Nul fusionenergi ud af verdens kraftigste laser

18. oktober 2012 kl. 05:2214
Nul fusionenergi ud af verdens kraftigste laser
Illustration: National Ignition Facility.
Det er ikke lykkedes at få mere energi ud af eksperimenter med laserfusion, end der blev anvendt. Forskerne er nu blevet sendt i tænkeboks.
Artiklen er ældre end 30 dage

Målrettet forskning gennem to år for at få mere energi ud af forsøg med laserfusion, end der blev brugt, er endt uden det ønskede resultat.

Det er ikke lykkedes for verdens største laser, National Ignition Facility (NIF) i Californien, at opnå antændelse (ignition) af en lille brintpille indeholdende deuterium og tritium inden for den fastsatte tidsfrist 30. september 2012.

Stephen Bodner, der gennem mange år har været en højrøstet kritiker af NIF, siger til New York Times:

»Jeg tror, de er i alvorlige problemer, og det vil være meningsløst at fortsætte bevillingerne på det nuværende niveau.«

Artiklen fortsætter efter annoncen

Stephen Bodner har ledet et program inden for laserfusion ved Naval Research Laboratory fra 1975 til sin pensionering i 1999.

Ingeniøren har løbende skrevet om de tekniske problemer og de opnåede resultater med NIF, siden byggeriet af kæmpelaseren gik i gang sidst i 1990'erne.

NIF har hidtil kostet de amerikanske skatteydere omkring 30 milliarder kroner.

Det er et af verdens dyreste videnskabelige projekter i samme prisklasse som Nasas kommende James Webb-rumteleskop (næsten 45 mia. kr.) og Large Hadron Collider ved Cern (ca. 50 mia. kr.).

Beregninger og eksperimenter stemmer ikke overens

Lawrence Livermore National Laboratory har ansvar for driften af NIF, som overordnet styres af National Nuclear Security Administration.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Donald Cook, der er vicedirektør for NNSA's forsvarsprogram, erkender, at målet om antændelse ikke er nået. Han fortæller til Physics Today, at det ikke alene gælder hovedmålet.

Det er heller ikke lykkedes at opnå et vigtigt delmål, hvor alfapartikler i fusionsprocessen bidrager signifikant til opvarmningen af plasmaet.

Donald Cook oplyser, at der nu vil blive foretaget et en gennemgribende undersøgelse af årsagerne hertil. Når forskerne nu sendes i tænkeboks, er det bl.a., fordi det ikke er lykkedes at få en særlig god overensstemmelse mellem computermodeller og -simuleringer på den ene side og eksperimentelle data på den anden side.

Han tilføjer dog også, at antændelse (ignition) aldrig har været hovedformålet med NIF. Hovedmålet har været vedligehold af de amerikanske kernevåben under det såkaldte stockpile stewardship-program.

Virker, virker ikke

Meldingerne om muligheden for at opnå antændelse med NIF har været meget varierende gennem tiderne.

I begyndelsen af dette år var Mike Dunne, direktør for laserfusionenergi ved NIF, meget optimistisk, da han på en konference oplyste, at det var rimeligt sikkert, at det ville lykkes at opnå antændelse inden for 6-18 måneder.

I officielle meddelelser blev optimismen opretholdt, da det den 5. juli lykkedes at sende alle 192 laserstråler med en samlet energi på 1,8 megajoule og en spidseffekt på 500 terawatt mod en lille kapsel lavet af forarmet uran (et såkaldt hohlraum) indeholdende en blanding af deuterium og tritium. Hermed var designkravene med hensyn til energi og effekt opnået.

Inde i kapslen omdannes laserenergien til røntgenstråling, som sammenpresser brintpillen.

Ifølge New York Times modtog Donald Cook dog også i juli en rapport, der påpegede, at det var meget usandsynligt, at antændelse ville blive en realitet i år og en anbefaling om, at NIF burde anvendes til et bredere og mere balanceret forskningsprogram.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Stephen Bodner og andre forskere har været så skeptiske, at NIF i visse kredse er blevet omdøbt til NAIF - National Almost Ignition Facility.

I 2005 undersøgte en uafhængig ekspertgruppe, kaldet Jason, på opfordring af NNSA projektet. De erklærede på dette tidspunkt, at det nok var muligt, men usandsynligt at NIF ville kunne opnå antændelse i 2010, som var målet på daværende tidspunkt.

Så sent som i marts i år var det en arbejdsgruppe nedsat af National Research Council under National Academies, der udtrykte tvivl om hele NIF-projektets anvendelighed til laserfusion.

Kernevåben vil nu have førsteprioritet

Et nyt finansår er begyndt i USA den 1. oktober, og fra nu af vil NIF i langt højere grad blive brugt til undersøgelser af pålideligheden af de amerikanske kernevåben.

De seneste to år har omkring 80 pct. af tiden været brugt til de civile eksperimenter inden for laserfusion.

Årsagen til beslutningen i 1993 om at bygge NIF var, at det ville være den bedste måde til løbende at sikre sig, at de amerikanske kernevåben er intakte, efter der var indgået internationale aftaler mod prøvesprængninger.

De kommende militære eksperimenter skal bl.a. studere materialers gennemsigtighed for ioniserende stråling under høje tryk. Mere end halvdelen af tiden vil være afsat til sådanne eksperimenter.

NIF vil også kunne bruges til laboratorieeksperimenter inden for astrofysik, idet det er muligt at lave eksperimenter i materialer ved samme høje tryk, som findes i store planeter som Jupiter og Saturn.

Vil NIF blive overhalet indenom?

NIF har ikke opgivet at opnå antændelse, og der vil blive foretaget nye eksperimenter i 2013, men det kan konstateres, at laserfusion har vist sig vanskeligere at virkeliggøre end forventet.

Tiden vil nu vise, om den indirekte måde, hvorved laserenergi omdannes til røntgenstråling, som sammenpresser brintpillen, vil blive overhalet af andre projekter i både USA og Europa, der undersøger metoder, hvor laserenergien direkte sammenpresser brintpillen.

Dokumentation

National Ignition Facility

14 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
2
14. maj 2013 kl. 14:37

lille bemærkning om radioaktivitet og renhed i fusionsreaktorer:

Ja du har naturligvis ret, men det er kun de indre kamre der bliver radioaktive og der bliver ikke noget affaldsproblem at forholde sig til. Jo når kamrene skal skiftes ud, men det er dog til at overskue. Det ville da være rart, hvis det ikke var tilfældet, men som sagt "problemet" er forholdsvist nemt at overskue.

3
14. maj 2013 kl. 14:38

NIF vil også kunne bruges til laboratorieeksperimenter inden for astrofysik, idet det er muligt at lave eksperimenter i materialer ved samme høje tryk, som findes i store planeter som Jupiter og Saturn.

Der er i første omgang tale om grundforskning i fysik (generelt forstået). Denne nye indsigt kan så herefter blandt andet anvendes til at forstå materialers opførsel under højt tryk som eksempelvis i Jupiter og Saturn.

4
18. oktober 2012 kl. 16:34

Fast ignition, hvor komprimering, og ignition, gøres af to forskelligt designede laserpulser, har sandsynligvis større fremtid end NIF.

Såvel ICF laser fusion, som ITER, kan kun lave fusion, ved brug af deuterium og tritium - hvilket producerer et stort antal neutroner, og gør alle materialer radioaktive i mange år. Måske, kan lykkedes, at opnå fusion på andre måder - f.eks. polywell fusion, focus fusion, pyroelektrisk fusion, eller noget helt andet. I modsætning til laserdrevet fusion, og ITER, så er disse former for fusion muligt, i meget mindre skala. Og der findes praktiske fusionsapparater, der producerer neutroner, baseret på disse former. Det kan være muligt, at opnå Boron 11 fusion, men det vil fremtiden vise. Hvis det er muligt, kan opnås fusion, der ikke afgiver neutroner, og derfor er meget rent, sammenlignet med ITER og laser fusion. Reaktorerne, kan måske blive så små, at de kan bruges på skibe, i ubåde og lign. Og derfor også disse steder erstatte fisionsreaktorer. Boron 11 fusion, giver ikke umiddelbart neutroner, og har ikke stor millitær interesse, men kan dog være egnet til drift af mange af millitærets anlæg.

4
18. oktober 2012 kl. 14:36

[quote]Og nu lavede du vist én til, Jens. Jeg er da lige nødt til at google "tyrker-fejl" ? ;-)

Det var nu helt bevidst denne gang![/quote]

Argh, jeg er langsom! ;)

4
Videnskabsredaktør -
18. oktober 2012 kl. 14:20
Videnskabsredaktør

Og nu lavede du vist én til, Jens. Jeg er da lige nødt til at google "tyrker-fejl" ? ;-)

Det var nu helt bevidst denne gang!

4
18. oktober 2012 kl. 13:58

Hvoror er det så let at få en brintbombe igang, og hvorfor så svært med en pille? Hvordan holder de i NIF brænslet isoleret?

Det er ikke let at få en brintbombe igang: man bruger en hel atombombe til at holde styr og klemme brinten sammen til fusionsprocessen starter.

(Det er værd at bemærke at i visse militære atomvåben er fusionen kun trin to: Den største energimængde frigives i tredje trin af "normal" U-238 der bestråles af neutroner fra fusionstrinnet.)

I NIF er brændslet en lille frosset pille af brint og start-atombomben erstattet af et lille bitte metalhylster der forvandles til plasma af laserstrålerne.

Med så små størrelser, vil de talt andet lige kræve meget højere præcision for at undgå asymetrier i den chockbølge der konvegerer på brintpillen og selv meget små unøjagtigheder eller timingfejl dømmer skudet til fiasko.

4
18. oktober 2012 kl. 13:41

Det er et svært spændende emne dette her. De stakkels USA'nere ser ud til at samle på andenpladser for tiden. Europæerne og japanerne har vel kigget spændt med, og følger inden længe op med et anlæg der kan klare 1 petawatt, og så er den der.

4
18. oktober 2012 kl. 13:35

Det var naturligvis en tyrkfejl.
Jeg har i andre artikler om NIF mere indgående skrevet om hohlraum'et.

Og nu lavede du vist én til, Jens. Jeg er da lige nødt til at google "tyrker-fejl" ? ;-)

4
Videnskabsredaktør -
18. oktober 2012 kl. 12:59
Videnskabsredaktør

Det var naturligvis en tyrkfejl. Jeg har i andre artikler om NIF mere indgående skrevet om hohlraum'et.

4
18. oktober 2012 kl. 09:57

Et atom er en konpleks af såkaldte bølger og magnetiske energier og.lign. så vidt jeg har forstået det . Det skulle derfor være en nemmere måde at spalte et atom ved KUN at "angribe" med overladning , eller omvendt så atomets bindinger bliver ustabile og går i kaos . Den kovalente binding i H2O kunne måske brydes på denne måde hvis man kan blive i stand til at påvirke bare et af felterne i denne binding. Det vil antagelig kræve lagt mindre energi end den elektrolytiske påvirkning .

4
18. oktober 2012 kl. 08:10

I en brintbombe har du en atombombe som tændsats. Det er ret svært at opnå en tilstrækkelig stor varme for at få brint til at fusionerer og samtidig holde på varmen og samtidig styre processen så den ikke løber løbsk...

4
18. oktober 2012 kl. 08:01

Fordi du kan tillade dig at bruge en fissionsbombe til at antænde fusionen i en brintbombe!