Nu strømmer grøn gas ud til danskerne for første gang

Torsdag kl. 13 starter Dong Energy officielt sit nye opgraderingsanlæg til biogas i Fredericia og sender dermed for første gang grøn biogas ud i det danske naturgasnet.

Biogassen kommer fra slammet fra byens rensningsanlæg, der længe har produceret biogas til eget forbrug - og brændt resten af gassen af. Men nu kan biogassen altså komme ud og gøre nytte hos forbrugerne via naturgasnettet.

Det er Dong Energy, der står for opgraderingen, der foregår på et svensk indkøbt rensnings-anlæg, der ifølge chefkonsulent Asger Myken har kostet 'et million-beløb'.

»Anlægget kan opgradere 300 kbm biogas i timen og har kapacitet til op til 2,4 mio. kbm biogas om året - sådan som Fredericia Spildevand har meldt ud, at de regner med at kunne levere på sigt,« siger han.

Forbrugerne kompenseres

I anlægget renses biogassen, men tilsættes ikke propan, og derfor er brændværdien af den biogas, der sendes ind på nettet, lavere end naturgas. I brændværdi svarer 1 kbm biogas til cirka 0,65 kbm naturgas. Det kompenseres kunderne for via gas-regningen, oplyser Asger Myken.

Den samlede pris for opgraderingen betragter han fortsat som en forretningshemmelighed og henviser til officielle beregninger, der siger, at opgradering koster 86 øre pr kbm methan.

Men hvem regner I med skal købe den grønne gas, som jo bliver dyrere end almindelig naturgas?

»Vi har allerede en række kunder, der er interesserede i at købe grøn gas, og satser på at sælge noget til de erhvervsvirksomheder, som vi i forvejen har klimapartnerskaber med,« forklarer han.

Han tilføjer, at det med tiden også kan være en mulighed at sælge grøn gas til for eksempel svenskerne.

Mere biogas af affald

Oprindelig var det planen - som vi tidligere har omtalt her på ing.dk - at biogas-produktion fra Fredericia Spildevand skulle udvides fra 1,3 til 2,4 mio. kbm biogas årligt ved hjælp af nogle anlægsændringer.

Men økonomien omkring afsætning af biogas-digestatet (afgasset restprodukt) til landbruget viste sig at være ringere end forventet, og derfor ser man nu på andre muligheder.

Man satser nu på andre typer af bioaffald fra industrier og dagligvarehandlen, der først behandles i et såkaldt Renescience-affaldsbehandlingsanlæg.

Her omdannes affaldet til en bio-suppe ved hjælp af varme og enzymer, og denne suppe kan ifølge projektchef Preben Birr-Pedersen give produktionen fra biogasanlægget det nødvendige spark:

»Vi er lidt forundrede over, at landbruget ikke har en større interesse i biogas-digestatet, der er kontrolleret hygiejniseret og har en klar gødningsværdi. Men det må vi bare rette os efter og finde andre kilder, så vi kan øge produktionen af biogas, « siger han.

Biogas nyder stor politisk opbakning fra alle fronter i det politiske landskab, men endnu har det knebet gevaldigt med at få realiseret ret mange biogasprojekter.

Støtten til biogas er flere gange blevet forhøjet - uden synderligt resultat - og den siddende regering har blandt andet meldt ud, at man tilskudsmæssigt vil ligestille produktion af biogas til nettet med produktion af biogas til elproduktion. Endnu er denne udmelding ikke udmøntet i lovgivning.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

I brændværdi svarer 1 kbm biogas til cirka 0,65 kbm naturgas. Det kompenseres kunderne for via gas-regningen

Har de virkelig så godt styr på gasnettet, at de ved præcis hvilke kunder, der får gas med lavere brændværdi? Dertil giver det vel også problemer med indstilling af gaskedler etc., når brændværdien falder/svinger med 35%?

 • 0
 • 0

Du kan ikke risikere at dit gas går op/ned i brændværdi da gassen er jævnt blandet med naturgas inden distribution ,sådan kompenserer de også kunderne for mindre brændværdi,du skal muligvis have justeret fyret,men generelt falder brændværdien ikke med 35% da det er blandet op med naturgas.

 • 0
 • 0

I sidste vinter har vi været over på tysk gas. det var i den forbindelse at mange kunder måtte have service på deres fyr. pga banke lyde. den tyske gas havde en lavere brændværdi.. men i opgørelsen fra Dong på perioden maj /april. kan der ikke ses udsving i prisen. med forholdet mellem Dansk / Tysk Gas

 • 0
 • 0

Åbenbart værdsætter man i landbruget ikke digestatet for dens hygieiniske virkninger. År tilbage besøgte jeg et stort biogasanlæg ved Mason/Dixon-line i USA, hvor det rådgivende ingeniørfirma reklamerede med faldende dyrlægeregninger, fordi digestatet reducerer (ved kvægbesætninger) hyppigheden af yverbetændelse.Dette er det privatøkonomiske.

Dertil kommer, at netop denne kobling mellem biogas og naturgas, som jeg og min kone Solveig har efterlyst siden 1980 (i bladet Vedvarende Energi), da naturgasprojektet skulle føres igennem, er en 'solar bridge' forstået som 'flydende' overgang mellem fossil og ikke-fossil methan. I øvrigt er allerede naturgassen den mest energieffektive og lavest CO2-forurendene kulbrinte...

Ved afgasning af græsarealer til brug i biogasanlæg er der endda tale om at man trækker CO2 ud af atmosfæren. Byernes parkanlæg kunne bidrage her...

 • 0
 • 0

I sidste vinter har vi været over på tysk gas. det var i den forbindelse at mange kunder måtte have service på deres fyr. pga banke lyde.

den tyske gas havde en lavere brændværdi..

men i opgørelsen fra Dong på perioden maj /april.

kan der ikke ses udsving i prisen. med forholdet mellem Dansk / Tysk Gas

Det er ikke prisen der bliver korrigeret for gaskvalitet. Det er den målte mængde gas, der bliver korrigeret med en korrektionsfaktor svarende til gaskvaliteten. Denne faktor opgør Energinet.dk på baggrund af en måling af gaskvaliteten, der bliver målt nede i Ellund.

 • 0
 • 0

Hvorfor er prisen for opgraderinbgsanlægget en "forretningshemmelighed". Det kunne skyldes, at det er så rævedyrt, at biogassen reelt er så dyr at producere at det er meningsløst. Jeg har svært ved at se en forretningshemmelighed, ikke mindst fordi DONG er et offentligt ejet selskab.

 • 0
 • 0

Hvordan er det lige at gassen er grøn? Vokser træerne ud af ledningen eller ?

I EU sammenhæng er det mærkværdigvis sådan, at miljø- og klimabelastning fra fremstilling af affald ikke skal medregnes i klimabelastningen fra udnyttelsen af affaldet. Det er naturligvis godt hvis man vil have tilskud til alle mulige såkaldte grønne initiativer, gyllegas, affaldsgas etc, men det er faktisk en slags greenwashing af et miljø- og klimaskadeligt overforbrug. Eller for nu at skære det ud i pap: jo større forbrug, kødproduktion etc, jo mere affald, gylle etc, som kan udnyttes til grøn energi. Fedt nok, ikke?

 • 0
 • 0

Grøn, grønnere, grønnest! Antallet af blade der vokser på et givent projekt må være indikatoren for, hvor grønt det er.

Det vil sige at alt lige fra vindmøller til eks. gas fra kloakslam ikke kan være grønt. Det er heller bedre for miljøet end eks. kul, men blot mindre dårligt.

Retorikken siger noget om den almene forståelse for tingene.

Lad os kalde en spade for en spade....i det mindste her på ing.dk - til at starte med ....

 • 0
 • 0

Jeg har forstået at en enkelt ko kan levere energi svarende til ca. 1500 KWH. Hvorfor ikke tilsætte den fornødne metan således at gassen får samme brændværdi Boe Jørgensen

 • 0
 • 0

Den biogas der bliver produceret i Fredericia består af ca. 65% metan, og ca. 35% CO2. I artiklen er der en misforståelse omkring brændværdien. Der står: "I brændværdi svarer 1 kbm biogas til cirka 0,65 kbm naturgas. Det kompenseres kunderne for via gas-regningen." Men det er ikke forholdet mellem biogas og naturgas der kompenseres for, det er selvfølgelig forholdet mellem den opgraderede biogas og naturgas. Når den opgraderede biogas føres ind i naturgasnettet indeholder den minimum 97,5% metan. Naturgas i Danmark består foruden metan også af tungere kulbrinter som man typisk skiller ud i separate produkter i udlandet, men altså ikke i Danmark. Derfor består den naturgas der kommer ind i Danmark fra Tyskland også næsten af ren metan. I Sverige tilsætter man typisk propan til den biometan der føres ind i naturgasnetett, for at kunne lave en korrekt afregning af energiindholdet, men det er der ikke behov for i Fredericia, da gasdistributionsselskabet har lavet nogle andre tiltag, der sikrer en korrekt afregning, så man betaler for den energimængde man modtager.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten