Nu starter jagten på varmt vand i Lolland-Falsters undergrund

Illustration: Energistyrelsen

For halvanden måned siden meldte regeringen ud, at man havde »lyttet til de lokale bekymringer« og derfor vil stoppe al olie- og gasefterforskning på land – og specifikt på Lolland og Falster.

Læs også: Regeringen: Slut med olie/gas-boringer i danske indre farvande og på land

Nu skal et hollandsk selskab i stedet lede efter geotermisk energi i samme område.

Nail Resourcens har fået tilladelse til at lede efter varmt vand i undergrunden på en stor del af Lolland og Falster. Illustration: Energistyrelsen

Det fremgår af en pressemeddelelse fra energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V), hvori han giver tilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk energi til fjernvarme til selskabet Nail Resources Denmark.

Både kulbrinter og varmt vand

Selskabet søgte for knap to år siden om lov til både at lede efter olie og gas samt varmt vand i undergrunden, men fik som konsekvens af regeringens udmelding et afslag på olie-gas-ansøgningen og altså nu et ja til efterforskning af geotermisk varme.

Læs også: Tysk selskab vil varme danske byer op med geotermi

Tilladelsen gælder i en efterforskningsperiode på seks år, som er opdelt i faser, hvor Nail Resources skal gennemføre et arbejdsprogram i tre trin a to års varighed.

Fase 1 omfatter geologiske/geofysiske studier og en redegørelse for det geotermiske potentiale samt afsætningsmulighederne.

Rettighedshaveren skal herefter enten forpligte sig til fase 2 eller tilbagelevere tilladelsen.

Skal bore om 5-6 år

I fase 2 skal tilladelsen indskrænkes arealmæssigt til det område, man vil arbejde videre med, og der skal gennemføres en seismisk undersøgelse.

Også her skal selskabet tilbagelevere tilladelsen, hvis man ikke ønsker at gå videre.

I den sidste fase skal arealet indskrænkes yderligere, og selskabet skal foretage en decideret efterforskningsboring.

Læs også: Dansk geotermi mangler erfaring

Hvis selskabet giver tilsagn om indvinding af geotermisk energi til fjernvarmeforsyning, har de ret til en forlængelse af tilladelsen i op til 30 år for et afgrænset område.

Der findes otte gældende tilladelser til efterforskning efter og/eller udnyttelse af geotermisk energi i Danmark.