Ny analyse: Partikler fra brændeovne volder skader for 800 mio. kroner om året

Partikelskyer fra danske husholdningers 840.000 brændeovne og -kedler var i 2014 årsag til sygdomme og helbredsproblemer, der kostede samfundet 800 mio. kroner, hvilket gjorde partikeludledning til den næststørste post på regnskabet over skader fra energisektorens udledninger i 2014.

Læs også: Hvert sjette danske hjem opvarmes med brænde

Det fremgår af den tredje af i alt seks delanalyser af afgifter og tilskud på energiområdet, som Skatteministeriet står i spidsen for, og som politikerne senere skal behandle.

Men i modsætning til udgifter affødt af skadevirkninger fra CO2-, svovl- og NOx-udledninger, modsvares de 800 mio. kroner i udgifter til helbredsskader fra brændeovne ikke af indtægter fra en eller anden afgift.

Læs også: Minister: Vi offentliggør dele af længe ventet afgifts-analyse snarest

Det får Skatteministeriet til at konkludere, at det ud fra en rent samfundsøkonomisk betragtning – og ud fra en forureneren-betaler-betragtning – vil være en god forretning at indføre en afgift, som er målrettet partikeludledning og dermed først og fremmest brændeovne.

Administrative omkostninger lurer

Men i samme åndedrag erkender ministeriet dog, at der vil være ‘betydelige udfordringer’ med at lokalisere og identificere brændeovnene og med at begrænse de administrative omkostninger. Det blev tydeligt illustreret, da man forsøgte at indføre den såkaldte forsyningssikkerhedsafgift på al brændsel til opvarmning – og dermed også brændet til brændeovnene.

Læs også: Energiagentur: Millioner dør hvert år af luftforurening fra energisektoren

Både Det Økologiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd har anbefalet afgifter på partikler i form af en afgift på brændeovne, og Det Økologiske Råd anbefalede i 2014, at man baserede afgiften på en temperaturmåler med en temperaturføler i skorstenen.

Læs også: Vismænd: Afgift på brændefyring kan redde op til 300 liv om året

1.200 kroner pr. ovn

I analysen har man kigget på to modeller for afgifter: En enhedsafgift pr. ovn og en afgift, der er afhængig af, hvor meget man bruger ovnene. Det nævnes også som en mulighed, at en eventuel afgift differentieres efter, hvor tæt bebyggelsen er omkring brændeovnen.

Hvis en enhedsafgift skal dække skaderne, vil en enhedsafgift blive på omkring 1.200 kroner om året pr. brændeovn, ifølge beregningen fra Skatteministeriet.

Med en enhedsafgift kan ejerne af brændeovnene alene reagere ved at skaffe sig af med brændeovnen eller betale afgiften. Og effekten af denne form for afgift vurderes til at give et større fald i andelen af brændeovne end faldet i energiforbruget.

Datagrundlag skal udvikles

Analysen forsøger sig med nogle antagelser om, hvor mange der vil skrotte deres ovne, og hvem der vil, samt hvordan det vil påvirke et samfundsøkonomisk regnestykke, hvor ikke mindst en besværlig administration af ordningen tæller negativt. Datagrundlaget for brændeforbrug og antallet af brændeovne er nemlig ikke særlig sikkert og skal derfor udvikles.

Læs også: Nu kan du styre brændeovnen fra din smartphone

Den eneste ‘forsigtige konklusion’, som ministeriet vil drage af dette, er, at hvis man ser bort fra nationale mål om at reducere forbruget af fossile brændsler og samtidig regner med, at fossile brændsler stadig er pålagt høje afgifter, vil det formentlig kunne betale sig for samfundet at indføre en enhedsafgift på brændeovne.

Forbrugsafgift kræver måler

Hvad angår den anden model, hvor afgiftens størrelse vil afhænge af det konkrete brændeforbrug i ovnen, så kræver det en måler i brændeovnen, hvilket Skatteministeriet ikke helt ved, om er muligt.

Men hvis det er muligt, så vil afgiften – hvis den skal modsvare udgifterne – skulle ligge på 50 kr. pr. GJ, hvilket vil føre til et fald i energiforbruget på 50 pct., eller 9,6 PJ.

Læs også: Ny model viser, hvor brændeovne gør mest skade

Den samfundsøkonomiske gevinst ved denne afgift kan opgøres til 240 mio. kr. – dog uden de administrative omkostninger – hvis der er et nationalt mål om at reducere det fossile brændselsforbrug. Hvis der ikke er et mål for reduktion af fossile forbrug, vil gevinsten ligge på 643 mio. kr.

Krav til brændovne hjælper kun lidt

Om der er et mål for udfasning af fossile brændsler eller ej, betyder noget for, hvilke alternative brændsler brændeovnsejerne må bruge. Uden mål er det fossile brændsler, som medfører afgiftsindtægter for samfundet.

Læs også: Danske producenter i front: Nye brændeovne kan fyre næsten uden partikeludslip

Der findes allerede krav til nye brændeovnes partikeludledning, som ifølge Skatteministeriets vurdering med tiden vil føre til lavere udledninger. Men denne udvikling foregår forholdsvis langsomt, og derfor vil også nye brændeovne stadigvæk medføre ikke-negligerbare udledninger.

De beregnede skadesomkostninger omfatter alene sundhedsomkostninger og ikke skader på natur, biodiversitet, bygninger m.m.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Trættende at politikere altid styrer bilen ved at lukke luften ud af dækkene, flytte passagerer rundt i bilen og rulle vinduerne ned. I stedet for at tage fat i rattet.

Hvis man ikke vil have brændeovne, så træd i karakter, og forbyd dem ved lov.

-jeg vil lige gå ud og hente lidt mere brænde

 • 62
 • 4

Hvor stor erstatning bliver der udbetalt, til dem som skaffer sig af med brændeovnen?

 • 10
 • 6

Igen trækkes denne kæphest frem af Ingeniøren og igen forholder man sig ikke til usikkerheden i beregninger og proportionerne i forhold til miljøforbedringer generelt.

Og når man refererer til afgiften der skulle inddrives for at kommenpensere for det postulerede problem burde man måske også forholde sig til, hvordan den inddrevne skat så skulle komme de forudrettede til gode. Min forventning ville nok være, at pengene endte i et sort bureaukratisk hul Som alene vil gavne nogle fåingeniører og så selvfølgelig en masse Djøffer:)

Så kan man fremføre, at en skat vil være adfærdsregulerende. Ja uden tvivl og den vil også være dybt socialt skæv og bare være et yderligere endnu et skridt til at gøre det dyrt at være dansker!

 • 42
 • 4

Helt fint, hvis der kommer afgift på dem, der har en gammel brændeovn eller som bare har den for hyggens skyld.

MEN der er stadig hustande ude på landet hvor eneste mulighed for opvarmning er brænde, og det er et godt miljømæssigt valg. Brændet er jo lige ved siden af. Og de skal selvfølgelig have en godkendt ovn.

Vil man klima/miljø noget godt kan man ikke generalisere;0) PS. Min farfar fra Langeland havde brændekomfur ved siden af hans stol i køkkenet. Han blev 94 år.

 • 22
 • 4

Det vil ramme socialt skævt. Hyggefyrerne kan sløjfe ovnene, det kan folk, der rent faktisk har brug for opvarmning ikke. For dem er det bare en ekstra skat og et øget incitament til at fyre med affaldstræ og plastik for at holde omkostningerne nede.

Derudover vil det ramme landdistrikter hårdere end byer. Landdistrikterne har allerede store udfordringer, så det er ikke ret klogt.

 • 38
 • 3

Man kunne da begynde med at se positivt på el opvarmning i de private husholdninger kombineret med solvarme.

Dernæst er det jo mulighed for at fyre ledelsen i Skat og departementchefen dertil. Skattemæssigt har de to størrelser været rene katastrofer i de sidste mange år.

Som overskriften tilsiger så drejer det sig nok ikke så meget om vi lever et år mere den ene eller den anden vej. Men om afgift pakket ind i tilsigelser.

I mellemtiden kan man leve i angst for, hvad Skat nu tror at befolkningen vil snyde affundet for. Alt kan jo beslaglægges...

 • 22
 • 1

1200 kroner per havegrill vil også skæppe godt i statskassen.

Forurener det samme brændsel mindre i en havegrill end i en brændeovn?

 • 45
 • 3

Det er dog noget af det mest fantasiforladte der er sket på miljøsiden siden ildens opfindelse. Tænk at de kun at fokusere på brandeovne når der er så mange åbenlyse stæder der kan sættes ind.

Bildæk! Der frigives hvert år tusinder af tons sundhedsskadelige gummipartikler på grund af bildæk hvert år. Og lige ud i hoved på børn! Og når dækkene endelig er ved at have afgivet hele deres dødelige last af gummi, så købes der bare nogle nye, så processen kan starte forfra. Det burde egentlig forbydes omgående. Men det er der jo ikke penge i. Nej, en heftig afgift skal nok få forbruget ned, samtidig med at det luner i skattekisten.

Det samme gælder jo også for motorcykler og knallert. Og dem er der jo en del af. Der kan nok vrides et par tusinde ud af hver ejer om året. For slet ikke at snakke om cykler. Sådan som de køre rundt overladt i byerne hvor deres partikler gør mest skade! Specielt alle de moderne elcykler der fræser rundt. Tænk hvad den høje hastighed gør ved dækslidet. Det må være enormt. De skal betale mindst det dobbelte af en rugbrøds cykel. Og så alt den fedt og kædeolie de afgiver til miljøet. Det skal der da også betales for. Transport i det hele taget. Millioner af sko der bevidst slides op på ru beton og asfalt af deres skamløse brugere. Der bør betales for hvert par man ejer. Og når de afskaffes, bare for at være sikker på at ingen snyder udenom de retmæssige afgifter for det svineri. Og for at føje spot til skade, så har man belagt enorme områder med tæpper!!! Tænk dog over den enorme mænget mikropartikler og syleskarpe mikrofibre der skabes ved bevidst at trampe rundt på dem hele dagen lang. Og støvsugere. Den burde der betales enorme afgifter for. De er jo som skabt til at hive de fibre og partikler der er fanget i tæpper og så kun udlede de farligste mikro og nanopartikler.

Tøj er også et område der helt uretmæssigt går fri af at betale for den miljøskade det skaber. Tænk på tøjvask. Her fjerner forurenerne alle mulige partikler og kemikalier fra deres tøj, så de kan lede det direkte ud i verdenshavene. Uden at betale Afgift! Og så putter de tøjet i en tørretumbler for at starte produktionen af flere skadelige partikler og mikroplast stykker. Som de så starter med at blæse en stor del af direkte ud i vores luft. Derefter bevæger se så sig ud blandt uskyldige mennesker hvor flere partikler kan frigives. Og endnu flere skabes på grund af det slid de foretager på deres tøj. Der må være grundlag til betydelige afgifter for at dæmme op for dette svinerig, og for at kompensere ofrene.

Emhætter er jo endnu en teknologi miljøsvin afgiftsfrit bruger til at pumpe dødsensfarlig sod, aerosoler og partikler af næsten enhver tænkelig art ud i hoved på deres ofre. Helt uden ansvar eller retmæssige afgifter. Ministeren må straks nedsættes en kommission til at bestemme en rimelig økonomisk straf for salg og brug.

Og mange butikker sælger stearinlys der er velegnede til at producere sod som folk ikke kan undgå at indånde. Nogle af dem gør det sågar under dække af at sælge miljøvenlige vare. At ministeren ikke for længst har søret for behørige afgifter er en skandale! Det har jo stået på i århundrede. At den slags overhoved kan forekomme i et civiliseret samfund er utroligt og foruroligende. Det vidner om et system der bare ikke funger. Det kunne sågar tænkes at der er tale om en sammensværgelse. Men det er en sag for politiet og efterretningstjenesterne. Afgifterne skal under alle omstændigheder indføres. Helst med tilbagevirkende kraft. Og lad os slet ikke begynde med lampeolie! Det er jo mindst lige så slemt. Og tænk på alle de penge staten er blevet snydt for i alle de århundrede.

Lightere bør egentlig forbydes helt. Men en klækkelig afgift kan nok få forbruget under kontrol. Tænk over det! De er beregnet til at skabe en sky af metaloxider, og så varme luften omkring dem op ved afbrænding af en fossil baseret olie. Således at dens farlige partikler kan spredes mest muligt. I moderne udgaver har man sågar erstattet den fossil baseret olie med fossil baseret gas, således at ofrene ingen chance har for at lugte at de udsættes for de farlige metalpartikler.

Tændstikker er blot endnu en udvidelse af denne infame teknologi, hvor man har erstattet metallet med endnu farligere svovl. Og ministeren overset, bevidst eller ej, endnu en muglighed for at skabe staten indtægter.

I industrien har man opfundet en række liggende teknologier til at sprede partikler af metal og forskellige fiberbaserede materialer. Så som file, vinkelslibere, skærebrandere, træsave fræsere og så vider. Helt uden behørige miljøafgifter!!!

Endnu være står det til med rengøring. Her render tusindvis af private rund og spreder kemikalier i deres hjem, så de og deres børn kan blive syg. Ene og alene med det formål at drive de offentlige sundhedsomkostninger op. Der er sågar nogle der har sat svineriet i system, og oprettet firmaer. Dem kan både private og offentlige medsammensvorne bruge til at få disse, og endnu kraftigere, kemikalier spredt med størst mulig effektivitet. Med enorm skade for de offentlige bugetter til følge. Dette må udgøre en af de største mangler i ministerens afgiftsystem. Et helt ufatteligt vidnesbyrd for hans ineffektivitet og handlingslammelse.

