Nu ryger kommunens monopol på at indsamle dit affald

Miljøminister Ida Auken (SF) vil tillade private virksomheder at indsamle affald fra deres egne produkter ude hos forbrugerne. Dermed lægger hun op til et brud på kommunernes monopol på at indsamle affald hos danskerne.

Det fremgår af et ændringsforslag til en bekendtgørelse, som netop er sendt i høring og skal træde i kraft den 20. januar næste år.

Her lægger ministeren op til, at en virksomhed kan tage affald fra deres produkt tilbage under visse betingelser. Blandt andet skal der udformes en livscyklusvurdering, og det skal dokumenteres, at indsamling og behandlingen af affaldet rent miljømæssigt er mindst lige så god som kommunernes behandling.

Kapsler indsamles i andre lande

Ministeren bruger kaffefirmaet Nespresso som eksempel på, hvorfor hun vil ændre bekendtgørelsen .

Nespresso har allerede etableret indsamlingsordninger i andre lande af de små aluminiumskapsler, som kaffen leveres i. En tilsvarende ordning kan ikke etableres i Danmark på grund af den eksisterende lovgivning, og det vil ministeren altså lave om på og begrunder sit forslag således:

»Med de nye regler kan virksomhederne selv indsamle affaldet fra deres produkter, hvis de gør det lige så godt eller bedre end kommunerne.
Når for eksempel gamle kaffekapsler kan blive til nye, sparer man udgifter til nye råvarer, og jeg håber, at det kan motivere mange virksomheder til at udvikle produkter, der nemt kan genanvendes,« siger Ida Auken i forbindelse med at hun sender lovforslaget i høring.

Kommuner: Må vi så også indsamle erhvervsaffald?

Hos Kommunernes Landsforening har konsulent Anders Christiansen endnu ikke har nærstuderet ændringen til bekendtgørelsen. Foreningen forholder sig afventende til forslaget og til bruddet på det kommunale indsamlingsmonopol:

»Hvis vi skal nå de ambitiøse, nationale mål for genanvendelse af affald, så må vi se på alle muligheder og ikke udelukke noget på forhånd,« siger han.

Anders Christiansen tilføjer, at en sådan opløsning af gamle grænser også kunne føre til, at kommunerne får lov at indsamle genanvendeligt affald ude hos virksomhederne. Det er ikke lovligt i dag.

Godt med større spillerum

En ny brancheforening ved navn ARI (Affalds- og Ressourceindustrien) under Dansk Industri organiserer virksomheder, der professionelt håndterer affald. Den er meget positiv over for ændringen, selvom det ikke i første omgang berører foreningens medlemmer, da det er producenterne af de enkelte produkter, som står for indsamlingen og i Nespressos tilfælde også for behandlingen:

»Men forslaget bryder kommunernes monopol og giver dermed virksomhederne større spillerum i forhold til genanvendelse, og det støtter vi,« siger sekretariatschef Marianne Munch Jensen fra ARI.

Hun frygter dog, at kravet om dokumentation i form af en livscyklusvurdering kan være så dyrt, at det afholder mindre virksomheder fra at etablere sådanne ordninger.

Lovforslaget er sendt i høring med frist 13. december 2013 og forventet ikrafttrædelse den 20.januar 2014.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Små virksomheder kan nok ikke løfte dokumentationsopgven, men det er formentligt også mere effektivt at outsource netop denne opgave til et firma der ikke laver andet. F.eks. ligesom makulering ofte er outsourcet.

Dokumentation er nødvendigt fordi det ellers bliver for nemt (og fristende) at klippe en hæl og skære en tå. (mao snyde).

Til de bekymrede vedr. dokumentation: Tvivl bare på alt, men lad os se om ikke noget virker.

 • 2
 • 0

Jeg har aldrig helt forstået, hvorfor jeg skal betale for at komme af med mit affald. I samme øjeblik det sker, bliver affaldet forvandlet til en resource, som kommunen så enten sælger eller brænder af for at sælge varmen tilbage til mig (nu har jeg ikke fjernvarme, men for eksemplets skyld).

Så hvad er det jeg smider i min grønne container? Affald eller en resource? Er det det sidste, er det vel rimeligt, at jeg selv er herre over, hvem jeg giver eller sælger den til, bare det sker forsvarligt.

 • 6
 • 1

Det er altid godt at bryde monopoler - og dette tilfælde er ingen undtagelse. Men hvorfor stilles krav om dokumentation, og hvorfor skal den miljømæssige kvalitet af kommunernes håndtering være et mindstekrav??

Som en lille stikpille kan jeg heller ikke lade være med at bemærk, at bette Aukens forestilling om, at de brugte kapsler på én eller anden fortryllende måde bliver til nye kapsler altså er politikerkommunikation i børnehaveniveau. Der er tale om genanvendelse - ikke rengøring og genpåfyldning af kapslerne :-)

 • 4
 • 4

I øjeblikket mangler vi forbruger gennemsigtighed i den service omkring affalds sortering som kommunen hidtil har haft monopol til? Jeg tror også at de politiske valgte efterlyser det, for at kunne overveje hvorvidt det er en god ide, at udlicitere dele af affaldssorteringen. Jeg har altid været på forbrugernes og naturens side, og ønsker at anvende de økonomiske ressourcer optimalt, så vi i større grad tilgodeser naturen i stedet for camoufleret skatte penge, hvor økonomien vinder over miljøet. Så lad os få et gennemsigtig affaldssortering. Jeg har f.eks. selv bemærket her i Vejle, at ved at kompostere mit eget grønne miljø affald, har jeg ikke brug for renovation hver uge, men hver 14 dag, og jeg kunne også yderligere sortere de sorte poser, så de blev mindre, også til gavn for miljøet, men det ønsker Enhedslisten, der kalder sig et grønt parti, måske ikke at imødekomme økonomisk, for de er jo tilhænger af forsynings sikkerheds afgifterne, som ikke tilgodeser miljøet, men afgifterne?

 • 1
 • 4

Regeringen nedsætter panel om bioøkonomi. Skal det mon kædes sammen med dokumentation om affaldshåndtering? Der bliver øjensynliugt mere stillesidende ubetalt "arbejde" til os alle.

"Panelet skal også sørge for, at Danmark bliver bedre til at udnytte mulighederne for finansiering fra de europæiske strukturfonde til investeringer, som kan gøre produktionen af bæredygtig biomasse rentabel."

http://www.landbrugsavisen.dk/Nyheder/Netn...

Men hvem der i sidste ende kommer til at betale, ved vi vel, eller?

 • 1
 • 0

Apropos det med ressourcer: Er jeg den eneste der kan få det lidt halvskidt af at kigge ned i containerne på genbrugspladsen? Jeg ved godt at det bliver genanvendt, men rigtig meget af det behøvede man jo slet ikke at smelt om. En ny kæde på en cykel, og så var den kørbar igen. Men nej - jeg må ikke tage den med hjem. Det er kommunens. Jeg ved godt, at der er nogle prof. klunsere der har ødelagt det for alm. mennesker, men det er sgu lidt trist, at man smadrer ting der dur, bare fordi andre ikke skal få fingre i det. Underligt samfund vi lever i.

 • 13
 • 0

Det er altid godt at bryde monopoler - og dette tilfælde er ingen undtagelse.

Hvad bygger du det på? På nuværende tidspunkt aner vi ikke hverken om det vil blive billigere eller bedre. De hidtidige erfaringer med privatisering / lliberalisering har ikke alle været lige gode.

Men hvorfor stilles krav om dokumentation, og hvorfor skal den miljømæssige kvalitet af kommunernes håndtering være et mindstekrav??

Fordi hele pointen med vores affaldsindsamlig er at bortskaffe affaldet på en miljømæssig forsvarlig måde.

 • 6
 • 1

@Ebbe, det bygger jeg på min ideologiske holdning om, at kommunen som udgangspunkt kun burde beskæftige sig med to ting: 1) at sikre, at kommunens opgaver løses bedst muligt af private virksomheder 2) at sikre, at borgerne får bedst mulig service til lavest mulig pris.

 • 3
 • 6

Optik kæder som synoptik kunne evt. følge i Nespresso's fodspor - vi samler vores ampuler fra rensevæske samt både plast dele og aluminiums "låg" fra engangslinser (bliver til en del på en måned!).

 • 1
 • 2

Claus Wøbbe. Du er vel ikke uvidende om at det er alle politiske partier i samarbejde der bestemmer vores miljø politik, og naturligvis skal vi forbruger påvirke de politiske partier, især når de kalder sig et grønt parti. Virkeligheden viser, at Enhedslisten har en stor indflydelse på vores afgiftspolitik omkring miljøet, derfor skal vi naturligvis også sætte fokus på partiets holdning til naturen.

 • 1
 • 0

Alle med en smule forstand ved da at samtlige partiers miljøpolitik handler om et påskud for at inddrive skatter. Når man siger en ny skat hjælper den grønne omstilling eller anden fluffy mundgas, så bukker dansken forover og tager imod med et smil....

Der har jo været nævnt tonsvis af eksempler på at åndsvag lovgivning/beskatning forhindrer smart udnyttelse af energi o.lign.

Savner personligt nogle ingeniører i dansk politik, nogle med fornuft :-)

 • 6
 • 1

min ideologiske holdning

Nu skal jeg naturligvis ikke fortælle dig hvad du skal tro eller mene, men jeg vil tillade mig at foreslå at du måske skulle droppe ideologien og forholde dig til virkeligheden i stedet. Det er svært at se hvorfor en offentlig service ikke skulle kunne være mindst lige så god og billig (eller endog bedre) som en tilsvarende privat service. Hvis det offentlige varetager en opgave, så skal der ikke bruges penge på reklamer or markedsføring og der skal ikke tjenes penge til en ofte højere lønnet ledelse samt genereres overskud til aktionærerne. Det skal der derimod i en privat marked - desuden er der ikke nogen garanti for at der reelt vil blive nogen konurrence på et sådan marked - selv hvis man starter ud med mange mindre aktører, ender man ofte før eller siden med en eller nogle få store som dominere markedet - hvilket typisk ikke resultere i hverken "bedst" eller "billligst" service.

Desuden - hvis du fyrer offentligt ansatte og derefter overlader deres opgaver til private - hvem forestiller du dig så kommer til at lave arbejdet? Mon ikke det ofte vil være de samme tidligere offentlige ansatte som nu bare bliver ansat i de private virksomheder? Jeg har svært ved at forestille mig at de pludseligt skulle blive væsentligt mere effektive og produktive af det (på trods af hvad mange ynder at påstå så stilles der også krav til offentlige ansattes produktivitet - de kan ikke bare sidde og fise husleje af og så i indkassere deres løn).

Jeg siger ikke at der er noget galt med at anvende private virksomheder på nogle områder, hvor man kommer frem til at det af den ene eller anden årsag er en god ide, men jeg mener at der er direkte stupidt blindt at tro at bare det er privat så er det bedre og billigere - det er der talrige eksempler på ikke er tilfældet.

 • 5
 • 3

Jeg er pragmatikere og vil forholde mig til den bedste løsning på affalds sortering. Derfor må vi kende alle forhold for at kunne finde den bedste løsning.

 • 0
 • 1

"Hvis det offentlige varetager en opgave, så skal der ikke bruges penge på reklamer og markedsføring"

Hvis det bare var virkeligheden, men hvis man lytter lidt lokalradio er der tonsvis af "reklamer" for firmaet affald +, hvorfor? da det jo er et kommunalt/offentlig monopol på "affald sortering" og genbrug, naturligvis kan du sælge dit metal affald til genbrug men du slipper ikke for at betale til det "offentlige" i form af gebyr til genbrugspladsen.

Det er heller ikke muligt at få en rabat på den tvangsindlagte papir og avis indsamling da det er en del af renovationsprisen SELVOM man har NEJ tak til aviser og reklamer.

Jo jo det offentlige er bare effektivt ;-)

 • 3
 • 1

Offentlige virksomheder er generelt hamrende ineffektive og har et tykt fedtlag af administration og politik, møder og udvalg.

Det er nærliggende at have som udgangspunkt, at private virksomheder, der lever og ånder for deres specielle fagområde, er lysår bedre end offentlige administratorer til at udføre kommunens praktiske opgaver.

 • 2
 • 3

og forholde dig til virkeligheden i stedet. Det er svært at se hvorfor en offentlig service ikke skulle kunne være mindst lige så god og billig (eller endog bedre) som en tilsvarende privat service.

Enig i at det kan være sådan. Men hvis ikke vi tester det, hvordan kan vi så være sikre på at det forholder sig på den måde?

Hvis det offentlige varetager en opgave, så skal der ikke bruges penge på reklamer or markedsføring

skal der ikke bruges penge på den slags. Men det bliver der alligevel. Det er åbenbart blevet moderne i public management at kaste om sig med brochurer og andet informationsmateriale, der fortæller om, hvor fantastisk heldig man er at man bor i sin egen kommune. Det sker i hvert fald her på stedet.

Mogens - der går 100% ind for effektive, offentlige løsninger. Men heller ikke kan se, hvordan vi sikrer os at de er netop det, uden konstant at holde dem op mod alternativer.

 • 4
 • 1

Hvis det offentlige varetager en opgave, så skal der ikke bruges penge på reklamer or markedsføring og der skal ikke tjenes penge til en ofte højere lønnet ledelse samt genereres overskud til aktionærerne...

- besynderlig (pseudo)debat!: For det første er overskriften misvisende: Det drejer sig jo ikke om 'mit affald', men derimod om en mulig (for de flestes vedkommende helt diminutiv) fraktion af 'mit' affald. Dernæst har det siden 2010 ikke været kommunerne, der står for afhentningen, men derimod nogle (formelt) selvstændige 'forsyningsselskaber'. Der hvor jeg bor er det ej heller 'selskabet', der står for den fysiske afhentning/transport, idet disse funktioner er udliciteret til private firmaer, som altså i nogen grad netop skal bruge penge på markedsføring, skaffe indtjening etc. Samtidigt får 'selskabet' åbenbart ret frie tøjler til at 'føre sig frem' - og det er åbenbart ikke enestående: For nyligt kunne man her:

http://ing.dk/artikel/replik-vandselskaber...

læse om et 'kommunalt selskab' med store ambitioner om at føre sig frem på eksportmarkedet!

Mit indtryk - baseret på egne, lokale erfaringer - er, at de selvsamme ydelser er blevet markant dyrere, efter at den nye ordning er indført, mens ydelserne er i bedste fald uændrede! :(

 • 4
 • 1

Det monopol stoppede da for en del år siden da østeurpæisk sortering begyndte. Østeuropæisk sortering medarbejdere, vender hele affaldsspanden på hovedet, og tager det værdifulde. Resten lader de ligge til måger og rotter. Så det monopol blev brudt for mange år siden.

 • 1
 • 0

Det er da det mest idiotiske forslag jeg har hørt i lang tid

Så skal der komme 58 lastbiler hver dag og banke på ens dør, for at hente 25-50/100 gram affald.

Hvor er det miljørigtige i det?

 • 2
 • 2

--- og så må jeg vel frit kunne disponere over mine ting?

Dermed står det mig vel frit for at samle mine ting i en pose, og aflevere det i en beholder i den butik, hvor jeg køber mine ting, eller putte det i en kuvert/æske og sende det til et firma?

Ovenstående kan for så vidt bruges til plastbakker fra kontaktlinser, flødebægre, kaffebægre eller hvad der nu er så håndterligt og værdifuldt, at en producent, forhandler og kunden vil være med på at lave en returordning uden om kommunens affaldsbeholder.

 • 2
 • 0

Mener du virkelig at du ville bruge din tid, energi og penge på det?

Det puttes nok i dagrenovation fra de firmaer, du sender det til.

Ikke penge ;-)

Og ikke alt affald. Og ikke til alle firmaer. Og nok også kun få typer af affald.

Jeg tænker kun på de tilfælde hvor en producent, f.eks. Nespresso, mener den ikke-brugbare del af produktet har en værdi for dem. og de vil give mig en frankeret returkuvert.

Jeg har en gang været i et firma, hvor vi samlede vore tonerpatroner, og sendte dem tilbage til et firma som var så interesseret i patronerne at de ville betale fragten for os.

 • 2
 • 0

I min optik burde det være gratis at få afhentet og aflevere affald i her i landet!

Hver vej sin lille plads eller flere, med container m husaffald, glas & papir. Dvs skraldebørge kom ikke ind hos den enkelte borger, men kun til pladsen, hvor borgeren gik hen med sit affald.

Besværet for borgeren er at det er gratis og gevinsten for samfundet er at man kan få de ledige til det!

 • 1
 • 1

Offentlige virksomheder er generelt hamrende ineffektive og har et tykt fedtlag af administration og politik, møder og udvalg.

Det er nærliggende at have som udgangspunkt, at private virksomheder, der lever og ånder for deres specielle fagområde, er lysår bedre end offentlige administratorer til at udføre kommunens praktiske opgaver

Claus W: Spar fråden om munden og kom forbi min (offentlige :o) virksomhed - og få et par piller. Det er slet ikke godt for blodtrykket, det du er ude i.

I dit felttog mod al offentlig virksomhed glemmer du, at private skyder en pæn forrentning af kapitalen ind. Den skal så finansieres af skatten - eller niveauet sænkes.

Den marginal har det offentlige til sammenligning "råd" til at være ineffektiv.

Derudover skal du administrere og kontrollere et kontraktligt forhold med den private aktør. Det giver beskæftigelse til en god del djøffere - herunder også lidt privat-ansatte advokater ;-)

Godt gået. Har du snart noget relevant at skrive, som kan hæve oplysningsniveauet her på debatten?

Jeg venter i hvert fald spændt!

 • 3
 • 4

Her i Vejle kunne langt flere ting på deponiet genbruges og det er kun i en lille udstrækning at f.eks. møbler bliver genbrugt af Kirkens Korshær, der har monopol på klunsning her. I foråret spurgte jeg f.eks. lederen om jeg måtte tage nogle lerurtepotter uden glasur, for at hjælpe humlebien i naturen til en bolig, han svarede nej jeg kunne ansøge skriftlig om det til udvalget., og jeg valgte at sige nej over for dette bureaukrati. Det er min opfattelse, at især politikerne ikke forstår, at vi ved øget genbrug kan skåne naturen for store mængder CO2, og det er en stor skandale, at så få deponier i Danmark tillader klunsning., og jeg ved ikke hvad årsagen er til disse holdninger, end ikke en truet natur vil man give en hjælpende hånd.

 • 2
 • 0

Undskyld - hvor mange her (inkl. Ing.dk/journalisten) har reelt læst, forstået og forholder sig til indholdet af det forslag til ny bekendtgørelse som præsenteres. Herunder betydning i forhold til borgere og virksomhedssammensætning i DK?

Javel - overskriften er besnærende. Ing.dk, ligesom andre medier/journalister, kan i dag stort set kun skabe overskrifter uden reel viden. Overskrifter igen baseret på andre interessenter.

I denne tråd ender vi med at forholde sig til overskrift kombineret med kortfattet journalistindhold, UDEN at samme har læst/forholdt sig til indholdet af den egentlige lovgivning!

Mange ender således igen med diverse links, udokumenterede påstande samt sortering af syltetøjsglas samt spørgsmål om mere eller mindre udlicitering ud fra "mit synspunkt" - igen i forhold til overskrift og påstande.

Undskyld mig igen. Jeg er borger. Samtidig også indehaver af enkeltmandsvirksomhed (i lighed med tusindevis af andre).

Siden 2010, hvor der skete en væsentlig omlægning/omorganisering af affaldsområdet, er det KUN blevet dyrere at affaldssortere for såvel borger som mindre eller mellemstore virksomheder.

Hvorfor?

PENGE interesser og begyndende konkurrence/udlicitering, hvor affald politisk OG HELT BEVIST nu er gjort til en RESSOURCE, da ordet MILJØ ikke længere helt sælger.

Samtidig er et helt afgørende samfundsanliggende som AFFALD/Miljø, I KONKURRENCENS NAVN, nu gjort til den enkeltes problem!

Politisk er man tilsyneladende "tvunget" til at finde/sælge disse nye udtryksformer - såvel ideologisk som EU lovgivningsmæssigt - og det går jo fint.

Såfremt man som læser her tror, at markedsudsættelse af affaldsområdet bliver endnu billigere for såvel borger som virksomhed, så er der nogle som har "gjort regning uden vært". Virkeligheden er en helt anden for mig.

Som borger og indehaver af mindre selvstændig virksomhed er der kun én taber: MIG. NB: Du som borger/læser er også taber ved denne udvikling.

 • 1
 • 0

Naturligvis skal vi have en bedre affaldssortering, det er nødvendig for, at få en mere bæredygtig udvikling, men vi må samtidigt stille krav om, at vi ikke belaster især vores arbejdspladser på en urimelig måde herunder forbrugerne. En bedre affaldssortering er i alles interesse, men det må ikke blive et beskatnings objekt på naturens bekostning, og i sidste ende menneskers trivsel i miljøet. En bedre affaldssortering kan tilrettelægges, så vi får en mere hensigtsmæssig og mere naturlig adfærd, og jeg mener, at det samfundsmæssigt kan være en god økonomi i, at genbruge en større del af vores affald, uden at vi skal pålægges større afgifter, men jeg syntes vi skal have en prøveperiode, for at vi kan iagttage om ikke forbrugerne i større omfang, vil imødekomme en bedre affaldssortering, og så senere vurdere om vi syntes at adfærden er vendt? På den måde bliver det ingen tabere, men kun vindere.

 • 1
 • 0

Hej Ove.

Der er vist ingen her som taler for dårligere affaldssortering! Prøv lige at læse artiklens overskrift/indhold igen.

"Bæredygtig udvikling" - herligt udtryk. Hold da op, hvor er jeg træt af bl.a. sådanne "politiske" teoretiske hurra-udtryk, hvor det i sidste ende handler om at "sælge" og samtidig skjule prisen på samme vare.

Tilsyneladende agerer eller bor du et sted, hvor det har forbigået din opmærksomhed, at affaldssortering i DK har været et udbredt fænomen i årtier for såvel kommuner, borger og virksomheder.

Sagen her drejer sig om et tiltagende udlicitering/konkurrence-slagsmål på affaldsområdet kombineret med nye politiske udtryk som Ressource Strategier/planer samt teoretisk sortering ned til mindste knappenålshoved. Dette naturligvis igen med et naturligt statsligt/kommunalt kontrolsystem, når nu udlicitering EU mæssigt tilsyneladende ikke længere kan undgås.

Jeg påpeger blot: Miljø er på godt og ondt blevet en pengemaskine - Der "lugtes" penge og der forsvares interesser.

 • 1
 • 0

Hej Elo Dybdahl.

Du som flere andre her har tilsyneladende valgt "Udliciterings vejen" eller "en prøve" på helt vitale samfundsopgaver - husk lige, at der skal stadig betales en regning - affaldssortering og miljø er ikke gratis uanset om det foregår i statslig/kommunalt eller privat regi - samtidig skal der stadig kontrolleres - men det kan da sikkert også udliciteres til private?

Udlicitering kan have fordele, men så sandelig også store bagdele.

Jeg er ikke en af de virksomheder som du tidligere beskriver "drevet for tvangsudskrevne midler" - hvilke er disse virksomheder i øvrigt?

Nogle af disse virksomheder er faktisk private, men i kraft af en tiltagende udliciterings bølge så eksisterer de KUN i kraft af tvangsudskrevne midler.

Jeg er blot indehaver af en enkeltmands servicevirksomhed og samtidig borger.

I kraft af tvungen begyndende politisk udlicitering på miljø og affaldsområdet er det siden 2010 for min og i titusindvis af små og mellemstore virksomheder kun blevet dyrere. Det samme gælder for borgeren - da hele denne regning i sidste ende skal betales.

Jeg er heller i tvivl om, at andre igen vinder på denne udlicitering - men regningen skal stadigvæk betales!

 • 0
 • 0

Hej Steen Nielsen. Ja denne affalds sortering har Vejle haft i mange år, men egentlig var det os bruger af "Huset" i Vejle der etablerede Danmarks første private affalds sortering, og disse ideer overtog Vejle Kommune så mange år senere. "Huset" var rammerne omkring alternative græsrods bevægelser, hvor jeg f.eks. trykkede Hedensted Folkeblad, også en alternativ avis der udkom hver 14 dag gratis og skrev om det de andre etablerede aviser ikke skrev om. Vi var mange græsrods organisationer i dette hus bl.a. også NOAH. Men tilbage til emnet. Affalds sorteringen også her i Vejle kan gøres langt bedre, f.eks. havner tomme dåser m.m. i de sorte poser og alt for meget plastik som kan genbruges. Jeg har beregnet, at hvis vi parcelhus ejer selv lavede kompost behøvede det kun at hentes affald hver 14 dag hos os, da de grønne poser er halvdelen af det affald der sammen med det brændbare hentes hver uge. Jeg savner f.eks.også en mere effektiv indsamling af batterier og lysstof rør, alt for meget af dette sundheds farlige materialer havner de forkerte steder, til stor skade for naturen og vores egen sundhed.

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten