Ny arktisk forskningsstrategi uden penge

Regeringen har udarbejdet en ny strategi for forskning og uddannelse vedrørende Arktis.

Den blev lanceret i går af uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs i forbindelse med Polarforskerdagen på DTU, hvor ministeren forklarede:

»Det, der sker i Arktis, påvirker hele verden, eksempelvis i form af klimaforandringer. Mere viden om Arktis og veluddannede unge mennesker i Arktis er på den måde centralt for Danmark«

Vi skal have en hub, når vi ved, hvad den skal bruges til

Et af de centrale elementer i strategien er, der skal etableres en særlig forskningshub.

Tanken om en sådan blev første gang formuleret i den såkaldte Taksøe-rapport, udarbejdet af ambasssør Peter Taksøe-Jensen.

Det er stadig noget uklart, hvad dette begreb skal dække over. Men den skal som udgangspunkt tjene til at tiltrække internationale forskere til Grønland.

Derfor formuleres det i den nye arktiske strategi, at man skal "tilvejebringe det nødvendige videngrundlag med henblik på at vurdere potentialet i en international forskningshub i Grønland." Hvornår dette videngrundlag skal være til stede, står der ikke noget om.

De mange danske forskere fra mange forskellige forskellige fagområder, der er arbejder i Arktis, er generelt glade for opmærksomheden, men flere kritiserede, at der ikke fulgte penge med strategiplanen.

Lidt mellemfornøjet bemærkede flere, at det eneste sted, hvor der foreløbig var blevet afsat flere ressourcer og ansat flere medarbejdere, var i ministeriet. Der er behov for langsigtede forskningsbevillinger, var budskabet.