Ny blogger på ing: Sådan opnår vi et samfund uden fossile brændsler

I dag byder vi velkommen til en ny blogger på ing.dk.

Kurt Emil Eriksen skal på sin blog 'Energi og indeklima' skrive om netop det. ​

Illustration: Privatfoto

Vores nye blogger er uddannet bygningsingeniør og medlem af bestyrelsen i fagnetværket IDA-BYG. Her har han bl.a. deltaget i udviklingen af Ingeniørforeningens energi og klimaplaner.

Han er ansat i Velux og har derigennem en masse international erfaring med byggelovgivning bl.a. inden for energi og indeklima.

I sit første blogindlæg skriver han om IDAs vision for et CO2-frit Danmark, og hvordan han mener, det bedst kan opnås. Han skriver blandt andet:

»Jeg håber, politikerne vil tage de langsigtede briller på og arbejde frem mod en klima- og energistrategi, der gør Danmark CO2-neutralt og selvforsynende med energi.

Man bør i den forbindelse kun bruge 2030 som et delmål frem mod et CO2-neutralt samfund.

Det har Ingeniørforeningen allerede gjort i Energivision 2050, der er udviklet i samarbejde med forskere ved Aalborg Universitet og de fagtekniske netværk i IDA.

Den viser, at der er en lille omkostning ved omstillingen, og at fremtidens energisystem bliver en anelse dyrere end det nuværende energisystem, men det bør politikerne ikke lade sig afskrække af. Det er en investering i vores fremtid.

Udover at der skabes et vedvarende energisystem, skabes der også et mere bæredygtigt scenarie, hvor vi er frigjort fra fossile brændsler og dermed uafhængig af import, samtidig med at forureningen fra trafik, bygninger m.v. er fjernet, og dermed har vi også opnået et sundere luft miljø for borgerne.«

Læs, hvad Kurt Emil Eriksen mener, vi konkret kan gøre for at få et CO2-frit samfund, i hans blogindlæg her.