Nu skal transportordførerne afgøre havnetunnelens fremtid

Skal en havnetunnel igennem Københavns Havn blive til noget, skal der private penge til, sagde transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt (V) før sommerferien. Det gælder især finansieringen af byggeriet, men også af en ordentlig forundersøgelse, fortalte han til ing.dk.

Læs også: Transportminister indbyder pensionskasser til at bygge havnetunnel i København

Derfor bad han i februar såvel Københavns Kommune som det pensionskasseejede Refshaleøens Ejendomsselskab om at bidrage med en tredjedel af finansieringen af en forundersøgelse af projektet. Forundersøgelsen ville ifølge ministeren komme til at koste 25-30 mio. kroner og vare to år.

Både Folketinget og Borgerrepræsentationen har tidligere meldt ud, at de foretrækker en havnetunnel med linjeføringen kaldet B4. Den nordligste del af forbindelsen - en tunnel under Svanemøllehavnen - er for øjeblikket i VVM-høring. Tunnelprojektet er undersøgt mange gange. En af de seneste, 'Østlig Ringvej - Strategisk analyse af en havnetunnel i København' fra 2013, anslår prisen for havnetunnelen til at ligge på 21,4 mia. kroner inkl. et 50 pct. korrektionstillæg. Illustration: Transportministeriet

Pensionskasser presser på

I maj sagde et flertal i Københavns Kommunes økonomiudvalg bestående af Socialdemokraterne, Venstre og Dansk Folkeparti ja til at give knap 6 millioner kroner til undersøgelsen, og Refshaleøens Ejendomsselskab vil også bidrage, fortæller administrerende direktør Christian Herskind.

»For os og vores ejere i pensionsselskaberne er der de interessante perspektiver, at havnetunnelen vil åbne for byudvikling her på Refshaleøen, som ellers ligger lidt afsides i forhold til resten af byen. Og så er der selvfølgelig en interessant mulighed i, at pensionskasserne muligvis kan være med til at finansiere tunnelen,« forklarer han.

Læs også: Pensionskasser vil finansiere havnetunnel sammen med rådgivere

Ifølge ministerens brev til kommunen skal forundersøgelsen se på ‘økonomi, finansering, teknik, trafik og miljø samt muligheden for at finansiere projektet som OPP.’

Modstandere: Tunnel vil øge trængsel

Venstre har længe argumenteret for en havnetunnel. Men før forundersøgelsen kan sættes i gang, skal transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt have opbakning fra de øvrige partier i ‘den grønne forligskreds’, der består af alle Folketingets partier bortset fra Enhedslisten og Alternativet.

Læs også: Venstre: Kun en havnetunnel kan rense København for trafik

I Borgerrepræsentationens økonomiudvalg stemte både Enhedslistens, de Radikales og SF's repræsentanter imod at bevilge penge til forundersøgelsen. En havnetunnel vil nemlig ikke løse, men forøge hovedstadens trængselsproblemer, argumenterer SF’eren Peter Thiele, der er medlem af teknik- og miljøudvalget.

»En havnetunnel vil for det første øge trafikken på Refshaleøen og for det andet påvirke naturområder som Amager Fælled, der nærmest vil blive delt i to. Det vil ikke løse Københavns trængselsproblemer at bygge en tunnel, der blot vil trække endnu flere bilister til. De mange milliarder vil være langt bedre brugt i Togfonden end i et projekt, som vil gavne ganske få københavnere.«

Læs også: Forsker: Havnetunnel i København er en dyr og dårlig ide

På Christiansborg er der opbakning til den linje fra SF's transportordfører, Karsten Hønge.

»I mine øjne er det en dødfødt idé. En tunnel vil suge flere biler ind til byen, og det er ikke, hvad vi har brug for. Desuden er ideen undersøgt grundigt flere gange, så vi har rigelig viden til at tage politisk stilling til projektet uden at bruge et tocifret millionbeløb på yderligere undersøgelser. Når de andre partier argumenterer for at sætte en forundersøgelse i gang, er det min fornemmelse, at de bare prøver at få en eller anden krog til at få fremdrift i projektet.«

Modstandere kan lokkes til støtte

Trods kritikken vil han ikke kategorisk afvise, at SF kan ende med at lægge stemmer til en forundersøgelse.

»Jeg vil ikke være kategorisk. Det afhænger af, hvad regeringen lægger frem for os.«

Den samme holdning har de Radikales transportordfører, Andreas Steenberg.

»Det bliver ikke os, der foreslår det i forhandlingerne. Vi vil meget hellere bruge penge på en opgradering af S-togsnettet, på Togfonden og på cyklisterne. Men hvis vi kan få vores prioriteter igennem, kan det jo godt være, at vi vil lægge stemmer til en forundersøgelse, hvis det er meget vigtigt for de andre partier.«

Foreløbig har forligskredsen ikke modtaget en invitation fra transport- og bygningsministeren. Og han har ikke kunnet svare på Ingeniørens henvendelser, fordi han stadig er på ferie.

Strategisk Analyse Af en Havnetunnel i Koebenhavn

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Citat: "Det bliver ikke os, der foreslår det i forhandlingerne. Vi vil meget hellere bruge penge på en opgradering af S-togsnettet, på Togfonden og på cyklisterne"

Hvorfor interesserer politikere sig for anlægsøkonomi når det er samfundsøkonomien som er interessant?

Man kan vælge at bruge 20 mia. kr. på en Havnetunnel, eller man kan bruge 20 mia. kr. på forbedringer af S-togsnettet.

Hvis den samfundsmæssige gevinst ved en Havnetunnel er 30 mia. kr. og kun 10 mia. kroner for S-toget, så er der råd til begge dele. Men ikke til S-toget alene.

Det er helt banalt, men politikere ignorerer det gang på gang, blot fordi de ved de fleste vælgere heller ikke forstår det. Det er beskæmmende, at politikere tager det for givet befolkningen er uvidende.

 • 5
 • 5

Men samfundsøkonomien er jo ikke fugle i hånden.

Langt størstedelen af 'overskuddet' stammer fra tidsgevinster for trafikanterne, som metoden så antager vil blive brugt til aktiviteter som giver et overskud.

Det er dog langt fra sikkert - det kan også være at trafikanterne vælger at holde mere fri - er det en gevinst? Eller på sigt flytter længere væk - er det så en gevinst?

Det giver ihvertfald ikke 20 mia. ekstra til s-toget i hånden til at anlægge for.

Eller er jeg helt gal på den?

 • 7
 • 3

Det korte svar er: De er politikere, som altid skal vælges igen om mindre end 4 år og deres vælgere bedømmer dem ikke ud fra samfundsøkonomi, men ud fra konkrete resultater og ideologi. Hvis din ideologi siger at biler er noget skidt, så er det ligemeget hvor meget samfundsøkonomi der er i en havnetunnel - du kan ikke lægge stemmer til med mindre du får noget andet som passer til din ideologi (f.eks. opgradering af S-togsnettet eller cykelstierne).

Demokrati er en god ting, men det er ikke den bedste styreform hvis målet er samfundsøkonomi!

 • 5
 • 2

Artiklen nævner ikke det forhold, at den seneste strategiske analyse faktisk omtaler to forskellige alternativer for projektets omfang: Der er mulighed for alene at lave en havnetunnel fra Svanemøllen over Nordhavn og Refshaleøen og med tilslutning til Kløvermarken. Dette projekt omtales som "etape 1" og estimeres til at koste 11,5 mia. i 2013-kr. inkl. 50 pct. buffer og har en intern rente på 6,1 pct. samt en nettonutidsværdi på 7,7 mia. kr.

Man kan også vælge at forlænge havnetunnelen i en etape 2, der omfatter etablering af underjordisk forbindelse fra Kløvermarken under Amagerbro og gennem Amager Fælled med tilslutning til Amagermotorvejen. Dette projekt omtales som hhv. etape 2 og en fuldt udbygget "Østlig Ringvej". Projektet estimeres til at koste 21,4 mia. i 2013-kr. inkl. 50 pct. buffer og har en intern rente på 4,2 pct. samt en nettonutidsværdi på 2,8 mia. kr.

Som konsulenterne skriver i analysen, er etape 1 til Kløvermarken samfundsøkonomisk mere fordelagtig end en fuld Østlig Ringvej. Det skyldes primært forskellen i anlægsomkostningerne, der er næsten dobbelt så store for en fuld Østlig Ringvej sammenlignet med en første etape til Kløvermarken.

Samtidig kan man godt regne ud, at Ejendomsselskabet Refshaleøens lyst til at bidrage til finansiering af en fuld Østlig Ringvej nok er noget mere behersket end deres lyst til at bidrage til etape 1 til Kløvermarken samt at modstanden fra DNF og dele af det politiske spektrum i Københavns Kommune nok vil være noget større, hvis man vælger at inddrage opgravning af Amager Fælled i projektet.

Denne nuance fortjener opmærksomhed, da det i mine øjne er et væsentligt element i den politiske beslutning, der på et tidspunkt skal træffes.

 • 3
 • 0

Det korte svar er: De er politikere, som altid skal vælges igen om mindre end 4 år og deres vælgere bedømmer dem ikke ud fra samfundsøkonomi, men ud fra konkrete resultater og ideologi. Hvis din ideologi siger at biler er noget skidt, så er det ligemeget hvor meget samfundsøkonomi der er i en havnetunnel - du kan ikke lægge stemmer til med mindre du får noget andet som passer til din ideologi (f.eks. opgradering af S-togsnettet eller cykelstierne).

@ Morten Stryhn

Helt enig Morten. Men det fratager ikke politikerne ansvar, eller at de skal være ærlige.

At indikere at "når der er 20 mia. kr. til en havnetunnel, så kan man bruge de penge på cykelstier i stedet", det er fordrejning af virkeligheden.

Pengene til Havnetunnelen skal delvist komme fra private investorer i ejendomme på Refshaleøen. De penge kan man ikke i stedet bruge på cykelstier på Nørrebro, som politikeren her indikerer.

 • 2
 • 0

Nogen er ved at bygge en afaldsforbrænding på amager. Er det meningen at affaldet til den forbrænding skal køres på cykler og i S-tog? Måske den ikke er sevet helt ind hos alle parter, men der foregår faktisk transport af gods og affald i Københavnskommune. Og uanset hvor mange meget persontransport og bycykler der indrettes, vil der stadig være behov for transport af gods.

 • 5
 • 3

Man må beundre København for at være så utrolig enøjet og ligefrem bygge efter at få trafik kaos. Man vil vil vold og magt udbygge byen på øst siden hvor eneste vej er igennem byen for at komme der til. Al udbygning øst på bør simplethen ikke tillades og kun udvidelse mod vest således at der er adgang fra mere end en side bør kunne støttes med offentlige midler. Men så er der jo ikke så mange fine addresser til politikerne og alle de fine og virksomheder som åbenbart går mere op i post adressen en hvor praktisk det er at komm til og fra stedet.

 • 3
 • 1

Nogen er ved at bygge en afaldsforbrænding på amager. Er det meningen at affaldet til den forbrænding skal køres på cykler og i S-tog? Måske den ikke er sevet helt ind hos alle parter, men der foregår faktisk transport af gods og affald i Københavnskommune. Og uanset hvor mange meget persontransport og bycykler der indrettes, vil der stadig være behov for transport af gods.

Der bliver allerede i dag transporteret 400.000 tons affald ind til Amagerværket årligt og mængden samt behovet for transport af affald til nordøst-Amager bliver ikke ændret af, at Amager Bakke står færdig.

Den eneste ændring er, at Amager Bakke netop har fået tilladelse til at importere 40.000 tons udenlandsk affald til forbrænding, men størstedelen af dette vil formodentlig blive sejlet ind med anløb ved Lynetten.

 • 1
 • 0

Man må beundre København for at være så utrolig enøjet og ligefrem bygge efter at få trafik kaos. Man vil vil vold og magt udbygge byen på øst siden hvor eneste vej er igennem byen for at komme der til.

Området mod øst er Københavns kommune, og Københavns kommune vil gerne have flere indbyggere (skatteydere), vestegnen er ikke Københavns kommune og udbygning vil ikke gavn Københavns kommune. En af de ting man savner er en kommunalreform der omfatter hele Storkøbenhavn, de sidste to kommunalreformer er gået pænt uden om København, man skulle jo nødigt røre ved veletablerede lokale kongedømmer. Det passer i øvrigt der "jyske parti" godt at københavn ikke har et alt for magtfuldt regionalråd.

 • 3
 • 2

Til gengæld vil beboerne på Amagerbro nok betakke sig for at man nøjes med etape 1.

Hvorfor egentlig? Det er jo ikke fordi vejen kommer til at fungere som egentlig omfartsvej, hvis den alene forbinder Amagerbro med Refshaleøen, Nordhavn og Lyngbyvej? Bortset altså fra når det gælder dem med et faktisk ærinde til eller fra disse lokationer, hvilket må formodes at omfatte en relativt stor andel af de beboere på Amagerbro, der bruger bil?

I ovennævnte analyse står der jo faktisk også, at trafikmængden for en etape 1 alene vil være 19.000 biler per hverdagsdøgn i 2025, mens den med en fuldt udbygget Østlig Ringvej vil være 31.000 biler?

Det er også tidligere blevet påpeget, at der vil være en trafikreducerende effekt på 23.700 hverdagsbiler over Langebro som følge af havnetunnelen og det vil beboerne/bilisterne på Amagerbro vel nok forstå at værdsætte?

http://www.trm.dk/~/media/Files/Publicatio... (side 25)

 • 2
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten