Nu skal Danmark have en strategi for rummet

Illustration: GomSpace

Danmark har fået et kontor for rum. Ikke et hvilket som helst rum, men det ydre rum. Kontoret er placeret på Bredgade 40 i København, hvor Styrelsen for Forskning og Innovation under Uddannelses- og Forskningsministeriet holder til. Chefen hedder Peter Sloth, og han er stadig ved at finde de sidste medarbejdere, så de i alt bliver ti på ‘Kontoret for rum’.

Blandt rumkontorets første opgaver har været at organisere tre offentlige workshops, der netop er afholdt i Lyngby, Aalborg og Odense. De skal give inspiration til en dansk rumstrategi, der skal ligge klar ved udgangen af juni, fortæller Peter Sloth:

»Vi vil meget gerne bredt ud, så det ikke bare er the usual suspects, der kommer med indspil. Derfor har vi været rundt i hele landet, og alle er fortsat meget velkomne til at komme med ideer i forhold til rumstrategien,« siger han.

Rumanalyse på vej

Rumkontoret skal dog ikke løfte opgaven alene, men i et samarbejde mellem de otte ministerier, der på en eller anden måde har noget med rummet at gøre. Og for at tage temperaturen på det danske rum­engagement og fremtiden på området har kontoret hyret konsulent­firmaerne Rambøll og London Economics. De skal finde ud af, hvad rumområdets reelle omfang er hos de danske virksomheder, forskningsinstitutioner og myndigheder – samt pege på, hvor Danmarks største styrker inden for sektoren ligger.

Det handler ikke bare om, hvad der leveres af udstyr og software til rumraketter og satellitter, men mere bredt om, hvordan Danmark er involveret i rumsektoren, hvad vi får ud af det, og hvor de største potentialer er.

Sådan noget som udnyttelse af data fra satellitterne skal også tælles med, og analysen skal komme med et bud på størrelsen af de samfundsøkonomiske gevinster af investeringer inden for rumområdet og skal indgå i grundlaget for en dansk rumstrategi, der fortæller, hvordan vi bedst kan udnytte vækstpotentialet i rumfart.

»Det er en vigtig del af strategien, at vi skal opsætte relevante mål for rumområdet – både på kort, mellemlangt og langt sigt,« siger Peter Sloth og fortsætter:

»Det ville være naturligt at pege på konkrete indsatsområder i sådan en strategi. Det er absolut min ambi­tion. Men det kræver, at der er otte ministerier, der kan blive enige. Og bagefter skal der så laves en plan for, hvordan de strategiske elementer kan blive implementeret. Det kan vi gå i gang med efter sommeren.«

Rumloven er snart klar

Sideløbende arbejder regeringen på en rumlov, som skal fastlægge rammerne for de danske rumaktiviteter og blandt andet sørge for, at vi som rumfartsnation lever op til internationale forpligtelser.

Rumkontoret skal godkende satellitter og føre tilsyn i henhold til loven, der er på dagsordenen til tredjebehandling 3. maj, hvor den sandsynligvis vedtages.

Undervejs i lovgivningsprocessen har interessenter haft mulighed for at komme på banen med høringssvar, og Ingeniørforeningen IDA har udarbejdet et såkaldt politikpapir, hvor det blandt andet anbefales, at Danmarks bidrag til den europæiske rumfartsorganisation ESA hæves, og at rumfart og interessen omkring den danske astronaut Andreas Mogensen bruges til at styrke interessen for naturvidenskab blandt børn og unge.

I øvrigt er både universiteter, raketamatører og især mindre rumfartsfirmaer som GomSpace nervøse for, at rumloven vil medføre mere administration – som det f.eks. fremgår af høringssvaret fra Københavns Universitet:

‘Udtrykt på godt nudansk, rummer lovforslagets ordlyd en ikke ubetydelig fare for at vores i forvejen beskedne udnyttelse og deltagelse i ESAs grundforskningsprogram kan blive ’djøffet’ helt til døde’.

Nasa kom på besøg

Men generelt er der i rumfarts­miljøet tilfredshed med, at Danmark nu får en rumlov og en rumstrategi. Internationalt vil vi selvfølgelig stadig være en lille spiller, og strategien vil ikke mindst komme til at handle om, hvordan vi får mest muligt ud af vores medlemskab i de europæiske organisationer ESA og Eumetsat, og hvordan vi bedst kan bruge de data, som kommer fra EU's satellit­navigationssystem Galileo og jord­observationsprogram Copernicus.

Vi har også et særligt ansvar i forhold til det arktiske område, og så skal vi finde ud af, hvordan vi optimerer samarbejdet med rum­agenturerne rundt omkring i verden, ikke mindst amerikanske Nasa.

»Før vi kom til, var der ikke rigtig nogen steder, hvor et rumagentur som Nasa kunne henvende sig. Det har de nu, og vi har da også lige haft besøg af Nasa,« siger Peter Sloth.

Til workshoppen i Lyngby bemærkede flere deltagere dog, at de hellere så et rumagentur eller en rumstyrelse, som mange andre lande har, frem for blot et rumkontor med ti ansatte. Et rumagentur vil have større pondus og vil bedre kunne repræsentere den danske rumsektor og koordinere arbejdet i forhold til andre landes rumagenturer, lød det.

Hertil siger Peter Sloth:

»Det her er en dansk model. Vi har politisk valgt at lade eksperter ansat i de ministerier, der har rumaktiviteter eller arbejder med rumdata, blive ude i ministerierne, og så er vi den koordinerende rummyndighed, der skal sørge for, at eksperterne samarbejder og udveksler viden. Det er en mere moderne model. Rum er jo mindre og mindre en sektor for sig selv – det er en vigtig del af det samlede samfunds virke,« siger han.

Emner : Satellitter
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

"Og for at tage temperaturen på det danske rum­engagement og fremtiden på området har kontoret hyret konsulent­firmaerne Rambøll og London Economics. De skal finde ud af, hvad rumområdets reelle omfang er hos de danske virksomheder, forskningsinstitutioner og myndigheder – samt pege på, hvor Danmarks største styrker inden for sektoren ligger."

Igen penge ud af statskassen...... Og den nye boss burde da vel for faën viide hvad han går nd til ?????????? (Udover at kunne hyre konsulentfirmaer)

F... jeg er træt af danmark ......

 • 10
 • 0

"Men generelt er der i rumfarts­miljøet tilfredshed med, at Danmark nu får en rumlov og en rumstrategi." Er der virkelig det? Jeg synes ikke helt at jeg fik det indtryk ved at læse de to raket-blogs her på sitet. Men jeg har måske tolket dem forkert?

 • 9
 • 0

.. Helt enig.. Så ansætter vi 10 mand i endnu et dyrt "ministerie" til at ansætte et mega dyrt konsulent firma, til at fortælle dem hvad de skal lave...

Pengene vælter ud af kassen, og de egentlige pionerer der dagligt kæmper en passioneret kamp for, at skabe, udvikle og opfinde, de har bare fået et stykke dyrt offentlig bureaukrati, der skal blande sig i alt hvad de laver., bare for, at kunne berettige sin egen eksistens..

.. og formålet er naturligvis også hovedsageligt, at regeringen, skal kunne sige, at de støtter og bakker om omkring ny teknologi der kan give Danmark en fremstående plads inden for rumfarts teknologi osv.....!

 • 6
 • 0

.. Hvad om Peter Sloth, i stedet ansatte en mand, og de to så selv satte sig ned og holdt møder med alle de implicerede. Så de rent faktisk kunne møde de implicerede, og spørge dem...!

Hvor vil i hen ? Hvordan I evt, komme til at tjene penge på det..? Hvad har I brug for fra statens side..? Hvad har I ikke brug for fra statens side..!

Tag dog personligt at stik en finger i jorden, og et ansvar for selv, at tage beslutninger, i stedet for altid at trække det evige konsulent kort...!

 • 5
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten