Ny asbest-aftale: »Ikke noget, der rykker væsentligt«

Illustration: Marcovarro/Bigstock

Indholdet i den nye politiske aftale om asbest skal være omkostningsneutral og er afgrænset til Beskæftigelsesministeriets ressortområde. Det har gjort, at aftalen ikke har den kvalitet, som den burde have, lyder kritikken.

Aftalen er indgået af samtlige partier i Folketinget tidligere denne måned og skulle sikre, at færre mennesker udsættes for asbest.

Læs også: Bedre forundersøgelser skal komme asbestproblemer til livs

Gratis forslag på egen banehalvdel

Aftalens indhold bygger på anbefalinger, der er lavet af en arbejdsgruppe, som beskæftigelsesministeren har nedsat. Da gruppen blev oprettet, var det et krav, at indholdet »skulle holde sig inden for Beskæftigelsesministeriets ressortområde«, og derudover måtte arbejdsgruppens forslag ikke koste penge for hverken det offentlige eller virksomhederne.

Formanden for arbejdsmiljøudvalget hos Bygge- Anlægs- og Trækartellet (BAT), Søren Schytte, er med i arbejdsgruppen, som har lavet anbefalingerne til den nye aftale. Ifølge ham har kravene til arbejdsgruppen gjort, at aftalen ikke har den kvalitet, som den burde have.

»Denne aftale peger i den rigtige retning, men det er jo ikke noget, som efter min opfattelse vil rykke væsentligt på området. Man kan alene stille anbefalinger, der ligger inden for ministerens ressortområde. Dette punkt, og kravet om at anbefalingerne ikke må koste noget, har gjort, at anbefalingernes effekt vil være begrænset,« siger Søren Schytte.

Han er ærgerlig over, at det ikke har været muligt at komme med forslag, der rækker bredere ud end Beskæftigelsesministeriet og uddyber, at han helt konkret savner en langsigtet plan for et asbestfrit Danmark, en kortlægning af asbesten og et forbud mod at indkapsle asbest.

Forslag kun muligt med fondsmidler

Ud over at arbejdsgruppen ikke måtte foreslå initiativer uden for Beskæftigelsesministeriets ressortområde, var et andet krav til arbejdsgruppen, at initiativerne skulle være omkostningsneutrale for det offentlige og virksomhederne.

Kommunikationskampagnen og de nye vejledninger til forundersøgelser, som skal iværksættes af Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg, skal derfor finansieres af fondsmidler. Ifølge Søren Schytte kan dette blive en udfordring.

»Det er jo svært at lave særlige indsatser ud fra de midler, der er til rådighed i dag. Der kommer flere opgaver, som skal løses, men pengene må vi selv finde, og jeg kan tvivle på, at vi får succes med det,« siger Søren Schytte.

Han vurderer, at aftalens indhold vil koste omkring 3 millioner kroner at udføre.

Vil ikke forholde sig til krav

Mette Møller Nielsen er arbejdsmiljøchef hos Dansk Byggeri. Hun er også med i arbejdsgruppen, der står bag anbefalingerne, men hun vil ikke forholde sig til de krav, som Beskæftigelsesministeriet har stillet til arbejdsgruppen.

»Jeg er tilfreds med de anbefalinger, som vi har præsenteret i arbejdsgruppen,« siger hun.

Efter Ingeniørens interview med Dansk Byggeri har erhvervsorganisationen rettet henvendelse til Bygge- Anlægs- og Trækartellet (BAT), hvor Søren Schytte er formand for arbejdsmiljøudvalget.

Søren Schytte understreger herefter, at BAT støtter op om arbejdsgruppens anbefalinger. Alligevel holder han fast i, at Beskæftigelsesministeriets forudsætninger til arbejdsgruppens arbejde har gjort, at indholdet i aftalen vil have en begrænset effekt.

Her henviser han igen til kravet om omkostningsneutralitet og kravet om, at initiativerne skal holde sig inden for Beskæftigelsesministeriets resortområde.