Nu skal Femerns tyske trafikkonsulenter kvalitetssikre deres egne prognoser

19. marts 2018 kl. 12:192
Nu skal Femerns tyske trafikkonsulenter kvalitetssikre deres egne prognoser
Illustration: Sund & Bælt .
Opdateret: Det statslige projektselskab Femern A/S har skrottet sin egen kvalitetssikring og bestilt det tyske konsulentfirma Intraplan til at regne på, hvor mange biler der vil køre gennem Femern-tunnelen i stedet for over Storebæltsbroen.
Artiklen er ældre end 30 dage

Advarsel: Sidste gang vi skrev om denne sag, indledte vi med børnesangen om hjulene på bussen, der snurrer rundt. Hvis den allerede kører for dit indre øre, er det fordi, hjulene nu har taget mindst en kvart omgang yderligere.

Læs også: Prognoserne for Femern-trafikken drejer rundt, rundt, rundt - rundt, rundt, rundt

Denne gang handler det om, at det statslige projektselskab Femern A/S har hyret det tyske konsulentfirma Intraplan til at forestå en undersøgelse af, hvor mange biler der kommer til at køre igennem Femern-tunnelen i stedet for over Storebæltsbroen.

Hver fjerde bil i tunnelen

Antallet er afgørende for det 62 milliarder kroner dyre projekts økonomi, når den efter de nuværende planer åbner tidligst i 2028.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Læs også: Danmark haster videre med Femern-tunnel trods manglende godkendelse

718.000 personbiler, eller hver fjerde af de årligt 2,9 millioner biler i tunnelen, kører nemlig i dag på Storebæltsbroen. Det regnede netop Intraplan sammen med et andet tysk konsulentfirma, BVU, sig frem til i den trafikprognose, som udgør hjørnestenen i tunnelens økonomi.

Læs også: Stor usikkerhed om hver fjerde bil i Femern-tunnel

Problemet med prognosen er imidlertid, at de 718.000 biler ikke kan dokumenteres. Det konstaterede Cowi, som tilbage i 2015 blev hyret til at gennemføre en såkaldt ekstern kvalitetssikring af tyskernes trafikprognose.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Cowi blev dengang kritiseret for ikke at kunne foretage en uvildig gennemgang, da det danske rådgiverfirma på flere måder er involveret i projektet bag verdens længste sænketunnel.

Læs også: Kritik af Cowi: I kan ikke sikre kvaliteten på en tunnel, som I selv byder på

Cowis konklusion betryggede dog politikerne tilstrækkeligt. Kvalitetssikringen viste nemlig, at tysker Intraplans trafikprognose overordnet er troværdig, dog altså ikke, når det gælder personbilerne på Storebælt.

Læs også: Cowi blåstempler Femern-trafikprognose

Statens projektselskab kasserede og hemmeligholdt sin egen undersøgelse

Derfor bestilte Transportministeriet allerede i 2015 Sund & Bælt, som er Femern A/S' moderselskab, til at foretage en ny analyse af overflytningen af trafik. Den er for længst færdig, men ikke udleveret til hverken offentlighed eller ministeriet, og både Ingeniøren og forbindelsens kritikere har fået afslag på aktindsigt i konklusionerne.

Analysen blev gennemført ved at udlevere postkort til de internationale bilister på Storebæltsforbindelsen. Men Sund & Bælt ønskede at tjekke, at de tyske konsulentfirmaer, hvis trafikprognose oprindeligt blev tjekket, også var enig i konklusionerne.

Læs også: »Femern-tunnelens trafikprognose opfylder ikke de simpleste krav til faglig ordentlighed«

»Det er helt afgørende for analysens kvalitet og validitet, at de foreløbige data og vurderinger, der er indeholdt i notatet, kvalitetssikres i forhold til trafikprognosen for den faste Femern Bælt-forbindelse, som er udarbejdet af Intraplan/BVU. Dette med henblik på at kvalificere analysens data og vurderinger med Intraplan/BVU's vurderinger af den internationale trafik på Storebæltsforbindelsen som den samlede trafikprognose for Femern Bælt-forbindelsen,« skrev en chef i Sund & Bælt således til en chef i Femern A/S i april sidste år.

Fremgår af aktindsigt til en af projektets kritikere

Nu har Femern A/S altså bestilt de selvsamme tyskere, hvis prognose Cowi skulle kvalitetssikre, til at gennemføre det kvalitetssikrende studie.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ingeniøren har derfor spurgt, hvordan der kan være tale om en ekstern kvalitetssikring af den oprindelige trafikprognose, når Intraplan også udfører det nye studie af overflytningen af trafik fra Storebælt. Til det fremsender Femern A/S' pressechef, Jens Villemoes, følgende kommentar:

»Der er tale om, at der skal tilvejebringes yderligere data om trafikken fra Storebælt - ikke om en kvalitetssikring. Cowi konkluderer netop, at trafikprognosen er god, men at der mangler nye data for overflytning fra Storebælt.«

Intraplan ønsker at benytte mobildata til at kortlægge, hvor de bilister, der krydser Storebælt, bevæger sig. Det er parallelt til den udnyttelse af data om mobilkunder, som bl.a. østjyske turistorganisationer er begyndt på, og som er blevet kritiseret.

Læs også: Konsortiet bag Femern vil overvåge bilisternes færden fra Storebælt til Tyskland

Oplysningerne om den nye, tyske undersøgelse, fremgår af en aktindsigt, som Hans Schjær-Jacobsen fik tilbage i oktober. Hans Schjær-Jacobsen er en af forbindelsens kritikere og har selv udført beregninger, som efter hans vurdering dokumenterer, at Femern A/S har undervurderet den økonomiske risiko ved projektet.

Læs også: Ny beregning: Skatteyderne kommer til at hænge på en del af Femern-regningen

Ingeniøren har ikke tidligere omtalt den tyske undersøgelse. Det skyldes, at vi i over et halvt år har søgt - men ikke fået - aktindsigt i andre beregninger om overflytning af biler fra Storebæltsbroen til Femern-tunnelen.

Med årets finanslov nedsatte blå blok nemlig prisen for at køre over Storebæltsboen. Dermed bliver det mere attraktivt også at tage motorvejen over Fyn til Tyskland, når Femern-tunnelen åbner.

Læs også: Lavere pris over Storebælt kan sende 30-40 procent af banegodset ud på vejene

Regeringen fremlagde forslaget om at sænke prisen for at passere Storebælt sammen med et såkaldt faktaark. Det fastslog, at de lavere priser for at passere Storebælt vil betyde, at kun 1500 og ikke som tidligere beregnet 2000 biler hver dag vil køre i Femern-tunnelen i stedet for over Fyn.

Læs også: Hemmeligholdte beregninger: Prisfald på Storebælt koster Femern-tunnel to års ekstra tilbagebetalingstid

Hvordan de tal er fremkommet, når kvalitetssikringen af trafikprognosen på det punkt ikke er færdig, har vi forsøgt at opklare ved at se beregningerne bag faktaarket. I første omgang fik vi afslag med begrundelsen om, at der var tale om lovforberedende arbejde i forbindelse med Finansloven. Da den blev vedtaget, kunne vi med andre begrundelser stadig ikke få lov til at se beregningerne, men klagede over afslaget, fordi Transportministeriet ikke havde behandlet aktindsigtsbegæringen efter miljøoplysningsloven. Den giver udvidet adgang til offentlig indsigt i projekter og dokumenter, der vedrører miljøforhold.

Ministeriet har adskillige gange udskudt behandlingen af Ingeniørens klage, hver gang med henvisning til »juridiske overvejelser«. Svarfristen ifølge loven er ti dage.

Opdateret med kommentar fra Femern A/S kl. 13.11.

Hans Schjær-Jacobsens aktindsigt fra oktober om overflytning af trafik fra Storebæltsbroen til Femern-tunne... by Ingenioeren on Scribd

Remote video URL

2 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
2
19. marts 2018 kl. 17:07

“Med årets finanslov nedsatte blå blok nemlig prisen for at køre over Storebæltsboen. Dermed bliver det mere attraktivt også at tage motorvejen over Fyn til Tyskland, når Femern-tunnelen åbner.”

Ja, hvilket man financierede ved at forlænge tilbagebetalingstiden på Storebælt, hvilket er en fordel for Femernforbindelsens økonomi da de øgede renteomkostningen på en længere tilbagebetalingstid på Storebælt vil betyde en endnu længere brugerbetaling på Storebælt.

Samtidigt finansierede man også udbygningen af motorvejen på Vestfyn med Storebæltsforbindelsens penge, et projekt som ellers normaltvis er statsfinansierede i Danmark. Det betyder yderligere brugerbetaling på Storebælt og yderligere renteomkostningen på Storebælt som forlænger tilbagebetalingstiden.

Dertil skal vi ikke glemme Holstebromotorvejen også måtte finansieres af Storebæltsforbindelsen.

Alt i alt et klart billede af, at Storebælt er en malkeko for politikerne, og der er ingen tegn på det vil stoppe. Hvilket er en stor fordel for Femernforbindelsen.

Lur mig om ikke en Kattegatforbindelse delvist vil blive finansieret af Storebælt, da Kattegatforbindelsens økonomi jo heller ikke hænger sammen hvis det skulle blive gratis at køre over Storebælt.

1
19. marts 2018 kl. 13:33

Hvis tallene går i negativ retning. Så bliver den nok hemmeligholdt. For ledelsen skal jo ikke gå hen og blive "arbejdsløse" hvis politikerne skrotter femernforbindelsen. Uha da nej... Det går slet ikke.