Til sidst kommer vi til et af de mest nederdrægtige eksempler af ukontrolleret miljøsvineri. Spejderorganisationer! Under dække af at hjælpe børn, og give dem positivt indhold i deres liv. Men i virkeligheden så lokker disse slibrige organisationer børmene ud til hemmelige lokasioner hvor de, udenfor myndighedernes behørige overvågning, indoktrinere dem i at tænde bål. For på denne måde at lære dem hvordan de kan forurene mest muligt, uden af betale afgift. Det fand´me uhyggeligt du´

The about mentioned opinions dose not represent the opinion of Ing.dk or anybody in particular. It may contain offensive language. Irony and sarcasm may occur. Copyrights may have been broken. It may contain peanuts. Reader discretion is advice. - - - - - - - This line is intentionally left blank - - - - - - - MVH Thomas Lodberg ;-)

 • 48
 • 7

Brændeovne kan da være ganske hyggelige at se på og fordrive ens fritid med, dog er de slet ikke nødvendige for antagelig 90% af samtlige danske husstande. Der findes el ud til næsten enhver ejendom og i byområder findes der mange steder velfungerende fjernvarmesystemer. Kommunerne burde se på, hvilke bydele/byområder skal være brændeovnefrie. Ude på landet, hvor partikelforureningen ikke generer væsentlig, skulle brændeovne være tilladte.

 • 17
 • 8

Anne Grete. Ja, jo. Økonomisk måske. Men ikke teknisk. El til varmepumper, er altid en mulighed.

Mit forslag vil være forbud mod brændeovne i al bymæssig bebyggelse. Ligesom der er forbud mod dyrehold der. Det et veldefineret. Det er velbegrundet. Det indebærer ikke nogen diskussion om skat. Det et administrativt enkelt.

Udenfor bymæssig bebyggelse skal brændefyr af ældre dato over tid udskiftes til nye med en vid miljømærkning.

 • 17
 • 10

Hvad med den global partikelforurening som flytrafikken udgør?

Flytrafikken stiger voldsomt i disse år, lufthavne udvider stort, flere flyver. Ingen partikelfiltre er der i en flymotor. Den forurener i stratosfæren, dette er en stor medvirkende årsag til ændret klima på sigt.

Men, selvfølgelig, alle politikere, miljøfolk o.a. flyver, så det bliver der ikke snakket om, men når det lille husmandssted ude på landet fyre med brænde, så er det et stort problem!

 • 34
 • 7

Så skal man jo finde noget at bruge den indtægt på..noget der hedder noget med "velfærd" nok. Og når den adfærdsregulerende afgift så har opfyldt sit formål og der kommer 0kr ind skal man så til at finde en ny afgift for at fodre velfærds-babys umættelige appetit. Kan vi ikke snart tage springet og bare konfiskere alt løn fra start, i stedet for denne langsomme dødskamp ?

 • 17
 • 5

Er der nogen der kan forklare hvorfra man kan få den precise oplysning om at det er brændeovne partikler, og ikke fra andre forbrændinger?

 • 31
 • 2

må da kunne se om der er en brændeovn, som er tilsluttet en skorsten ...

Og at lægge afgift på forurening er næsten det samme som at tillade den.

Forurening skal forbydes, fjernes, afskaffes i det omfang det overhovedet er muligt. I dette tilfælde synes det ganske nemt, forbyd brændeovne alle steder, hvor der er adgang til alternativ opvarmning.

 • 9
 • 22

Det er i høj grad "hyggefyring" som bidrager til forureningen! Her sørges der for "stor" ild - med meget lav opmærksomhed på ordentlig forbrænding, gentagne dårlige opfyring/genopfyringer mv. Hvis der skal afgifter på - så skal de ikke på benyttelsestiden!

Ovne der benyttes effektivt og med høj kapacitet, så udmuring mv. bliver gennemvarm og skorstenstrækket ligeledes bliver optimalt forurener betydeligt mindre end "svinerne" - som måske endda har den samme ovn.

Har selv en "gammel" men idag godkendt Lotus 2000 ovn med kedel. Skorstensfejeren startede med at spørge om jeg slet ikke benyttede den. Det gør jeg - benytter slet ikke naturgas til opvarmning - kun til varmt vand og anskaffer mig snart en luft/vand varmepumpe.som matcher mine solpaneler på 6 kW.

 • 9
 • 0

Vi skal naturligvis også have løst det store problem med NOX forurening fra dieselsbiler der udleder de farlige NOX partikler der især i byerne slå mange mennesker ihjel hver år. Hvorfor er disse tal ikke med i ministeriets beregninger og løsning foreslag på det? Der kan købes brændeovne der udleder så få partikler, at det ikke kan måles, de skal naturligvis ikke pålægges ensidige afgifter. http://ekstrabladet.dk/biler/skandaloese-t...

 • 9
 • 0

Det ville klæde debatten af dette emne, som kommer op med jævne mellemrum, hvis der blev citeret noget tal for, hvor mange mennesker der har brændeovnen som primær eller eneste omvamningskilde!

For en del år siden begyndte man at bygge huse uden skorsten. Så vidt jeg ved er man mange steder begyndt at bygge skorstene igen - måske som sådan en slags sikkerhedsmekanimse, i fald kraftvarmeværne skulle svigte eller der var overskyeet eller vindstille.

I mine øjne er det populisme, når politikerne alene taler om brændeovnene ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv (selvom det giver ganske god mening at påpege sundhedsrisikoen i og omkring større bysamfund), når man bliver ved med at belægge alternative energikilder med høje afgifter eller skyde statsstøtten af dem ned – fordi man ikke kan se, hvordan kraftvarmeværkerne skal kunne køre, hvis alle bruger grøn energi i de varme måneder. Og hvis det så bare var, at man påpegede værdien - sundhedsmæssigt og vedligeholdsmæssigt - af konstant varme på et hus, og et hus m brændeovn kunne f.eks. opnå konstant varme m en masseovn, men heller ikke dét kan tiltrække vælgerstemmer.

Seneste tiltag er en udbalancering af sundhedsomkostninger med deres angivelige årsag. Det vil blive en fast ekstraskat på brændeovne, uanset deres udnyttelsesevne og evt. partikelfiltre.

Debatten er ensidig og irriterende. Vi er mange, der behøver varme, og ikke har andre muligheder - f.eks. pga. investeringer eller beliggenhed, eller et liv indrettet på adgang til billigt brænde, hvor andre varmekilder ville tvinge indtjeningskrav i vejret.

Brugen af “hygge” som betegnelse på varmeværdien, hvilket også ofte finder vej ind i debatten, er nedvurderende. En brændeovn er “hyggelig”, set fra et bylejlighedsperspektiv, ja (sagt af mennesker, der kun kender brændeovnen fra deres sommerhus…), men varme er nødvendig. Og evt. hyggeoplevelse fra flakkende skygger på loft og væg følger som noget sekundært.

Hvis man ville tale til mennesker, der har brændeovnen som primær opvarmning - og her regnes givet ikke pillefyret, eller hvad?… - kunne man gå den anden vej og hjælpe med information om masseovnen, der udnytter eftervarmen og derfor forbruger meget lidt træ, og følgelig forurener meget lidt. Men sådan er tydeligvis ikke statens rolle at agere oplysende. Set fra et administrativt synspunkt er specialister kun noget, der advicerer staten om hvor det er realistisk at inddrive skatter og afgifter ud fra et NU-perspektiv - og sjældent noget med at forholde sig til at hjælpe befolkningen til forståelse, optimering osv. Pisk pisk og pisk igen.

 • 16
 • 2

(browser frøs under rettelse, beklager, så jeg nåede det ikke)

Det ville klæde debatten af dette emne, som kommer op med jævne mellemrum, hvis der blev citeret tal for, hvor mange mennesker der har brændeovnen som primær eller eneste omvamningskilde!

For en del år siden begyndte man at bygge huse uden skorsten. Så vidt jeg ved er man mange steder begyndt at bygge skorstene igen - måske som sådan en slags sikkerhedsmekanimse, i fald kraftvarmeværne skulle svigte eller der var overskyeet eller vindstille.

I mine øjne er det populisme, når politikerne alene taler om brændeovnene ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv (selvom det giver ganske god mening at påpege sundhedsrisikoen i og omkring større bysamfund), når man bliver ved med at belægge alternative energikilder med høje afgifter eller skyde statsstøtten af dem ned – fordi man ikke kan se, hvordan kraftvarmeværkerne skal kunne køre, hvis alle bruger grøn energi i de varme måneder.

Og hvis det så bare var, at man påpegede værdien - sundhedsmæssigt og vedligeholdsmæssigt - af konstant varme på et hus, og et hus m brændeovn f.eks. kunne opnå konstant varme m en masseovn, men en paternalistisk, omkonstningsfokuseret regering samler jo vælgerstemmer ved at få budgettet til at balancere NU. Det er da dybt ubegavet at lede et land ud fra, om de selv kan blive siddende om 4 år. Frem for ud fra om befolkningen er blevet bedre til at forvalte deres personlige del af landet om 4 år.

Seneste tiltag af denne type er en udbalancering af sundhedsomkostninger med deres angivelige årsag. Sikkert en fast ekstraskat på brændeovne, uanset deres udnyttelsesevne og evt. partikelfiltre.

Debatten er ensidig og irriterende. Vi er mange, der behøver varme, og ikke har andre muligheder - f.eks. pga. investeringer eller beliggenhed, eller et liv indrettet på adgang til billigt brænde, hvor andre varmekilder ville tvinge indtjeningskrav i vejret.

Brugen af “hygge” som betegnelse på varmeværdien, hvilket også ofte finder vej ind i debatten, er nedvurderende. En brændeovn er “hyggelig”, set fra et bylejlighedsperspektiv, ja (sagt af mennesker, der kun kender brændeovnen fra deres sommerhus…), men varme er nødvendig. Og evt. hyggeoplevelse fra flakkende skygger på loft og væg følger som noget sekundært.

Hvis man ville tale til mennesker, der har brændeovnen som primær opvarmning - og her regnes givet ikke pillefyret, eller hvad?… - kunne man gå den anden vej og hjælpe med information om masseovnen, der udnytter eftervarmen og derfor forbruger meget lidt træ, og følgelig forurener meget lidt. Men sådan er tydeligvis ikke statens rolle at agere oplysende. Set fra et administrativt synspunkt er specialister kun noget, der advicerer staten om hvor det er realistisk at inddrive skatter og afgifter ud fra et NU-perspektiv - og sjældent noget med at forholde sig til at hjælpe befolkningen til forståelse, optimering osv.

Pisk pisk og pisk igen: Penge til sundhedsomkostninger er ikke Sundhed. Det er økonomi.

 • 8
 • 4

Den nemmeste løsning er blot at fjerne afgifterne fra elektricitet og fjernvarme. Så uddør brændeovnene hurtigt.

Så kunne der jo istedet lægges afgift på flybenzin.

 • 22
 • 1

Nu må du holdende tingene adskilt. NOX er et EU anliggende..... :-) Det angår så ikke Danmark. Men lad os få lidt mere handel med CO2 kvoter.. Vi får det jo bedre hver dag med disse kvoter..

 • 2
 • 2

For nogle år siden, da jeg havde en dielselbil uden katalysator, kunne man enten vælge at lade eftermontere en katalysator, eller betale aflad i form af en årlig afgift på 1000 kr. Gæt selv hvad folk valgte ? Det er da en underlig kræmmermentalitet. Bare pengene klinger i kassen, så kør bare videre som I altid har gjort.

 • 17
 • 1

Af de resterende 20% udleder brændeoven 70% hvis vi kan stole på disse tal, - jeg tvivler, for i København faldt partikelforureningen med omkring 90% i september hvor der var bilfri dag

Tjo, men i København er der mange biler og få brændeovne. Uden for storbyerne er det lige omvendt. Så hvorfor skulle det ikke passe? Målingen var vist i øvrigt på H. C: Andersens Boulevard, som er noget af det mest trafikerede, vi har.

De tal fortæller jo bare, at partikelforureningen hænger sammen med den tilstedeværende forureningskilde, som i store byer er biler, hvilket vel næppe kan være overraskende. I byerne er der ofte fjernvarme og dermed mindre brug af brændefyring, og samtidig bor mange i lejligheder uden mulighed for brændeovn.

 • 2
 • 1

brændeovnene ud med solceller og varmepumpe pga. nettomålerordningen - før man besluttede sig for dobbeltbeskatning af samme elektroner.

Med reglerne I dag ville jeg beholde min brændeovn.

Evt. kunne man også sørge for lidt mere konkurrence på installationssiden af varmepumper. 3-4K for nærmest intet arbejde, som enhver selv kunne lave da det er nærmest så simpelt som at bygge et sæt lego. - Det burde koste omkring 1K.

 • 10
 • 1

Lad os se det i øjnene: Regeringen leder med lys og lygte efter skatte-og afgiftsmuligheder, der kan finansiere skattelettelser. Og det ser p.t. ud til, at pensionsalderforøgelse ikke er en farbar vej. Så et kært emne: brændeovnens partikeludledning, er nu faldet skatteministeriet i øjnene. Målet helliger midlet, beregningerne er baseret på antagelser og fornemmelser og ingen konkret viden. Og at Det Økologiske Råd støtter op, borger ikke for korrektheden, thi DØR er i lommen på forsyningssektoren. Andre områder, der koster samfundet utrolige summer, fredes. F.eks. koster arbejdsmiljøproblemer samfundet enorme beløb, men her skal der ikke gribes ind, her skal Arbejdstilsynet f.eks. neddrosles, og så i den grad. Men i modsætning til pensionsalder, så er brændeovnes partikeludledning et kært emne, mange kan samles om, skønt fakta blæser i vinden. Og hvor havner en evt. afgift? bliver den monstro målrettet sundhedssektoren som et øremærket beløb?

 • 17
 • 2

Det er ikke desto mindre tilfældet. Varmepumper er kun egnede til velisolerede huse med gulvvarme. I de ca 400.000 Låsby-Svendsen huse der stadig findes i Danmark udenfor kollektiv varmeforsyning, er brændefyring eneste realistiske alternativ.

 • 9
 • 1

Hvad har fossile brændsler med brændeovne at gøre?

Kan noget oversætte følgende, for hvem bruger fossile brændsler i brændeovne?

Krav til brændovne hjælper kun lidt Om der er et mål for udfasning af fossile brændsler eller ej, betyder noget for, hvilke alternative brændsler brændeovnsejerne må bruge. Uden mål er det fossile brændsler, som medfører afgiftsindtægter for samfundet.

 • 4
 • 1

I de ca 400.000 Låsby-Svendsen huse der stadig findes i Danmark udenfor kollektiv varmeforsyning, er brændefyring eneste realistiske alternativ.

De er jo heller ikke så stort et problem. Derfor. Forbyd brændeovne i bymæssig bebyggelse og kræv bedre ovne og kedler med gode egenskaber udenfor bymæssig bebyggelse. (en miljømærkning af et vist niveau, kunne være en løsning, så vi undgår portionsfyrede store halmkedler, der også kan brænde dæk mv.)

 • 3
 • 11

Er der nogen der kan forklare hvorfra man kan få den precise oplysning om at det er brændeovne partikler, og ikke fra andre forbrændinger?

For eksempel de mange ton græshalm der hvert år afbrændes grundet en af verdens største produktioner af græsfrø har indført en undtagelse fra et særdeles fornuftigt afbrændings forbud.

Afbrændingen af halm fra korn bliver for den dels vedkommende der ikke sælges til fjernvarme, erstattet af et anlæg på mejetærskeren der snitter halmen så fint at det der blæses ud ligner røg, - eller er det partikelforurening det ligner?.

Endelig er der vokset en skov af kornsiloer/korn-tørringsanlæg frem der forhåbentlig ikke udleder partikler, eller gør de?

 • 2
 • 1

Forstår godt at der bliver en vældig palaver når dem som ikke skal betale energiafgifter til opvarmning ved brændeoseforbrug bliver mødt med lidt ligestilling. Jeg vil sikker også selv hyle op som en stukket gris hvis jeg, selvfølgelig efter at have afgivet et stuerent miljørigtigt kryds i stemmeboksen, pludseligt blev mødt med noget så almindeligt som en energiafgift. Nej - så er det meget mere rimeligt at dem som ikke har mulighed for at fyre med brændeosere betaler mere i energiafgift end de ellers behøvede hvis brændeoserene betalte den samme afgift pr. Juel som alle andre. Det er kun rimeligt.

 • 5
 • 21

Ved skåltaler og festlige lejligheder fremhæves gerne sol og vind som afgørende for at nå i mål med den Grønne omstilling. Derimod forbigås det gerne at privat brændefyring bidrager til opvarmning af knap 400.000 husstande. Det er immervæk en pæn del, man ikke bare lige kan slå en streg over. Tænk, al den CO2 der spares ved brug af brændeovne. Vi kommer ikke i mål til 20-og-hvor-nu-lige-grænsen-ligger-for-tiden uden brændeovne. Så enkelt er det. Kilde: Energistyrelsen http://www.mynewsdesk.com/dk/energistyrels...

 • 19
 • 0

Forbyd brændeovne i bymæssig bebyggelse

Flemming. Du er meget aktiv for at stoppe brændeovne, mens du ikke ønsker fritagelser for el-afgift til individuelt opvarmede boliger.

Afgifts frihed på strøm er absolut den bedste må at få folk til at holde op med at bruge brænde. Hvorfor ikke argumentere for dette?

Hvorfor argumenterer du for at folk absolut SKAL have højere energiregninger? Hvilket er den direkte konsekvens af dine argumenterer!

 • 11
 • 0

Hej Walther, det er formentlig ikke for at forbyde brændeovne, men få skabt en strømning/stemning som retfærdiggør at kunne udskrive skatter på et forbrug som endnu ikke er "brænd-beskattet".

Hvordan man i skatteministeriet har kunne beregne at partikler fra brændeovne skader vort samfund med 800.000.000- kr. kalder på en uddybende forklaring som aldrig vil blive præsenteret for skatteyderen.

Der er mange andre seddelpresser og der vil komme endnu flere indtil planøkonomien er 100% gennemført. Det skal nok gå, ingen af betydning protesterer og de få der gør det, bliver ikke hørt, little by little gennem en generation eller to, betaler vi det meste af vores indtægt i skat, noget i indkomstskat, en del i moms og en masse i punktafgifter og andre afgifter. Det er vigtigt at vedligeholde denne proces for at kunne føde et ekspanderende bureaukrati der på ganske få år er vokset så den del af befolkningen som modtager ydelse-løn-pension-hjælp fra det offentlige er det absolutte flertal og derfor ingen grund til at tro at denne proces ændres, altså før det hele ramler i kaos, men det ligger et godt stykke ud i fremtiden, måske en hel generation.

Op med humøret og knyt hånd i strakt arm kammerat. Rød front Hilsen EL, SF, DF og S :)

 • 14
 • 8

Er der i forvejen så rigeligt at.

MOMS til at starte med både af ovn+skorsten når disse købes op sættes op! MOMS på brænde! Det lovpligtige skorstensfejer!

Dertil hvad skal vi gøre med alle skorstensfejerne, skal de kaldes for dovne samfundsnassere når de nu mister deres arbejde? Hvad med alle de der arbejde med at producere brænde, de bliver arbejdsløse, skal de også udskammes for at miste deres job?

Jeg er mere end helt sikker på at der ryger mere end 800 mill. i statskassen årligt hvis man tager højde for den beskæftigelse der er direkte knyttet til afbrænding af bio-masse.

Denne skatteskrue argumentation er opfundet af energisektoren, så kan deres semi-monopoler bedre malke folket med monopolistisk energi.

 • 14
 • 4

Hvem tror, at fyring med brænde er kun hygge ? det er arbejdskrævende, tidskrævende at sanke, køre, save og kløve brænde. Hvorfor gør vi det så ? Fordi vores elementære behov for opvarmning af vore boliger er brandbeskattet,- 1 ltr. fyringsolie til kondenserende kedler koster i DK det dobbelte, end den samme liter inkl. alle afgifter og moms koster bl.a. i Tyskland ! Grundskatter i en tysk storby som Bremerhaven / Bremen er € 1,00 pr. m2, hos mig € 4,00 ! Det er vores afgiftssystem, som det er galt med. Nedsat afgifter og priser på fyringsolie og el og det vil blive anvendt, i stedet for brændeovne ! Vi støtter vindmøller via PSO afgifter og forærer el til udlandet, fordi vi producerer for meget. Vi har ingen natstrøms måler og natstrøms priser for private ! Vi får udskiftet landets elmålere, uden at etablere nat strøm. Hvor er fornuften ?

 • 17
 • 2

Det er rigtigt men hvorfor røre brændeovne, hvis der ingen grund eller sammenhæng er. Sandsynligvis er artiklen kun opstået fordi nogle ministerielle djøffer har fået til opgave at finde et nyt skatteområdet, hvor noget om partikler og deres skadevirkninger kunne bruges til grundlag, således at befolkningen, altså dem der tror på hvad som helst, ville sluge skatten uden at de opdagede at skattestoppet var sat til side.

 • 18
 • 0

Jamen vi skifter da gerne brændeovnen ud med noget andet, naturligt vis ligestillet med vindmøllerne.Så forventningen er jo at vi vil modtage solide støttekroner til nedtagelse af eksisterende anlæg og til indkøb og opsætning af nyt ud over naturligvis en solid støtte til daglig drift, det var jo ligestilling du ville have ikke?

Eller måske er vi nogle der tager ansvar for vores tilværelse og ikke bare smider penge efter noget vi med fysisk arbejde kan gøre billigere. Nogle der ikke finder det synderligt interessant at arbejde buret inde på et kontor bare fordi andre har ondt i nedereste del af ryggen over at vi kan og vil selv. Måske er vi nogle der sætter en ære i at klare os selv og gøre tingene selv. Måske er vi bare nogle der er så grundigt trætte af by folket og deres totale uvidenhed og deres på dutten af hvordan man skal leve for at leve rigtigt.

Kom nu med videnskabelige beviser for hvor skadelige brændeovnene er, nogle der kan begå sig i en retsal og mens i fortvivlet forsøger at finde dem så lad os der faktisk nyder at skove/slæbe/kløve/stakke vores brænde selv og varme op med træ være i fred for jeres religiøse korstog og ret jeres blik mod den forurening i selv producere i byen ( hvor vi kun kommer af nød og tvang da i mangler frisk luft og plads)

 • 26
 • 0

Vi er alle efterkommere af de mennesker, som tålte at bo i hulerne med åbent ildsted uden skorsten. Jeg tror ikke på at røgen er så giftig for os mennesker. Mener at kunne huske et forskningsresult, der påviste netop dette argument.

 • 5
 • 7

Spejder bål Sankt Hans bål. Raps marker Havegrillen Stege os, fra madlavning der forpester hele nabolaget med stanken af bløde løg.

Listen over mulige emner til forbud og afgiftspålæggelse kan blive enormt lang.

 • 16
 • 3

Netop - mit hus er fra 1800 tallet. Jeg har efterisoleret det hele vejen rundt.

Da jeg købte det kunne ikke engang et lille værelse holdes varmt med el-apparat på fuld tryk - og kun der, hvor brændeovnen stod var der varmt (men man var kold på siden væk fra ovnen).

Nu har vi den billigste varmepumpe fra jem og fix, som faktisk varmer hele huset (ca.100m2 p.t. da overetagen endnu ikke er taget i brug). Den har kun problemer med det når vi er under -5C. Det forventer jeg den nye varmepumpe (med SCOP 5.33) retter op på.

 • 1
 • 0

Spejder bål Sankt Hans bål. Raps marker Havegrillen Stege os, fra madlavning der forpester hele nabolaget med stanken af bløde løg.

Fyrværkeri Afbrænding af stearinlys i teenageværelser Gasblus på komfuret Indhalering af brændende tobaksblade Osv osv

Det er ikke kun mængden af partikler, men også deres kemiske beskaffenhed, deres størrelsesfordrling og hvor de udledes der har betydning. Jeg har derfor svært ved at tro på undersøgelsen er retvisende med hensyn til skadeværdi

 • 14
 • 0

Gasblus på komfuret

Gas giver meget få partikler. Det er afbrænding af faste stoffer og aerosoler af væsker, der giver partikler. F.eks. var der ikke nær så mange problemer med partikler fra benzinbiler i gamle dage, da man brugte karburator, for da nåede benzinen at fordampe, før den blev antændt. Movia vil bruge gasbusser i KBH af samme årsag.

 • 3
 • 3

Vi er alle efterkommere af de mennesker, som tålte at bo i hulerne med åbent ildsted uden skorsten. Jeg tror ikke på at røgen er så giftig for os mennesker. Mener at kunne huske et forskningsresult, der påviste netop dette argument.

Og man skulle være glad, hvis man blev 35. Besynderligt at bruge samfund, hvor gennemsnitslevealderen var den halve af, hvad den er i dag. Det kan godt være, det ikke var et problem med forurening i jæger og samler samfund eller i de tidlige landbrugssamfund, men i dag lever vi længere og har råd til at løse problemet.

 • 8
 • 1

For det første er det jo småting i forhold til hvad skat kan miste. Dernæst tvivler jeg på udgifterne, for det er helt absurde tal man tilknytter for tidligt døde, noget omkring 20millioner. Hvordan kan det være at disse samfundsøkonomiske analyser altid ender med at øgede skatter er det bedste middel.

 • 16
 • 1

Er helt enig med flere i denne tråd. Politikerne må forbyde det, hvis de ikke vil have det. Hvorfor må vi forurene, bare vi betaler for det ? - og ja DØR er altid parat med en grotesk og bureaukratisk løsning til, hvordan vi måler brugen af brænde/pille fyr, så vi kan få nogle afgifter i statskassen. Jeg vil bare minde om at for få år siden var bio-brændsel CO2-neutral og ansås for at være "good practice". Har selv en nyere pille fyr installation, som jeg er glad for, men jeg er træt af at politikerne hele tiden sender signaler i forskellige retninger på dette felt. Når man skal vælge varmekilde til ens private hus, vælger man udfra gældende lovgivning, - ikke udfra hvad politikerne kan finde på i fremtiden. Fjernvarmen er endnu ikke kommet til alle byer, - og spørgsmålet er om den kommer det ? Gas er efter min mening ikke et brugbart alternativ, så kan man ligeså godt bruge olie.

 • 8
 • 1

Når ingen af jer bidrager med valide facts.

Det gør jeg heller ikke, men til forskel har jeg prøvet at undgå at falde i blækhuset indtil nu. Har i bemærket at alle der professionelt med brændeovne ikke har gidet at skrive indlæg her (Helbo med flere)

Det er tredivte gang( overdrivelser fremmer åbenbart misforståelser) dette emne er publiceret her på siden, uden at der er kommet noget brugbart på bordet.

 • 8
 • 5

Ja bare forskerne ville være ligeså seriøse som os her. Naturligvis er det ikke en bæredygtig løsning, at lægge afgifter på partikelforurening for menneskeliv kan ikke gøres op økonomisk. Vi skal ikke ensidigt lægge ansvaret over på folk med brændeovne, men vi kunne godt stille øgede krav til langt mindre udledning af partikler fra brændeovnene og alle andre kilder der udleder partikler. Der er mange knallerte , scooter m.m. i Danmark, der sammen med benzin drevne plæneklipper også udleder mange partikler de skal vel også bidrage til nedsættelse af partikelforureningen, sammen med alle de ulovlige dieselsbiler der overskrider partikel forureningens grænserne helt enormt. Det er rigtigt,at afgifterne betyder mere for politikerne end, at bekæmpe forureningen husk det hykleri ved næste valg .Lige så snart der ikke længere er grundlag for en afgift, hyler politikerne op om, at så mangler pengene i statskassen.

 • 7
 • 1

Jeg står med en bygning fra 1916 der er fuldmuret, dvs ingen mulighed for hulmursisolering. Bygningen har 6-7 brændeovne på 3 skorstene, som jeg hellere end gerne vil have skrottet. Men har ingen andre muligheder for at varme bygningen helt op, da de 3 varmepumper der er, ikke er nok og koster kassen hvis de skal køre på max. Fjernvarmen er fjern og vil da hellere end gerne have det, kan man få tilskud til det så?

 • 6
 • 1

Vi har både brændeovn og fyre med brænde. Jeg må bare konstatere at selvom pillefyr køre optimal så kommer der lugtgener og farlige partikler fra afbrændingen . ( Giver åndenød) Ligeledes har jeg konstateret at fra brændeovnen kommer der også ildelugtende røg ( farlige partikler) selv når det kun er forglødet træ tilbage i brændeovnen. Heldigvis genere vi sjælden naboer da de bor på "forsiden" af der hvor vinden blæser oftest fra. Vi selv bliver så primært generet af det ved stille vejr og når vejret er "tungt" hvis vi er ude.

Set fra et helbreds og miljømæssigt synspunkt er det jo helt urimeligt at der ikke er den samme afgift pr energienhed på brænde og træpiller som der er på el .

Hvis det var tilfældet var vi jo langt flere der ville installere varmepumper som i værste fald ikke forurener lokalt og i bedste fald om få år ( forhåbentligt) kommer 100 % fra Sol, vind og vandkraft.

 • 6
 • 2

Det er min opfattelse, at dem der fyrer med brændeovne har nogle-++++.

Jamen, så er det helt videnskabeligt bevist, at der ikke findes dårlige brændeovne i Danmark.

ok, med varmepumpe, men den kan vanskeligt opvarme hele huset.

Jeg vil mene, at det er et spørgsmål om varmepumpens effekt. Eller også trænger huset til efterisolering.

OG der er jo masser af brænde lige udenfor....

Ja, for det handler jo om penge, og ikke om miljø. Men det er stadigvæk ressourcefråds at bruge meget brænde for at opvarme et dårligt isoleret hus - selv om brændet findes lige udenfor.

 • 4
 • 4

ny rapport..Skatteministeriet konkluderer viser sløseri og svindel fra skats ansatte har kostet skatteyderne mellem 60-80,milliarder....før i stjæler flere skattekroner få styr på dem i håndterer, eller skal alle milliarderne sendes til Dubai

 • 11
 • 0

Pendler man 40 km hver vej til arbejde vil man formentlig bruge mellem 1000 og 1500 liter brændstof årligt - og dermed betale ganske mange penge til staten for den belastning man påfører samfundet. Hvis man vælger en afgift pr. brændeovn på kr. 1.200 årligt, vil det være til at leve med - også selv om ovnen kun bruges til hygge. Vi har to, hvor den ene kører hele vinteren, mens den anden bruges måske 10 dage årligt. Via brændeovnene sparer vi anslået 800 - 1000 liter fyringsolie årligt og dermed ganske mange penge, hvoraf en del jo er afgifter. Skal vi betale afgift af brugen af brændeovnene, er det vigtigt, at den er enkel at beregne og opkræve. Glem alt om at måle på brugen - alene at etablere en måling vil formentlig blive dyrere end afgiften. Og så skal der være kontrolprocedurer mv., som vi også skal betale for. Tilsvarende vil afgifter på brændet være nærmest umulige (og dermed dyre) at administrere, da mange jo fælder selv. Hos os ville vi nok droppe den ene ovn og erstatte den med en elektrisk varmeblæser. Elforbruget vil så rigeligt blive dækket via den mindre betaling til skorstensfejeren. En afgift på brændeovnene vil åbne for afgift på brug af flis, træpiller og andre større fyringsanlæg til træ, hvilket vel heller ikke er urimeligt - alle varmebrugere bør vel deltage i statens samlede finansiering og ikke kun de, som bruger fossile brændsler og el. Uanset hor megen umage vi gør os med fyringen, brændet vi anvender og valg af brændeovn er det ubestrideligt, at brugen af brænde medfører forurening. Man kan til evig tid diskutere, hvor meget det betyder i kroner og ører, men det er altså ikke urimeligt at forlange, at vi som brændeovnsbrugere deltager i betalingen.

 • 6
 • 4

.....Med tilbagevenden til den sorte skole hvor faktuel paratviden i fysik og kemi om hvorledes man skulle undgå at blive skadet af el, kemikalier og fødevarer.

Bare nogen hører ordet kemikalie, slår de syv kors foran sig i stedet for at søge oplysning om stoffer og procedurer.....der parantesisk aldrig har være lettere end i dag.....bare med den hage, at den nuværende skolegang ikke sætter en gennemsnitlig læser i stand til, at sondre mellem skidt og kanel. ( kanel er parantesisk bemærket også giftigt)

Salt er livsfarligt hvis man kan spise 250 gram salt på en gang( man vil sandsynligvis starte med at brække sig efter 50 gram :) ), men saltmangel er også dødeligt.

Det kemikalie der har frelst flest liv er sprøjtemidlet DDT mod insekter. DDT er ikke ret giftigt overfor mennesker, men er langsomt nedbrydeligt i naturen og ophobes i fødekæden

https://da.wikipedia.org/wiki/DDT

Omvendt er det med Parthion (Bladan) som gjorde, at Cheminova måtte flytte fra Herlev til Harboøre tange da deres virke var ret synlig i Harrestrup å i Herlev. Bladan er ret giftigt og må ikke bruges mere.

Men store ulykker med kemikalie udslip i Bophal i indien og Seveso Italien og andre former for kemiulykker der skyldte sjusk med sikkerhederne, herunder Chernobyl. Andre uhyggelige kemiske hændelser er Thaliodobromid skaldalen. Nervemedicinen der gav vanskabte børn.

Så forsigtighed og sund skepsis er påkrævet, men overforsigtighed kan også være invaliderende, ved manglende rettidig indsats. Især kan angst for ting som asbest, brænderøg og radon få folk til at handle højest ustruktureret. Som med klippestykkerne fra kvanefjeld på Grønland der opbevares som radioaktivt affald på Risø. Det er ikke blevet mere radioaktivt end resten af Kvanefeld af at komme til Risø. Men nogen har gjort det til et kæmpe problem.

 • 4
 • 3

når forskere og myndigheder ikke kan få tal for, hvor mange kirsebærtræer, vi fælder og brænder. Det er jo en skandale! - Så har vi alligevel en lille smule privatliv tilbage.

Brændeovne har nogle +sider og nogle -sider. Brændet: Hvis det er lokalt træ fra egen have eller naboens bøgetræ, er det co2-neutralt. Hvis det er træ fra Polen er det så som så med CO2-regnskabet - og helt galt bliver det, hvis der suppleres med brunkulsbriketter. Energiregnskabet: Hvis der er tale om en god ovn, og den er eneste varmekilde (mindst i et husafsnit), så er regnskabet simpelt, men hvis ovnen er en supplerende varmekilde, skal man passe morderligt på. Det bliver svært at holde regnskab - og 2 konkurrerende varmekilder kan være svære at regulere optimalt. Der var vist et varmeværk, der lavede statistik, der viste, at fjernvarmeforbrugere med brændeovn brugte MEST fjernvarme. Det burde undersøges nærmere. Og så er det i øvrigt altid en skidt forretning, hvis fjernvarmeforbrugere bruger alternative varmekilder. Komfort: Det er da rart at tænde brændeovnen en kold september aften - men fuldtidsopvarmning af huset giver krybdyrsvarme eller det kræver at man trækker sig fra arbejdsmarkedet - og så skrider økonomien vist for de fleste af os? Ressurceudnyttelse: Bliver træ fra villahaverne anvendt, hvis der ikke var brændeovne? Miljø: Jeg har svært ved at forstå, at partikler er partikler. Og så er opgørelsen af hvor mange mennesker, der udsættes for hvor meget virkelig usikker. Men lad nu det ligge. Der er vist ret stor forskel på om man bruger en historisk oven eller en ny. Men man kunne jo: Forbyde brændeovne hvor der er fjernvarme. Forbyde gamle ovne i tættere beboet område. Og så kunne man som guleroden lave en opkøbsordning for træ fældet i byområder - det skal ikke være en guldrandet forretning, at afhænde birketræet, men det er forbavsende, hvad folk vil gøre for et lille beløb. Det kunne nemt organiseres gennem kommunens genbrugsordning og træet kunne sælges til fjernvarmeværker med behørig røgrensning. I energipolitikken bruges med rund hånd regler, afgifter og tilskud til at regulere vores adfærd. Man må bestemme, om det er et miljøproblem, der skal løses, eller hensigten faktisk er at samregulere priserne for forskellige opvarmningsformer (opkræve afgift).

 • 3
 • 2

Alle skorstene er jfr. Byggeloven og Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder, BEK nr 239 af 27/04/1993 pålagt fejning, som betales sammen med ejendomsskatter og renovationsafgifter og rottebekæmpelse. Bekendtgørelsen opdeler skorstensfejningen: § 2 store oliefyr… skal renses 2 gange årligt § 3 små oliefyr… skal renses 1 gang årligt § 4 Skorstene tilsluttet pejse, brændeovne eller lignende ildsteder for fast brændsel skal renses 1 gang årligt

Da alle skorstene og fyrsteder må være registrerede af kommunerne og skorstensfejerne, må det være meget let at opkræve en årlig afgift. Når der anslås at være samfundsskader og omkostninger på ca. 800. mio. kr. og samlet ca.840.000 fyr, bør afgiften sættes til ca. 1000 kr. pr. skorsten.

Hvis afgiften skal have relation til antal personer, der belastes at røg og forurening, kunne afgiften sættes til 1.500-2.000 kr. årligt i bymæssige områder og 1000 i landområder. Hvis man vil være meget hensynsfuld over for de spredt boende kan man friholde de spredt boende for afgiften.

Der er ingen fornuftig grund til at gøre sagen mere kompliceret end godt er. http://www.skm.dk/media/1419859/Afgifts-og...

Hvis der skal være lidt rimelighed i sagen bør, der lægges en tilsvarende forureningsafgift på alle knallert-udstødningsrør, hvilket må medføre registrering og nummerplader for alle benzindrevne 2-hjulere.

 • 2
 • 7

Ved du hvad en skorstensfejer koster ?

Jeg har fjernet mine og har kun et balanceret udstødningsrør fra mit gasfyr som der ikke skal tvangsbetjenes af en svinedyr skorstensfejer.

Så bemærk, at jeg vil ikke blive ramt af en afgift, men er totalt allergisk over for politisk armvridning af embedsværket, for at få dem til at levere argumenter for nye afgifter til at beskytte medlemmerne af folketinget, så deres vilde løfter kan opfyldes.

Lars kunne du så i stedet komme med et ædrueligt link som alle kan acceptere som fact i stedet for denne undskyldning for at beskatte borgerne yderligere.

 • 7
 • 1

Det er tredivte gang( overdrivelser fremmer åbenbart misforståelser) dette emne er publiceret her på siden, uden at der er kommet noget brugbart på bordet.

Noget brugbart? Er det kun brugbart hvis man mener at brænderøg får naboen til at dø? Mange indlæg handler da om den store tvivl der er om brænderøgs farlighed. Særdeles om hvor mange PM2.5 de genererer. Det er jo ikke dem man ser fra skorstenen, da de er usynlige og derfor potentielt mere farlige. Gud forbyde det, men kunne det tænkes at svanemærkede ovne udledte flere PM2.5 end de gamle osere? Desværre er der udført meget få undersøgelser af røg og partikler fra brændeovne sammenlignet med øvrig partikel belastning. Kan du måle det er det farligt. Forbavsende at man ikke undersøger partikelsammensætningen noget grundigere for at afsløre kilderne. Tænd et stearinlys, og du får mange gange flere partikler end i det mest belastede kvarter. Angsten for kemi, partikler, radon og sågar CO2, er vokset med vores mulighed for at måle at det er der. Måling af havvand vil afsløre hele det periodiske system plus kombinationerne, men er det så farligt?

 • 15
 • 0

Tidligere blev det anbefalet at skifte til en ny brændeovn med en form for miljømærke. Nu er det allesammen lige forfærdelige? "Undersøgelsen viser fx, at en times fyring med en gammel brændeovn i København koster samfundet 41 kroner i helbredsomkostninger, mens en ny, svanemærket ovn samme sted kun koster samfundet 7 kroner pr. time. På Bornholm, hvor befolkningstætheden er markant lavere, er tallene hhv. 5 kroner for fyring i en gammel brændeovn og 1 krone ved fyring i en ny, svanemærket ovn." http://www.ecolabel.dk/da/aktuelt/nyheder/...

 • 3
 • 0

Jeg gentager gerne: Et forbud er enkelt og effektivt. Og stort set uden andre konsekvenser end mindre forurening.

Forbud vil medføre adskillelige tusinde arbejdsløse skorstensfejere og skovfolk. Hvorfor ønsker DU at disse skal blive arbejdsløse?

Dertil så vil det være endnu et tillæg til alle vores himmelråbende tåbelige jorden er flad love.

Så mit spørgsmål står stadigt! Hvorfor ønsker DU at vi individuelt opvarmede skal have højere energi regning?

 • 5
 • 2

Jeg er meget enig med kritikerne af brændeovnsafgifter i at sagen ligner et forsøg på at finde nye beskatningsobjekter, men de fleste er vel enige om at skatter og afgifter i høj grad skal lægges på forurening.

Meget værre er den minutiøse millimeterretfærdige detaljeringsgrad som ministeriet og andre lægger for dagen, hvor der fx har været tale om at udvikle avancerede digitale on-line målere af alle former for forurening i samtlige landets skorstene til løbende registrering af forurening med tilhørende afgiftsberegning. Det er at skyde gråspurve med kanoner.

En simpel afgift på 1-2.000 kr. pr. §4-skorsten og fyrsteder i bymæssige bebyggelser og fritagelse for afgift i det åbne land hvor skader på naboer næppe forekommer vil derfor være en simpel og retfærdig løsning, og samtidig skal det huskes at sol og vind bør friholdes for alle afgifter.

I øvrigt har staten en netto-gæld på 456 milliarder kroner.

Link om afgifter på skorstensfejning http://www.odense.dk/skorstensfejning http://www.skorstensfejer.dk/takster.htm

 • 1
 • 5

Brænde og træpiller er stadig CO2 neutrale, se bare hvordan værkerne konverterer løs, fra kul til træpiller. Det og så privat brændefyring driver jo den Grønne omstilling frem mod målopfyldelse, så fyr du endelig videre med god samvittighed. (Vind og sol giver jo også et bidrag, men det bliver jo fremhævet rigeligt i forvejen)

 • 0
 • 0

Ingen steder er der dokumenteret en diagnose "Brændeovns-partikel-syndrom" med påfølgende behandling, og der kan ikke henvises til en eneste dødsattest med påtegningen "Brændeovns-partikel-død."

Så påstanden om, at brændeovne "koster 800 mill kr. i helbredsomkostninger" er jo det rene og vitterlige vås.

Her har nogle i embedsværket vurderet, at en afgift på 1.200 kr vil glæde nogle politikere, og så har man regnes baglæns, og embedsværket er jo til for at servicere og glæde politikere.

Men at varme sig ved naturens brændsel fra egen eller skovens matrikel er lige så naturligt som at klø sig i rø..., men det bliver vel så embedsværkets næste afgiftsforslag, med et beregnet afsæt i "udgiften til tilskud til salver til opkløede røvh....."

Nu må det snart være nok. Energiafgiftsjunglen her i DK er efterhånden så ødelæggende for den naturlige overgang til mindre fossiler brandstoffer, at meget vil være vundet om Folketinget blot afskaffer det meste og lader os selv styre overgangen. Og så kan der spares et "beregnet antal offentligt ansatte der svarer til 1.236.000.000 kroner."

 • 12
 • 4

En simpel afgift på 1-2.000 kr. pr. §4-skorsten og fyrsteder i bymæssige bebyggelser og fritagelse for afgift i det åbne land hvor skader på naboer næppe forekommer vil derfor være en simpel og retfærdig løsning, og samtidig skal det huskes at sol og vind bør friholdes for alle afgifter.

Transport+Spot pris ca 65-70 øre/kwh i stik kontakten. Med en varmepumpe COP 3 ender prisen under 25 øre/Kwh.

Hvem gider bakse med træ, når varmen kan fås så billigt og tilmed helt automatisk med afgiftsfri strøm?

En afgift vil fremstå som et 100% tåbeligt tiltag.

 • 7
 • 1

Jeg er meget enig med kritikerne af brændeovnsafgifter i at sagen ligner et forsøg på at finde nye beskatningsobjekter, men de fleste er vel enige om at skatter og afgifter i høj grad skal lægges på forurening.

Så skal elafgifterne jo fjernes nu hvor elektricitet produceres med vand, vind og sol. Og fjernvarmeafgiftene skal jo fjernes, da det i høj grad er solenergi og geotermi samt restvarme fra affaldsforbrænding. Når elektricitets- og fjernvarmeafgifterne er væk forsvinder brændeovnene helt af sig selv.

 • 11
 • 0

men hvad skal der ske med materialet fra diverse træfældninger / rydninger ?

https://ing.dk/artikel/skaerbaekvaerket-om...

Hvordan ser miljø-regnestykket ud når alt dette materiale skal flyttes fra Sydfyn til Skærbærkværket, og energien tilbage....Virkleigheden er jo at folk gerne vil undgå at fryse.

Og det økonomiske regnestykke.......

Ikke at jeg er klog på det, men umiddelbart har jeg svært ved at se det er en god ide.

 • 1
 • 0

Jeg tror, at hovedproblemet er, at hvis folk er mere eller mindre selvforsynende med brændefyr, solceller etc., bliver det meget svært at opretholde tilstrækkeligt med skatteindtægter.

Det bliver ligeledes svært at få folk til at investere i varmepumper, som jo er en helt sikker skatteko.

Uden varmepumper vil den videre udbygning med møller være mere eller mindre omsonst, fordi elforbruget simpelthen ikke er stort nok.

Møllerne går jo fint i hånd med skatteudskrivningen - det er nemt at kontrollere og efterhånden som man får uraderet al konkurrence med forskellige afgifts- og skattetiltag, står møllerne tilbage, som den eneste forsyningskilde. En skatteministers våde drøm.

Det er tankevækkende, at afgiften er i samme størrelsesorden som dieselafladsskatten - det er åbenbart et beløb som folk accepterer uden alt for store protester. Sidenhen kan man jo altid dreje lidt ekstra på tommelskruerne, hvis folk ikke frivilligt køber varmepumper.

 • 4
 • 0

Re: Nogle har kun mulighed for brændefyr

    Hvordan anvender man en luft-luft varmepumpe i forbindelse med gulvvarme? Det lyder en smule omstændeligt...  


    Hvem siger luft-luft? Luft-vand findes også. Så deet. 

Peter, det ville klæde dig at læse indlæggene, før du øffer dumt.

Min bemærkning var en ironisk kommentar til en påstand om, at man kun kan anvende en varmepumpe, hvis man har gulvvarme - og at det derfor skulle være umuligt at bruge en varmepumpe i gamle huse på landet.'

Men den fattede du så ikke, gamle jas. Eller 'glemte' du bare at læse de forudgående indlæg?

 • 0
 • 6

Så påstanden om, at brændeovne "koster 800 mill kr. i helbredsomkostninger" er jo det rene og vitterlige vås.

Kan du dokumentere den påstand - ellers er den jo også det rene og vitterlige vås.

Ingen steder er der dokumenteret en diagnose "Brændeovns-partikel-syndrom" med påfølgende behandling, og der kan ikke henvises til en eneste dødsattest med påtegningen "Brændeovns-partikel-død."

Du finder heller ingen dødsattester, hvor der står tobaksrygning (der kan stå mange forskellige kræftsygdomme og hjertelidelser m.v., men der står ikke rygning) - så din konklusion må være, at rygning ikke er farligt...

Flot, flot logik!

 • 4
 • 3

Re: Nogle har kun mulighed for brændefyr

Og gamle huse kan jo sagtens efterisoleres.

Selv folk med brændeovn og pillefyr efterisolerer, komforten bedres og der skal slæbes mindre træ.

Selv om man efterisolerer et gammelt hus efter alle kunstens regler så kommer man aldrig ned på forbruget for et nyt hus. Vi har nedbragt forbruget fra ca 164kWh/m2 til 128kWh/m2 (incl strøm til lys mm der jo pgså bliver til varme) - Det ved nye vinduer, døre, tag og hulmursolering og et ca solvarmeanlæg (ca 13kWh/m2 i besparelse)

Det er alligevel en reduktion over 20% Men huset kræver stadig en relativt høj fremløbstemperatur og er ikke særligt velegnet til varmepumpe. "Heldigvis" ligger det i langt ude landzone hvor afbrændingen af biomasse ikke udgør et dokumenteret problem.

Men ser man økonomisk på det vil renoveringen ikke i sig selv kunne tjene sig hjem, men formålet har så også lige så meget været vedligehold/renovering som besparelser/miljø overvejelser.

Der er ikke flere lavt hængende frugter at hente på efterisolering. Så er man ude i udvendig efterisolering af soklerne og/eller murene. Det sidste vil dog helt ødelægge huset arkitekoniske værdier som var medvirkenden til at købte det ....

Man kan ikke efterisolere sig til et lav energihus ,,,

 • 11
 • 0

Der ramte du sømmet midt på hovedet Svend. Sagen er jo, at mennesket ikke bare stiller sig tilfreds med at gå lykkelig og ubekymret gennem tilværelsen. Der er jo en usynlig fjende derude, der truer os. Noget er er mikroskopisk, usynligt men til gengæld tiltros ødelæggende kraft. Op igennem sidste halvdel af 60'erne og i 70'rene var det atomer vi frygtede. Så i 90'erne var det CO2 og nu partikler. Partikler, den mest uhåndgribelige af alle disse substanser. Antallene flyver op og ned, og i takt med at måleinstrumenterne bliver mere og mere fintfølende, begynder de såmænd at måle de største af molekylerne med, og så der der jo ingen ende på, hvor store antal vi kan komme op på pr kubikcentimeter. De skulle skamme sig, sådan og gå og jage en skræk i livet på børnefamilierne, over noget de ikke har en kinamands chance for at undgå alligevel. Brændeovne, eller ej.

 • 1
 • 1

800 millioner kr per år? Det svarer til cirka 150 kr per indbygger per år.

Det kan være rigtigt. Imidlertid hvis forsigtighedsprincippet er blevet brugt må man sikkert regne med at det virkelige tal er 10 til 100 gange lavere. For eksempel spiller den rente man regner med en ganske betydelig rolle. Beregningerne er endnu ikke offentliggjort, men mon ikke man regner med en rente nær nul eller nul?

Lignende politiske beregninger i USA er typisk overvurderede med en faktor mellem 10 og 100, mon ikke det også er tilfældet her? Hvis så, er der næppe grund til at søge at reducere brugen af brændeovne.

 • 8
 • 1

Luftforurening er skyld i over 3000 dødsfald om året. Omkring halvdelen af disse dødsfald skyldes forurening fra afbrænding af biomasse. Den største kilde til biomasse afbrænding er brændeovne. Selv nye brændeovne med fine filtrer opvarmet med træpiller udlede forurening som ikke er sund at indånde.

Brændeovne er nok den forureningskilde der har de største helbredsomkostninger for befolkningen. Er der nogen der kan komme på andre type af forurening som har større betydning for folks helbred og som ikke er reguleret?

Forurening plejer vi at regulere ved hjælp af afgifter. Hvis staten indfører en afgift på brændeovne, så gør den det for at regulere folks adfærd, så de kun i begrænset omfang ødelægger deres eget og deres naboers heldbred. Når så staten indfører en ny afgift, kunne man jo have en rimelig forventning om at staten i samme omgang reducerede skatten et andet sted, eksempelvis på indkomst skatten.

Jeg mener at brændeovns-entusiasterne her på tråden mangler at forklare, hvorfor det er rimeligt at de uhindret bør kunne fortsætte deres brændeovns aktiviteter når det er veldokumenteret at det skader andre mennesker.

Hvis du er i tvivl om fakta kan du med fordel læse de økonomiske råds rapport om emnet. Den er vist et eller to år gammel.

 • 2
 • 13

Artklen beskriver jo den tredje analyse fra Skatteministeriet vedr. vore afgifter på energi. Denne gang udelukkende på miljøafgifterne.

Konklusionen er at de fleste afgifter i et eller andet rimeligt forhold, modsvarer de skader som de enklete stoffer påfører os alle. Undtagelsen er ifølge rapporten, partiklerne.

Rapporten er omkring et par forslag til afgifter, som skulle indbringe de ca. 800,- mio. kr, som er skadesvirkningerne. Forslagene er enten ikke særligt effektive (afgift pr skorsten) eller meget omstændelige at administrere. (måling af driftstid.)

Derfor, hvis vi vil fortsat tillade brændeovne, må vi leve med enten et system, som ikke bliver særligt effektivt, eller et mere retfærdigt, som til gengæld bliver etnadministrativ udfordring.

Det helt overordnede, som jeg synes vi bør fokusere på, er spørgsmålet om vi behøver brændeovne og -kedler, indenfor bymæssig bebyggelse.

De aller fleste forbrugere har to muligheder for at skaffe varme: - el eller gas. - el eller fjernvarme.

Udenfor bymæssig bebyggelse, er der kun el fra nettet, eller en individual løsning.

Jeg mener det vil være en god løsning, fortsat at tillade brændeovne og -kedler udenfor bymæsig bebyggelse. Men ikke indenfor bymæssig bebyggelse. En afgift vil ikke hindre udslippene. Højest en vis reduktion. Hvis det er udslippene, der er problemet, så lad os overveje forbud mod brændeovne og -kelder indenfor den bymæssige bebyggelse. Den er trods alt muligt at administrere på en relative enkel måde, da et område enten ligger indefor eller ligger udenfor bymæssig bebyggelse. (fastlagt i kommuneplanerne)

 • 4
 • 2

Til forskerne få nu samlet alle troværdige oplysninger omkring partikelforureningen og få en intelligent computer til at regne på tallene, så det kan komme mange løsnings foreslag, i stedet for afgifter på at slå mennesker ihjel for 800 millioner eller 175 kr.pr. skatteyder årlig? Vi skal naturligvis sætte ind samlet omkring partikelforureningen og stille nye krav på alle områder, så får vi også et godt resultat. Jeg bruger selv naturgas i min bolig på 105 m2 og den var sidste år 1.650 kr. for et års forbrug,hvor den normalt uden brændeovn skulle ligge på omkring 8.000 kr. Jeg har en brændeovn der er omkring 5 år gammel, med speciel indsats så det kan holdes en høj forbrændingstemperatur, men optænding vil altid udlede forholdsvis mange partikler. Vi kunne jo starte op med, at forbyde ældre brændeovne der ikke havde indsats til, at kunne holde en høj forbrændingstemperatur. https://ing.dk/artikel/kaempe-fejlskud-bra... Her er en brændeovn der har en afskrivningstid på omkring 6 år for mig og som ikke udleder målebare partikler. I stedet for, at give tilskud til denne brændeovn kunne man slette momsen. http://byggeri-arkitektur.dk/ny-type-braen... Økologisk råd anbefaler brændeovnen.

 • 0
 • 1

Sokkelisolering er ikke ueffent, og det ændrer ikke husets udseende, men giver varmere gulve. Til en vis grad udnytter du jordens varmeledning/isolering ved at varmen skal endnu længere ned før den forsvinder.

Ja, ligesom mange andre tiltag kan man gøre noget men det er så dyrt at det ikke kan betale sig som energirenovering alene.

Jeg har ikke den store statistik men kan bruge eget eksempel.

Vi udskiftede et nedslidt tag og efterisolerede med yderligere 100m. Gennemnsitligt varmeforbrug 3år inden og 3år efter har givet en årligt besparelse på ca 2000kr - eller en tilbagebetaling på 125år hvis taget var skiftet blot for det. Dvs det havde ikke kunne betale sig at efterisolere hvis taget ikke alligevel skulle skiftes. Hvis man blot ser på merprisen for isoleringen kunne det selvfølgelig godt svare sig - men det var også blevet nødvendigt pga ændrede lovkrav.

https://www.bolius.dk/saadan-isolerer-du-k...

Med en pris på 2000-7000kr/m og 46meter rundt om huset er det en stor investering . Da det kun er sokkel og ikke en hel kældervæg kommer prisen måske ned på det halve. Dertil kommer så reetablering af terrasserne rundt om huset.

http://www.byggeriogenergi.dk/media/1678/e...

quote:"Eksempel på energibesparelse: Isolering af sokkel: 15 kWh/m"

-> 686kWh eller ~275kr (baseret på sidste års pris på biomasse og jeg har der er taget højde forvirkningsgraden)

En investering på ~50000kr for en årlig besparelse på ~275kr

Så jeg holde fast i at man ikke kan efterisolere sig til et lavenergihus - ikke øknomomisk forsvarligt ihvertfald.

Og man bør også lige huske at huse i store dele af landet ikke bliver ret mere værd af energirenoveringer og at det vil være ganske svært at låne til det.

 • 5
 • 0

Flemming Ulbjerg. Jeg kan godt støtte tanken om kun en type brændeovne indenfor tæt bebyggelse der ikke udleder "målebar partikler" i større omfang og som Det Økologiske råd anbefaler, men det er samtidigt med også et krav, at alle andre kilder til udledning af partikler også kraftig begrænses eller forbydes. Vi kan ikke ensidig pålægge brændeovne ansvaret for udledning af partikler, der så skal begrænses samtidigt med,at alle andre kilder til partikel forurening ikke får fast sat begrænsninger så de over holder loven som f.eks. dieselbiler. Jeg er helt sikker på, at Det kan Økologisk råd og Asma og Allergiforeningen også støtte.

 • 0
 • 2

Vi kan ikke ensidig pålægge brændeovne ansvaret for udledning af partikler, der så skal begrænses samtidigt med,at alle andre kilder til partikel forurening ikke får fast sat begrænsninger så de over holder loven som f.eks. dieselbiler.

Brændeovnene kan trods alt undværes. Det er en noget større opgave for bilernes vedkommende. Lad os starte der hvor det er nemmest at ændre på tingenes tilstand.

Parallelt med det, er det da oplagt at se på de andre kilder også. Det tager bare noget længere tid. og koster formentligt også en hel del mere at gennemføre. Indtil da må vi basere os på filtre, afgifter og miljøzoner.

 • 2
 • 4

I stedet for, at give tilskud til denne brændeovn kunne man slette momsen.

I politikkernes terminologi er enhvert tiltag der giver lavere skatte/afgiftsbetaling enten støtte/tilskud

Se bare tilbage på den mudrede debat og lovgivning om solcelleanlæg hvordan fritagelsen for betaling af afgifter er omtalt.

Det undrer mig mere at der endnu ikke er kommet skat på privates solvarmeanlæg. De er stadig solceller langt overlegne på udnyttelsen af solcens stråler og det meste solvarmen fortrænger sikkkert også beskattede varmekilder som el/olie eller fjernvarme.

Når der nu skal betales rådighedsbetaling for den strøm man selv bruger direkte fra solcellerne er der jo ikke langt til at kræve det samme for solvarme.

 • 6
 • 0

Brændeovnsrøg kan sandsynligvis være et sundhedsproblem i bymæssig bebyggelse. Derfor giver det mening at udfase brændeovnene i byzoner der er dækket af et offentligt varmesystem, mens landzoner og sommerhusområder bør friholdes. Det ville være mindst bureaukratisk at lave et forbud med en udfasningsperiode på omkring 10-15 år hvor de fleste ovne vil være afskrevet og ejerne gået på pension.

Det kommer så ikke til at ske fordi det: 1. ikke genererer en eneste DJØF arbejdsplads når ordningen skal administreres. 2. ikke genererer en eneste skattekrone der kan sendes til Dubai.

Er man oprigtig bekymret eller skal vi malkes?

 • 8
 • 0

Du mener hvor det er nemmest at indføre en afgift.. Det er jo hvad denne forureningsvinkel omhandler. Ikke hvor sunde vi skal være. Det modsatte ville være at aftage al "grøn" el for afgift. Så kan vi bruge den grønne strøm til opvarmning og positivt tilskud til energimærket. Men det kan jo pænt sagt ikke lade sig gøre med de hoveder der er valgt ind på tinget, med dertil hørende formænd. Imens fosser pengene ud af statskassen. Den ansvarlige minister har en plan... Mon det er afgiften på de 800 mil der skal løse problemet...

 • 4
 • 0

Nå, men jeg holder så bare op med at fyre med brænde - resultatet er så at jeg bruger omkring 1000 ltr. fyringsolie mere pr. sæson, da vi hverken har fjernvarme eller gas i byen. Så held og lykke med det samlede klimaregnskab i den forbindelse.... det bliver nok skader for mere end 800 millioner samlet set, hvis bare halvdelen i byen bruger det samme.

Det vil blive ca. 203.000 ltr. fyringsolie mere, kun i vores lille by.

PS.: vi har allerede fyringsforbud efter kl. 20 om aftenen i vores by, hvilket fungerer helt fint. Desuden er vores brændeovn med automatisk luftjustering, hvilket skulle gøre at den ikke er så klimabelastende.

 • 0
 • 0

Jeg tillader mig, at linke til en artikel fra 2013. Det her handler endnu en gang om at centralisere energien, således forbrugerne kan pålægges afgifter efter statens forgodtbefindende, og der kan prissættes efter energisektorens forgodtbefindende, UDEN at nogle går fri. Fra energileverandørernes side er der meget store gevinster at hente, ved et forbud mod alle former for ukontrolleret alternativ opvarmning. Der er ikke evidens for, at brænderøg er sundhedsskadeligt, men gentager man en løgn ofte nok, bliver det åbenbart til sandhed. Tilsyneladende også hos ingeniører, som egentlig burde vide bedre.

https://ing.dk/artikel/kronik-braendeovne-...

 • 8
 • 2

Kan jeg ikke, da bygningen skal fremstå originalt, som da arkitekten tegnede den.

 • 1
 • 0

Øjnsynligt er dette emne noget der berører en hel del borgere - lad mig slå fast at jeg hidtil har været positivt indstillet overfor brændeovne i danske hjem - de er hyggelige (og det er jo så dansk som noget) og de yder et tilskud til opvarmningen af især ringe standard bygninger, men jo også af bedre kvalitet bygninger.

Jeg finder brændeovnen yderst relevant i landzonen, hvor der er "langt" til nærmeste nabo, og hvor den ikke-afgiftsbelagte brændsel til brændeovnen kan give boligmassen der en mere fordelagtig driftsøkonomi (der er jo sjældent adgang til god og billig energiforsyning - dog bør Varmepumper være et attraktivt alternativ)

På det seneste er jeg af den holdning, at brændeovnen i by-zonen - især hvor der forefindes fælles, god og billig forsyning (fjernvarme mm) bør indfinde sig en langt stærkere regulering af anvendelsen af brændeovne. Dette udspringer af rent egoistiske, men også sundhedsmæssige årsager.

Som bosiddende gennem 1½ år som nabo til en Haveforening må jeg sige at luftkvaliteten er uhyre ringe/ overordentlig sundhedsskadelig på især kolde og vindstille dage, men også generelt.

På især vindstilledage er det umuligt at lufte ud grundet luftforurening fra haveforeningens brændeovne. Endda slukkes vores boligs mekaniske ventilationsanlæg, da indsugningen nedhenter den forurenede luft og spreder den ekstremt partikelfyldte og røgfyldte luft i vores bolig - dette er ganske uholdbart. Helt galt går det hvis et vindue åbnes, hvorefter vores bolig fyldes med stærkt forurenet luft og partikler fra haveforeningens brændeovne.

Der bør selvsagt ske en kraftig regulering af disse ikke regulerede områder (haveforeninger bør normaliseres og dermed kloakeres samt forsynes med fjernvarme, hvis muligt eller have påbud om anden opvarmningskilde - og iøvrigt normaliseres på alle andre områder overholder BR - fx afstand til skel, skrå højdegrænseplan, mv.).

Et brændeovnsforbud bør eksekveres hurtigt samt bør et påbud om installering af fx el-drevet varmepumpe eller andet alternativ (fjernvarme) følge forbuddet til dørs - mængden af brændeovne bør reguleres efter bebyggelsestæthed generelt, og dermed være guideline for, hvornår der ikke kan tillades brændeovn.

Bland andet haveforeninger i bymæssig bebyggelse vil blive ramt af et sådant forbud, men til gengæld opnås ren vinterluft, større anvendelse af el-baseret opvarmning via mølle-strøm (og andet) .. vind-vind og glade naboer :)

 • 2
 • 1

Bland andet haveforeninger i bymæssig bebyggelse vil blive ramt af et sådant forbud, men til gengæld opnås ren vinterluft, større anvendelse af el-baseret opvarmning via mølle-strøm (og andet) .. vind-vind og glade naboer :)

Som sagt tidligere, hvis man ikke herhjemme blandede social og miljøpolitik på uskønneste vis, så burde el koste langt under en kr. per kWh - og til den pris var det nok de færreste inden for byzone der gad at rode med at fyre op med brændeovn.

Og det er meget fint at de højtlønnede her kan docere om at folk kan bare lige dit og dat, men det er ikke sikkert at det lige er en realisabel mulighed for mange, hvorved man laver endnu en "grøn" afgift der vender den tunge ende nedad rent socialt.

 • 6
 • 0

Kære brændeovnsbruger !

er I klar over, at de fleste offentlige fælles varmekilder afbrænder n a t u r g a s ! Er I også klar over, at der ved denne afbrænding sendes det meget giftige D i o x i n ud i luften ! Vores " kloge" politiker har forsynet en del af vores by med gasledninger til afbrænding i parcelhusejernes gasfyr, en stor del fik pålagt dyr fjernvarme, ( + brændeovne ) og resten klarer sig med oliefyr evt. kombineret med brændeovne. Hele problematikken ligger i a f g i f t s - Danmark. Venlig hilsen Eckhard Patzlaff Skagen

 • 2
 • 1

Tak for din kommentar ... også at sundheds-politik ikke kan blandes med miljøpolitik ... tsk, tsk ... det er jo ærgerligt hvis man ikke kan det.

nå men vedr højt-lønnet, så bor jeg almennyttigt ... bom, og så var den til hjørne .. næste er at et "skur" i vores nabo-haveforening er til en pris på intet mindre end 25-35.000 / kvm ....

Så det er nærmere de få kvadratmeter / bolig med have der er drivkraften ... desuden udbygges praktisk talt alle skure til en hytte standard 2010 eller bedre ... men stadig med brændeovn som hovedopvarmningskilde ... helt urimeligt, at der ikke stilles ordentlige forsyningskrav i form af varmepumpe eller fjernvarme .. men her vil man nok ikke træde for mange private-ejendomsretsfølelser over tæerne .... på trods af at mange HF-beboere hylder det grønne, naturen (det billige skidt), den grønne have og børnenes mulighed for leg i haven og foreningens legeplads ....

så for deres egen - og vi naboers - skyld ... så bør der reguleres ...

 • 0
 • 2

Jan, nu var det da vist dig, der begrænsede varmepumpen til at være luft-luft, og den type bliver ganske svær at bruge til gulvvarme uanset hvor. ;-)

Ja, netop. Men du læser rigtig dårligt, mon frère. Atter må man konstatere, at det kræver et vist intellekt at forstå ironi!

Jeg har da ikke begrænset noget som helst. Jeg har svaret på et indlæg, der hævder, at varmepumper ALTID kræver gulvvarme (og at varmepumper derfor ikke er et alternativ til brændeovne i gamle huse på landet - med mindre, man også etablerer gulvvarme).

Mit svar er en stille og ironisk undren over, hvorfor der så overhovedet findes luft-luft (og ikke kun luft-vand) varmepumper på markedet, når nu en varmepumpe ALTID skal tilsluttes gulvvarme.

Jeg må nok hellere forklare dig, at det er påstanden om, at varmepumper ALTID skal tilsluttes gulvvarme, jeg imødegår. Jeg har da så sandelig hørt om luft-vand varmepumper, men jeg vil nok fortsat mene, at i et gammelt hus på landet, udelukkende opvarmet med brændeovne og uden hverken radiatorer eller gulvvarme, er det mere realistisk at skifte brændeovnen ud med en luft-luft varmepumpe end med en luft-vand. Og jeps, det var lige netop det, vil talte om, da du skulle øffe på en tyndt, tyndt grundlag.

Selv har jeg i øvrigt lavtemperatur-gulvvarme med et velfungerende oliefyr som eneste varmekilde.

Jeg har da overvejet en luft-vand varmepumpe (ja, kammerat, jeg ved godt, at de findes...), som vil være glad for min fremløbstemperatur på max 35 grader, men det kan simpelthen ikke hænge sammen økonomisk.

Jeg bruger årligt cirka 1.000 liter fyringsolie (Mindre end 9.000 kr., da jeg sidst fyldte tanken i november) til et 176 m2 hus. Så den potentielle årlige besparelse ved en varmepumpe er 4-5.000 kroner (inkl. skorstensfejer), hvilket giver en noget længere tilbagebetalingstid, end jeg bryder mig om.

Dårlig samvittighed over oliefyret? Overhovedet ikke.

Regnet lidt på frihånd er 500 liter fyringsolie mindre end til brændstofforbruget pr. passager i et helt fyldt fly (hvilket ikke altid er tilfældet) ved en flyvetur KBH - LAX og retur. (Over 18.000 km (fugleflugtslinje, længere i virkeligheden) og 0,035 l/sædekilometer (gennemsnitstal SAS) - i alt over 600 l).

Vi er to om at bruge fyringsolien, så vores årlige forbrug er et par hundrede liter lavere end forbruget på en topersoner flyvetur til Los Angeles.

Så samvittigheden er god nok, da hverken Australien, Thailand, Vietnam, USA eller Sydamerika trækker synderligt. Men der burde gribes alvorligt ind over for flyrejser.

Eller også burde vi alle have en personlig CO2-kvote omfattende opvarmning, bilkørsel, flyrejser, togrejser, buskørsel m.v. - og en dertil hørende personlig CO2-afregning.

 • 4
 • 2

Andreas Larsen. God joke, men os folkepensionister der har en ægtefælle der er yngre, har nettop en" ekstra skat" Vi får kun udbetalt folkepensionens grundbeløb på mdr. 4.600 kr. pr.. måned i offentlig pension og når alle afgifterne er betalt er langt under halvdelen tilbage.

 • 2
 • 0

@toke panduro

Luftforurening er skyld i over 3000 dødsfald om året. Omkring halvdelen af disse dødsfald skyldes forurening fra afbrænding af biomasse.

Det er desværre aldrig bevist! Som andet fra DØR er der tale om udokumenterede påstande.

Brændeovne er nok den forureningskilde der har de største helbredsomkostninger for befolkningen. Er der nogen der kan komme på andre type af forurening som har større betydning for folks helbred og som ikke er reguleret?

Man kunne starte med dieselbiler. Ved ikke hvilken form for regulering du tænker på - men partikeler fra dieselbiler er nok noget af det værste man kan få ned i sine lunger. Måske kun overgået af tobaksrygning.

 • 8
 • 0

også at sundheds-politik ikke kan blandes med miljøpolitik ... tsk, tsk ... det er jo ærgerligt hvis man ikke kan det.

Tak for din stråmand.

Men lad mig bare skære det ud i pap - det er et uvæsen at man bruger elafgifter til at fylde den evigt slunkne statskasse til formål der intet har med noget der bare tilnærmelsesvis ligner miljøpolitik, eller for den sags skyld relateret sundhedspolitik.

 • 3
 • 0

Er IKKE at lave flere "Jorden er flad" love.

Men derimod at sænke afgiften på strøm, således at ingen gider besvære sig med at slæbe brænde og træpiller.

Meget nemmere, og så giver det ingen sure miner hos folket. Det vil også fremme el-biler og dermed reducere partikler fra fossil-forbrænding i transporten.

Staten provenu? Det indhentes af synergi effekterne der opstår ved at folk får flere penge til forbrug, nå ja ..............OG ved at færre mennesker påvirkes af de partikler fra både brænde og fossiler.

Whats not to like?

 • 4
 • 0

Som sagt tidligere, hvis man ikke herhjemme blandede social og miljøpolitik på uskønneste vis, så burde el koste langt under en kr. per kWh - og til den pris var det nok de færreste inden for byzone der gad at rode med at fyre op med brændeovn.

Det er faktisk værre. Om noget så er det omvendt socialpolitik. El-forbruget er stort set ikke koblet til indkomsten. El-afgiften er derfor at sammenligne med en kopskat. Når det nu er en kopskat der samtidig er både klima- og miljøskadelig, så er det helt igennem uspiseligt at man ikke kan finde ud af at sætte den afgift ned.

 • 4
 • 0

Det er faktisk værre. Om noget så er det omvendt socialpolitik. El-forbruget er stort set ikke koblet til indkomsten. El-afgiften er derfor at sammenligne med en kopskat. Når det nu er en kopskat der samtidig er både klima- og miljøskadelig, så er det helt igennem uspiseligt at man ikke kan finde ud af at sætte den afgift ned.

Meget enig - i øvrigt på linje med den tvangsudskrevne tv licens og vandafgifter mv., som begge rammer socialt skævt.

Men åbenbart er det legitimt at det er lavindkomstgrupperne der må fryse, tage korte bade, og kun gå på toilettet en gang, af hensyn til "miljøet" - men så kan de selvfølgelig glæde sig over at de betaler det samme i licens for et fjernsyn, som familien djØF betaler for hustandens samfulde 4 fjernsyn.

 • 3
 • 0

Når man ikke længere må fyre med træ, kan der så ikke være tale om, at problemet egentlig er, at vi er blevet for mange mennesker? At koncentrationen af mennesker er for høj?

Jeg sammenligner lidt dette med så mange andre emner i fokus, f.eks. er der på tale, at mennesker skal til at leve af insekter i fremtiden, fordi vores CO2 udslip ellers bliver for højt. Problemet kan således også vendes om. Er problemet egentlig ikke, at vi overstiger kapaciteten af mennesker?

Selvfølgelig betyder det ikke, at vi bør fortsætte med at køre i fossil-biler, bare fordi det er okay, hvis vi var få nok mennesker, men jeg synes, at der er en vis balance, som vi bør overveje.

/Victor

 • 2
 • 0

Ja, netop. Men du læser rigtig dårligt, mon frère. Atter må man konstatere, at det kræver et vist intellekt at forstå ironi!

Jeg har da ikke begrænset noget som helst. Jeg har svaret på et indlæg, der hævder, at varmepumper ALTID kræver gulvvarme (og at varmepumper derfor ikke er et alternativ til brændeovne i gamle huse på landet - med mindre, man også etablerer gulvvarme).

Mit svar er en stille og ironisk undren over, hvorfor der så overhovedet findes luft-luft (og ikke kun luft-vand) varmepumper på markedet, når nu en varmepumpe ALTID skal tilsluttes gulvvarme.

Jeg må nok hellere forklare dig, at det er påstanden om, at varmepumper ALTID skal tilsluttes gulvvarme, jeg imødegår. Jeg har da så sandelig hørt om luft-vand varmepumper, men jeg vil nok fortsat mene, at i et gammelt hus på landet, udelukkende opvarmet med brændeovne og uden hverken radiatorer eller gulvvarme, er det mere realistisk at skifte brændeovnen ud med en luft-luft varmepumpe end med en luft-vand. Og jeps, det var lige netop det, vil talte om, da du skulle øffe på en tyndt, tyndt grundlag.

Selv har jeg i øvrigt lavtemperatur-gulvvarme med et velfungerende oliefyr som eneste varmekilde.

Jeg har da overvejet en luft-vand varmepumpe (ja, kammerat, jeg ved godt, at de findes...), som vil være glad for min fremløbstemperatur på max 35 grader, men det kan simpelthen ikke hænge sammen økonomisk.

Jeg kan kun konstatere, at du (heller) ikke kan læse. Jes Sig Andersen skrev nemlig "Varmepumper er kun egnede til velisolerede huse med gulvvarme." - ikke at det altid krævede gulvvarme.

 • 1
 • 0

Ja det er spørgsmålet? Når man ser på Danmarks kortet er det meget tydelig mange partikler i luften i København. Det kan vel ikke være mange brændeovne i København? Jeg tror, at det er muligt at kunne skelne mellem forskellige former for partikler i et mikroskop, og dermed mere præcis kunne finde de forskellige kilder til luft forurening? Jeg syntes at S miljøordføreren har en fornuftig holdning til dette problem, så ja lad os få nogle bedre undersøgelser. Jeg betaler gladelig de 50 kr. som et engangs beløb sammen med de 400.000 tusinde brændeovne ejer så vi kan få sandfærdige tal på bordet og få en mere bred løsning på alle former for partikelforurening, for naturligvis løser afgifter på menneskeliv intet.

 • 1
 • 0

Det er sikkert muligt at kvantitet typen af partikler og deres mulige oprindelse. . Men skadevirkningen derimod er det langt mere usikkert om det er muligt.

Som læge og kirurg må jeg konstatere at der d.d. Ikke er fundet en metode som entydigt kan vise at den ene type partikler er farligere end den anden.

På sektionsnyheder kan man påvise diverse partikler i de mindste hulrum i lungerne og i blodkarrene. Men der er mig bekendt ikke lavet nærmere og mere præcise analyser af om pågældende partikler er fra brænderøg, dieselbiler, grillkul etc.

Her ligger så det store problem. Da vi udsættes for alle former for partikler fra såvel skibsfart, kraftværker, industri, brænderøg, dieselos, benzinens, afbrænding af marker og endelig tobaksrøg - ja hvad er så den egentlige synder?

Det er utvilsomt dem alle.

Når man så når frem til at brænderøg laver skader for x antal mio og koster x antal liv - ja så er det ene og alene skøn.

Skøn baseret på meget usikre data. Tag f.eks. Dødsårsagsregistreret. Data her kommer primært fra dødsattester. Men er de pålidelige? Nej. Dødsattester er skrevet af en fortravlet kollega som på 3 linier skal angive en årsag og evt. sammenhæng med tidl. Erhverv og sygdom. Lægen er ofte en som ikke har kendt afdøde eller ikke har "tid" til at sætte sig ind i afdødes tidl. liv. Og hvordan skulle lægen åger gøre det. Afdøde kørte i 25 år hver dag med DSB i dobbeltdækkervognene trukket af et stikkende ME lokomotiv og arbejde på et lille kontor på Københavns rådhus ud til H.C. Andersens Boulevard. Boede selv klods op af 10 parcelhuse hvor ale fyrede med brænde og det meste af sommeren brugte grill. Afdøde var indlagt med en sprængt blindtarm og fik bughulebetændelse med blodforgiftning. Blev ikke obduceret - det var der ikke tid eller personale til - så ingen opdagede faktisk hans partikelfilter lunger og blodkar.

Så forklar mig hvordan man kan lave bare en rimelig pålidelig statistik som viser skadesvirkninger af en enkelt partikeludledning i forhold til alle de andre!

 • 8
 • 0

Torben Bauer, Jeg er helt enig. Der er mange forskellige partikler i luften også fra svævestøv fra vejbanen som også indeholder store mængder gummi fra bildæk. Der er farlige stoffer i bildæk, så det bør udvikles bildæk der er mere miljø rigtige. Jeg vil for øvrig forelægge etisk råd problemstillingen om det er rigtigt, at pålægge afgifter for partikel forurening, da jeg ikke mener, at menneskelig kan gøres op økonomisk. Vi skal i stedet fokusere på alle former for partikelforurening og gøre en indsats på alle områder. http://videnskab.dk/krop-sundhed/stov-fra-...

 • 1
 • 0

Pålæg nu os 400.000 brændeovns ejer et engangs beløb på 50 kr. så vi kan få endevendt partikelforureningen med nye troværdige data så det også anvises veje til at løse det, for det haster. Ikke mere snak nu.

 • 1
 • 0

Tak igen for dit svar (og tendens til nedladenhed)...

Indehavere af bl.a. Varmepumpe-anlæg får rabat på deres strøm-forbrug.

For den del af en husholdnings strøm-forbrug der er mere end 4.000 kWh gives en rabat på ca 50 % på afgifterne. http://www.energihjem.dk/saadan-reduceres-...

dvs uanset hvad der anvendes strøm til i en husholdning, så opnås altså en fin afgiftsrabat hvis man besidder en varme-pumpe (eller lign.) i sin helårsbolig. Udfordringen kan være om bygningen er egnet til varmepumpe som den står, men tiltag kan gøre alle bygninger egnede.

Pt afsøges nye muligheder således de investeringsmæssige udfordringer for boligejerne kan lettes.. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710...

Dvs at pt afsøges via forsøgsprojekter, hvordan det kan gøres muligt for de hårdt bebyrdede boligejere, at konvertere deres opvarmningskilde fra fx olie til varmepumpe-anlæg således de ikke selv behøver forestå investeringen på de ca 50 - 60.000 et sådant anlæg koster - forsøget afsluttes i 2018, hvorefter det forventes politisk vedtaget således forretningsmodellen bliver mulig for de hårdt prøve husejere. dvs vi lejere kommer til - som sædvanligt fristes man til at sige - at holde hånden under de stærkt bebyrdede private boligejere... (PS ejendomspriserne steg i 2016 i landsgennemsnit med mere end et investeringsbeløb til en varmepumpeløsning, så der burde være friværdi nok til både denne investering, men også til ski-rejsen, Thailand, forældrekøb og hvad ved jeg).....

Når forsøget slutter og den politiske vedtagelse bliver en realitet burde der være incitament nok til at frigøre sig fra de mere forurenende opvarmningskilder (læs stinkende brændeovne - det kan indstalleres frit i landzone, sommerhusområder osv, men få dem ud af byerne) (PPS Et af Danmarks største Kraft-varme anlæg - Avedøreværket - anvender kun CO2-neutrale kilder samt vind til strømproduktion. - og levere overskudsvarme til en stor del af hovedstaden)

 • 0
 • 6

PS ejendomspriserne steg i 2016 i landsgennemsnit med mere end et investeringsbeløb til en varmepumpeløsning, så der burde være friværdi nok til både denne investering, men også til ski-rejsen, Thailand, forældrekøb og hvad ved jeg

Kan vi ikke snart blive fri for det vrøvl.

Dels er det absolut ikke alle steder at priserne er steget, og selv om de så gjorde det, så er det et teoretisk tal, sålænge gevinsten ikke er realiseret.

Og selv om priserne er steget i 2016, så er det på ingen måde ensbetydende med at husejerne er blevet rigere.

Eksempelvis var jeg så uheldig at det hus vi købte i 2007, da boligmarkedet toppede, kostede 2,3 million - hvis vi er heldige så er det måske steget 100.000 i 2016, så vi i dag kan få 1,7 for det.

Så forklar mig lige hvordan et tab på over en halv million gør mig rigere - det eneste vi er blevet belønnet med er at grundskylden er steget 46% siden vi købte det, for ikke at tale om at bidragssatserne også lige fik et godt nøk opad.

 • 5
 • 0

Varmepumper kan fint anvendes i bygninger af ringe isoleingsevne - der skal blot en større varmeflade til (læs større / bedre konvektorer - radiatorer ....)

men selv det at tale om bygninger med ringe isoleringsevne er jo kernen i hele denne diskussion ...

det synes legitimt af bebo bygninger med stort varmetab - der skal bare fyres noget mere brænde i ovnen .. og den brænde er jo ikke afgiftsbelagt så varmekilden er jo billig (iøvrigt også af den grund flere fjernvarmeselskaber i stigende grad etablere flis-ovne .. det er - grundet den manglende afgift - eneste rentable når nu olie og gaspriserne er så lave. El er endnu behæftet med høje afgifter og af den grund etableres først i "anden" omgang el-drevne varmepumpe anlæg i stor skala .. men det skal nok komme - det er godt på vej...)

Så altså - skidt med at man bebor en bolig med ringe komfort og ringe indeklima, bare man kan fyre noget brænde ind i en brændeovn (fx) ....

Nå men altså - varmepumper kan fint etableres uden gulvvarme ... kravet er tilstrækkelig varmeflade som mindste indsats hvis der skal skiftes til varmepumpe-opvarmning ... Det ville dog være bedre at skifte vinduer, få hulmursisoleret (findes nogle endnu uden ?) og naturligvis få isoleret taget.

Langt de fleste parcelhuse fra 60´erne og 70´erne er fint egnet som de står og her kan relativt nemt etableres en varmepumpe-løsning luft/vand ...

 • 0
 • 5

Svar til Karsten Henneberg Du skriver, at brænde fra en polsk skov er mindre CO2-belastende end et havetræ. Jeg må indrømme, at jeg havde forestillet mig, at der skulle bruges mere end 4-6 % til fældning, savning og kløvning, evt. tørring, transport, samt genplantning. Bearbejdningen er naturligvis den samme ved havetræet - fældning, savning og kløvning. Tørring af havetræet sker ved lagring uden brug af ekstern energi, og så er jeg meget uenig med dig, når du skriver, at genplantning er usandsynligt. Det er bestemt mit indtryk, at vedmassen vedligeholdes eller stiger med alderen af haver.

 • 8
 • 0

du er nok ikke en af de mere heldige eller kloge huskøbere ...

Nu købte vi faktisk vores hus for at tilgodese et boligbehov, ikke ud fra en investeringsmæssig betragtning, så jeg kan faktisk godt blive ret irriteret over at få skudt i skoene at jeg er dum, fordi jeg ikke besidder spåmandsegenskaber, og på den måde havde været i stand til at kunne forudsige resultatet at bankernes pyramidespil.

Og det er ret anstrengende af høre på det der fis med Thailandsrejser og hvad ved jeg, når den skinbarlige sandhed for mig, og mange andre der købte da markedet toppede, er at have lidt et betydeligt tab.

Men husk lige at se på hvordan de fire andre fingre vender når man peger ad nogen!

Så jeg vil godt give dig lov til at beholde din brændeovn ...

Nu har vi så slet ikke nogen brændeovn i vores hus, kun fjernvarme, men det betyder ikke at jeg ikke er i stand til at løfte blikket.

(PS det lyder heller ikke til at du bebor bymæssig tæt bebyggelse :) ... )

Fantastisk evne du har til at udtale dig om noget du ikke ved noget om, så nu er du oppe på tre forkerte ud af tre.

 • 6
 • 0

Jeg tænker over om disse mennesker fra DØR bærer heftige åndedrætsværn når de render rundt og måler partikler. Der skal jo noget solidt grej til at fjerne PM2.5, så bliver de ikke enormt udsat for tidlig død, eller er det slet ikke så farligt i sidste ende. Kan det forsvares ifølge forsigtighedsprincippet, eller er det i orden at ofre nogen for det fælles bedste.

 • 3
 • 0

men selv det at tale om bygninger med ringe isoleringsevne er jo kernen i hele denne diskussion ...

det synes legitimt af bebo bygninger med stort varmetab - der skal bare fyres noget mere brænde i ovnen .. og den brænde er jo ikke afgiftsbelagt så varmekilden er jo billig (iøvrigt også af den grund flere fjernvarmeselskaber i stigende grad etablere flis-ovne .. det er - grundet den manglende afgift - eneste rentable når nu olie og gaspriserne er så lave. El er endnu behæftet med høje afgifter og af den grund etableres først i "anden" omgang el-drevne varmepumpe anlæg i stor skala .. men det skal nok komme - det er godt på vej...)

Så altså - skidt med at man bebor en bolig med ringe komfort og ringe indeklima, bare man kan fyre noget brænde ind i en brændeovn (fx) ....

Har du overvejet at langt fra alle i dette land har indtægter i ingenørklassen og derfor ikke har råd til at bo i /købe A+ lavenergi huse? Har du også overvejet at mange ikke lige har råd til de store efterisoleringsudgifter?

De konstant stigende ejendomskatter og realkredit bidrag, udhuler de penge de kunne have sparet op til efterisolering.

Mit bedste bud er dog at de som kan forbedre deres huse gør det, også de laveste indkomster, sidst nævnte bare ganske langsomt og kun lidt af gangen.

Selv brænde koster penge og det er tungt at slæbe.

 • 4
 • 0

du har som de fleste andre køb efter behov - godt så

du har intet realiseret tab (selvom du piver) - ganske som du ikke har nogen gevinst og det er jo fint - den økonomi du havde til købet er intakt ... du har måske endda omlagt dit lån en eller flere gange og af den vej faktisk opnået en gevinst / mere overkommelig ydelse ....

Jeg er glad for at høre at vi deler varmekildeprincip - du er så som jeg med til at betale de afgifter som brændeovnsfolket undslår sig idet deres brænde ikke er afgiftsbelagt ... dog hænger vi begge på de skadelige følgevirkninger af ufiltreret røg (fjernvarme renser gennem en omfattende proces der er større end selve forbrændingsanlægget ca 99.7 %, resten er damp)

nu mangler du så kun at være nabo til en af byens haveforeninger og mærke hvad det vil sige af bebo et område der er fuldstændig dækket af røg når det er kold og vindstille - kulde/vindstille/tåge er allerværst... selv når det blæser som i dag den 11 januar 2017 - jævn til hård vind - er man ikke et sekund i tvivl om at afbrænding af træ og deslige ubestemmelige er hovedopvarmningskilde for et område på mange hundrede HF-hytter midt i tæt bymæssig bebyggelse.

Prøver du det, så tror jeg såmænd vi ender med at blive helt enige om at brændeovne kan have sin berettigelse, men ikke overalt - så altså ikke forbud, men regulering som nævnt i første indlæg (og afgift på brænde til opvarmning som alt andet opvarmning som vi kan undgå de ulige konkurrenceforhold) ...

 • 0
 • 5

Ok Jeg har for snart 7 år siden bygget et hus med fastbrændsel som hovedvarmekilde, Jeg forventer selvfølgeligt at det vedbliver at være sådan i husets levetid. Hvis nettomåler ordningen ikke var fjernet ville jeg have installeret en luft til vand varmepumpe, når jeg har bygget min udestue færdig, så masseovnen kun skulle give varme om vinteren. Men med de hovedløse afgiftsomlægninger som sker fra tid til anden, kan hverken forbrugere eller forsyningsselskaber vide sig sikre. For ikke at tale om udstyrs producenter. Da jeg søgte byggetilladelse trak varme genindvinding ned i energi beregningen, fordi det forøgede strømforbrug havde en tillægsfaktor. Så varmen fra udestuen må ikke bruges til opvarmning, genial tankegang. Jeg betaler da gerne 25% mere i opvarmnings udgift for at slippe for mere vrøvl. Det gør jeg i forvejen for min Lupo. Men tænker, at fokus på at fremme udviklingen indenfor opbevaring af energien til den skal bruges, giver mere mening samfundsøkonomisk.

 • 0
 • 0

der vil altid være behov for varmt brugsvand - kun bygninger bygget efter standard 2020 vil evt ikke have behov for opvarmning - men køling om sommeren (og den varme kan lagres, men anlæggene dertil er endnu for kostbare) 2015 har et meget lille behov for opvarmning..

varmepumper er fantastisk effektive under rette forhold .... proppes 1 kWh el ind i en varmepumpe fås op til 3-6 kWh-varme ud af det - lidt afhængig af varmepumpetype og bygningsstandard (jordvarmepumper, som er lidt dyre giver ca 6 gange den energi der proppes i anlægget - 1 kWh strøm = ca 6 kWh varme)...

Derfor kræver det en screening af en pågældende bygning som led i etableringen af VP og for at finde frem til dens effektivitet - fx hvad varmetabet i bygningen er pr kvadratmeter.

Man behøver ikke et A+ hus for at installerer en varmepumpe - fx luft/vand - men det er rigtigt at det kræver et vist minimum. Som nævnt vil langt de fleste 60´er og 70´er huse samt nyere ikke have problemer ved opvarmning med varmepumpe-teknologi ... dog kan effektiviteten jo så ligge på måske 1 til 3½ i gennemsnit.

 • 0
 • 3

du har intet realiseret tab (selvom du piver) - ganske som du ikke har nogen gevinst og det er jo fint - den økonomi du havde til købet er intakt ... du har måske endda omlagt dit lån en eller flere gange og af den vej faktisk opnået en gevinst / mere overkommelig ydelse ....

Nogen gange er det bedre at tie stille, og lade folk tro man er dum, end at åbne munden og bekræfte det!

Hvor stor tror du restgælden fsva. de 80% prioritetsgæld af 2,3 million er efter 10 år - jeg vil ikke give dig svaret, for lidt tænkearbejde kunne være på plads fra din side.

Og hvis vurderingen nu reelt ligger lavere end restgælden, hvordan i alverden tror du så at man kan omlægge, og på magisk vis få friværdi til Thailandsrejser og alt det andet fis du fyrer af - bullshit, og selv om der ikke er tale om noget realiseret tab, da vi ikke har tænkt os at flytte, så har det sandelig ikke givet mig flere penge i hånden, tværtom, pga. stigende ejendomsskatter, bidrag, vandledningsafgift, og alle mulige andre der tror min tegnebog er et tag-selv-bord.

Da vi som sagt ikke har intention om at flytte, så forbedrer jeg faktisk også huset, herunder også isolering, men det er en langvarig process, da det skal tages af den drift der hele tiden udhules.

Og befri mig for din stråmand om samme varmekildeprincip, for jeg vil ikke legitimere dit korstog.

 • 7
 • 0

det er vel meget logisk at stille forslag om en afgift på noget der både forurener og er sundhedsskadeligt....

brændetræ (og deslige) og brændeovnen er eneste opvarmningskilde der er fritaget for afgifter ... det er det der har social slagside ...

 • 0
 • 6

Opsæt de målere i 5 år hos dem, der vil betale. Det bliver nok ret få.

Hvis der ses det forventede fald i sundhedsudgifterne efter den tid, så fortsæt ordningen, ellers drop den.

Deal?

(Jeg har og bruger en brændeovn)

 • 1
 • 0

Hele Danmark, ugør ikke engang en forstad til en større globale storby. En af de mange årlige naturlige skov og steppe brande udleder flere partikler en hele Danmark i hundrede år.

Det er ligesom ingen her kan tænke , en eller anden med en uddannelse og smarte sensorer har målt på en brændeovn og så ganget resultatet op. Men det siger intet reelt. På verdensplan er danske brændeovne intet problem. En milliard kinesere , en milliard Indere, hundrede af million af russere , afrikaner, syd amerikaner, laver dagligt mad og holder varmen ved hjælp af brænde , og det er ligesom at disse såkaldte eksperter ikke er i stands at til at sætte noget som helst i er større perspektiv, og det er vældig skidt.

 • 4
 • 1

du har da ret i at en skovbrand i Californien er slem ... men det er vel mest for dem der bor der ...

personligt kan jeg fortælle at når brændeovnsfolket i nabohaveforeningen tænder op - og det gør de alle hver dag morgen til aften og nat - ja så er det helt på linje med at befinde sig i en skovbrand ... lugten og generne er helt de samme ..

hvis vi kun skal forholdes os til det der er værre behøver vi jo ikke gøre noget - det store perspektiv skal jo starte med sin ændring af fokus et sted .. og de lokale gener ved brændeovne er til at tage at føle på for vi naboer .... Så ja - godt man ikke bor i Beijing eller Mombay .... men man kan ikke være blind for lokale problemer ved at henvise til andres problemer ... ligesom mit ondt i hovedet ikke går væk blot fordi en anden får kraniebrud..

 • 2
 • 3

Skorstensfejeren skal anmelde og afmelde brændeovnen, hvor svært kan det være, har du brændeovn, skal du betale, i miljølovgivningen står skrevet at du ikke må forurene vand - luft og jord, der står ikke med hvor meget, så man behøver ikke måle på andet end hvor mange brændeovne har husstanden.

 • 0
 • 5

Essensen i Skatteministeriets afgiftsanalyse er alene en analyse som anvender udokumenterede påstande som glidemiddel, men motivet er stadig at skaffe flere skatteindtægter.

De sundhedsmæssige påstande er seneste forsøg på at plukke skatteyderne yderligere med hjælp fra de Alternativt nyttige idioter. Saglig kritik sparkes til hjørne med påstand om bedre datagrundlag som mirakelmidlet. Et udvidet datagrundlag bliver aldrig bedre end holdningerne hos dem der sidder på magten.

Det er stråmandargumentation når ministeriet henviser til de samfundsmæssige fordele. Det er ikke et ministeriums opgave at definere hvad der er samfundsmæssigt. Det er ubetinget borgernes ret. Et ministerium er udelukkende sat i verden for at forvalte borgernes vilje.

 • 2
 • 0

Essensen i Skatteministeriets afgiftsanalyse er alene en analyse som anvender udokumenterede påstande som glidemiddel, men motivet er stadig at skaffe flere skatteindtægter.

Værdien på statistisk liv har overhovedet ikke noget med en samfundsomkostning at gøre. Det er folks villighed til at betale for tiltag der giver en mindsket risiko. Metoden er svær at bruge i dette tilfælde, for faktisk skulle alle betale det det vil koste at mindske risikoen fra røgen ved brændefyring, men de skal heller ikke betale mere end tiltagene koster og det de hjælper. En afgift på brændeovnes brug koster ikke noget, tværtimod, og har måske begrænset effekt.

 • 1
 • 0

I denne tråd har jeg under overskrift :" En dødsild ?" Skrevet:

Forslag om afgift på brændeovne vil næppe kunne overleve en folkeafstemning, uden, at forringe vores sundhed. Idet mennesker får dækket godt 90% af deres partikelindtag medens vi opholder os inden døre, og kun sølle 4-5% fra ophold i det fri. Sagt på anden måde, så spiller det omtrent ingen rolle, hvor mange partikler der er i udenmiljøet eller hvor de kommer fra. Kilde :DTU http://www.sciencedirect.com/science/artic... Refereret fra tidligere indlæg af Jes Sig Andersen. Hvor

 • 3
 • 0

Helt enig!

Hvis politikerne virkelig synes at "partiklerne" skal ryddes af vejen - så skulle de se på alt hvad der skaber skadelige partikler! Vi at regeringen "satser på biler - og ikke ønsker offentlig transport! - det har den tidligere transportminister selv udtalt!

O.K. Sidste år satte man afgiften på biler ned, det resulterede i første halvår til 20 % flere biler på vejene, og i december 2016 30% flere biler på vejene. Det til trods for at det skaber trafikproblemer, samt "flere skadelige partikler" i luften.

Hvis regeringen virkelig vil begrænse partikler, synes jeg de skal se seriøst på alt hvad der skaber partikler - og gøre noget ved det!

 • 1
 • 0

Hvad ved økonomiske vismænd, eller videnskaben overhovedet om diverse partiklers, i særdeleshed brændeovnenes, med samt deres fatalitet /sundhedsskader. Ikke en fis vil jeg holde mine penge på! Min skorstensfejer sagde mig som svar, at det udfejede sod ( inklusiv partikler tænker jeg ) ikke var at regne for skadelige for helbreddet. Konklusion: Påskud for at lukke et hul i afgifterne.

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten