Nu skal københavnere til at sortere konservesdåser og plastemballage

Allerede fra næste måned vil etageboliger i København så småt begynde at få opstillet nye affaldsbeholdere med forskelligt-farvede låg til plastaffald, konservesdåser samt småt elektronik.

Beholderne er første forsmag på den type initiativer, som Københavns Kommune beskriver i sin nye Resssource- og Affaldsplan 2018, hvis formål det er at minimere affaldsmængderne, føre til mere genbrug og genanvendelse samt reducere affaldsmængderne til forbrænding.

Planen er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget og sendes efter planen i høring i dag, fredag.

25.000 ton københavnsk bioaffald skal omdannes til biogas i 2018, mener Københavns Kommune, der dog ikke har lagt sig fast på teknologien endnu. (Foto: Solum) Illustration: Solum

Ifølge planen skal kommunens borgere frem mod 2018 reducere mængden af affald til forbrænding med 20 procent i forhold til 2010-mængderne. Det svarer til 63.000 ton affald.

'Det nye guld'
****Ressource- og Affaldsplan 2018 skal ses i sammenhæng med kommunens andre planer som for eksempel Klimaplanen, KBH 2025, og i forordet til planen omtaler teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykal (SF) affaldet som 'det nye guld':

»Verden har ikke uanede ressourcer. Derfor skal vi indrette vores hverdag, så vi bruger mindre. Og det, vi ikke bruger og ender med at smide væk, skal vi så vidt muligt give nyt liv,« skriver hun.

Planen er delt op i fire indsatsområder: mindre affald, bedre sortering, mere effektiv affaldsindsamling og bedre affaldsbehandling.

Mindre affald går ud på for eksempel at minimere madspild hos borgere og i detalihandel gennem nye samarbejder, og kommunen vil opmuntre til meget mere bytteri mellem borgerne - for eksempel via flere byttehjørner på nærgenbrugsstationerne.

Bedre sortering omfatter selvsagt de nye beholdere til etageboligerne samt etablering af tilsvarende ordninger for indsamling af metal, plast og småt elektronikskrot samt løsninger til 'fælles sortering' i åbne byrum.

Også erhvervslivet forventes at komme i gang med bedre sortering, som vil kunne føre til genanvendelse af næsten 10.000 ton affald, som før blev brændt.

Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling handler blandt andet om at samle storskrald ind i forskellige fraktioner og gøre transporten af affaldet støjfri og CO2-neutral.

Bedre affaldsbehandling indeholder nyt affaldsbehandlingcenter med sorteringsanlæg, bedre styr på elektronikaffaldet og udvikling af nye behandlingsmuligheder samt identificering af nye afsætningsmuligheder for affaldet. Her tænker man særligt på plast, hvor man håber at kunne nå op på at udsortere 15.000 ton plast af affaldet i 2018.

Borgerne skal betale for sortering

Initiativerne i planen kommer til at øge affaldsgebyrerne med omkring 300 kroner for en villa i 2018, 169 kroner for en lejlighed og 87 kroner for en virksomhed.

Med hensyn til virkemidler angiver planen en blanding af pisk og gulerod - med størst vægt på det sidste. Kampagner, oplysning, mobilisering af viceværterne, uddannelse af børn og unge, samarbejde med virksomheder i partnerskaber og demonstration af det gode eksempel fra kommunen er hovedvirkemidler. I afdelingen for pisk handler det for eksempel om at kunne afvise eller straffe økonomisk for dårligt sorteret affald.

25.000 ton til forgasning
****Planen opererer også med udnyttelse af det organiske materiale fra dagrenovationen, hvor målet er at kunne udsortere mindst 25.000 ton bioaffald til forgasning i 2018. Hvordan det skal gøres, lægger man sig først fast på i løbet af de næste par år.

Planen udkommer i tre afdelinger: En målsætningsdel, en planlægningsdel og en kortlægningsdel.

Dokumentation

Ressource- og affaldsplanen del 1
Resssource- og affaldsplanen del 2
Ressource- og affaldsplanen del 3

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

For nu at komme miljøfornægterne i forkøbet, så vil jeg lige sige, at det jo er 100% spild af skatteydernes penge. Vi skulle hellere bruge dem på at pumpe meget mere olie og skiftergas op som vi kan bruge til at lave plast og drive nye store miner i Grønland, hvor vi kan hente de metaller etc. som vi futter af i vores dejlige kraftvarmeværk.

Eller nej - egentlig synes jeg det lyder meget fornuftigt, og ovre i Jylland, hvor jeg bor, har vi sorteret den slags i 10+ år, så kom da endelig i gang :-)

 • 0
 • 0

Varmeregningen kommer også til at stige, da den varme der produceres af affaldet skal erstattes af fossile brændstoffer, der skal købes og betales for. Lur mig om ikke det kommer til at koste nogle tusinde og ikke 300 kr.

S og SF er jo kendt for ikke at kunne regne...

 • 0
 • 0

....det er jo ikke ligefrem raketvidenskab at verden ikke har begrænsede ressourcer. Vi sorterer altid dåser, glas, plast og pap og det er blot et spørgsmål om vaner.

 • 0
 • 0

Konservesdåser giver mig bekendt ikke meget varme ved afbrænding.

Det er på tide at vi begynder at sortere vores affald bedre. Vi praler stadig med hvor gode vi er til at affaldssortere, men mht. sorteringssystemer er vi blevet overgået Tyskland, Østrig, Sverige, Norge...... for flere år siden.

 • 0
 • 0

Plastic = olie = varme.

Det er korrekt at vi er elendige til at sortere, men hvad nytter det hvis vi skal have 5 forskellige lastbiler ud for at tømme - det sviner og det koster...

 • 0
 • 0

Allen siger: "Varmeregningen kommer også til at stige, da den varme der produceres af affaldet skal erstattes af fossile brændstoffer"

Passer ikke. Plasten forsvinder fra Amagerforbrænding og erstattes af varme produceres på basis af biomassefra Avedøreværket eller alternativt geotermi leveret af Københavns Energi. Om regningen så stiger skal være usagt - God weekend

 • 0
 • 0

Så alle vores plastposer, emballage osv. bliver altså ALLEREDE sorteret fra? Så er der jo ikke basis for at kræve flere penge op...

Men, jeg er ret sikker på at et eller andet sted futter de vores plast af!

 • 0
 • 0

Jeg lærte engang, at energi ikke kan opstå eller forgå, men kun skifte sæde.

Vi har så i mange år importeret energi, så det er fint vi i de kommende år har fokus på at bruge vores egne ressourcer på en fornuftig måde.

Godt, at frasortere fx. konservesdåser, da de er et stort problem i affaldsforbrændingen. (ref. Odense forbrænding)

 • 0
 • 0

Citat: [Borgerne skal betale for sortering Initiativerne i planen kommer til at øge affaldsgebyrerne med omkring 300 kroner for en villa i 2018, 169 kroner for en lejlighed og 87 kroner for en virksomhed.]

Selvfølgelig skal borgerne betale, men sålænge københavns kommune har en enhedspris pr. afhentet affald pr. bolig, så er der jo ingen incitamenter til at sortere.

Der kan sorteres meget mere, men det kræver "infrastruktur" i en større ejendom, ekstra plads mm. Det tænker kommunen ikke på, når de sætter de her krav op.

For tre-fire år siden reducerede vi antallet af affaldscontainere fra 9 til 8 i vor ejendom (med 3 ugentlige tømninger), og fik i stedet PAP-containere til sortering af pap (vi havde selvfølgelig papir og glas). Det reducerede affaldsgebyret med 10.000 kr. pr. år. Året efter indførte Kbh. kommune det "kloge" enhedsgebyr, der betyder at alle ejendomme betaler det samme pr. bolig, uanset om man sorterer eller ej. Vor ejendom steg med over 50.000 kr. i affaldsgebyr pr. år.

Man kan også være for meget til grin for sine penge.

 • 0
 • 0

Et nyt affaldsforbrændingsanlæg koster 4 mia. kr. Kontra: Geotermianlæg koster 1. mia. kr. Vindmøller koster 0,56 mia. kr. Bioforgasningsanlæg koster 0,15 mia. kr. Ny indsamling af affald koster 0,05 mia. kr. I alt: max 2. mia. kr.

 • 0
 • 0

Hvis man så også kunne uddanne de entiteter der er ansvarlige for udbringning af gratisaviser til at respektere "nej tak til gratisaviser" kunne vi spare på produktion,transport og genbrug af papir hertil.

 • 0
 • 0

Vi oplevede ligeledes for et par år siden at vores affaldsgebyrer steg fra ca. 11.000 til 19.000 da det nu skulle afregnes pr. lejlighed og ikke for den mængde vi rent faktisk afleverer.

Det passer i hvert fald ikke med den nye målsætning.

 • 0
 • 0

Har danskerne i hele taget diciplin til at sortere, når mange af den ikke kan klare smide tingene i en skraldespand.

Nå men så er der mulighed for endnu en skatte forhøjelse.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten