Ny afgift straffer elbiler i forhold til andre brændsler

Trængslerne for elbiler i Danmark synes ikke at have nogen ende. Nu viser beregninger fra Forenede Danske Elbilister (FDEL), at hvis Teslas kommende Model 3 i stedet for el kørte på en blanding af bio- og naturgas, ville den blive 65.000 kroner billigere.

Det forklarer Peter Borgen Sørensen fra foreningen:

»Vores beregninger viser, at registreringsafgiften på elbiler ikke indfases på lige vilkår med for eksempel gasbiler,« siger han, og understreger, at foreningen ikke har noget specielt imod gasbiler, men at det viser, at el ikke bliver behandlet på lige vilkår med andre drivmidler.

Sådan vil afgiften blive for en elbil i 2018 Illustration: FDEL
Sådan vil afgiften blive for en gasbil, der kører på en blanding af naturgas og biogas, som tilsammen har en CO2-emission som en tilsvarende elbil. Illustration: Delk.dk

Læs også: København vil skifte alle busser fra diesel til el

I FDEL’s beregninger antages det, at den kommende Tesla 3 har samme CO2-emission pr. kørte kilometer på el som på gas. Men hvor 'Tesla 3' på gas helt slipper for registreringsafgift, så pålægges Tesla 3 på el 68.000 kroner i registreringsafgifti 2018 og 105.000 kroner i 2020.

Det skyldes, at registreringsafgiften for en elbil udregnes ud fra bilens energiforbrug pr. kørt kilometer - i dette tilfælde 150 Wh/km - som omregnes til et fiktivt benzinforbrug. Dermed kommer en Tesla 3 til at køre 60,83 'km/l'. Det giver en reduktion i registreringsafgiften på 179.333 kroner, som så skal fratrækkes den fulde afgift. Af den resterende afgift skal 65 procent betales i 2018, og det giver en afgift på 68.562 kr.

Læs også: Elbilers batterier er langt bedre end deres rygte

Men når det gælder gasbiler, omregnes brændstofforbruget for et givent blandingsforhold af naturgas og biogas til en tilsvarende CO2-emission for diesel. Det giver et forbrug på fiktive 92,98 km/l diesel, hvis blandingsforhold mellem naturgas og biogas giver samme CO2-udledning, som elbilens elforbrug giver anledning til. Det giver en så stor reduktion i registreringsafgiften, at det går i nul:

»I den nye lov bliver elbiler godt nok krediteret for at være mere energieffektive end andre brændstoffer. Men når det gælder fordelen ved at køre på delvist grøn strøm, så bliver de straffet, Det synes vi i FDEL ikke er rimeligt,« siger Peter Borgen Sørensen.

Læs også: Elbiler: Danmark står stille, mens resten af Norden spurter derudad

Derfor ønsker FDEL sig, at elbiler får samme vilkår som natur- og biogasdrevne biler, som det er beskrevet i Lov om ændring af registreringsafgift fra efteråret 2015:

»Hvis bare der kunne indsættes et lille 'el-' i den paragraf, ville elbiler blive afgiftsbelagt på lige vilkår med andre brændstoffer,« siger Peter Borgen Sørensen.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Trængslerne for elbiler i Danmark synes ikke at have nogen ende. Nu viser beregninger fra Forenede Danske Elbilister (FDEL), at hvis Teslas kommende Model 3 i stedet for el kørte på en blanding af bio- og naturgas, så ville den blive 65.000 kroner billigere.

Elbiler er næsten afgiftsfritaget, har fordele mht parkering osv, osv. Det er skingert når dem der "får" mest klynker.

Ja, der er forskel på afgiftbelægningen af forskellige køretøjer, men sådan er det i dk og sådan bliver det ved med at være til vi får politikere med visioner og handlekraft til at reformere hele statens indtægtsgrundlag.

 • 10
 • 54

Elbiler er næsten afgiftsfritaget, har fordele mht parkering osv, osv. Det er skingert når dem der "får" mest klynker.

HVOR ?? den regel også fjernet i både København, Frederiksberg, og Aarhus kommune

 • 29
 • 0

Ja der er forskel i afgiftsbelægning således at mest miljø belastende brændstof får laveste afgift !! En elbil beskattes efter energiindhold i benzin som ikke har noget at gøre med miljøbelastning for en elbil. I modsætning til Norge betales i DK moms og normal parkeringsafgift. Der er ingen særrettigheder i busbaner eller gratis færger mv.

 • 43
 • 0

Luftforurening fra afbrænding af fossiler og biomasse skaber titusindvis af nye cancer og astmapatienter i Danmark og mange må dø flere år før tid på grund af dette. Så Danmark skal have et mål og en plan for at afskaffe brugen af fossiler og biobrændsler. Det kan vi ved at opstille vindmøller i statsskov hvor de ikke generer nogen med støj eller skygge da træerne allerede skygger og støjer i vinden. Desuden skal der billige solceller på tagene i Danmark. Endelig skal Danmark have nok kapacitet til at importere ren hydro strøm fra Norge når vejret giver for lidt strøm fra egne møller og solceller. Det er derfor nemt og billigt at gøre Danmarks elforsyning 100% forureningsfri.

Så afgiftssystemet skal omlægges så afbrænding af fossiler og biomasse bliver rigtig dyrt og svare til de enorme omkostninger de påfører det Danske samfund i form af død og sygdom i befolkningen.

Det er grotesk at strøm belægges med enorme afgifter relativt til fossile brændsler når nu vi ved at det er nemt at lave strømmen 100% forureningsfrit.

 • 24
 • 3

Har man ikke bare taget elproduktionens emissioner og ganget ud igennem med pæn kørsel i en Tesla 3 efter en eller anden standard og fundet at det giver de der 60,83 'km/l.

Det lyder da meget rimeligt at en blanding af naturgas og biogas sikkert har emissioner i størrelsesordenen 92,98 km/l omregnet til diesel.

Nå men det er jo i sådanne tilfælde, når journalistens trang til at opfylde kvoten uden at researche ordentligt først, slår voldsomt igennem, at der nok er en kloge Åge som kan forklare de anvendte principper med rette links.

 • 3
 • 15

På de tidspunkter hvor vindmøller og solceller leverer hele landets elforbrug, hvad er så grunden til at vi skal betale 400% afgift af den strøm vi bruger?

Det er at politikerne som sædvanligt mener, at det skaber mindst røre at beholde tingene som det er . De vælgere der lider under en eksisterende uhensigtsmæssighed er som regel mindre højtrøstede end de, der mister en fordel når uhensigtsmæssigheden rettes. Så svaret er altså, at uhensigtsmæssigheder har det med at forblive uændrede, fordi politikerne mener at dette er hvad der bedst sikrer dem deres taburetter med tilhørende høje aflønninger høje pensioner m.m.

 • 24
 • 0

Det er grotesk at strøm belægges med enorme afgifter relativt til fossile brændsler når nu vi ved at det er nemt at lave strømmen 100% forureningsfrit.

Før det bliver alt for lyserødt, så er det altså nødvendigt at tage den stærke fjernvarmelobby med i betragtning, som trækker den modsatte vej - godt nok så er det med forblommet tale om biobrændstof og så videre, men alligevel.

Så det med "nemt" er nok en overdrivelse.

 • 1
 • 0

Nej man har omregnet til km/l på basis af energiindhold i benzin. Altså fiktiv da el ikke produceres med benzin. Hvis der blev omregnet ud fra faktisk CO2 udledning ved el produktion i Danmark (energinet.dk) kører en Tesla væsentlig flere km/l og derfor berettiget til væsentlig større fradrag i registreringsafgift. Da CO2 udledning pr. produceret kWh er faldende bør fradraget opjusteres årlig og modvirke den stigende indfasningsprocent.

 • 23
 • 0

Hele ideen om at indfase elbiler I den nuværende afgiftpolitik har fra start været en politisk brøler og beviset på at vi mangler politikere med mod og ambitioner. I stedet for at forsøge at få enderne til at nå, skulle de have gjort som i Norge og lavet hele afgiftmodellen for biler I DK om, så den mere baserede sig på forurening ved produktion, kørsel og skrot samt belastning af vejnettet.

Derefter kunne man overveje at give "zero emission" biler fordele I form at stykbegrænset tilskud, som I USA, eller gratis parkering I storbyer, som I Norge.

 • 17
 • 0

Hej.

I artiklen står der, at der er snak om, at elbiler ikke bliver behandlet på lige fod med biler med andre drivmidler.

Jeg ved godt, at jeg nok for mange tomler nedad nu. Men elbiler bliver - stort set - behandlet BEDRE end de biler, der bruger benzin og diesel som drivmidler. På benzin- og dieselbiler er der jo mere registreringsafgift end på elbiler.

Så ved jeg godt, at små mikrobiler ikke betaler meget i afgift og at Tesla betaler meget i moms. Men det ændrer ikke meget på det, som jeg skriver.

Personligt synes jeg, at elbiler skal behandles bedre end benzin- og dieselbiler. Så jeg synes, at der bør være en registreringsafgift på elbiler, som højst skal være på 60.000 kr - og mindst 20.000 kr.

Når alt dette er sagt, vil jeg sige, at jeg ikke vil tage stilling til elbiler versus gasbiler.

Venlig hilsen Jan Hervig Nielsen Ideudvikler Projekt Trafiksikkerhed ( og Projekt Smørhul )

 • 1
 • 11

når man sammenligner elbiler med biler der kører på en blanding af bio- og naturgas.

Det kan tælles på en hånd hvor mange biler der kører på en blanding af bio- og naturgas. Elbiler fik jo også start-hjælp!

 • 2
 • 6

Vores udmærkede fjernvarmeanlæg kan nemt skifte fra fossil og biomasse brændsel til store varmepumper med rør langt ned i undergrunden og det hele kan drives af strøm fra vindmøller i statsskov samt solceller på tagene i Danmark. Fjernvarmen kunne på den måde fungere som et stort energilager for vind og sol da det vil være billigt for fjernvarmeanlæggene at opbevare store mængder vand med høj temperatur.

Teknisk er det meget nemt at gøre Danmark forureningsfrit men politisk er det åbenbart svært og jeg mener at Jens Olsens kommentar ovenfor beskriver meget klart hvorfor det er så politisk svært at gøre det rigtige når det nu er så teknisk nemt og tilmed billigt. Danmark har brug for en ”Kennedy” politiker som har karisma og som derfor kan tillade sig at være visionær og gøre det rigtige uden at miste stemmer.

 • 5
 • 0

Som det står i artiklen har FDEL ikke noget imod gasbiler, men bruger dem til at vise at elbiler diskrimineres, da en gasbil med samme CO2 udledning som den en elbil har fra elproduktionen, slipper billigere i afgifter. Gasbilernes beregning er fornuftig nok, men det er elbilernes, der bør justeres på plads, så der er lige vilkår. Gasbilernes beregning er ikke en starthjælp, da den er lovfast uden tidsbegrænsning. Den start-hjælp som elbilerne har haft og stadig har i begrænset omfang frem til 2020 har altid været tidsbegrænset og genforhandlet med mellemrum.

 • 1
 • 0

Journalistens vinkel er fundamentalt misforstået, da afgifter på biler sådan set handler om kroner kassen og ikke om at nedsætte CO2 emissioner eller noget som helst andet.

De kroner går så til busser, tog, færger, broer, motorveje og en masse andre ting som kommer alle bilister tilgode.

CO2 synspunktet er en absolut biting og det vil da også være en ekstremt dyr strategi til at nedsætte CO2 udledning at nedsætte afgifter på elbiler, der næsten ingen CO2 nedsættelseseffekt har.

Sammenlignet med varmepumper, cykler, vindmøller osv. er investeringen i at nedsætte afgift på elbiler komplet meningsløs.

Ser man lidt længere frem er der tilmed risiko for, eller chance for afhængigt af religiøst tilhørsforhold, at Synfuels bliver en billigere og hurtigere strategi for at nedsætte CO2 emissioner fra trafik.

Biogas, korrekt produceret uden udslip af metan som der desværre er en del af ifølge ing.dk dækning, er mere end GHG neutralt, da gassen produceres af biomateriale, der ellers ville rådne og slippe metan ud. Og det bliver mere GHG effektivt, hvis den overskydende CO2 udnyttes til Synfuels.

Tesla ejer de data som viser, hvordan alle Teslaer lades og udnytter elektriciteten, så hvis elbilsproponenterne ville dokumentere deres påstande, så kunne de forespørge om adgang til bigdata og fremlægge de relevante data.

 • 1
 • 10

Journalistens vinkel er fundamentalt misforstået, da afgifter på biler sådan set handler om kroner kassen og ikke om at nedsætte CO2 emissioner eller noget som helst andet.

Ja, uha, hvor det går. Som pengene på registreringsafgiften på elbiler triller ind. Det er jo helt vildt.

CO2 synspunktet er en absolut biting og det vil da også være en ekstremt dyr strategi til at nedsætte CO2 udledning at nedsætte afgifter på elbiler, der næsten ingen CO2 nedsættelseseffekt har.

Med den logik kan vi jo bare sætte den normale bilafgift endnu mere op, og så vil afgiftslettelse på elbiler det være en endnu dyrere måde at nedsætte CO2-udslippet på. Ja, i bedste Lomborg-stil kunne det være så dyrt at vi slet ikke har råd til at slippe fossilbilerne. Sagt på en anden måde: Afgifter er en vilkårlig størrelse. Hvis de blot tjener som et fiskalt instrument, så er det helt ligegyldigt hvor indtægten ligger. Faktisk ville det være bedre at konvertere afgiften til en indkomstskat eller løbende forbrugsafhængig afgift, for de er mere retfærdige og har mindre social slagside. Vupti, så er det ikke spor dyrt. Det er meningsløst at tale om at det "koster" noget i forhold til statens budget. Det er kun en dum situation vi i Danmark har bragt os selv i. Det som tæller er fremstillingsprisen på en elbil vs. en brændstofbil, eksternaliteter på de forskellige biltyper osv.

Sammenlignet med varmepumper, cykler, vindmøller osv. er investeringen i at nedsætte afgift på elbiler komplet meningsløs.

Aha. Alt for at undgå elbiler kan jeg forstå. Der er faktisk andre årsager til at gerne ville have elbiler end blot CO2-udslippet.

Synfuels

hahahahaha Nej, seriøst. det kan være fint nok med synfuel og biogas i visse nicher , men som vi har været inde på 117 gange, så er synfuels dyrt og vil kræve en tredobling af elproduktionen, og ja, så er det billigere at bygge nogle batterifabrikker. Synfuel og biogas er en alt for begrænset og dyr ressource til at brænde af i almindelige personbiler, når vi har mulighed for elbiler. Og... som vi har været inde på, så er der andre grunde end blot CO2-udslippet for at skifte til elbiler. Du kan jo gå en tur inde i Bredgade kl 8:30, så vil du se, høre og ikke mindst lugte hvad jeg mener; støj og møg i byerne. Det kan ingen mænger af synfuel rette op på, men det kan el-drift.

 • 11
 • 2

Daniel

Forsøg lige at slappe en lille smule af. Vi har et samfund som skal finansieres så nej vi kan ikke give fribilletter til ekstremt dyre metoder til at minimere GHG udslip.

Og nej Synfuels er ikke for dyrt ikke for ineffektivt og hvad du nu ellers finder på. Du skal blot vente ganske få år før prisen på fremstilling af elektricitet falder langt nok ned og problemerne med at matche udbud og efterspørgsel trænger sig mere på for vedvarende energi.

Støj argumentet for elbiler er rigtigt godt og du kan også argumentere for at det er dejlige biler, men der er andre og billigere måder at reducere støj spå som ikke involverer uddeling af personlige rabatter til elbilsejere og dem in spe.

Stod det til mig skulle der ligesom der er stærekasser til fartmålinger være ditto for støjmålinger og derudover skulle der i belastede bymiljøer lægges mere støjabsorberende asfalt.

Ps. Prøv nu at skaffe tallene og dokumenter effekten på GHG. Og medens du er igang, så find lige ud af støjsænkningen - du får brug for alle argumenterne.

 • 1
 • 12

Nogle har regnet efter om fundet at momsen er unddraget i afgift-beregningen. Jeg beklager at jeg ikke så den. Det går dog kun artiklens budskab endnu stærkere da det betyder at der er generelt endnu større forskel mellem el og gas hen imod 2020. Til gengæld kommer der med afgift på momsen også en hvis afgift på den fiktive biogas/naturgas bil, der koster det samme som Tesla 3 under de opstillede beregningsforudsætninger.

Forskellen mellem de to biler i 2020 er selvfølgelig usikker mht priser og udledning af CO2 per kwt leveret el. Estimatet i artiklen bliver 120,000 i forskel mellem el og gas i stedet for de skrevne 105,000 når momsens bidrag kommer med. Udledningen af CO2 per leveret kwt vil nok også falder mellem 2018 og 2020, hvilket ikke er med i artiklens beregninger. I en rapport fra Energinet har jeg fundet et estimat på 150 g CO2/kwt for 2020. Hvis man bruger det estimat fremkommer der i 2020 en forskel på 220,000,- i registreringsafgift mellem de to biler og så bliver gasbilen helt afgiftfri i 2020. Så forskellen mellem el og de andre drivmidler er følsom overfor hvordan udledningen af CO2 fra elproduktionen udvikler sig i fremtiden.

Men det korte af det lange: så er det kritisk for slaget af næste generation elbiler, der kommer 2017/18, om el behandles afgiftsmæssigt på lige fod med andre drivmidler, eller om man bibeholder en ekstra afgift på elbiler. Danmark er vist det eneste land i verden der har en sådan særbeskatning på elbiler...

 • 6
 • 1

Og nej Synfuels er ikke for dyrt ikke for ineffektivt og hvad du nu ellers finder på. Du skal blot vente ganske få år før prisen på fremstilling af elektricitet falder langt nok ned og problemerne med at matche udbud og efterspørgsel trænger sig mere på for vedvarende energi.

Vel er det så. Alene af den grund at brændstofbiler har under 1/3 effektivitet af hvad elbiler har, bliver det en øvelse i urimeligt meget spild. Det er ret nemt at køre tallene selv.

I Danmark bliver der brugt 5 mia. liter benzin og diesel om året. Hvis vi bare tager udgangspunkt i benzin, så er der ca. 9,2 kWh energi i en liter. Så er vi oppe på 46 mia. kWh ~ 46.000 GWh. Det er blot det rå energiindhold. Jeg ved meget lidt om synfuelgenerering, men hvis vi nu bare siger at det er 80% effektivt, så er vi oppe på 57.500 GWh. Det er et pænt stort tal. Til sammenligning havde vi 2015 i Danmark et forbrug på 33.616 GWh. Det svarer til at vi skal have 1,7 gange oven i vores nuværende el-produktion (for mig at se en helt uladsiggørlig opgave) bare for at fremstille synfuel, og det skal forestille at være din "billige" og "hurtige" løsning. Til sammenligning vil samme arbejde kunne gøres med el-drift med et forbrug på omkring 14.000 GWh. Når du i den sammenhæng påstår at elbiler er en "ekstrem dyr" måde at reducere transportens CO2 emissioner på, så virker det mest af alt som om at du ikke har gjort dig selv den ulejlighed at regne en smule på det.

 • 8
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten