Ny analyse: Danmark når 40 procents klimamål i 2020

16. december 2015 kl. 08:547
Spritny basisfremskrivning fra Energistyrelsen viser overraskende, at Danmark vil have reduceret sin CO2-udledning med hele 40 pct. i 2020 trods den aktuelle energipolitik, hvor CO2-udledningen øges.
Artiklen er ældre end 30 dage

Forventninger om større forbrug af biomasse og en mindre stigning i elforbruget er hovedårsagerne til, at Danmark ifølge en dugfrisk fremskrivning fra Energistyrelsen nu vil reducere sin CO2-udledning med hele 40 pct. i 2020 - set i forhold til 1990. Sidste års fremskrivning viste 37 pct.

Læs også: Ny minister dropper yderligere klima-initiativer

Resultatet er bemærkelsesværdigt, da fremskrivningen også indeholder effekten af regeringens finanslov, som alene på energiområdet betød en øget udledning på 0,7 mio. ton CO2 i 2020.

Læs også: Finansloven giver 0,7 mio. ton ekstra CO2 - plus det løse

Artiklen fortsætter efter annoncen

Med det nye resultat vil Danmark altså kunne opfylde målet på de 40 pct, som partierne bag klimaloven har sat, og som de har kritiseret Venstre-regeringen for ikke at ville bakke op om. I reduktionen på 40 pct. medregnes bidrag fra kulstofbinding i jord og skove.

Vind og biomasse skubber på udviklingen

Ifølge Energistyrelsen skyldes resultatet et fortsat fald i forbruget af fossile brændsler som følge af udbygning med vind og biomasse. Frem mod 2020 falder forbruget af kul, naturgas og i mindre grad olie med 30 pct. sammenlignet med 2010.

Samtidig er forbruget af vedvarende energi steget støt siden 2000, og frem mod 2020 accelererer denne udvikling.

Den største omstilling vil ske i el- og fjernvarmesektoren, hvor der forventes en yderligere omstilling til biomasse og udbygning med vindkraft. Vindkraft alene vil kunne dække omkring 54 pct. af elforbruget i 2020 mod ca. 40 pct. i dag.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Derudover vil husholdningerne erstatte en del af det nuværende olie- og gasforbrug med biomasse og varmepumper, mens virksomhederne omstiller en del af energiforbruget til opvarmning og procesformål til biomasse.

Læs også: Biomasse blokerer for klogt elforbrug

Danmark overopfylder

Fremskrivningen viser også, at Danmark overopfylder sine EU-forpligtigelser, der siger, at vedvarende energi skal dække mindst 30 pct. af det såkaldt udvidede endelige energiforbrug i 2020. Ifølge basisfremskrivningen vil Danmark i 2020 have en VE-andel på over 40 pct. i 2020.

Samlet set opfylder Danmark også EU-målet om at reducere de ikke-kvoteomfattede drivhusgasudledninger med 20 pct. i 2020 set i forhold til niveauet i 2005 og opfylde delmål i perioden frem mod 2020. Det sker dog kun, hvis vi ser samlet på tallene og flytter en overopfyldelse i ét år til et andet år med underopfyldelse, hvilket er inden for reglerne.

Energistyrelsens basisfremskrivning af Danmarks energiforbrug og udledning af drivhusgasser er ikke en prognose, men beskriver den udvikling, som under en række forudsætninger om teknologisk udvikling, priser, økonomisk udvikling mv. kan forekomme i de kommende år, hvis der ikke bliver gennemført nye initiativer eller virkemidler.

Alle elementer i Energiaftale 2012, finanslovene frem til og med Finanslov 2016, Vækstplan DK samt Vækstpakke 2014, herunder Aftale om tilbagerulning af Forsyningssikkerhedsafgift (FSA) mv. og lempelser af PSO’en for erhvervslivet, er dermed indregnet i fremskrivningen.

Usikkerhed på lang sigt

Energistyrelsen understreger, at der er store usikkerheder i så langsigtede fremskrivninger, og at usikkerheden må forventes at øges hen over fremskrivningsperioden. Basisfremskrivningen 2015 indeholder derfor også følsomhedsanalyser, der viser en variation i reduktionerne af Danmarks drivhusgasudledningen på mellem 35-44 pct. i 2020 - sammenlignet med 1990.

7 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
7
17. december 2015 kl. 01:05

Af og til er det vanskeligt at opretholde pessimismen - men så kan man da heldigvis trøste sig med, at alle fremskrivniger, uanset hvor grundigt de er udarbejdet, har en indbygget usikkerhed.

6
16. december 2015 kl. 16:04

At påstå at al biomasse er CO2 neutralt svarer til at påstå at al vin fra Bourgogne bærer prædikatet Premier Cru selv om det kun er tilladt at bruge prædikatet på udvalgte marker i Bourgogne

  • ja; var der forresten ikke noget med, at regeringen ville til at lægge afgift på biomasse (til gengæld for lempelse af el-beskatningen)? I så fald passer det vel i grunden helt fint at kunne 'finde ud af', at flis alligevel ikke er ('helt') CO2-neutralt? ;)
5
16. december 2015 kl. 15:51

Der er masser af kul på de danske CO2 emissioner. Antagelsen om biomassens CO2 neutralitet er for løs en antagelse. Den kan til nøds opretholdes hvis man kun ser på lokale balancer for enkelte marker eller enkelte skovområder. Medtager man transport og forarbejdning af biomassen kan antagelsen heller ikke opretholdes for lokale balancen.

Virkeligheden ser lidt anderledes ud når man ser på den globale balance. Ca. 15% af den menneskeskabte globale CO2 emission skyldes afbrænding biomasse. Ser man på problemet i et tidsperspektiv på 5000 år tilbage i tiden er 50 % af den terrestiske biomasse forsvundet fra jordens overflade og er nu opløst i oceanerne.

At påstå at al biomasse er CO2 neutralt svarer til at påstå at al vin fra Bourgogne bærer prædikatet Premier Cru selv om det kun er tilladt at bruge prædikatet på udvalgte marker i Bourgogne.

Med venlig hilsen Peter Vind Hansen

4
16. december 2015 kl. 15:24

Påfaldende at styrelsen sådan vupti et par dage efter COP21, rammer de 40 pct. Tilfældigt? Nå, men nu er Lilleholdt da fri for at høre mere brok fra de grønne, så nu kan han godt holde jul.

3
16. december 2015 kl. 14:34

Nu satte regeringen målet ned til 37%, og vi når 40%. Hvis de nu satte målet ned til 30%, nåede vi måske 45%. Bare en tanke. Af og til når man faktisk længere ved ikke benhårdt at gå efter et enkelt mål, som kan give mange suboptimeringer.

1
16. december 2015 kl. 13:35

Fint at prognosen - trods regeringens fuldstændig hovedløse reduktion af Energisatsningerne - nu peger mod de 40% CO2 reduktion i 2020 - men der skal mere "kul" på CO2 reduktionerne..