Nu skal kilderne til mikroplast i de danske have findes

Et detektivarbejde skal kortlægge, præcis hvorfra mikroplasten i vores spildevand stammer. Mikroplasten findes i dag i havmiljøet i store mængder.

Læs også: Biologer slår alarm: Sild og muslinger er fyldt med plastaffald

Det er det ene af de to konkrete projekter, som nu sættes i gang som følge af en ny samarbejdsaftale mellem brancheorganisationen Plastindustrien og de to ngo’er Plastic Change og Det Økologiske Råd.

Samarbejdsaftalen hedder Projekt Plastfrit Hav og har som formål at søsætte projekter, der skal skabe ny viden om, hvordan vi kommer plastaffald i havet til livs.

Lone Mikkelsen, seniorrådgiver inden for kemikalier i Det Økologiske Råd, forklarer, at mikroplastforureningen for eksempel kan stamme fra tøjfibre fra vaskemaskiner, fra plejeprodukter og fra industrien, hvor mikroplast anvendes i højtryksspuling:

»I projektet vil vi finde de væsentlige kilder og derefter vurdere, om anvendelsen kan stoppes, eller der kan findes alternativer,« siger hun.

Læs også: Kosmetikproducenter om mikroplast: Vi vidste ikke, at det var et problem

Det andet projekt handler om makroplast, og her vil man indsamle og analysere det plastaffald, der skyller i land langs den jyske vestkyst.

Det skal blandt andet ske i samarbejde med Kimo-Danmark, som er et kommunalt samarbejde mellem kystkommuner om at sikre et havmiljø og dermed rene strande.

Læs også: DTU-professor: Plast er blevet en integreret del af havmiljøet

Her vil man søge at udvikle forslag til forebyggelse af problemet – f.eks. at skibene ikke længere skal betale for at slippe af med affald, når de er i havn, men at omkostningerne hertil i stedet indbygges i havneafgifterne. Dermed kunne man mindske fristelsen til at dumpe affald på havet.

Den første projektaktivitet bliver et kickoff-møde for interessenter med deltagelse af relevante myndigheder, uddannelsesinstitutioner og virksomheder den 14. januar, hvor den konkrete udformning af de to delprojekter er på agendaen.