Ny blog forener elektronik og menneskekrop

David Böttcher Bæk vandt tidligere på året Elektroprisen, en årlig hæderspris, som IDA Elektrofond uddeler til »en person med en lovende indsats inden for det elektrotekniske/elektroniske fagområde, vist ved fremragende teknisk-videnskabeligt arbejde, på højt fagligt niveau gennem nogle år og tilknyttet dansk forskning eller industri.«

Prisen fik han for sit arbejde med udviklingen af udstyr til ikke-forstyrrende blodtryksmåling.

Egentlig er David Böttcher Bæk uddannet mekatronikingeniør, men med sin naturlige nysgerrighed overfor hele den naturvidenskabelige verden valgte han at specialisere sig i tværfaglig produktudvikling. Den tværfaglige nysgerrighed er kendetegnende for hans virke, og han er da også kommet vidt omkring både privat og professionelt:

»Jeg har rodet en del med medicinsk billeddannelse, måling af blodtryk, puls bølgehastighed, bio-impedanser, menneskets anatomi, software, hardware design, grisepasning, traktortræk, o.l., og så er jeg ret nysgerrig på teknik.«, siger den unge ingeniør.

Nu, hvor David Böttcher Bæk har indvilliget at blogge for ing.dk, lover han derfor, at hans nye blog, Elektronik & Menneskekroppen, vil være en skøn blanding af både biomekaniske/medico tekniske emner og elektronikemner. Det kan være alt fra blodtryksmåling, bioimpedansmålinger i kroppen og ultralyds transducere til elektronik for bioimpedans, materialer til bioimpedans-sensorer og portable medico elektronik.

Og eftersom David Böttcher Bæk har brugt megen tid på algoritmeudvikling, vil både algoritmer og anvendelsen af Matlab til implementering af algoritmer helt sikkert dukke op fra tid til anden.

David Böttcher Bæk indrømmer dog at have en bagtanke med at sige ja til bloggen, og det er at inddrage ing.dk's læsere og aktivt bruge deres viden i sit arbejde:

»Idet jeg absolut ikke er ekspert på alle medico- og elektronikområder, har jeg derfor den lille bagtanke at få hjælp af læsernes mangfoldige viden til at løse problemstillinger/teknikker, jeg ikke selv forstår fuldt ud.«

Opfordringen er hermed givet videre til læserne. Tag godt imod David Böttcher Bæk og Elektronik & Menneskekroppen.

Dokumentation

Link til bloggen Elektronik & Menneskekroppen