Ny analyse over kommende dansk vindmøllesalg

Tallene er beregnet udfra en gennemsnitlig anslået vækst på vindmølle-verdensmarkedet på 16 pct. om året over de næste fem år, og udfra at de danske fabrikanter kan opretholde deres nuværende markedsandel på 45 pct.

Ellers er BTM Consults velanskrevne status over vindkraftudviklingen i verden i 2001 præget af vækst og store tal. Verdensmarkedet som sådan er vokset med hele 52 pct., hvilket er det samme som i 1998 – dog blot på et meget højere niveau. Således blev der alene i 2001 installeret 6.824 MW vindkraftkapacitet i verden, hvilket er næsten en 50 procent stigning i forhold til 2000. Det giver en samlet installeret kapacitet på 24.900 MW i verden – som i årlig vindkraft-produktion vil kunne fremstille 50 mia. kWh – eller mere end 1,5 gange det danske elforbrug.

Rapporten slår også fast, at Vestas Wind Systems stadig er nummer 1 blandt verdens vindmølleleverandører – med en omsætning på knap 10 mia. i 2001 og en markedsansdel på 24,1 pct. Mens danske NEG Micon er nummer 3 og Bonus Energy nummer 6. Tilsammen sad de tre danske virksomheder på en markedsandel på 45 pct. ved udgangen af 2001 – mod knap 43 pct. i år 2000.

De største enkeltmarkeder for vindkraft i 2001 var USA og Tyskland, mens Europa som sådan stod for 66 pct. af udbygningen. Den danske andel i nyudbygningen er dalet noget i forhold til de forrige år, idet vi nu ligger på en 7. plads over vindkraftmarkeder, hvor vi lå på en 3. plads i 2000.