Ny affaldsstatistik: Der skal turbo på, hvis vi skal nå målet for genanvendelse

Vi genanvender mere og forbrænder stadig mindre affald, men slet ikke nok til at være på ret kurs i forhold til Ressourcestrategiens mål for genanvendelsen af husholdningsaffald i 2022.

Ressourcestrategien, der blev lanceret af den daværende regering i 2013, havde et mål om, at mindst 50 procent af affaldet fra husholdningerne - målt på syv udvalgte typer affald - skulle genanvendes i 2022. Men den nye 2013-affaldsstatistik viser, at genanvendelsesprocenten på de syv fraktioner lå helt nede på 28 pct. i 2013. Det er godt nok en lille stigning i forhold til de foregående år, hvor genanvendelsesprocenten lå på 25 pct. i 2011 og 26 pct. i 2012, men tempoet skal op, hvis målet om mindst 50 procent genanvendelse skal nås i 2022.

Læs også: Højere affaldstakster og dyrere fjernvarme venter danske forbrugere

Hos Danmark Naturfredningsforening kalder klima- og miljøpolitisk rådgiver Sine Beuse Fauerby det absolut positivt, at vi sender mindre mængder affald til forbrænding og til deponi, men at det går for langsomt med at øge genanvendelsen:

»Med disse tal og med vores kendskab til kommunernes affaldsplaner skal der virkelig sættes turbo på genanvendelse, hvis vi skal nå målet i 2022,« siger hun.

Hun tilføjer, at der er meget stor forskel på kommunernes indsats, og at det bliver spændende at se den varslede evaluering af fremdriften med Ressourcestrategien. En evaluering, som skal finde sted i 2016.

Læs også: Affaldsbranchen og miljøstyrelsen i strid om offentliggørelse af affaldsdata

Statistikken viser også, at forbrændingsanlæggene i stigende grad fylder ovnene med importeret affald, når danskerne genanvender mere.

Således importerede anlæggene tilsammen 158.000 ton affald i 2013 - mod 16.000 ton i 2011.

Læs også: Affaldsmangel øger import

Sine Beuse Fauerby peger på, at den importerede mængde svarer til, hvad et middelstort, dansk forbrændingsanlæg forbrænder på årsbasis.

»Vi mener, at det her må lede til, at man stopper for investeringer i nye forbrændingsanlæg og laver en plan for at afvikle den eksisterende kapacitet i takt med, at affaldsmængderne falder,« siger hun.

Dansk Affaldsforening, som organiserer forbrændingsanlæggene, henviser på sin hjemmeside imidlertid til, at Miljøstyrelsens fremskrivninger viser, at mængden af affald, der skal energiudnyttes, vil stige med 400.000 ton i 2030. Desuden regner Energistyrelsen ifølge foreningen med, at affaldsenergi fortsat skal dække ca. 20 procent af varmebehovet frem mod 2050.

»På længere sigt skal vi således ikke råde over mindre kapacitet til at omdanne affald til energi, tværtimod,« skriver foreningens formandskab således.

Læs også: Affaldsmangel truer Amager Bakkes økonomi

Mange forbrændingsanlæg forbrænder også biomasse, men mængden opgøres ikke, da biomasse ikke er affald.

Emner : Affald