Nu skal hovedstadens hospitaler rense spildevand for medicinrester

Landets hospitaler har i årevis sluppet cellegifte, antibiotika, radioaktive stoffer og andre lægemiddelrester urenset ud i havmiljøet. Men nu er det slut, i det mindste for hovedstadens hospitaler.

Inden for det næste halve år modtager Hvidovre Hospital det første krav om at rense sit spildevand. Og hospitalet er klar til at implementere teknologien.

Der er bare ét problem: hospitalet, der i forvejen er presset af sparekrav på adskillige millioner kroner, skal finde pengene i sit eget budget.

Et pilotprojekt med filtreringsteknologi på Rigshospitalet har netop påvist, at hospitalet eksempelvis med en investering på 11,7 millioner kroner og for en årlig driftsudgift på 1,1 millioner kan rense sit spildevand, så det overholder alle grænseværdier.

Derfor kommer kravet nu, lover miljøsagsbehandler Morten Beha Pedersen, der på Hvidovre Kommunes vegne regulerer hospitalets spildevand.

»Om senest et halvt år har Hvidovre Hospital fået en spildevandstilladelse, hvor vi kræver, at hospitalet overholder de eksisterende vandkvalitetskrav.«

Hospitalet får dog en tidsfrist på tre år. Den tid skal bruges til at færdigudvikle den nødvendige ekstraspoleringsteknik, der hidtil kun har kørt på forsøgsbasis. Selve membran ioreaktoren i form af Grundfos' Biobooster er klar til at blive implementeret.

»Om tre år står anlægget og snurrer«

Maskinmester Søren Fritzel, der har ansvar for teknisk drift og vedligehold af hospitalets installationer på Hvidovre Hospital, har allerede indstillet sig på, at hospitalets kommende spildevandstilladelse stiller krav til, at hospitalet renser sit spildevand:

»Om tre år står anlægget og snurrer. DHI's rapport viser jo, at den rigtigste løsning er at anvende filtreringsanlæg. Så når vi bliver pålagt at rense spildevandet, er det membran bioreaktor-teknologien, vi skal vælge.«

Det bliver første gang i de 25 år, Søren Fritzel har været ansat på Hvidovre Hospital, kommunen belaster hospitalet med begrænsende spildevandstilladelser.

»Og det er jo en ekstra omkostning, hospitalet bliver pålagt. Men vi har altså et konkret problem med en konkret løsning, og det en omkostning. Så må pengene jo findes,« siger Søren Fritzel.

Hospitalerne skal selv finde pengene

I Region Hovedstaden ser formand for miljø- og klimaudvalget, socialdemokraten Lars Gaardhøj, frem til, at teknologien er moden til at blive installeret:

»Der er stor politisk opbakning bag investeringer i renseteknologien, så snart den er klar. På den anden side er det mange penge, og vores hospitaler er presset på økonomien,« siger han med henvisning til, at f.eks. Hvidovre Hspital i forvejen er underlagt et sparekrav på 55 millioner kroner på 2012-budgettet.

Men der er ingen vej udenom:

»Pengene skal findes, for vi vil have renset spildevandet. Men de skal findes i hospitalernes budgetter,« fastslår Lars Gaardhøj.

»Men tænker man totaløkonomisk, er det muligt at gennemføre økonomisk bæredygtige løsninger, for investeringerne vil på få år have tjent sig ind i sparede vandafledningsafgifter, fordi det rensede spildevand i stedet kan genbruges,« tilføjer han.

Lang proces fra første mistanke

Det har været en sej proces, fra myndighederne for ti år siden begyndte at mistænke, at hospitalsspildevandet indeholdt sundheds- og miljøskadelige stoffer og til nu, fortæller Hvidovre Kommunes miljøsagsbehandler, Morten Beha Pedersen.

Men gennembruddet for rensekravet kom i virkeligheden for tre år siden:

»Dengang blev det påvist, at vi faktisk står med e problem med hospitalerne,der udleder spildevand, som overstiger EU's vandkvalitetskrav,« siger Morten Beha Pedersen.

Men eftersom sygehusenes eneste alternativ til at slippe spildevandet ud var at samle det op og sende det til Kommunekemi, havde kommunerne, der ifølge miljøloven også skal vurdere proportionaliteten af deres krav, ikke nogen reel mulighed for at stille krav. For der var ingen teknologi.

Da et pilotprojekt med DHI som projektleder og med Naturstyrelsen, Lynettefællesskabet og flere hovedstadskommuner som deltagere imidlertid i sommer påviste, at hospitalernes spildevand ikke behøver at udgøre en fare for miljøet, men derimod en ressource, fik piben en anden lyd:

»Nu er vi kommet så langt med teknologiudviklingen. Så i disse dage går alle omegnskommunerne i gang med at stille krav til hospitalerne om at rense spildevandet,« siger Morten Beha Pedersen.