnen og viljen til at træde nye veje og gøre dem farbare. Sektorkobling er teknologisk vanskeligt nok i sig selv. Men vi skal også nedbryde regulatoriske siloer, eksempelvis, og sagsbehandling og godkendelsesprocesserne til vedvarende energi skal efterses og forbedres på tværs af forskellige resortområder i Danmark.

Der er meget uforløst potentiale i udbygning af solceller i Danmark. Hvad skulle der i dine øjne til for at sætte fart i udbygningen?

En vigtig del af den grønne omstilling handler om at acceptere, at vi indimellem kan høre og se den. Vindmøller og solcelleanlæg er mere synlige end klimagasser, men er langt at foretrække. Så en del af opgaven er at sikre, at der bliver en større accept i offentligheden af, at den vedvarende energi er synlig med det blotte øje.

Jeg tror, en vigtig vej til accept og reduktion af NIMBY (Not In My Back Yard, red.) er at se til andelsbevægelsen, hvor medejerskab og fællesskaber altid har været gode til at sikre opbakning til løsninger for et fælles bedste. Solceller er til gavn for os alle, men solceller, som bliver besluttet i den ene ende af landet og skæmmer udsigten i den anden ende, får det svært.

Endelig skal vi også her sikre, at sagsbehandling og godkendelsesprocesserne afbureaukratiseres og forenkles. Det har både investorer og naboer brug for.

En af de aktuelle diskussioner om energi handler om produktion af brint. Her advarer mange om, at der er alt for meget energitab ved brint frem for at bruge strømmen direkte. Hvad tænker du her?

Udfordringen med den grønne omstilling er, at vi skal vinke farvel til ret suveræne energiprodukter. Fossil energi er billigt, energitæt, rigeligt; det er nemt at opbevare og distribuere; og vi har indrettet samfundet på, at vi har en fremragende, effektiv energikilde til alt fra fjernvarme og elforsyning til flybrændstof.

Der er ikke én silver bullet, som kan klare det hele lige så godt. Det er f.eks. urealistisk at tro på et scenarie, hvor én vedvarende energitype kan erstatte alle fossile energiformer. F.eks. vil naturgas blive erstattet af flere løsninger. Husstande med naturgas skal om muligt overgå til fjernvarme eller individuelle varmeløsninger (som f.eks. direkte elektrificerede varmepumper) eller lokal fjernvarme/nærvarme, også kendt som termonettet, eller til biogas.

Men der er ingen tvivl om, at fremtiden er elektrisk. Enten direkte eller indirekte. Den direkte form for elektricitet er klart den mest effektive og klart at foretrække. Det sker, når strømmen fra vindmøller eller solceller ender i vores stikkontakt, f.eks. opvarmning via varmepumper i vores private hjem. Men ikke alle processer kan elektrificeres direkte. Det kan f.eks. være tunge fartøjer eller industrielle varmeprocesser.

Den grønne omstilling handler om en række forskellige indsatser, som sammen gør det muligt; som sammen præsenterer et praktisk anvendeligt og bæredygtigt alternativ. Professor fra Aalborg Universitet, Brian Vad Mathiesen, har formuleret det som ‘mange bække små’, og det er jeg enig i. Den grønne omstilling kræver, at vi bruger en vifte af vedvarende energiløsninger de steder, hvor det giver mest mening, og vi konstant forbedrer os på de områder, hvor vi ikke er i mål endnu.

Brint er ikke et stand alone-produkt, men en vigtig byggesten blandt flere i at udbygge og udnytte den vedvarende energiproduktion og et element i den grønne omstilling. Brint styrker værdien af vind, og kombineret med energieffektivisering kan vi reducere konsekvensen af konverteringstabet. Det er nemmere at forsyne et mindre energiforbrug med 100 pct. vedvarende energi, og den billigste energi er den, man ikke bruger.

Ja, der er store konverteringstab i elektrolyse, ligesom der er i syntese­processerne, når brint skal forædles til grønne brændsler. Derfor skal vi elektrificere det, der kan direkte elektrificeres uden konvertering.

Resten, de såkaldte hard to ­abate-sektorer som f.eks. flytransporten, skal undergå en indirekte elektrificering, som kan være via brint eller forædlinger heraf. Verden har brug for brint, men brint kan ikke gøre det alene.

Glenda Napier er CEO i klynge-organisationen Energy Cluster Denmark. Læs og debatter hendes blog på ing.dk/blogs/vejen-gron-energi

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Tjae hvis VE anlæg blot havde de samme rettigheder og muligheder som andet infrastruktur og landbrug så ville godkendelsesprocessen kunne reduceres betragtelig! Vi står i en særdeles trængt energi krise og alligevel stå bla Simens over for at skulle fyre folk. Vi har behov for politikkere der ikke bare snakker om 2050 planer , men sikre den fornødne fundament og struktur der skal til for at vi i Europa bliver selvforsynende med ren energi! NU!

 • 81
 • 10

Ved ved hvordan vi opsætter vindmøller på havet under horisonten; At sætte i værk.

Ved ved hvordan vi opstætter solceller på bygninger; At sætte i værk.

At spolere andre menneskers udsigt og livskvalitet for ussel profit er en tåbelig uskik.

At omlægge landbrugsarealer til solcelle marker for usselprofit, er en tåbelig uskik. (der kunne laves mad eller genrejses skov)

Dertil så er nærværende blogger, en der har seriøse personlige økonomiske interesser i at få lov at pådutte andre mennesker reduceret livskvalitet.

At trække NIMBY og/eller "du er imod den grønne omstilling" kortene, er en umanerligt sørgelig en strategi som udelukkende bruges til at få folk til at klappe kaje.

 • Energi bliver kun ganske få håndører dyrere ved at passe tage hensyn til andre mennesker og bruge jorden til mad/skovrejsning.

Hvorfor er dette så forfærdeligt ?

ja ja - jeg ved godt at bloggeren også forslår at de nærmeste naboer kan få en håndbajer at trøste sig på. Hvad får naboens nabo ? (altså alle der kan se møllen fra deres matrikkel)

Men hvorfor forslår bloggeren ikke at der opstilles vindmøller på Christiansborgs slotsplads, Københavns Rådhusplads og ligende steder ?

Der skal jo kun en lov ændring til så kan det fint lade sig gøre!

 • 25
 • 50

gerne, såfremt det ikke sker på vore smukke og enestående (kultur)landskabers bekostning!!

Jada - intet pynter som gylletanke, 25 m høje kornsiloer og kæmpe raps- majs- og bygørkener for ikke at tale om de mange smukke asfalterede arealer.

Vel ?

 • 72
 • 11

Tjae hvis VE anlæg blot havde de samme rettigheder og muligheder som andet infrastruktur og landbrug så ville godkendelsesprocessen kunne reduceres betragtelig!

Tja, måske det i virkeligheden burde være alt anden infrastuktur og landbrug der skal have de samme tunge godkendelses procedurer som VE anlæg har ?

Og også boliger og erhvervsejendomme !

Bare læg det hele efter hinanden som en lang træls tur som alt skal gennem før byggetilladelse kan gives.

 • 8
 • 13

Det bliver spændende at følge Glenda Napier, da det ser ud til at hun har forstået det grundlæggende, som ses i hendes udtalelse i artiklen:

"Men der er ingen tvivl om, at fremtiden er elektrisk. Enten direkte eller indirekte. Den direkte form for elektricitet er klart den mest effektive og klart at foretrække. Det sker, når strømmen fra vindmøller eller solceller ender i vores stikkontakt, f.eks. opvarmning via varmepumper i vores private hjem." ?

 • 40
 • 4

Skal vi nu vænne os til at skæmme naturen endnu mere?

Lige som i gamle dage når der skete en udvikling i samfundet var det adelen der gik i spidsen og så havde vi andre bare at følge efter.

Det ser vi gentaget på Sydsjælland hvor store jordbesiddere let kan opstille kæmpevindmøller på deres arealer, og for at vi kan vænne os til at se dem bygger man også et kæmpe udsigtstårn så folk og fæ kan tage turen til toppen hvorfra de kan se vidt omkring. Men hvor man før kun kunne kigge på kirketårne så kan man nu deroppefra se både Farøbroen og monstermøllerne som indvarsler de nye tider som vi skal vænne os til!

 • 10
 • 40

Vi har været igennem så mange perioder med natur ødelæggende tiltag at remsen kan blive lang. Om det er lyd, syn, kemi, biologi, eller rå areal er lige slemt. Her står vindmøllen, som på sin plads de næste 30 år, vil reducere og transformerer, bl.a. den luft vi indånder. At den er grim, støjende eller andet, er en smagssag. Jeg syntes den ser dynamisk ud. Et klart funkis udtryk.

Bloggeren har ret, dem der skal eje en vindmølle er dem som bor ved den og levet af den. Kloden vil takke de ansvarsbevidste som lægger liv og plads og bankbog til hver eneste mølle.

Staten bør kautionere for dem.

 • 45
 • 8

Al Vejrafhængig Energi ligner lort. Det skrammel skæmmer vores flotte natur og kyster. Riv lortet ned er mit råd!

 • 12
 • 68

ja ja - jeg ved godt at bloggeren også forslår at de nærmeste naboer kan få en håndbajer at trøste sig på.

Landbruget har også gjort sit for at gøre områder ubeboelige. Personligt har jeg kendskab til to famillier der måtte sælge deres hus med tab fordi de fik en minkfarm som nabo. Hvor var debatten den gang det skete?

Nåhh, ja - og så er jeg selv vokset op et sted der hvert efterår var befængt med spyfluer på grund af gyllespredning. Hvis jeg dog blot kunne have byttet den oplevelse ud med udsigten til en flot, ren, hvid vindmølle der hverken stinker eller tiltrækker fluer.

 • 52
 • 13

Bloggeren har ret, dem der skal eje en vindmølle er dem som bor ved den og levet af den.

Det er så ikke det, der er bloggerens intentioner.

Bloggeren vil stikke de nærmeste naboer en håndbajer til trøst og alle andre der kunne være generet er hun inderligt ligeglad med, de må selv betale for deres tudekiks.

Formålet med bloggen er at skabe en platform til profitmaksimering, på bekostning af folks livskvalitet og manglende skovrejsning.

Jeg syntes den ser dynamisk ud. Et klart funkis udtryk.

At du og jeg synes de ser fine ud, er en ret dårlig begrundelse for at give frit salg til at smadre livskvaliteten for andre.

 • 11
 • 41

Al Vejrafhængig Energi ligner lort. Det skrammel skæmmer vores flotte natur og kyster. Riv lortet ned er mit råd!

Vi lever i et frit land!

Du kan bare tage fat i EDF, bestille en reaktor afklare med myndighederne alt omkring atomagentur, og VVM undersøgelser (på din regning naturligvis)

Om end det vil nok være både nemmere og mere smidigt at de får din reaktor opsat i et land der allerede har reaktorer og et fungerende atomagentur.

Trække en HVDC til lille ynkelige Danmark og flytte uanede mængder af strøm hertil på markedsvilkår.

Sverige har sagt de er åbne for nye reaktorer, så måske du skulle købe 2 af EDF mens du er i gang.

 • 38
 • 8

Jeg forstod andelsbevægelsen som noget involverede havde andele i. Noget mennesker involverede sig i og endda kunne leve af.

Prøv at hør i Hvide Sande hvad de mener om 3 møller placeret på stranden et par stenkast fra bymidten, om de skæmmer eller skæpper

 • 11
 • 21

Hvorfor skal landvindmøller placeres i enge, overdrev og andre naturområder? Godt 60% af DK er under plov. Brug produktionsjord og lad de sidste naturområder vi har være i fred. Og der er faktisk natur mange steder langs motorveje. Den får det ikke bedre af at der også opstilles kæmpevindmøller.

VVM-redegørelser er skrivebordsarbejde. Hvis en dyreart IKKE er registreret i DOF basen eller på arter.dk findes de simpelthen ikke i området. Kommunerne besøger aldrig opstillingsområdet - for tænk hvis de finder en rødlistet art - det kan sætte projektet i fare.

Kommunerne hyrer rådgivende ingeniører til at udarbejde VVM redegørelser. Samme rådgivende ingeniører hyres af bygherren når projekterne skal realiseres.

Man fælder læbælter og hække som afværgeforanstaltning. Så flytter flagermusene. Senere planter man så nye hække og læbælter for at reducere skyggekast og genspejlinger fra vandoverflader.

Når møllerne opstilles eksproprieres de nærmeste ejendomme. Skatteindtægter tabes for altid. Vindmølleinvestor er typisk hjemhørende i en anden kommune. Det lokale netselskabs kunder betaler for tilpasning af elnettet. De tilbageværende naboer får alle generne, mens goderne går til anden kommune.

CO2 besparelser dobbeltkonteres

Hvad er dagsprisen på en rød glente, en damflagermus eller en hvid stork? Det er ikke et spørgsmål om kompensation - Det er et spørgsmål om at behandle naturen og lokale ordentligt.

Landvindmøller skal stå i industriområder, eller på havet.

 • 19
 • 12

lad os rive de store byer ned. De ser ud som lort og er megadyre.

Lad os tage supersygehusene og alt over 1 etage med - de ligner lort.

(lidt ironi kan forekomme)

Det danske sprog er en vidunderlig ting

Vindmøller er en af de vigtige veje frem lige nu. Det gode er at de på et tidspunkt er nemme at fjerne igen. Nu er der endda genbrugbare vinger på vej. Så i modsætning til så meget i landskabet er det nemt at rydde op efter dem.

Kan man lave megahøje grimme bygninger i byerne er der vel også plads til lidt forskønnende vindmøller der ? :-)

 • 32
 • 4

lige nu er energikrisen og klimaændringer vist ikke bare for sjov....

Set med klimamæssige øjne, er energikrisen og de høje energipriser ret positivt !

Høje energipriser = lavere forbrug = reduceret klimabelastning.

Høje energipriser = øget invisteringslyst i ny opført VE = reduceret klimabelastning.

Måske.... ?

Vi (EU/EØS) skulle se snittet til at indføre en afgift på fossiler der tilsikrede at fossil energi forblev på dette høje niveau. Ikke kun for forbrugerne, men også for industrien.

Fly og skibe der kunne tænkes at tanke udenfor EU/EØS, skal betale afgiften for de kilometre passagerer og gods har tilbagelagt hertil, også når de ting skal herfra.

 • 20
 • 6

Til #27:

Tag et kig på prisen for CO2-kvoter. Den er på 80 EUR/ton lige nu.

Hvis min hovedregning er rigtig, svarer det til 30-50 øre/kWh plus moms for fossil el uden varmeproduktion. Altså ud over selve brændslets pris.

Så selv om det ikke er en afgift, hæver det i hvert fald marginalomkostningen på fossil elproduktion og er dermed også med til at øge rentabiliteten på investeringer i VE.

 • 18
 • 1

Til #24:

Dit udsagn bygger på en forestilling om, at befolkningen i København deler dit negative syn på vindmøller.

Det kunne jo også være, at de vil glædes over synet - ligesom mange af vi andre gør.

 • 34
 • 2

Det kunne jo også være, at de vil glædes over synet - ligesom mange af vi andre gør.

Jeps, møllerne på Middelgrunden er noget af det første man ser når man lander i Kastrup. Dels er de flotte og dels er de grønne ambassadører for Danmark. Jeg nyder synet hver gang jeg ser dem. Jeg forstår slet ikke den vindmøllefobi der er ved at opstå. Er det noget der opstår af sig selv, eller er der en (betalt) smædekampagne igang på SoMe for at holde liv i fossilerne?

Det sidste ville ikke undre. Jeg husker stadig mængden af løgne der florerede på linkedin dengang strømmen røg i Texas.

 • 35
 • 7

Jeg savner at vi som borgere let kan blive medejere af VE anlæg svande til minimum vores elforbrug .

Det bør være lige så naturligt at eje en andel i et VE anlæg som at have et køleskab.

Det er nødvendigt at vi tager ansvaret ( ejerskab) for vores enrgiforbrug helt hjem til os selv. Hvis det skete ville der nok også opstå en større forståelse for de nødvendige tiltag der skal til for at der er strøm i stikkontakten.

Jeg så gerne at eks Energinet lavede folkelige andels vindmølleparker. De fleste på havet , men også opsæting af møller på land.

 • 36
 • 2

Jeg savner at vi som borgere let kan blive medejere af VE anlæg svande til minimum vores elforbrug .

Det bør være lige så naturligt at eje en andel i et VE anlæg som at have et køleskab.

Det er nødvendigt at vi tager ansvaret ( ejerskab) for vores enrgiforbrug helt hjem til os selv. Hvis det skete ville der nok også opstå en større forståelse for de nødvendige tiltag der skal til for at der er strøm i stikkontakten.

Jeg så gerne at eks Energinet lavede folkelige andels vindmølleparker. De fleste på havet , men også opsæting af møller på land.

Der er ikke noget i loven der stopper os fra at lave et non-profit elhandels og produktions selskab på andels basis.

Når vi smider penge på bordet på forskud er det muligt at "sælge" os selv strømmen til 0 kroner, overskudsstrøm kan faldbydes på spotmarkedet og bruges til vedligehold.

Det er ret beset det vi solcelle ejere gør med vores "100% andels ejerskab"

Men selv strøm til 0 kroner vil koste transport og afgifter hvis det kommer fra et sted udenfor matriklen.

Omkring landmøller, hvis vi to laver et andels selskab, men "Peter" ikke vil være med

Hvordan kan vi så bruge andels tanken til at øge Peters forståelse for at han skal have en vindmølle i baghaven ?

Og ikke mindst; Hvordan får vi strøm når vores sol/vind andele ikke leverer ?

Jeg køber udefra når solen ikke leverer og betaler kassen for det, men hvad gør vi med vores andelsselskab ?

(er det mon lovligt at bruge selskabets indkomst fra salg af overskudsstrøm som rabat på den samlede elregning, inkl køb af backup og transport og afgifter ?)

 • 4
 • 2

Er det noget der opstår af sig selv, eller er der en (betalt) smædekampagne igang på SoMe for at holde liv i fossilerne?

Det sidste ville ikke undre. Jeg husker stadig mængden af løgne der florerede på linkedin dengang strømmen røg i Texas.

Hvorfor vælger du at påstå at folk får penge for at skrive det er godt at tage hensyn til andre menneskers livskvalitet ?

Er det et forsøg på at trække et "klap kaje og ret ind til højre " kort ?

 • 4
 • 15

Jeg er vokset med både gylletanke og en transformerstation som nabo, uden det på nogen måde har ødelagt mit liv. Med den baggrund erdet mig fuldkommen ufatteligt at normale, rationelle mennesker kan gå i fladt halespin over nogle vindmøller i horisonten.

Det vil være både normalt og rationelt at acceptere, at andre kan være generet.

Jeg er ikke generet, men jeg kender folk der er.

Det der er mig svært at forstå, er den infame modstand mod at ville tage hensyn til de som er generet ?

 • 7
 • 10

Er det et forsøg på at trække et "klap kaje og ret ind til højre " kort ?

Nej bestemt ikke! Men jeg er meget bevidt om hvorledes SoMe anvendes på industriel skala til at manipulere folkestemningen.

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Great_Hack

Jeg er vokset med både gylletanke og en transformerstation som nabo, uden det på nogen måde har ødelagt mit liv. Med den baggrund er det mig fuldkommen ufatteligt at normale, rationelle mennesker kan gå i fladt halespin over nogle vindmøller i horisonten. Derfor spekulerer jeg på om der er en manipulerende mekanisme begved.

Vi kunne lukke lufthaven og bruge arealet til en hybrid energipark med 250 meter høje vindmøller og solceller på jorden.

God ide - så kvæler vi den Danske charterindustri hvilket virkelig vil batte i det nationale CO2 regnskab.

Apropos lufthavn - det er da en nabo der giver ganske væsentlige støjgener, meget værre end vindmøller. Hvis du realiserer den plan kommer huspriserne på Amager til at eksplodere.

 • 30
 • 3

Artiklen kommer ind på mange forskellige teknologier og det bliver uanset hvad spændende at følge udviklingen. Lige nu er situationen omkring energiforsyningen utilfredsstillende. Vi bliver nødt til at handle og uanset hvad vi gør, vil det naturligvis både medfører fordele og ulemper. VE fylder i landskabet, kernekraft er dyrt, biogas lugter, naturgas gør os afhængige af banditter. Der er masser af ulemper, men prøv at overveje de massive fordele vi har ved at få en stabil energiforsyningen. Lad os få nogle tal og fakta på bordet. Hvor store arealer skal afsættes? Hvad kommer det til at koste? O.s.v.

 • 23
 • 0

Det skrammel skæmmer vores flotte natur og kyster

Laaaaangt fra alt natur er smukt eller interessant. Det meste er faktiskt ganske kedeligt og ordinært. Det er en forældet grønsags hippie tankegang.

Her pynter tekniske installationer skabt af den teknologisk overlegne race mennesket.

Jeg har lige nydt masser af vindmøller langs motorveje i Belgien og på stranden i zeebrugge. Så meget bedre end keeeedelige motorveje uden.

Glæder mig til den dag jeg tapper strøm fra dem, lige ned i bilbatteriet.

 • 16
 • 11

Der er i hvert fald en klar sammenhæng mellem at jo mere højtudviklet velfærdssamfund man har, desto højere energiforbrug. Det kunne nok være lavere, men der er en klar tendens. Ellers burde der ikke være noget som helst nyt, alle vores energiforbrug er kendt af forsyningsselskaber, myndigheder m.v. til sidste kWh. Og det er også kendt hvor meget energi forskellige forsyningsformer leverer, fylder etc. alligevel er det som om at det er ved at komme bag på politikere og befolkning. Men nu har man jo ligesom demokratisk vedtaget hvilken energiforsyning man vil have uden rigtig at vide noget om emnet eller uden at tage hensyn til om det nu er den mest kosteffektive eller mindst ressourcekrævende. Vi laver et 1:1 pilotprojekt. Det er vel snart 15-20 år siden at prof. David Mackey lavede en bog og foredrag om emnet, at skal vi være fuldt dækket ind med VE taler vi om betydelige dele af landet og havet. Vi får ikke den ideelle energiforsyning uden forskning og ved enøjet satse på det der er politisk bekvemt.

 • 12
 • 0

Vi får ikke den ideelle energiforsyning uden forskning og ved enøjet satse på det der er politisk bekvemt

nej:

To get the percentage of generation from renewables beyond about 10% and into the range of 20-30%, the operator can then attempt a massive expansion of the renewable sources, such that the renewable capacity becomes equal to, or even a multiple of peak usage. (Jurisdictions including Germany and Denmark have followed this strategy.) With such massive renewable capacity, the system may even work without backup at some times of relatively low wind or thick clouds. However, no amount of excess capacity can make a wind/solar-only system generate any electricity on a completely calm night, nor any meaningful amount on a heavily overcast and calm winter day. If the backup comes from fossil fuel facilities, very nearly the full fleet must still be maintained. As wind/solar capacity goes to 100% and even 200% of peak usage, the capital cost of the system goes to double or even triple the capital cost of a fossil-fuel-only system. But, since much of the time will be dark and/or calm, still the percentage of electricity coming from the renewables will only be around 30%, and the decrease in carbon emissions from the backup fossil fuel plants will be even less, since they must often be kept on “spinning reserve” to be ready to step in when the wind and sun die...

https://www.manhattancontrarian.com/the-di...

 • 2
 • 24

Jeg boede i et års tid ca ½ km nordøst for et par "mindre" ( ~ 250 kW) vindmøller. Den støj - undskyld: lyd - som fremkom hver gang en vinge passerede tårnet, var med de gængse støjgrænser helt uden betydning. Men; Jeg var ved at blive sindsyg af den konstante wuuuusshhhhh - fuldstændig som en dryppende vandhane kan ødelægge min nattesøvn.

De fleste af mine daværende naboer var ikke generet af støjen - de var vant til at leve i et støjhærget miljø ...havde - mere eller mindre bevidst - lært at lukke for sanseindtrykkene

Kan man deraf slutte, at mennesker - der som mig nyder stilheden og naturens egne lyde - bare skal rette ind, lære at nyde støjen og i øvrigt holde kæft ?

Ps. Jeg går i den grad ind for VE - og tagen hensyn til andre mennesker, hvilket jeg ikke synes mange mølleopstillere og fabrikanter ikke gør.

Pps: Man kan lukke øjnene - men ikke ørene.

 • 5
 • 9

Kære Hans Henrik

Jeg bliver nødt til endnu engang at påpege at dit vrøvle-site drives af denne sande ekspert:

As of December 31, 2015, I retired after 40+ years (31 as a partner) with the law firm of Willkie Farr & Gallagher LLP. Now I have lots more time to devote to the blog. Watch out world!

https://www.manhattancontrarian.com/about

Det kan godt være at der giver point på bodegaen at kunne læse hjemmesider - og så endda på engelsk. Men dette er et fagligt forum, så du må prøve at komme op med noget bedre.

 • 30
 • 1

Hej René Low

Det skrammel skæmmer vores flotte natur og kyster

Laaaaangt fra alt natur er smukt eller interessant. Det meste er faktiskt ganske kedeligt og ordinært. Det er en forældet grønsags hippie tankegang.

Her pynter tekniske installationer skabt af den te

Rent historisk er det en forældet konservativ romantisk at tillægge natur værdisæt som flot. smukt eller interessant. Grønsags hippier har mere holdningen at natur er for naturens egen skyld.

Grøn omstllings hippier har typisk den holdning at grøn omstilling kræver at der gøres plads, men at der vindes på andre parametre og at det i sidste ende er et ikke valg.

Jeg har lige nydt masser af vindmøller langs motorveje i Belgien og på stranden i zeebrugge.

Som tidligere nævnt kommer jeg ikke så langt omkring, jeg har heller ikke en undødvendig stor og kompliceret trængselsskabende kasse, men jeg nyder både vindmøllerne på Middelgrund og ved Prøvestenen når jeg er på tur på min forældede, men simple, meget lidt ressourceforbrugende og motionsgenerende trædecykel.

 • 17
 • 1

Kan man deraf slutte, at mennesker - der som mig nyder stilheden og naturens egne lyde - bare skal rette ind, lære at nyde støjen og i øvrigt holde kæft ?

Absolut ikke - har selv en god bunke vindmoeller omkring min grund i DK, men ingen inden for hoere-vidde, det kan jeg sagtens forstaa kan vaere generende. Men fordi nogen kan se et par moeller i horisonten, eller ude i havet skal man godt nok vaere meget sensitiv for at kunne se et problem i. Der er jo masser af andre ting der kan genere, saa hvis alt der generer "nogen" skal afskaffes, ja saa skal vi nok afskaffe alting - incl. mennesker.

Veje Lufthavne Tog Kraftvaerker Svinestalde ( De STINKER ! ) Kostalde Biogasanleg Festivaler Hoejspaendingsledninger Mobilmaster TV-sendere Parabolantenner Solceller

find selv paa flere...

Jeg er SIKKER paa at do. alle har modstandere et eller andet sted, og de har sikkert mindst lige saa gode argumenter som vindmoellemodstandere

Hvad med at se paa det som det er : Alt har en pris, og nogen gange maa Per "betale", andre gange maa Poul.

Hvis ens stoerste problem er en vindmoelle, eller 5, i horisonten har man enten for meget tid, eller ogsaa er man bare totalt forstokket og forandringsforskraekket.

 • 37
 • 2

the percentage of electricity coming from the renewables will only be around 30%, and the decrease in carbon emissions from the backup fossil fuel plants will be even less, since they must often be kept on “spinning reserve” to be ready to step in when the wind and sun die...

Dette er kun tilnærmelsesvist korrekt, hvis man ser bort fra den kendsgerning, at der er teknologier der kan lagre EV-strøm med fornuftig effektivitet. Vi kunne nævne pumped storage, termisk lagring og brint.

Hvorfor citerer du en kilde der lyver, ved at lade som om faktisk eksisterende teknologier ikke findes?

 • 31
 • 1

Prøv at hør i Hvide Sande hvad de mener om 3 møller placeret på stranden et par stenkast fra bymidten, om de skæmmer eller skæpper

Glimrende eksempel !

Gennemsnittet i Danmark var 12.000 kr for 2018, men 10.000 kr for Hvide Sande i 2021. Det skyldes især de 3 vindmøller på stranden, og fjernvarmeprisen blev halveret til 5.000 kr fordi møllerne solgte el mens markedsprisen er høj : https://www.tvmidtvest.dk/ringkoebing-skje... https://www.bolius.dk/saadan-er-det-gaaet-...

Så ja, møllerne har skæppet godt i kassen.

gasfyret kraftvarmevaerk

Hvide Sande brænder også gas til fjernvarme, alligevel er omkostningerne reduceret. Når elkablet til England åbner næste år, er de høje el-markedspriser sikret i en del år fremover. Så Hvide Sande kan se frem til fortsat lave fjernvarmepriser. Solvarmen på havnen bidrager om sommeren.

 • 26
 • 0

backup fossil fuel plants .. must often be kept on “spinning reserve” to be ready to step in when the wind and sun die...

der er teknologier der kan lagre EV-strøm med fornuftig effektivitet. Vi kunne nævne pumped storage, termisk lagring og brint

Den del af diskussionen er stærkt afhængig af det pågældende el-net, og af om man ser på effekt (sekund- og minut-skala) eller energi (time- og dags-skala).

I South Australia er Spinning reserve overtaget af batterier der kører med meget lavere "brændsels"omkostninger end gas. Danmark har et mere velfungerende elnet med stor udveksling hvor batterier hidtil ikke har været nødvendigt, men brænder dog stadig lidt gas for at holde elnettet kørende. Den mængde er langt mindre end den 1:1-reserve som demagogerne antyder.

Pumped storage har hidtil ikke bidraget til Spinning reserve , og er ret dyrt at bygge de få steder det kan lade sig gøre. Derimod udgør det den største del af den nuværende og kommende el-lagring, målt i energi. Termisk lagring og brint er også noget dyre at bygge, men kan i det mindste lægges hvorsomhelst. Desværre er effektiviteten lav.

Det er kun en gennemtænkt kombination af mange forskellige teknologier der kan give en rimelig forsyning i fremtiden. Her er naturgas kun et overgangsredskab, som antydet af den store mængde biogas med milliardstøtte.

 • 19
 • 0

Hvis du er uenig i det der skrives så kunne du vel bare argumentere imod det i stedet for at skyde på budbringeren!

Tænker bare at der er et vist bundniveau på dette site og bare fordi man kan finde ud af at linke til en pensioneret jurist der vrøvler om el og klima på din private blog, så tvinger det ikke os andre til at bruge tid på at tilbagevise den slags bodegavrøvl.

Samme 'debattør' har gentagne gange linket til dette uvidenskabelige vrøvle-site og jeg har gjort opmærksom på nødvendigheden af helt basal kildekritik i tidligere posts ved at linke til sitets egen 'About' side - dertil rækker min tålmodighed.

Min tid er for kostbar til at tilbagevise nonsense, men mere tålmodige debattører har forsøgt, hvilket kun er blevet mødt af et par dages tavshed fra 'debattøren', hvorefter der igen kastes med links til diverse uvidenskabelige websites.

Man bliver træt, men det er jo desværre nok også 'debattørens' egentlige formål med alle disse ligegyldige indlæg.

 • 31
 • 1

"Der er tre områder, som udfordrer vores nationale ambition om en 70 procents reduktion i 2030 og fuld klimaneutralitet senest i 2050."

Det bliver SÅ godt. For alt andet end klimaet. Indien siger de vil være klimaneutrale i 2060, hvilket alle er enige om er for sent for at rette op på uoprettelig skade, indtil da vil Indien udbygge deres kulkraftværker. Kina har i denne uge opsagt dialog med USA på klimaområdet. Læs: "Kina, der allerede i dag udbygger deres kulkraft, vil bygge endnu mere kulkraft, da Kina har masser af kul men importerer fossile brændstoffer, og så har de lige fuldet en undskyldning".

Verdenssamfundet på klimaområdet kan ikke holde til at Nancy Pelosi besøger Taiwan, før Kina dropper dialog med USA på klimaområdet. Ingen har forstået, eller har respekt for, at klimaet er noget vi skal gøre noget ved sammen.

Individuelle solopræstationer som et klimaneutralt Danmark er hæderligt, men hjælper intet når resten af verden er ligeglad.

Vi skal udbygge VE for forsyningssikkerhedens skyld. Og DET haster, langt mere end 2050. Klimaet er en international opgave vi kan bidrage til, men det gør desvære ingen forskel om vi lige når det hele til 2050. Vi SKAL have de andre lande med.

 • 16
 • 0

Hvad med at se paa det som det er : Alt har en pris, og nogen gange maa Per "betale", andre gange maa Poul.

Hvis ens stoerste problem er en vindmoelle, eller 5, i horisonten har man enten for meget tid, eller ogsaa er man bare totalt forstokket og forandringsforskraekket.

Hvad er dagsprisen for en rødlistet art? Er det ordentligt at opstille kæmpemaskiner i sårbare naturområder?

Jeg har i forvejen udsigt til 31 møller fra min matrikel. Hvor går grænsen? Er det ordentligt, at der skal opstilles endnu flere, og 3-4 gange så store, kæmpemaskiner?

En lokal landmand søger om at opstille kæmpemøller i et naturområde. I samme øjeblik tilladelsen er givet, sælges projektet til en udenbys investor. Lokale ejendomme nedlægges, og lokale skatteindtægter forsvinder. Indtjeningen (mindst 20% forrentning) går til investoren i en helt anden del af landet. Er det ordentligt at byrådet, som er valgt til at passe på de lokale, tryner egne borgerne og ovenikøbet taber penge på det?

VVM-redegørelser er skrivebordsarbejde. Der kommer aldrig en biolog eller lign. i opstillingsområdet. Er der ordentligt, at ingen besigtiger området og vurderer om området faktisk er egnet?

Vores lokale DOF-formand var glødende modstander indtil mølleinvestor aflagde ham besøg. Er det ordentligt, at kritikere købes til tavshed?

Er det ordentligt, at en lokal jordejer kan starte en krig mellem naboer og kommune?

Er det ordentligt, at vindmøllemodstandere selv skal finansiere juridisk hjælp og klagegebyrer når der kæmpes mod kommunens skattefinansierede administration?

Er det ordentligt, at det lokale netselskabs kunder skal betale for tilpasning af elnettet når der opstilles vindmøller?

Er det ordentligt, at både opstillingskommune og investorkommune dobbeltkonterer VE-produktion og CO2-reduktioner ?

Kompensation, penge, penge, penge. Ordentlige mennesker tænker ikke kun på ussel mamon, men kerer sig faktisk om, at vi er ordentlige overfor hindanden og vores omgivelser. Det er for letkøbt, at forlange ladestik i p-kælderen, billig strøm til varmepumpen og bilen, og samtidigt forlange at naturen og landboere betaler.

Der er masser af plads til landvindmøller. Men processen og placeringen skal være ordentlig. Lige nu styres placeringen af tilfældige lodsejeres luner. Hvis planlægning og placering blev håndteret ordentligt, er jeg sikker på, at vi nok skal få sat turbo på den grønne omstilling.

 • 9
 • 14

Hej René Low

jeg får mindelser om tiden før jeg overgik til det teknologisk overlegne transport middel. åhh så lille verden var før jeg gik ind i den super mobile area. Dog ikke så ekstremt som dig.

For mit vedkommende har det været omvendt, Murmansk, Tailand og Fukushima har sin tid. Jeg gik aldrig ind i "den super mobile area" med en undødvendig stor og kompliceret trængselsskabende kasse. En trædecykel og offentlig transport er meget fint.

 • 3
 • 1

Kompensation, penge, penge, penge.

Jeg har været og lytte til Torfinn Opheim, Leder LVK og det lader til at man i Norge har styr på, at kommuner der lægger arealer til VE udbygninger og skal leve med dem, får i kompensation og det er ikke småpenge som tyndt befolkede kommunerne får og som beboerne i storbyerne / tættest befolkede kommunerne betaler. https://www.youtube.com/watch?v=vEB8JW4L7jA

Hvordan er sådan noget skruet sammen i DK ?

 • 7
 • 0

Kompensation er p.t. ca. 6500,- skattefrit/år, forudsat bopælen ligger indenfor 8 x vindmøllehøjden. Desuden et besøg af en taksaktionskomite hvis man mener at ejendomsværdien er forringet. Skulle man få en godtgørelse for tabt ejendomsværdi, vil kreditforeningen forlange en delvis indfrielse af RK-lånet.

Men kompensation i min lomme hjælper jo ikke Rød glente, Kærhøg, Spidsnudet frø, Hvid stork, Damflagermus, Odder osv., som alle findes i min baghave. Jeg vil ikke ha' penge og kompensation. Jeg ønsker, at den sidste smule natur vi har tilbage, får lov at være i fred.

Men der kommer ikke andet fra politikerne end "penge" og "kompensation". Forstå det dog! Det handler ikke om penge!!! Det handler om at passe på naturen og vores livskvalitet.

 • 9
 • 22

Hvad er dagsprisen for en rødlistet art? Er det ordentligt at opstille kæmpemaskiner i sårbare naturområder?

Jeg taler om synet af moeller - intet andet. Jeg kan selv se 7 eller 11 fra min DK beliggenhed, men jeg skal altsaa anstrenge mig. Og det generer mig absolut nul. Hvis der var 31, vlle det glaede mig. Kune jeg hoere en eller flere, ja det ville genere mig.

Jeg er sikker paa at vindmoeller har skadevirkninger, ligesom alt muligt andet - gider ikke lave listen igen.....

Hvad er alternativerne ? Oliefyr ? Akraft ? Gasturbiner ?

Jeg gentager :

Hvad med at se paa det som det er : Alt har en pris, og nogen gange maa Per "betale", andre gange maa Poul.

Hvis ens stoerste problem er en vindmoelle, eller 5, i horisonten har man enten for meget tid, eller ogsaa er man bare totalt forstokket og forandringsforskraekket.

 • 25
 • 4

At sætte dem langt ude på havet !

Ved at sætte alle nye møller langt ud på havet og beholde de som allerede er opstillet på land og kystnært.

Så er der stadigt masser af møller at kigge på til glæde for de(os) der synes de er pæne.

De som er generet at møllerne slipper for at få flere og må lære at leve med de eksisterende.

Hvorfor skulle det scanerie være et problem ?

 • 6
 • 5

At sætte dem langt ude på havet !

Hvor det er dyrere, langsommere og mere besvaerligt at placere dem, svaerere at vedligeholde osv. ?

Hvem betaler ?

Og det er KUN fordi nogle faa ikke kan "taale" at se et antak hvide moeller i horisonten, da eventuelle skadevirkninger formentlig er sammenlignelige, uanset vor moellerne placeres. Tager jeg fejl, kom frisk med data, fakta.

 • 15
 • 4

Hvad er alternativerne ? Oliefyr ? Akraft ? Gasturbiner ?

Landvindmøller er fint, hvis de opstilles de rigtige steder, og det ikke er på bekostning af natur (og naboer). Og der er faktisk lavet en fin model der kan tages udgangspunkt i: Analyse af potentialet for landvind i Danmark i 2030

Det er muligt, at modellen fra 2015 trænger til en opdatering, men den beskriver hvor møller kan placeres til mindst mulig gene. Men modellen bruges ikke. I stedet sidder alle på hænderne og venter på en lys idé fra tilfældige lodsejere. Hermed er der stor risiko for at naturen og naboer bliver tabere. Lad os få ordentlige processer og planlægning ind, når den grønne omstilling skal realiseres.

Havmøller er generelt ikke til den store gene for hverken natur eller mennesker. Og strømmen bliver kun marginalt dyrere - det de fleste sikkert sagtens leve med, hvis alternativet er at ødelægge mere natur.

Solceller kunne i øvrigt også hjælpe. Et godt skridt kunne være at forlange f.eks. mindst 2kWp solceller på alle nye boliger i DK. I 2020 blev der bygget ca. 36.000 nye boliger - over tid bliver det til mange kWh.

 • 10
 • 4

Og det er KUN fordi nogle faa ikke kan "taale" at se et antak hvide moeller i horisonten, da eventuelle skadevirkninger formentlig er sammenlignelige, uanset vor moellerne placeres. Tager jeg fejl, kom frisk med data, fakta.

Tjoh - Jeg har valgt at bosætte mig på landet, fordi jeg holder af natur lige uden for døren. Dele af min have er at ligne med den urskov, et pænt antal mennesker rejser den halve klode rundt for at se.

Men lyden og glimtene fra en stor vindmølle sydvest for ens opholdssted, kan man ikke undslå sig for. (Man kan selvfølgelig larme så meget selv, at man ikke hører møllen, og plastre haven til med blinkende spots så vænner man sig sikkert til møllens visuelle støj).

At kalde det for "et antal hvide møller i horisonten" synes jeg er noget ufølsomt - for ikke at sige upræcist og dataforladt.

I øvrigt kan jeg 100 % tilslutte mig Søren Vanggård Jensens udsagn i #60 og #65

 • 3
 • 9

Hej Michael Mortensen

At sætte dem langt ude på havet !

Ved at sætte alle nye møller langt ud på havet og beholde de som allerede er opstillet på land og kystnært.

.....

Hvorfor skulle det scanerie være et problem ?

Tid og Penge. Vi skal videre med den grønne omstilling og penge er ogfså et problem.

Den grønne omstilling er også solceller, højspændiingsmaster, PtX anlæg, brint rør etc og hvis vi beslutter at grøn omstilling ikke må give gener overhovedet, så bliver det umuligt.

Modspørgsmålet er hvad er der så specielt med vindmøller, siden du er gået "Amish" på dem?

 • 13
 • 3

Hej Søren Vanggaard Jensen

Men kompensation i min lomme hjælper jo ikke Rød glente, Kærhøg, Spidsnudet frø, Hvid stork, Damflagermus, Odder osv., som alle findes i min baghave. Jeg vil ikke ha' penge og kompensation. Jeg ønsker, at den sidste smule natur vi har tilbage, får lov at være i fred.

Mine erfaring med vindmøller og natur vil tilsige at bare få m2 vristet ud af landbrugets monokultur vil gerne mere postivt for Rød glente, Kærhøg, Spidsnudet frø, Hvid stork, Damflagermus og Odder end en vindmøller skader.

Men har du modsatte erfaringer?

 • 16
 • 1

subsidiært på Rådhuspladsen (i Kjøwwenhavn(strup), förstås)!

Hej Hans Henrik Hansen

Dér står de næsten - Rådhuspladsen er stort set omringet af vindmøller - så længe at de nu skal levetidsforlænges eller udskiftes til højere vindmøller. Tilfældigvis er de særligt synlige, når man flyver til og fra Københavns Lufthavn:

Vindmøllerne ved Avedøre Holme.

28. dec 2020, tv2lorry.dk: Måske kan levetiden forlænges: Ny luft til københavnske vindmøller. De store havvindmøller ud for Københavns Havn er nu så gamle, at de er tæt på at være slidt ned. Et nyt projekt skal vise, om levetiden kan forlænges markant Citat: "... Vind, vejr og hav slider godt og grundigt på de 20 vindmøller, der ud for Københavns Havn er blevet noget af et vartegn for hovedstaden. ... Udskiftningsforsøget fungerer som pilotprojekt. Hvis det fungerer skal samtlige ti vindmøller, som HOFOR ejer på Middelgrunden, have samme tur. Samme sted står ti andre møller, der ejes af Middelgrundens Vindmøllelaug, og HOFOR oplyser, at hvis pilotprojektet falder heldigt ud, så er det oplagt at tænke dem med, så det er samtlige møller på Middelgrunden, der opdateres. ... De i alt 20 møller producerer strøm, der dækker 30.000 husstande. ..."

14. november 2018, berlingske.dk: København forlænger levetid for byens grønne vartegn.

27. maj 2020, tv2lorry.dk: Jubel i København: Brintanlæg kan levere brændstof til lastbiler og fly. Store virksomheder går sammen om ambitiøs plan, der skal levere miljøvenligt brændstof

Opstil flere store vindmøller NU!

 • 15
 • 0

Motorvejene løber gennem naturområder flere steder.

Hej Søren

Der er vist omkring 10% skov.

Det vil også være oplagt at plante vindmøller i industriområder - fx landmændenes nødvendige marker - det vil kun tage nogle få kvadratmeter fra marken.

Det kunne starte en nye kulturperiode og industriperiode i Danmark - vindmølle- og solcelle-tiden. Og så bliver alle kunstmalere nødt til at lære hvordan man maler vindmøller og solpaneler i landskabsmalerier.

Og ve den maler som lader solpanelerne pege mod nord...eller lader hurtigløber vindmøllen rotere den forkerte vej rundt... :-)

 • 10
 • 1

Der er vist omkring 10% skov.

Det vil også være oplagt at plante vindmøller i industriområder - fx landmændenes nødvendige marker - det vil kun tage nogle få kvadratmeter fra marken.

Jeg kunne sagtens forestille mig møller i juletræsplantager, men vil nok ha' det lidt stramt med decideret skov. Og jeg er sikker på at forrentningen/m2 er højere ved at lægge jord til en vindmølle, end tilsvarende for f.eks. juletræer, hvede eller majs. I det lys er der ingen undskyldning for at bruge enge, overdrev, ådale og andre naturområder.

 • 6
 • 6

Opstil flere store vindmøller NU!

Der kommer også denne nye vindmøllepark tæt på København, men den burde have været dimensioneret med tre gange små mange vindmøller:

hofor.dk: HOFOR arbejder på at opføre Aflandshage Vindmøllepark i det sydlige Øresund – for at imødekomme Øresundsregionens stigende behov for (fossil-)CO2-fri strøm.

Jeg håber der kommer betydeligt flere vindmøller andre steder i Øresund.

Det gør der - jubiii:

hofor.dk: HOFOR arbejder på at opføre Nordre Flint Vindmøllepark i det østlige Øresund – for at imødekomme Øresundsregionens stigende behov for (fossil-)CO2-fri strøm.

-

Svenskerne har allerede plantet vindmøller i Øresund:

powerplants.vattenfall.com: Lillgrund – the largest offshore wind farm in Sweden Citat: "...When Lillgrund Wind Farm was commissioned in December 2007 it was the third-largest wind farm in the world. The 48 turbines have a capacity of 2.3 MW each..."

 • 10
 • 1

Svar på:

Der er snart 15% skov. https://www.kl.dk/nyheder/momentum/2018/sk...

Så har nogen plantet noget mere siden jeg sidst så på det...det er meget positivt.

dst.dk: Skovarealet er næsten fordoblet på hundrede år Citat: "...Den første skovtælling efter Sønderjyllands genforening med Danmark i 1920 fandt sted i 1923, og her blev Danmarks areal med skov af Det Statistiske Departement opgjort til 322.000 ha eller 7,5 pct. af hele landets areal. Over ca. 100 år er det danske skovareal altså næsten blevet fordoblet..."

-

Det her er til gengæld ærgerligt:

dst.dk: Arealet med æbler er faldet med 80 pct. på 40 år.

 • 9
 • 0

Danmark kan starte med at bygge landvindmøller langs med alle danske motorveje - og incl. fremtidige.

Den er jeg med på. Så kan man også tænke tekniske tanker, når man benytter den ekstremt kedelig transport metode. "Bil på motorvej" tro mig det hjælper.

Og da motorvejen i sagens natur er ekstremt larmende, bliver støjproblemet nærmest ligegyldigt.

Og glæden når vi hælder elektroner direkte ned i fremtidens selvkørende langdistance person og gods transporter. Omg

 • 14
 • 6

Og da motorvejen i sagens natur er ekstremt larmende, bliver støjproblemet nærmest ligegyldigt.

Møllerne kører 24/7 - aktiviteten på motorvejen er lavere om natten. Og alt andet lige larmer to støjkilder mere end en. Der er nogen steder der aldrig bliver fred.

I øvrigt er der formodentligt forskel udbredelsen af støj, alt afhængigt af om støjkilden er nede ved jorden, eller 150m oppe i højden. Der er nok mange der mener, at den ekstra støj er ikke er helt ligegyldig.

Faktisk er der dårlig beskyttelse af naboer mod vindmøllestøj. Der er defineret grænser for støj ved hhv. 6 og 8m/s. Vindmøller må larme ubegrænset når det f.eks. blæser 7m/s. Som en "sjov" sidebærkning kan nævnes, at kontrolmålinger altid varsles. Dvs. at uhæderlige mølleejere har god tid til at ændre mølleparametre, og dermed støjaftrykket, før målingen foretages. Heldigvis har jeg dog ikke indtryk af at den praksis er udbredt.

 • 5
 • 16

Jeg har arbejdet i Hvide Sande. Min klare opfattelse er at der i samfundet er en positiv indstilling til møllerne. De gør sig flot, møllerne mfl. og så giver det ren energi til dem som ejer dem! Beboerne i Hvide Sande. Det er en tur værd.

 • 24
 • 2

Det er rigtig. Alt omkring en eksploderende befolkning som snart har råd til aircondition og jordomrejser løfter de små hår i nakken. Men at Danmark skal holde speederen nede på klima området er uhyre givtigt, også på lang sigt. Vi cementerer vores fremtid økonomisk og vi gør det med høj hatteføring. Der er penge i skidtet.

 • 16
 • 3

Der er penge i skidtet.

osse i dén grad!:

Den spansk-tyske vindmølleproducent Siemens Gamesa er netop nu i gang med at undersøge, hvor og hvor meget der skal skæres i antallet af ansatte i virksomheden, der har 27.000 ansatte på verdensplan og mere end 5000 i Danmark. Afskedigelser ser nemlig ud til at blive konsekvensen af det tredjekvartalsregnskab, som virksomheden tidligere på ugen præsenterede, og som viser et tab på driften på 343 millioner Euro

https://ing.dk/andre-skriver/siemens-games...

 • 2
 • 21

Men lyden og glimtene fra en stor vindmølle sydvest for ens opholdssted, kan man ikke undslå sig for.

Hvad er afstanden?

F.eks ca 400 m her på Taasinge - kig her: https://dev.geofyn.dk/app/geofyn/?config=/... (siden er lidt længe om at loade)

Jeg har ikke nogen interesser i disse møller, men tog en eftermiddag med 6-8 m/sek sydvestlig vind cyklen, og trillede ned ad grusvejen til stranden og standsede ud for den ejendom, som ligger nordøst for møllerne.

Jeg gad ikke engang slæbe støjmåleren frem; for der er ingen tvivl om, at man med de autoriserede målemetoder og ditto grænser ikke kan konstatere nogen overskridelser.

Men jeg kunne tydeligt høre den regelmæssige karakteristiske Wuuuuush-lyd, hver gang en vinge passerede tårnet og et tydeligt glimt hver gang vingen skyggede for solen.

Et er at ejendomsværdierne falder, når den slags møller opstilles, men en anden - og nok så vigtig - er at beboernes livskvalitet forringes, ofte i stor grad.

Den slags bør vindmøllefolket tage med i deres overvejelser, i stedet for at nedgøre de ramte menneskers oplevelser.

 • 9
 • 11

F.eks ca 400 m her på Taasinge - kig her: https://dev.geofyn.dk/app/geofyn/?config=/... (siden er lidt længe om at loade)

Tjekkede dem lige på Energistyrelsens kort:

https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer....

Det er et par EWT DW61-900kW. Nettilsluttet i 2018. Ca. 2,5 mio kWh i årlig produktion. Ejerlav Gårdejer Peter Bay Knudsen. Lidt googling finder Skiftekær Økologi, og de har endda en side om møllerne:

https://www.skiftekaer.dk/PAGES/OM_VINDMOE...

Der er både Cowi-rapport, lokalplaner og støjberegninger. Så vidt jeg kan læse, er det ejeren selv, der bor 400 meter fra møllerne.

Der er også en skyggeberegning. Jeg gætter på du har stået ved Søren Lolksvej 5, og de har en årlig skyggepåvirkning på 2t48m.

Gården har ifølge hjemmesiden et årligt elforbrug på 1 mio kWh. Salget af de overskydende 4 mio kWh må skæppe ekstra godt i kassen i år.

 • 18
 • 1

Undskyld mig, men min horisont er altså noget længere væk end 400 m.

Den ejendom som ligger nordøst for møllerne ejes ikke af Peter Bay, som mig bekendt ikke er så gode venner med beboerne i omtalte ejendom.

Der har været en masse polemik om de omtalte møller. Jeg valgte dem bare som et eksempel, da jeg selv kender til dem, ved det at jeg ofte cykler i området.

Ja, det skæpper sikkert godt i Peter Bays kasse ... generne overlades så til naboerne.

De beregnede skygge og støjpåvirkninger og fastsættelsen af normer derfor kan efter min mening i den grad problematiseres.

Lad mig gentage mig selv: Jeg går 100 % ind for vindmøller - lige som jeg går ind for nærdemokrati og at dette ikke skal kunne overrules af tilfældige pengemænd uden lokaltilknytning.

 • 7
 • 9

Den første linie i dit indlæg er det, som folk har forsøgt at forklare dig.

Så det virker faktisk lidt komisk, at du indleder den med “Undskyld mig, men…”., som om du skal til at forklare dem noget.

I dag får folk standset møller, fordi de efter disse folks mening vil skæmme horisonten. Det førte f.eks. til, at man stoppede projekter med kystnære havvindmølleparker. Det har også ført til, at nogle menighedsråd har blokeret for gennemførelsen af vindmølleprojekter, fordi kirken så vil syne mindre i horisonten.

Når du blander dette sammen med generne hos folk, der er naboer til vindmøller inden for få hundrede meters afstand, opstiller du en stråmand.

 • 26
 • 3

Kunne være passende med en reel varedeklaration af bloggeren.

"Wind Denmark indgår i Energy Cluster Denmark's Innovation Board, der sætter den strategiske rammen om innovationsplatformens arbejde og fokus.

Gennem Megavind udvikler Wind Denmark i samarbejde med vindsektor en række anbefalinger og strategiske målsætninger for forskning, innovation, test og demonstration af teknologi i vindsektoren, og disse anbefalinger bæres videre til Energy Cluster Denmark's Innovation Board."

 • 5
 • 18

Kunne være passende med en reel varedeklaration af bloggeren.

Olavur, er din "beef" at der i et energy-cluster indgår intressenter fra vindenergibranchen?

Stop-The-Press det jo en omvendt cavling det her.

Hvad havde du forventet - At bestyrelsen bestod af pædagoer og kun havde instressenter fra tørmælksbranchen? MEner du ikke vores grønne VE-indsutrier må være med at til præge udviklingen af det danske samfund ?

Hvad med om jer AJT'ere gik igang med at svare på alle de mange spørgsmål som er stillet jer i debatten over de seneste måneder istedet for at gemme jer ? - konstitutionen er overstået ikke.

 • 26
 • 3

Hej Nicolai Hanssing

Kunne være passende med en reel varedeklaration af bloggeren.

Olavur, er din "beef" at der i et energy-cluster indgår intressenter fra vindenergibranchen?

Og det er imponerende hvordan Olavur Spongenberg Thorup annoncerer det som årtiets afsløring: Vier nok en del mennesker, der havde fanget at Glenda Napier, CEO for klyngeorganisationen Energy Cluster Denmark, er ny blogger på Ingeniøren, der skal "blogger"om den grønne omstilling, som nye krav til samarbejdet mellem alverdens interessenter, hvoraf en stor del, universiteter, virksomheder, kommuner, er samlet i klyngeorganisationen Energy Cluster Denmark nok havd een holdning til den grønne omstilling.

Vi er nok også en del der har fanget at den nye atomkraftliste i modsætning hvad man påstår "Som teknologiens stemme bør IDA kigge på alle muligheder og også inddrage kernekraft, når der f.eks. publiceres analyse om en klimaneutral fremtid" ønsker at bruge IDA som platform til at agitere for dyr udenlandsk teknologi, og dermed tale dansk teknologi og dermed danske arbejdspladser og IDA medlemmers arbejde ned.

 • 16
 • 6

Der hvor jeg bor i København har jeg udsigt til nogle gamle havvindmøller og ARC Forbrændningsanlæg samt Xellia Pharmaceuticals, som nogen gange lugter lidt af gær.

Jeg klager ikke.

 • 16
 • 1

Som jeg læser oplægget og debatten derunder, tænkes der både på vindmøller på land og i havet. Jeg bragte to eksempler på landplacerede møller, hvis gener jeg har personlige erfaringer med. Nu beskyldes jeg for at levere stråmænd, fordi nogle debattører vælger IKKE at læse, hvad jeg tager udgangspunkt i.

Jeg vil fastholde, at mennesker, hvis horisont ikke rækker længere end 400 m, givevis vil have vanskeligt ved at forestille sig at der findes andre og lige så valide måder at se verden på end deres egen.

Det synes jeg tydeligt fremgår af visse indlæg her og der ...

.

 • 5
 • 10

Spørgsmål til Niels Peter Jensen som i #47 skriver:

Rent historisk er det en forældet konservativ romantisk at tillægge natur værdisæt som flot. smukt eller interessant. Grønsags hippier har mere holdningen at natur er for naturens egen skyld.

Grøn omstllings hippier har typisk den holdning at grøn omstilling kræver at der gøres plads, men at der vindes på andre parametre og at det i sidste ende er et ikke valg.

 1. Vil du venligst præcist definere udtrykket "grøntsags hippier" ?
 2. Jeg gætter på at du opfatter det som et skældsord, kan man deraf uddrage, at du aldrig spiser grøntsager ?
 3. Mener du - lige som salig PH - at naturen er noget billigt skidt ?
 4. Skal det forstås således, at du ikke selv er natur ?
 5. Tror du på, at mennesker som generes af vindmøllestøj og ditto glimten "kureres" for deres "forældede, konservative, romantiske , grøntsagsholdninger" ved at man verbalt tramper på deres oplevelser ?

I mange år (siden ca 1970) har de fossilglade (inkl. akraftevangelisterne) anført, at "vindkraft er noget fantasifuldt og urealistisk hippiegejl markedsført af en superhippi fra Tvind".

For mig virker det parodisk, at vindkraftkapitalisterne og deres købte ingeniører nu bruger den slags argumenter mod mennesker, som tillader sig at påpege uhensigtsmæssigheder i den måde, man gennemtvinger opsætning af VE.

"I København har vi masser af støj og sjældent en horisont mere end 400 m væk. Derfor er det helt OK, at vi fordømmer andre, som bevidst har bosat sig steder med mindre støj og lidt længere til horisonten - dem kalder vi forældede, grøntædende hippier. "

Hvorfor ikke sætte nogle flere møller op i Nordøst-sjælland - der er både plads og vind, og vindmøller generer jo kun hippier og dem er der vist ikke mange af der.

Eller va' ?

 • 8
 • 12

For mig virker det parodisk, at vindkraftkapitalisterne og deres købte ingeniører nu bruger den slags argumenter mod mennesker, som tillader sig at påpege uhensigtsmæssigheder i den måde, man gennemtvinger opsætning af VE.

"I København har vi masser af støj og sjældent en horisont mere end 400 m væk. Derfor er det helt OK, at vi fordømmer andre, som bevidst har bosat sig steder med mindre støj og lidt længere til horisonten - dem kalder vi forældede, grøntædende hippier. "

Hvorfor ikke sætte nogle flere møller op i Nordøst-sjælland - der er både plads og vind, og vindmøller generer jo kun hippier og dem er der vist ikke mange af der.

Hold da op - pas paa blodtrykket.

Laes ogsaa lige #89 og proev at forholde dig til det.

Og, som jeg tidligere har skrevet, har jeg fuld forstaelse for at vindmoeller taet paa beboelse kan vaere generende, men jeg, og andre har proevet at spoerge ind til afstanden til den/de moeller der generer dig - uden svar.

Jeg har selv moeller rundt om min DK grund, jeg bor i DEN grad paa boehlandet med masser af natur - min egen grund er IKkE veltrimmet, men har plads til alskens kryb, insekter og fugle - ogsaa maar, raev og en fasan naar de kommer forbi.

Men jeg kan IKKE forstaa dem som klager over vindmoeller der er uden for normal hoerevidde, der er nogen der faar en nedsmeltning hvis de kan se en moelel i horisonten, Ja, det mener jeg serioest er noget pjat, alting har en pris. Og den meget, meget lave pris at jeg kan see et par moeller ude i havet, og nogle paa en mark mod Vest ( gaet 500m vaek ) kan simpelt hen ikke genere mig, og hvis det virkelig kan genere nogen har de for meget tid, og/eller slet intet at gaa op i. Se ogsaa #48

 • 19
 • 4

Til Kristian Skov m.fl.

Jeg har ovenfor skrevet, at jeg boede ca ½ km nordøst for et par møller, og at de gentagne wuuush-lyde fra dem i den grad generede mig.

OG: Når det ikke generer DIG konkluderer du, at det er mig, som er en stakkel (?) "med for meget tid og for lidt at gå op i."

Min tid og mine interesser aner du simpelthen ikke en dyt om ! Og jeg synes, at det er ualmindelig groft, at fortælle andre hvordan de oplever/skal opleve lydene og glimtene fra møllerne.

Hvis det er den generelle holdning blandt vindmølleopstillere og - ejere, forudser jeg svare problemer for den grønne omstilling. Problemer som allerede nu begynder at vise sig i kraft af lokale protester mod opstilling af møller (og solceller).

Og; Nej, det handler ikke bare om NIMBY. Men at der pludselig opsættes møller - uden at naboerne overhovedet er blevet spurgt, og at de efterfølgende får at vide, at det er DEM, der er noget galt med og, at der er meget mere larm i f.eks. København, så de skal bare klappe sylten i og finde sig i det.

(at mennesker valgte at bosætte sig på landet fordi de søgte ro og stilhed rager mølleejerne - der bor langt væk f.eks. i Kbh. - en høstblomst. De utilfredse er bare nogen "grøntædende hippier" (citat)).

Men - altså ; Når du "ikke kan forstå problemet" - eksisterer det ikke.

Suk ...

ps. Jeg vil vedgå, at dele af den jammer, man hører om kystnære møller, nok mest kommer fra folk i byerne, som har investeret i luksussommerhuse og ikke vil have deres ejendomsværdier forringet. Det er bare slet ikke den gruppe mennesker jeg tænker på. pps. Mit blodtryk er typisk 130/80 - hvad er dit ?

 • 5
 • 18

Min tid og mine interesser aner du simpelthen ikke en dyt om ! Og jeg synes, at det er ualmindelig groft, at fortælle andre hvordan de oplever/skal opleve lydene og glimtene fra møllerne.

Men - altså ; Når du "ikke kan forstå problemet" - eksisterer det ikke.

Det er slet ikke det der siges.

I blæsevejr er der altså almindelig vindstøj fra træer og buske her, og jeg undres over hvis dette ikke maskerer "wuush" lydende på 500m afstand - hvis det ikke blæser er der jo ikke nogen "wuush... "

Jeg vil gerne anerkende at opfattelsen kan være individuel, men ige : Alt har en pris. Og alle mulige andre ting er også generende i en eller anden grad for en masse mennesker, nogen gange må man bare tage en dyb indånding og leve med det. Og hvis vi vil den grønne omstilling, må vi sluge et par kameler.

Jeg er PRO vindmøller, PRO solceller ( dem er der mange der ikke kan lide, de er jo grimme ) , jeg er PRO Akraft ( jamen det er faaaaaarligt og griiiiimt ), jeg er PRO vandkraft/pumped storage ( Jammmnenn det ødelægger natuuuren ) - igen, alting har en pris.

 • 17
 • 2

Ja, og så længe det er nogle andre, som betaler den, er det helt fint ...

Igen, nej.

Jeg har ogsaa vindmoeller omkring min ejendom, i ca. samme afstand som du beskriver at du har.

Jeg har marker, jeg har en stor maelkebesaetning som naermeste nabo, saa jeg betaler den pris der hedder fluer, larm om morgenen fra fodring og broelende koer ( nogen gange ) , hoestmaskiner om natten i efteraaret, gyllelugt og retten til at vaske alt toejet igen naar det haenger ude og den "dejlige" lugt breder sig fra gyllesprederen.

Ja, det er prisen for at vi faar maelk, og at jeg kan bo paa mit dejlige landsted - og ?

Jeg proever at formidle til dig at der er ulemper for alle, af forskelle aarsager, og paa forskellige niveauer.

Nej, vi skal ikke finde os i alt, men rooolig nu.... Hvor slemt er det ? Blinker og larmer det overalt paa din eejnedom, ude som inde - eller er det paa en bestemt dag og en bestemt vindretning, og du befinder dig et bestemt sted ? Du er meget uspecifik, saa maaske du kunne praecisere hvad det store problem er, hvor, hvornaar og hvor meget.

 • 19
 • 2

Hej søren ploug

1) Vil du venligst præcist definere udtrykket "grøntsags hippier" ?

Nu er den René Low der lancerer udtrykket, men min personlige defintion er modstillingen til Renés romatisk konservative natursyn.

2) Jeg gætter på at du opfatter det som et skældsord, kan man deraf uddrage, at du aldrig spiser grøntsager ?

Jeg vurderer at René Low opfatter det som et skældsord også i forbindelse med konteksten han bruger det i. Jeg skal ikke gøre mig klog på hvad du kan uddrage, men jeg vil mene at det kræver en noget kreativ logik at uddrage at jeg aldrig spiser grøntsager.

3) Mener du - lige som salig PH - at naturen er noget billigt skidt ?

Nej,

4) Skal det forstås således, at du ikke selv er natur ?

Det er selvfølgelig et defintionsspørgsmål, men jeg mener ikke at mennesker er natur. Vi er afhængige af natur, men menneskeheden har evnet at manipulere med naturen på en unaturlig måde, Jeg ,mener at betragte mennesker som natur, som en romatisk forestilling.

5) Tror du på, at mennesker som generes af vindmøllestøj og ditto glimten "kureres" for deres "forældede, konservative, romantiske , grøntsagsholdninger" ved at man verbalt tramper på deres oplevelser ?

Nej. Og jeg mener ikke jeg verbalt tramper på nogens oplevelser. men når det er sagt, så mener jeg at det er vanvid at oversenstive sommerhusejere skal have 600.000 kr i erstatning for en udsigt til vindmøller 5 km væk, hvis du synes det er at trampe, så tramper jeg.

 • 23
 • 2

Det er netop ikke MIG, det handler om, men de mange mennesker, som generes (~ betaler prisen), medens andre høster gevinsten. Det kan kun give ballade, hvilket enhver, der bare følger lidt med i debatten rundt omkring, må have opfattet (?).

For seksten år siden erkendte jeg, at jeg ikke kunne holde ud at høre på den evindelige larm. (møllerne kunne jeg ikke SE pga bygninger og træer).

Så jeg valgte at flytte og var så heldig at finde et sted ikke så langt fra en flyveplads med meget lidt trafik).

Så længe den er i drift kommer der ikke vindmøller i nærheden af mig - så jeg er ikke personligt i klemme.

Her er lidt belæg for, at jeg ikke er den eneste, som ikke har lyst til at bo tæt på vindmøller:

https://faa.dk/artikel/debat-skal-de-n%C3%...

https://www.tv2fyn.dk/svendborg/nu-er-der-...

https://www.tv2fyn.dk/svendborg/nabo-om-ka...

 • 1
 • 18

Og jeg mener ikke jeg verbalt tramper på nogens oplevelser. men når det er sagt, så mener jeg at det er vanvid at oversenstive sommerhusejere skal have 600.000 kr i erstatning for en udsigt til vindmøller 5 km væk, hvis du synes det er at trampe, så tramper jeg.

Jamen, det er jeg som udgangspunkt 100 % enig i - tramper gerne med ;-)

Jeg snakker om store møller få hundrede meter væk fra eksisterende boliger og ikke milliondyre sommerhuse.

Mobilmaster, kornsiloer, højspændingsmaster er - i mine øjne - heller ikke smukke.

MEN; de larmer ikke 24/7/365 og skaber heller ikke dynamisk visuel støj.

 • 5
 • 19

Til #103:

Vi ved godt, hvad du snakker om. Det behøver du ikke forklare os. Du snakker om din stråmand.

Forstå nu, at det ikke er os, der skal forstå, hvad du snakker om.

Det er dig, der skal forstå, hvad der blev diskuteret i det indlæg, du startede med at svare på: Vindmøller i horisonten.

 • 18
 • 5

Vi ved godt, hvad du snakker om. Det behøver du ikke forklare os. Du snakker om din stråmand.

Jeg citerer fra artiklen:

En vigtig del af den grønne omstilling handler om at acceptere, at vi indimellem kan høre og se den. Vindmøller og solcelleanlæg er mere synlige end klimagasser, men er langt at foretrække. Så en del af opgaven er at sikre, at der bliver en større accept i offentligheden af, at den vedvarende energi er synlig med det blotte øje.

Lyde nævnes ikke ...

" det hár vi nemlig målt - øh beregnet - og vore beregninger beviser, at normale mennesker ikke kan høre det."

Det samme gælder i øvrigt for en dryppende vandhane - god nat ;-)

 • 5
 • 20

Lyde nævnes ikke ...

Ahem, fra dit eget citat :

En vigtig del af den grønne omstilling handler om at acceptere, at vi indimellem kan høre og se den.

Saa, jo - lyde naevnes....

Og det er netop det det drejer sig om, alting har en pris. I min optik, er dette en yderst minimal pris, og folk som gaar i selvsving over en potentiel moelle 800m vaek maa altsaa bare tage sig sammen og komme videre i deres liv., det er et rent visuelt faenomen som man skal staa et bestemt sted og se i en bestemt retning for at observere.

Men du kan maaske lige komme med DIT forslag, og fortaelle hvor meget vi skal forsinke udbygningen af VE, og hvor meget det maa koste i penge og tid ? Og hvad vil DU betale for det ? Hvor meget er det fair at vi alle betaler for at nogen ikke kan se en moelle 800m vaek ?

Vi bliver NOEDT til at leve med moeller, solceller paa tagene og paa jorden, hoejspaendingsledninger og biogasanlaeg osv.

 • 16
 • 4

At spolere andre menneskers udsigt og livskvalitet for ussel profit er en tåbelig uskik.

Sør'm hengemt pladderromantik fra micro-macro, basisgruppe- og flipperperioden (1965-70'erne).

Mennesker skal have kvalitet i dagligdagen, hvor deres daglige energi, varme, vand, transport etc. er tilgængeligt, er betaleligt og ingen skal "sidde på flæsket" - det er en del af livskvaliteten.

At tumper stadig smækker møller op i synet på befolkningen alene for investeringens skyld, burde bare forbydes - så enkelt ordnes det.

Samt derfor...

Sæt gerne møller op, men (nabo)boliger får automatisk mindre andele i møllerne - ulempeydelse, og har dermed både egeninteresse samt bidrager til vores økonomi + vores fælles forsyningssikkerhed.

 • 4
 • 16

Tid og Penge. Vi skal videre med den grønne omstilling og penge er ogfså et problem.

Den grønne omstilling er også solceller, højspændiingsmaster, PtX anlæg, brint rør etc og hvis vi beslutter at grøn omstilling ikke må give gener overhovedet, så bliver det umuligt.

Modspørgsmålet er hvad er der så specielt med vindmøller, siden du er gået "Amish" på dem?

Amish..............

Endnu en "klap kaje, flet næbet og ret ind til højre" kommentar !

Omkring: Tid

Klima og miljømæssigt er der ikke sket noget idenfor de sidste 6, 12, 48, 96 måneder som vi ikke vidste ville ske.

Omkring: Penge

Penge er ikke et problem. Kortsigtede grådige skatteundvigende investorer er et problem

De havde forventet at skulle skatte undvige 12 millioner profit over 8 år, og så er suftsusme nogen der nogen der stiller spørgsmål og sætter krav så de kun skal skatteundvige 8 millioner profit over 12 år. (tallene der tilfædigt sat for eksemplets skyld)

Det er kun en mental udfordring! Den kan de få hjælp til hos en selvbetalt psykolog ! ( Det har de så rigeligt råd til med 8 mill. i profit)

Dertil så har det seneste kystnære vind udbud være til ren markedspris.

Hvis vi skulle give havvind under horisonten en garantipris må 10 øre/kwh. Kig på elpriserne, det bliver ikke mange støtte kroner de ender med at få, så går det vel nok endda !

Dertil så vil alle land og kystnære møller der opstilles, underminere økonomien i fremtiden "under horistonten møller" således skal de have støtte alligevel.

Vi ender både med enorme møller på land samt at betale støtte til havvind.

Hvorfor så ikke bare betale tæt ved ingenting med det samme, og undgå generne fra land vind ?

 • 3
 • 19

Sæt gerne møller op, men (nabo)boliger får automatisk mindre andele i møllerne - ulempeydelse, og har dermed både egeninteresse samt bidrager til vores økonomi + vores fælles forsyningssikkerhed.

Nej, absolut nej. Der skal ikke rodes med ulempeydelser og koeres et stort bureaukratisk system igang for dette. Spild af tid og penge.

Og HVIS det virkelig er en god ide, saa maa det samme vel skulle gaelde for naboer til solcelleparker, hoejspandingsmaster, transformerstationer, mobilmaster, biogasanlaeg, tankstationer osv.osvosv. Fuldstaendig defekt tanke.

Vindmoeller skal placeres fornuftigt, og til minimal gene - ja. Jeg har masser af moeller her om kring, bare kom med flere ! Jeg KAN faktisk se to af dem, selv hvis jeg sidder ned paa en stol paa min terrasse ( ~500m vaek ), og nej - det kan ikke genere mig. Saet bare et par til hvis det giver stroem i stikontakten, og kan nedbringe gasforbruget.

Jeg har udsigt over det Sydfynske Oehav - bare plant nogen ude i "a hav" ogsaa, hvis det er fordelagtigt.

HVIS der saa er nogen der vil kompensere mig for "tabt herlighedsvaerdi" skal jeg nok tage pengene, men det vil vaere DYBT TAABELIGT at goere. Var det ikke 600K de fik for nogle sommerhuse ved vestkysten ?

 • 12
 • 2

HVIS der saa er nogen der vil kompensere mig for "tabt herlighedsvaerdi" skal jeg nok tage pengene, men det vil vaere DYBT TAABELIGT at goere. Var det ikke 600K de fik for nogle sommerhuse ved vestkysten ?

Tillad mig en observation vedr. byen.

Vi boede med udsigt til et dejligt grønt "fredet" område. LIge pludseligt skete der noget mystisk på kommunen og grønne rekreative område som lå 3 meter over os skulle nu have 1½ plans huse som lå og kiggede ned i vores haver og ind i vores stuer, og tog al aftenssolen. Mægler vurderede at jeg og mine 2 naboer hver i sær mistede 2-300.000kr på den bekostning.

Vi kæmpede med næb og klør, en trættende opslidende kamp imod kommunens planer, og det endte med at vi fik ændret lokalplanen, så det blev mere tåleligt, og den forrykte plan-arkitekt fik sparket. Men - og her kommer det vigtige og det relevante:

Bor du i en by, så må du forvente alm. bymæssig udvikling - det betyder at der kan ligge et højhus der hvor du havde din udsigt over grønne arealer - eller der kommer en vej som larmer - det gives der IKKE erstatning for - det er alm bymæssig udvikling.

Det samme må sgu gælde på landet - alm samfundsmæssig udvikling.

***At du køber et hus med udsigt er ikke ensbetydende med at du er garanteret den henstår uberørt i al evighed. ***

Nogen udvikling må påregnes. Er man flyttet indenfor de sidste 30år kan det ikke kommer som en åbenbaring at vi bygger vindmøller på landbrugsjord i Danmark.

Det skal selvsagt forsøges udført med størst mulig lempe og mindst mulig gene, men syntes nu hyleriet har taget lidt overhånd.

 • 14
 • 3

Hvor blev byerne af?

Der er mange kvadratkilometer ubrugt tagflade i landets byer. Hvorfor ikke genbruge dem til solcellestrøm, så man har bynær produktion af den strøm der bruges i byerne? Er NIMBY virkelig den største by vi har?

At omstille landbrugsjord til energiproduktion i en verden der sulter virker ikke særligt etisk korrekt.

 • 4
 • 4

At vi skal sætte alle nye vindmøller ude på havet, under horisonten!

OK, den holdning maa du saa have, det var ikke tydeligt fra dit sidste indlaeg - og nej, jeg gennemlaeser ikke alle igen.

Derudover lyder det som en daarlig ide, ud fra pris, tid vedlighold osv. - Synes da det er fint med havvind hvor det giver mening, men det skal bestemt ikke vaere den eneste loesning, kun for at sikre nogle personers visuelle praeferencer.

 • 13
 • 3

Der er mange kvadratkilometer ubrugt tagflade i landets byer. Hvorfor ikke genbruge dem til solcellestrøm, så man har bynær produktion af den strøm der bruges i byerne? Er NIMBY virkelig den største by vi har?

At omstille landbrugsjord til energiproduktion i en verden der sulter virker ikke særligt etisk korrekt.

Det vil da vaere fremragende at kraeve solceller ved ombygning / nyt tage e.l. og sandelig ogsaa i byerne !

Men LUR MIG om ikke der bliver et maegtigt skrigeri pga. udseendet - igen det visuelle aspekt. Det vil nok ogsaa vaere dyrere, og en langt mere tidskraevende proces end at klappe en stak paneler op paa jorden et sted - og det vil nok koste en smule landbrugsareal, men alt har en pris.

Ideelt skulle de staa i et oerkenomraade omkring aekvator, og saa have monteret en passende forlaengerledning.

 • 12
 • 4

og nej - det kan ikke genere mig.

Ole Geisler> Det generer ikke dig, ergo er alle andre som måtte føle sig generet - endsige høre wuuush-lydene fra møllerne - amish.

Jeg vil ikke gentage nogle af de artigheder, som du og andre er kommet med ovenfor, blot gøre opmærksom på en ting:

Hvis det er den generelle holdning hos "møllefolket", at al protest i virkeligheden er udtryk for evnesvage, grøntspisende amish-hippier, som ikke har noget liv, er jeg bange for at I vil møde megen modstand - reflekteret/ikke-reflekteret.

Spørgsmål: hvor mange MWh vil kunne spares, HVIS man fik isoleret vore boliger, tænkt sig lidt om inden man opfører flere airconditionkrævende glastempler - stoppet for den megalomane lysforurening både i by og på land ?

(bare et par lavthængende frugter - mange andre kan nævnes).

 • 6
 • 14

HVIS der saa er nogen der vil kompensere mig for "tabt herlighedsvaerdi" skal jeg nok tage pengene, men det vil vaere DYBT TAABELIGT at goere.

Ole læs det næste her..

Mægler vurderede at jeg og mine 2 naboer hver i sær mistede 2-300.000kr på den bekostning.

Vi kæmpede med næb og klør, en trættende opslidende kamp imod kommunens planer..

Det er lige det her, mistet gevinst i ens hellige bolig-sparekasse, der øger modstanden mod alt, svinefarme ikke at glemme, da den dejlige skattefrie gevinst i nogle boliger vil blive mindsket.

Når alle andre huller af misundelse/smålighed lukkes via 7.517 §'er i lovene, og vores eneste legale hul - boligen - er tilbage, så skal folk da blive eddikesure.

Vi har i perioder i 1900-tallet og siden 2002 haft verdens højeste skatte-/afgiftstryk.. husk det[1]. Boligen er derfor - herlighedsværdi vel ~20%, pension og gevinst ~80%.

Og ja, jeg holder også meget af et frit udsyn og det grønne udenfor, men jeg synes ikke møller er hverken grimme eller forkerte, hvis de opstilles under hensyntagen til nærmeste boliger og med en evt. kompensation (andele i indtægt) for de berørte.

Sådan glider også landvindmøller lettere ned for selv en skatteplaget befolkning.

 • 1
 • 12

Det er lige det her, mistet gevinst i ens hellige bolig-sparekasse, der øger modstanden mod alt, svinefarme ikke at glemme, da den dejlige skattefrie gevinst i nogle boliger vil blive mindsket.

Gevinst? Nu er det bestemt ikke alle boliger i landzone som er steget i værdi. Måske handler det i lige så høj grad om minimering af tab.

Hvordan kan taksaktionskommiteen i det hele taget vurdere et tab, som følge af vindmøller i baghaven, når ejendomsvurderingssystemet er i limbo?

 • 8
 • 0

Jeg står 1.3km fra de 3 vindmøller på Avedøre Holme. Vindretningen er lige mod mig . Jeg kan ikke høre noget vush vush uanset hvor meget jeg anstrenger mig. De højeste lyde lige nu er vinden i træerne og en extremt belastende larme køter.

Når jeg må videre til stranden .

 • 16
 • 2

Hej søren ploug

Hvis det er den generelle holdning hos "møllefolket", at al protest i virkeligheden er udtryk for evnesvage, grøntspisende amish-hippier, som ikke har noget liv, er jeg bange for at I vil møde megen modstand - reflekteret/ikke-reflekteret.

Er det din holdning, at den generelle holdning hos "møllefolket" er, at al protest i virkeligheden er udtryk for evnesvage, grøntspisende amish-hippier, som ikke har noget liv? Hvis svaret er ja, kan kan du så uddybe på hvad der får dig til at tro dette?

Ps. Jeg går i den grad ind for VE - og tagen hensyn til andre mennesker, hvilket jeg ikke synes mange mølleopstillere og fabrikanter ikke gør.

Du påpeger du går ind for VE, kan du kvantificere med en afstand hvornår det vil være OK at sætte en mølle op med hensyntagen til andre mennesker?

 • 7
 • 5

Gevinst? Nu er det bestemt ikke alle boliger i landzone som er steget i værdi. Måske handler det i lige så høj grad om minimering af tab.

Hvordan kan taksaktionskommiteen i det hele taget vurdere et tab, som følge af vindmøller i baghaven, når ejendomsvurderingssystemet er i limbo?

Og hvis der er moeller ca. overalt, altsaa inden for blot perifer synsvidde - saa jaevner det sig nok.

Mit kaempe hus paa boehlandet har ikke den store salgsvaerdi, og det har vist ikke noget med vindmoeller at goere.......

 • 10
 • 2

Ole Geisler> Det generer ikke dig, ergo er alle andre som måtte føle sig generet - endsige høre wuuush-lydene fra møllerne - amish.

Jeg vil ikke gentage nogle af de artigheder, som du og andre er kommet med ovenfor, blot gøre opmærksom på en ting:

Hvis det er den generelle holdning hos "møllefolket", at al protest i virkeligheden er udtryk for evnesvage, grøntspisende amish-hippier, som ikke har noget liv, er jeg bange for at I vil møde megen modstand - reflekteret/ikke-reflekteret.

Det har jeg aldrig paastaaet, saet ild til den straamand.

Min holdning er helt klart at man maa leve med mindre gener , som at man kan se moeller, hoejspaendingsmaster osv.. Det er prisen for omstilling til VE.

Du maa ogsaa gerne forklar hvad alternativerne er.

Jeg mener bestemt ogsaa at moeller skal opstilles til minimal gene, jeg ville ogsaa vaere ked af at have en moelle lige udenfor mit syrenhegn, der ville garanteret vaere "wuuush"

Spørgsmål: hvor mange MWh vil kunne spares, HVIS man fik isoleret vore boliger, tænkt sig lidt om inden man opfører flere airconditionkrævende glastempler - stoppet for den megalomane lysforurening både i by og på land ?

Aner det ikke, det maa du have en ide om siden du bringer det op ? Hvor mange moeller tror DU det kan erstatte ? Og hvornaar ?

 • 10
 • 1

Og hvis der er moeller ca. overalt, altsaa inden for blot perifer synsvidde - saa jaevner det sig nok.

Mit kaempe hus paa boehlandet har ikke den store salgsvaerdi, og det har vist ikke noget med vindmoeller at goere.......

Tab af ejendomsværdi er faktisk veldokumenteret. Undersøgelsen er fra 2016. I dag er møllerne væsentlig højere. Der findes så "Værditabsordningen" som burde kompensere for værditabet. Hvorvidt erstatningerne, eller mangel på samme, står i rimeligt forhold til det reelle værditab vil jeg ikke kloge mig på.

Men hvordan kompenserer vi lige de rødlistede dyrearter, for de levesteder vi inddrager?

I mit pastorat påtænker kommunen at lave afværgeforanstaltninger ifbm. et vindmølleprojekt. Man vil f.eks. fælde de hække, læbælter og træer hvor fugle og flagermus opholder sig. Så flytter de. Samtidigt vil man plante nye hække og læbælter for at reducere gener som følge af skyggekast og genspejlinger i vandområdet. En ådal man i øvrigt har udset til genslyngningsprojekter og vådbundsområde. Det er sjusket sagsbehandling uden sammenhæng mellem projekterne.

Ja tak til vindmøller, men placér dem med omtanke.

 • 2
 • 1

Tab af ejendomsværdi er faktisk veldokumenteret. Undersøgelsen er fra 2016. I dag er møllerne væsentlig højere. Der findes så "Værditabsordningen" som burde kompensere for værditabet. Hvorvidt erstatningerne, eller mangel på samme, står i rimeligt forhold til det reelle værditab vil jeg ikke kloge mig på.

Citater fra den rapport du linker til :

"Den direkte effekt af antallet af vindmøller inden for en radius af 3 km fra den pågældende ejendom varierer mellem 0,2 % til 0,9 % pr. vindmølle hen over områderne"

"På den baggrund synes det at være et robust resultat, at havvindmøllerne i de to områder ikke har påvirket priserne på sommerhuse og helårsboliger signifikant"

"10 vindmøller opstillet ca. 1.500 m fra et hus medfører et samlede tab på mellem 60.000 kr. til 120.000 kr. – eller ca. 6 % til 12 % – afhængig af, hvilket område der er tale om. "

Den sidste er da signifikant, men igen : Alting har en pris ( Her : VE ), og mange andre ting kan ogsaa paavirke huspriserne.... Og det er nok ikke den sidst naevnte situation der er mest almindelig, saa nej - det er ikke et kaempe problem, og det er vist heller ikke konklusionen i den rapport ?

Men hvordan kompenserer vi lige de rødlistede dyrearter, for de levesteder vi inddrager?

Hvilke arter er det du taler om, og hvordan paavirkes de (negativt) af moellerne ?

Er nogen af disse problemer saa store at vi skal standse/fordyre/forsinke omstillingen til VE ?

 • 10
 • 2

I et pastorat jeg ofte kommer er hække, læbælter og træer hvor fugle og flagermus opholdt sig fjernet i forbindelse med intensivt landbrug. Så kunne en placering med omtanke være på landbrugsjord hvor ingen rødlistede dyrearter lever?

Ja, det er bestemt en mulighed! Industriområder og industrijord er som udgangspunkt fint. Og som skrevet i #65 er der er faktisk lavet en fin model der beskriver hvor møllerne kan sættes op med minimale gener for både natur og naboer: Analyse af potentialet for landvind i Danmark i 2030

 • 7
 • 1

"Den direkte effekt af antallet af vindmøller inden for en radius af 3 km fra den pågældende ejendom varierer mellem 0,2 % til 0,9 % pr. vindmølle hen over områderne"

"På den baggrund synes det at være et robust resultat, at havvindmøllerne i de to områder ikke har påvirket priserne på sommerhuse og helårsboliger signifikant"

Et godt argument for havmøller :-)

"10 vindmøller opstillet ca. 1.500 m fra et hus medfører et samlede tab på mellem 60.000 kr. til 120.000 kr. – eller ca. 6 % til 12 % – afhængig af, hvilket område der er tale om. "

Den sidste er da signifikant, men igen : Alting har en pris ( Her : VE ), og mange andre ting kan ogsaa paavirke huspriserne.... Og det er nok ikke den sidst naevnte situation der er mest almindelig, saa nej - det er ikke et kaempe problem, og det er vist heller ikke konklusionen i den rapport ?

Ja der er intet der er gratis. Men det kan da være et stort problem for den enkelte vindmøllenabo. Hvorfor skal han/hun betale mere for den grønne omstilling end alle andre? Vi skal behandle hinanden ordentligt!

Hvilke arter er det du taler om, og hvordan paavirkes de (negativt) af moellerne ?

Er nogen af disse problemer saa store at vi skal standse/fordyre/forsinke omstillingen til VE ?

VINDMØLLER PÅ § 3-BESKYTTEDE NATURAREALER beskriver, på ca. 200 sider, konsekvenser for biodiversiteten, når der opstilles vindmøller i forskellige naturområder.

Nej, vi skal ikke standse omstillingen. Men min påstand er, at prisen kun vil blive marginalt højere ved at planlægge/placere VE mere intelligent end vi gør i dag. Processen for planlægning og realisering af landmøller kan speedes væsentligt op ved at vælge de rigtige placeringer fra starten - og det er altså ikke i såbar natur.

 • 5
 • 1

Hej Søren Vanggaard Jensen

Og som skrevet i #65 er der er faktisk lavet en fin model der beskriver hvor møllerne kan sættes op med minimale gener for både natur og naboer: Analyse af potentialet for landvind i Danmark i 2030

Hvis vi kan mødes ved Energinets Analyse af potentialet for landvind i Danmark i 2030 med et potentiale for mere end 12 GW landvind i Danmark, så kan diskussionen for min del lukkes.

I øvrigt kan jeg 100 % tilslutte mig Søren Vanggård Jensens udsagn i #60 og #65

søren ploug er åbenbart også OK med Energinets analyse.

 • 1
 • 1

Hvis vi kan mødes ved Energinets Analyse af potentialet for landvind i Danmark i 2030 med et potentiale for mere end 12 GW landvind i Danmark, så kan diskussionen for min del lukkes.

Jeg gætter på at potentialet er højere end 12GW i lyset af at modellen kun arbejder med vindmøller med en totalhøjde på 150m. I dag laves møllerne langt højere. Jeg er ikke i tvivl om potentialet er stort, selvom modellen fodres med industriområder, jord under plov, højere møller, og langt højere afstand til natur og naboer. Men det giver sig selv, at man skal starte med de områder hvor afstand til sårbar natur og naboer er størst. Det du'r simpelthen ikke at planlægningen er styret af tilfældige lunefulde lodsejere.

 • 6
 • 2

der er faktisk lavet en fin model der beskriver hvor møllerne kan sættes op med minimale gener for både natur og naboer: Analyse af potentialet for landvind i Danmark i 2030

Klip fra analysen, samt bemærk: 25. januar 2015..

..der kan være god samfundsøkonomi i en øget udbygning af landvind i Danmark. En vurdering af det samlede besparelsespotentiale er, at der kan spares ca. 4,5 milliarder kr. pr. år i 2030, såfremt det fulde økonomiske potentiale på 12 GW på land udnyttes, fremfor en tilsvarende energiproduktion med havvind.

Samt operationelt..

I størstedelen af de mulige projekter (1.002) vil det dog være billigere at opkøbe de nærtliggende ejendomme til 150 pct. af ejendomsværdien samt yde kompensation til naboer længere væk, end en tilsvarende udbygning med offshore.

Dvs. med nuværende samt den forventet energisituation fremover in mente, så vil besparelsen blive væsentlig mere end de dengang nævnte 4,5 mia. - årligt.

Samt mange og lokale et mindre antal på 3 eller 5 vindmøller betyder at el-nettet ikke overalt skal udbygges så omfattende som ifm. transporten af el fra de store vindmølleparker.

 • 3
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten