Nu tager robotterne også job i udviklingslande

Billig elektronik, tøj og andre forbrugsgoder har fyldt op i millioner af containere fra især Asien til Europa og USA. Derude var der masser af arbejdere, som for ekstremt lave lønninger var parate til at producere de produkter, vi gerne vil have, men ikke betale ret meget for.

Siden 2013 har Kina købt flere industrirobotter end noget andet land. Figuren viser det totale antal af robotter i industrien. Illustration: IFR

Men i løbet af de seneste tre år er to nye tendenser begyndt at påvirke verdensmarkederne: På grund af stigende lønninger har mange virksomheder i Vesten hentet dele af produktionen hjem. Det har de gjort ved at automatisere produktionen med robotter.

Læs også: BMW samler sine elbiler med håndkraft

For at modvirke den udvikling er især Kina begyndt at automatisere store dele af den produktion, som tidligere blev udført manuelt. Siden 2013 har Kina været den største indkøber af robotter til industrien. Kina vil have en større andel i den avancerede produktion, og til det skal der bruges robotter.

Robotter fjerner konkurrencefordel

Ifølge et notat fra FN’s UNCTAD (United Nations Trade and Development), er brugen af robotter i udviklingslande dermed ved at fjerne disse landes traditionelle konkurrencefordel på grund af lave lønninger og dermed sende lavtuddannede arbejdere ud i arbejdsløshed.

Læs også: Google og Johnson & Johnson udvikler intelligent operationsrobot

Grunden til at udviklingslande er langt mere udsat for denne udvikling skal findes i, at forholdet mellem lavt- og højtuddannet er langt skævere end i Vesten. I lande som Danmark og Sverige er mange af de manuelle job allerede forsvundet. Udviklingen er især usikker inden for bil- og elektronik-industrien.

Derfor anbefaler FN, at udviklingslandene koncentrerer sig om at øge antallet af arbejdere, som bliver uddannet til at varetage mere avancerede job, for eksempel til at samarbejde med robotter. Uddannelse kunne eventuelt finansieres ved at lægge skat på import af robotter.

3D-print kunne ændre udviklingen

Udviklingslandene har dog også andre håndtag at skrue på for at undgå massearbejdsløshed. Ifølge FN skal de 'omfavne' den digitale revolution, og her kan 3D-print blive en afgørende faktor.

Læs også: Stivelse gør robotter til syersker

Brugen af robotter og 3D-print kan nemlig give små virksomheder en konkurrencefordel, både når det gælder produktion til det lokale marked og til eksport. Det vil kræve, at uddannelsessystemet retter deres fokus mod den type teknologi, og at der etableres stabile internetforbindelser i landet.