Nu skal vi have svaret: Hvor udbredt er miljøgift i danske bygninger?

For første gang vil de danske myndigheder danne sig et overblik over, hvor mange bygninger herhjemme der indeholder miljøgiften PCB, og hvor udbredt det er i så høje koncentrationer i indeluften, at det kan udgøre en risiko for brugernes sundhed.

Kort før jul sendte Energistyrelsen den hidtil mest omfattende undersøgelse af PCB i danske bygninger i et udbud, der har et budget på 11,5 millioner kroner. Hertil kommer prisen for en kortlægning af Forsvarets bygninger.

»Hidtil har der kun været gennemført løsrevede undersøgelser herhjemme, for eksempel af boligselskaber og kommuner. Dem kan vi ikke bruge til at sige noget generelt om bygningsmassen,« siger chefkonsulent Marie Louise Hansen, Energistyrelsen.

Vinderne af udbuddet kommer til at undersøge 300-400 bygninger. Der bliver ikke blot tale om elementbyggeri, hvor de fleste eksperter har ansat PCB for at være mest udbredt. Også almindelige enfamiliehuse kommer med.

»Det bliver rart at få be- eller afkræftet, i hvilke bygninger vi kan finde PCB, i hvilke byggematerialer det sidder og i hvilke koncentrationer,« siger Marie Louise Hansen.

Hun understreger, at undersøgelsen ikke kan udpege hver enkelt bygning i Danmark, der indeholder PCB. Derimod vil den afklare, hvor stor en del af bygningerne der kan indeholde miljøgiften, og den vil hjælpe bygningsejere til at afklare, om der kan være en risiko for at PCB findes i deres bygning, og hvor de skal lede efter den.

Desuden vil den sætte værdi på, hvor meget PCB der damper af til indeluften, hvorfra det går i blodet på bygningen brugere. Det har en undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen gennemført i Farum Midtpunkt netop dokumenteret.

Målinger i indeklimaet er både besværlige og dyre at gennemføre. Derfor skal rapporten også afklare, om der er en sammenhæng mellem fundet i de langt billigere materialeprøver og koncentrationen i indeluften.

I Schweiz regner myndighederne som udgangspunkt med, at hvis koncentrationen af PCB i bygningsfuger overstiger 10.000 ppm (part per million), så er der også et problem med indeklimaet, fremhæver Marie Louise Hansen. Men hun har i dag intet grundlag for at vide, om tommelfingerreglen også kan anvendes herhjemme.

Undersøgelsen forventes igangsat til maj, men resultaterne er ikke tilgængelige før i slutningen af næste år.

Den er et led i den tidligere regerings handlingsplan om PCB i bygninger, der er fortsat under S-SF-R-regeringen. Målingerne af PCB i blodet på beboerne i Farum Midtpunkt var også et led i handlingsplanen, ligesom der er udgivet materiale, som hjælper bygningsejere, der har fundet PCB, med at håndtere problemet.

Tidligere har rådgiverfirmaet Alectia på baggrund af screeninger af store bygninger vurderet, at op mod to procent af den danske bygningsmasse indeholder PCB i potentielt sundhedsskadelige mængder.