Ny besparelse sender Nordhavnsvejen i T-kryds og trafikkaos

Et i forvejen spareramt tunnelprojekt til hovedstadens guldrandede nye bydel i Nordhavnen bliver nu yderligere beskåret.

I stedet for en fremtidssikret rampe fra Helsingørmotorvejen, hvor bilerne uden stop kan flette ind på Nordhavnsvejen, bliver det 2 milliarder kroner store Nordhavnsvejprojekt afsluttet med et lysreguleret T-kryds.

På den måde sparer Københavns Kommune 83 millioner kroner, men får til gengæld en løsning, der skal moderniseres få år efter, at den er taget i brug.

For T-krydset er, vurderer Vejdirektoratet, ikke trafiksikkert. Og ifølge et notat fra Teknik- og miljøforvaltningen i kommunen er dets kapacitet hurtigt brugt op.

Kapaciteten rækker nemlig kun til at afvikle trafik til den første etape af udbygningen af Nordhavn på 600.000 etagekvadratmeter, hvilket sandsynligvis sker inden 2020.

Og til den tid vil det koste 150 millioner kroner at anlægge et tilslutningsanlæg med tilstrækkelig kapacitet, fortæller projektchef Anne Kongsfelt:

»Når udbygningen af de første 600.000 etagekvadratmeter har fundet sted, kan man udbygge krydset med den oprindelige fly-over-rampe. Det vil udbygge kapaciteten til at tage imod trafikanter fra yderligere 500.000 etagekvadratmeter og vil koste omkring 150 millioner kroner,« siger Anne Kongsfelt og påpeger, at det lysregulerede T-kryds har den fordel i forhold til rampeanlægget, at det giver mulighed for at dreje direkte ind mod København.

Uenig indstilling

Bortset fra C-, O- og V-medlemmerne har teknik- og miljøudvalget i Københavns Kommune indstillet til Borgerrepræsentationen, der skal beslutte sig i dag, onsdag, at erstatte afslutningsrampen med et T-kryds for at spare pengene.

Jakob Næsager, der er medlem af udvalget for de konservative, begrunder sin modstand:

»Vi stemte imod, fordi løsningen hverken er trafiksikker eller fremtidssikret. Dels er trafikmængden, ifølge Vejdirektoratet, så stor, at det ikke er trafiksikkert at lysregulere. Dels er lyskrydsets kapacitet ifølge et notat fra Teknik- og Miljøforvaltningen opbrugt i 2018. Vi vil ikke være med til at bygge et projekt, hvis kapacitet er opbrugt fire år efter, at det er taget i brug.«

Vejdirektoratet har imidlertid opgivet sin modstand mod at erstatte rampen med T-krydset. Betingelsen var, at kommunen overtog den del af Helsingørmotorvejen, der er placeret ved krydset. Og det er nu sket.

Kamp med staten

Alligevel er de københavnske teknikere forberedt på senere at skulle slås med staten:

'Der kan være en potentiel fremtidig tvist med Transportministeriet om dette (manglen på kapacitet, red.), herunder med inddragelse af aftalegrundlagets forudsætninger', står der i bilagene til teknik- og miljøudvalgets indstilling.

Frygten for en fremtidig tvist begrundes med, at 'den fælles arbejdsgruppe mellem Transportministeriet og Københavns Kommune omkring fremtidssikring af Nordhavnsvejen i marts 2010 konkluderede, at Nordhavnsvejens udformning med fire spor uden nødspor ikke ville kunne betjene en østlig omfartsvej (en fremtidig havnetunnel, red.) og kun delvis ville kunne betjene en fuldt udbygget Nordhavn. Det samme gælder for Helsingørmotorvejen og tilslutningerne længere mod nord'.

Budgetskred på 150 millioner

Forslaget til, hvordan kommunen kan spare penge ved at lade et lysreguleret T-kryds forbinde Nordhavnsvej og Helsingørmotorvejen lige nord for Ryparken Station, har spøgt længe.

For resultatet af licitationen på vej- og tunnelentreprisen viste, at kommunens projektingeniører havde underbudgetteret tunnelforbindelsen.

Et 150 millioner kroner stort hul skulle dækkes. Og da det ikke lykkedes at skaffe dem ved budgetforhandlingerne, har Teknik- og Miljøforvaltningen bestræbt sig for at spare pengene andre steder i projektet.

Sparemanøvren har imidlertid ikke været nok til at finde de 150 millioner kroner, som projektets budget er overskredet med. I forsommeren 2011, da mulighederne for at spare penge andre steder i Nordhavnsvejprojektet blev undersøgt, vurderede projektfolkene, at de kunne finde 110 millioner på rampen. Men efter at projektets rådgivere har revurderet mulighederne, er besparelsen nu kun på 83 millioner.

De resterende 67 millioner skal Anne Kongsfolk og hendes medarbejdere stadigvæk finde inden for projektets rammer og fremlægge det for Teknik- og Miljøforvaltningen i april.

I forvejen blev projektet i 2010 skåret tre milliarder kroner ned i forhold til det projekt, som kommunen havde håbet at anlægge.

Dokumentation

Læs mere her:

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hvor er logikken forsvundet hen i vores samfund? Lad os bygge noget der ikke er tidssvarende og så bruge dobbelt op på at rette fejlen. Derudover snakker vi ikke om de konsekvenser ulykker vil have på folk i perioden - Det er et kryds hvor TUNG trafik til en havn skal igennem. Der vil ske højresvingsulykker og lignende.

De kan godt finde ekstra milliarder til at lave Metro til Nordhavn, men ikke 150 mill til at lave vejforbindelsen. Hvorfor er det så svært at planlægge projekter som et hele og ikke som små bidder der ikke har noget med hinanden at gøre.

 • 0
 • 0

Hvorfor er det så svært at planlægge projekter som et hele og ikke som små bidder der ikke har noget med hinanden at gøre.

Man ansætter vel nogen til at regne på prisen. Så fremlægger man hele gøgemøget ad flere omgange i teknik og miljøudvalg og i økonomiudvalg (besat med kommunalpolitikere).

Når så det hele er sat på skinner, så finder man ud af, at det koster flere penge.

Så fremlægger man det for udvalgene igen, hvor politikerne så stejler fordi de godt kan regne ud at pengene så skal skæres et andet sted henne - og eftersom teknik, miljø vedligehold og lignende områder ikke har mere frirum at skære i, så skal det gå fra de bløde områder, såsom skoler og ældrepleje.

Og kommunalpolitikere kan som regel godt lide deres taburetter, så de har ikke travlt med at tage en hård beslutning og sige 'så skærer vi i de bløde områder'. Så i stedet for på lang sigt at spare penge, så træffer man valget 'det her må være godt nok'.

 • 0
 • 0

Er der læsere her, som har besøgt fx Budapest - og undret sig over at man langs floden placerer stærkt trafikerede veje i stedet for at lade indbyggerne få direkte adgang til vandet?

Den vej forbi det daværende Nordisk Fjer burde aldrig have været bygget.

 • 0
 • 0

Løsningen svarer til den der blev brugt ved indføringen af Helsingørmotorvejen i daværende Lyngbyvej! Det blev heldigvis hurtigt lavet om! Lignende er set på Cypern! vh Jesper L

 • 0
 • 0

Spareløsningen har den fordel, at man fremover kan lave en rigtig flervejsløsning. Istedet for kun een fly-over, som kun tillader trafik mellem motorvejen og Nordhavn, kan man på længere sigt også få brug for at trafik mellem Ryparken/NordVest og Havnetunnelen kan glide nemt, ved også at bygge en fly-over og svingbane herimellem. Det vil aflaste trafikken gennem bymidten. Citat : "Anne Kongsfelt .. påpeger, at det lysregulerede T-kryds har den fordel i forhold til rampeanlægget, at det giver mulighed for at dreje direkte ind mod København"

Altså; Ryvangen er bedre tjent med en papløsning nu mens Nordhavnen udvikles, og så dobbelt fly-over om 10 år, istedet for een fly-over for evigt som ellers var planen.

Hvis man tænker langt nok frem og forbereder forbindelserne til senere byggeri, kan København få en ægte ubrudt motorringvej 3 hele vejen rundt om byen, til gavn for fremkommeligheden og bylivet. Oversigt : http://maps.google.dk/maps/ms?msa=0&msid=2... Amager-ben og Fly-over i Lyngby : http://maps.google.dk/maps/ms?msa=0&msid=2... Altså at Motorring3/Helsingørmotorvejen fortsætter direkte i Nordhavnsvej og Havnetunnel begge veje, og at Ryparken blot er en mindre tilslutning hertil.

Motorring 3 Vest tager meget af trafikken mellem Amager og Nordkøbenhavn. Ved at tilføje et eller to ben mod øst også, fås kortere rejsetid og mindre trafik i bymidten. Men det bør planlægges tidligt så mulighederne bevares, og det er især vigtigt med 2x3 spor i den første tunnel.

 • 0
 • 0

Argh. mere trafik langs strandvejen på amager lyder som en rigtig kedelig ide. Jeg er sikker på at borgerne i tårnby og brugerne af amager strandpark vil være rigtig kede af en sådan løsning. Jeg forstår heller ikke denne iver for at udbygge vejene der er jo ikke plads til flere biler i byen alligevel, og bør heller ikke være flere.

 • 0
 • 0

borgerne i tårnby og brugerne af amager strandpark vil være rigtig kede af en sådan løsning. Jeg forstår heller ikke denne iver for at udbygge vejene der er jo ikke plads til flere biler i byen alligevel, og bør heller ikke være flere.

Derfor skal bilerne UDENOM byen; i Havnetunnel osv. At lave Amager Strandvej om til motorvej vil ganske rigtig skabe en barriere-effekt.

Men Amager-benet skal først tages i brug når Havnetunnelen bliver overbelastet, og der kan jo gå mange år endnu - den er formentlig først færdig i 2020. Hvis tunnelen laves med 2x2 spor kan den være overbelastet i 2030, med 2x3 spor først i 2040. Amager Strandvej kan bygges med støjskærm og mange småbroer til cykler og fodgængere. Til den tid vil de grønne områder sikkert være udvidet mod øst.

Ovennævnte forslag handler først og fremmest om at lave en fri trafikstrøm i hele cirkel-Motorring3 via Havnetunnelen, ikke så meget om Amager.

 • 0
 • 0

Det lyder helt hul i hovedet og passer jo meget godt med det almindelige indtryk. Hastigheden skal ned til 15 km for sikkerhedens skyld, men oplagte trafikanlæg skal spares væk.

Det tog over 20 år at fjerne de mest oplagte sorte pletter i Jylland.

 • 0
 • 0

Hvis man ser på hvordan situationen på stedet er lige nu, så er der allerede et trafiklys for bilisterne, der kører ind mod byen. Med T-krydset kommer der blot et lyssignal for trafikken ud af byen (nord). Det er i øvrigt kun ca. 300 meter nord for det store lyskryds på Hans Knudsens Plads. Hvis der endnu i mange år ikke vil være en havnetunnel, der kan lede trafikken gennem ( og gerne under) Nordhavnsområdet så vil det være noget ødselt i en sparetid med de store "fly-overs", som Thomas Gade også er inde på. Nordhavnen alene kan ikke retfærdiggøre det! Hvem vil i øvrigt bo så tæt på en motorvej i Nordhavnen? Den må og skal under jorden helt fra starten af, ellers bliver Nordhavnen aldrig et attraktivt område.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten