Nu er det officielt: Forsvarsministeriets F35-køb hviler på super-optimisme

Illustration: Lockheed Martin

Forsvarsministeriet er alt for optimistisk i sin vurdering af, hvor mange timer de kommende F-35-kampfly kan holdes på vingerne.

Ministeriet har lagt til grund for den danske beslutning om at købe 27 af Lockheed Martins Joint Strike Fighter-fly, at de gennemsnitligt har 250 flyvetimer årligt. I de år, hvor flyene er udstationeret, skal de endda kunne flyve 290 timer.

En meget optimistisk vurdering

De 250 timer er, ifølge en ny beretning fra Rigsrevisionen, det samme antal årlige flyvetimer, som USA forventer. Norge regner derimod, som Ingeniøren flere gange har pointeret, kun med 168 timer, mens Holland planlægger med 210 flyvetimer. Med F-16-flyene opnår Flyvevåbnet i dag 167 timer årligt.

Læs også: Norge regner med markant færre flyvetimer med F-35 end Danmark

De politisk udpegede statsrevisorer konkluderer derfor, at »Forsvarsministeriet har en meget optimistisk vurdering af, hvor mange flyvetimer pr. kampfly man kan forudsætte«. Med Rigsrevisionens eget sprogbrug bliver det lidt mere embedsmandsagtigt til:

»Det er væsentligt at afspejle usikkerheden ved det gennemsnitlige antal flyvetimer pr. kampfly pr. år, eftersom denne forudsætning er sat højt, særligt i år med internationale operationer, og idet ministeriets beregninger i anden sammenhæng har vist, at en reduktion i antallet af gennemsnitlige flyvetimer pr. år kan have væsentlig betydning for Forsvarets behov for kampfly.«

Læs også: Analyse: Et tvivlsomt beslutningsgrundlag for Danmarks største våbenkøb

Derfor bliver embedsmændene i ministeriet sendt tilbage til regnearkene. De forventes i november at have det aktstykke til Folketingets finansudvalg klar, som skal bane vejen for indkøbet af de 27 kampfly, der koster 18,3 milliarder kroner. Når de også skal vedligeholdes og holdes i luften i 30 år, løber den samlede udgift op i 66 milliarder kroner.

Den regning skal finansudvalget ikke skrive under på, før de kender risikoen for, at de 27 kampfly er for lidt til at udføre alle de opgaver, ministeriet mener de skal.

Kan F-35 stå klar til at lette 70 procent af tiden?

Usikkerhedsberegningen skal også omfatte den såkaldt rådighedsgrad, som beskriver, hvor stor en del af tiden et fly er klar til at gå i luften. Det danske forsvar forventer ligesom det amerikanske at nå op på 70 procent af tiden, men F-16-flyenes rådighedsgrad er kun 50 procent.

Læs også: Danmark har brug for 43 nye kampfly, hvis regeringens forbehold skrælles væk

»Det er forbundet med større usikkerhed, om det danske forsvar med 27 kampfly kan opnå en rådighedsgrad på 70 procent, som det amerikanske forsvar planlægger at opnå med en kampflyflåde på over 2.000 kampfly, idet uforudset vedligeholdelse på enkelte danske kampfly vil have langt større konsekvenser,« konstaterer Rigsrevisionen.

Overordnet lyder konklusionen ellers, at beslutningsgrundlaget for at købe F-35 »bygger på grundige analyser og beregninger«. Alligevel er der flere dunkle punkter end tvivlen om, hvor mange timer de nye kampfly kan holdes på vingerne.

»Rigsrevisionen vurderer, at der er en større risiko for, at Forsvaret ikke kan løse alle fastsatte opgaver med 27 F-35 kampfly, end den risiko, som fremgår af beslutningsgrundlaget,« lyder en af konklusionerne.

Hvad, hvis piloterne tager deres gode tøj og går?

Den tager også fat på piloternes arbejdsvilkår, som på en række punkter skal forringes for at nå op på de mange årlige flyvetimer.

»Det er imidlertid ikke fastlagt i beslutningsgrundlaget, hvilke og hvordan de foreslåede ændringer kan gennemføres. Hvis Forsvaret ikke kan realisere de foreslåede ændringer i piloternes arbejdsforhold i et tilstrækkeligt omfang, kan det betyde, at flyvetimebehovet er sat for lavt,« skriver Rigsrevisionen.

Læs også: Kampflyaftale bygger på langt over de omstridte 250 flyvetimer

»Derudover har ministeriet peget på risikoen for, at antallet af piloter, som løbende forlader Forsvaret, kan stige som følge af de ændrede arbejdsforhold, hvilket ligeledes kan betyde, at flyvetimebehovet er sat for lavt.«

Endelig sætter Rigsrevisionen spørgsmålstegn ved, om Forsvarsministeriet har taget risikoen for ekstraudgifter tilstrækkeligt seriøst. Revisorerne konkluderer, at ministeriets beregninger »ikke dækker omkostninger til afhjælpning af støjgener, og at risici ved levetidsomkostningerne ikke i tilstrækkelig grad afspejler alle risici.«

Rigsrevisionens beretning kommer, samme dag som forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) har præsenteret regeringens plan for at styrke forsvaret med fem milliarder kroner om året. Der foreligger dog en separat politisk aftale om indkøbet af kampfly, som er uafhængig af ministerens nye plan.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Danmark har eget flag og kongehus under amerikansk beskyttelse fordi de ikke gerne ser en russisk flådebase omkring Vendsyssel eller Sydnorge. Fair nok,men var det ikke bedre at betale hvad USA finder rigtigt og så lease hele det nødvendige cirkus? Jeg tror ikke danskejede F35 kan skyde noget som helst uden amerikansk godkendelse. Bortset fra uheld altså. Det er også mine penge og jeg tror det bliver billigere og bedre med leasing.

 • 12
 • 7

Norge skal have sin base på Ørland ved Trondheim. De dækker hele det norske land-areal, og det danske areal er en marginal tilføjelse.

Så hvis man skulle købe sig til suverænitetshævdelse, så behøver man ikke se længere end til Oslo..

 • 15
 • 4

Er det titanics forlis vi skal genopleve i vores tid ?

Trods advarsler og alternative planer. Har skipper valgt at tage den direkte vej mod muligt fatalt forlis. Når så haverikommisionen finder at risikovurderingen der lå til grund for den valgte kurs er fuldstændig amatøragtig - ja så rejser det jo spørgsmålet hos reder - Har vi valgt den rette skipper til at varetage os ?

 • 20
 • 3

F 35 er det eneste fly der produceres i dag, der er sikret en fælles opgradering gennem de næste 40 til 50 år. På samme måde som vi har holdt F16 opdateret gennem de sidste 30 år, gennem partnerskaber. På sig vil vi få et af de 3 fly hjem som står i USA og skal bruges til uddannelse af Danske piloter og måske vores flymekanikere og andre relevante personale grupper. 27 fly er i underkanten af hvad der er behov for med det afflyvnings mønster vi har i dag, men med et ændret afflyvnings mønster er det inden for rækkevidde , men kræver formodentlig mere personel end i dag, hvis vi skal til at arbejde 2 hold forskudt.

 • 5
 • 17

F 35 er det eneste fly der produceres i dag, der er sikret en fælles opgradering gennem de næste 40 til 50 år. På samme måde som vi har holdt F16 opdateret gennem de sidste 30 år, gennem partnerskaber.

Sammenligningen med F-16 holder ikke, for F-35 bliver det sidste fly med en pilot, og vil dermed blive forældet og underlegent ifht. ubemandede fly, der kan manøvrere bedre og i det hele taget indsættes for en større risiko.

 • 15
 • 8

Tænker at vi er faretruende tæt på 100% sikkerhed for at stort set intet af det forventede holder.. Måske lige bortset fra hvis der er en forventet budgetoverskridelse, det skal der nok komme...

 • 29
 • 3

Hvilke forudsætninger har du for at sige at F-35 er det eneste rigtige fly?

Der har været talrige problemer med flyet og generelt lyder det som om, at de tager længere tid at reparere. Sammenlagt med at "stealth" overfladen burde være dyre at holde ved lige, end en normal lakerering.

Der er ved at blive lavet flere forskellige missiler klar til F-35, men indtil for nyligt har de været låst til at bruge våben fra USA.

En skræmmende ting ved F-35 er at den potentielt kan låses fast via software, hvilket er en af grundene til at Israel har krævet adgang til softwaren.

 • 22
 • 2

Der går minimum 10-15 år hvor luftkampe vil blive vundet af bemandede fly. derefter er det usikkert hvilken teknologi der er i spil. F35 vil være et skarp våbensystem rigtig mange år frem i tiden.

 • 4
 • 9

En lignende periode med samme fly som de 30 år med F16 tror jeg ikke vi kommer til at opleve igen. Dertil går den teknologiske udvikling alt for hurtig.

Problemet med avancerede systemer er, at det tager mange resourcer (tid og penge) at kvalificere folk til at operere dem på forsvarlig vis.

Når vi taler om forsvar, vil vi helst have vores egne folk til at operere systemerne. Sikkerhed kan ikke udliciteres - ellers er det ikke længere sikkert.

Hvordan forvalter vi så bedst de begrænsede resourcer (især penge) bedst muligt i denne situation, hvor det eneste vi kan forudsige er, at både teknologi og sikkerhedsscenarier ændrer sig hurtigt?

Smidighed og omstillingsparathed bliver afgørende for, om vi som nation har det rigtige materiel og kvalifikationer til de situationer, der opstår, når de opstår.

Planer, der kun giver (især økonomisk) mening, hvis investeringerne kan afskrives over flere dekader, virker på mig som risikable. En måde at afhjælpe dette er, hvis det indkøbte materiel og tilhørerende kvalifikationer kan anvendes til mange forskellige situationer. Så vidt jeg husker beskrivelserne af F35, så er det netop, at det ikke er det bedste til noget, men vist er udemærket til mange ting. Det er jeg ikke kvalificeret til at vurdere.

Men det er også mine skattekroner, så jeg ville måske foretrække mindre omfattende og komplicerede systemer, der kan siftes ud uden de store økonomiske konsekvenser. Jeg er desuden heller ikke enig i, at Danmarks forsvar ukritisk skal deltage i alt, hvad Washington nu synes, de skal have moralsk opbakning til. Slet ikke med den ledelse de har for tiden.

My 2 cents.

 • 16
 • 3

En lignende periode med samme fly som de 30 år med F16 tror jeg ikke vi kommer til at opleve igen. Dertil går den teknologiske udvikling alt for hurtig.

Hvis Lockheed ville sælge til Danmark, kunne vi købe nye F16 og flyve 40 år mere, flyet er primært en platform, manøvre evnen begrænses af hvad piloten kan klare, våben og elektronik er noget der løbende udskiftes og opgraderes. Det bemandede kampfly forsvinder ikke, der skal være en pilot på stedet til at træffe beslutninger.

 • 9
 • 5

Hvis Lockheed ville sælge til Danmark, kunne vi købe nye F16 og flyve 40 år mere, flyet er primært en platform, manøvre evnen begrænses af hvad piloten kan klare, våben og elektronik er noget der løbende udskiftes og opgraderes

- og hvad tror du, de logistiske konsekvenser af at være enebruger af et udfaset våbensystem ville være? Du kunne fx. spørge iranerne, hvorledes deres F-14 har det:

You remember Top Gun, the movie about Tom Cruise and Val Kilmer playing volleyball. There was that sexy airplane too, the Grumman F-14 Tomcat: A twin engine, swing wing, carrier-borne fighter built to chase off the Russkies. What you may not remember is that we sold Tomcats to Iran. As you can see from the video above, they're still flying today. Sort of...

' Sort of' - og hvad tror du i grunden, det har kostet? ;)

 • 4
 • 6

...handler vel mest om at navigere mest muligt uden om shitstorm, når man træffer åbenlyse småkriminelle beslutninger - altså når man foregiver, at være den egentlige beslutningstager.

Når så stormen har lagt sig, og skibet er sunket, så har man embedsmænd, som man kan rokere lidt rundt på.

Og så kan man eventuelt lade sig aftvinge et spædt »det kunne vi have gjort bedre, hvis vi ikke havde ladet os rådgive af gladtnakker.«

Men lad os dog endelig få flest mulig af disse fantastiske fly til landet før alle reservedelene er i restordre.

 • 10
 • 0

Du kunne fx. spørge iranerne, hvorledes deres F-14 har det:

Nu er det ikke særligt relevant at spørge Iran om hvordan det er at være enebruger, når de i forvejen er afskåret fra enhver support fra fabrikanten eller de originale leverandører af alting. Lockheed producerer fortsat F16, så den vil være i brug verden over i mange år fremover, og så længe der er adgang til at handle med de originale leverandører vil det ikke være et større problem, det vil nok kræve nogle flere ingeniører i FMT, og de skulle nok også arbejde mere selvstændigt end de gør i dag, men det har man gjort tidligere. I forhold til omkostningerne ved F35 så synes det som et mindre problem.

 • 8
 • 1

Det er ikke korrekt at Norge kun planlægger 168 timer per fly.

Deres 4 trænings fly i USA skal flyve 1100 timer årligt = 275 timer per fly.

De ville oprindelig flyve 12480 timer på 52 stel = 240 timer per fly.

Det nedsatte de med ca 30 % i 2012. Sikkert fordi de ville udnytte den mulighed om mere avanceret simulatortræning. De skrev så følgende i rapporten

"En viktig del av dette arbeidet har gått ut på å optimalisere ressursforutsetninger i forhold til forventet ytelse. Dette optimaliseringsarbeidet har blant annet gitt en reduksjon i behovet for flytimer, piloter og fly"

Man reducerede ikke antallet af fly, da Norge var i benhårde forhandlinger om JSF missilet til F-35 som man sikkert har ment kom i farezonen, hvis man reducerede antallet af indkøbte fly efterfølgende.

Og man kan bare kigge på Italien - det fik reduceret modkøb med mange milliarder da de skar behovet ned med 30 fly.

Vedr. Holland var de inden indkøbet inde i en gigantisk spareøvelse for forsvaret, hvilket resulterede i, at De købte langt færre F-35(37) end oprindelig planlagt(85).

Samtidig besluttede de kun at bruge den mængde penge man i dag bruger på F-16 setuppet og det gav mulighed for ca, 210 flyvetimer per stel.

MEN forudsætningen om at kunne flyve 290 timer/fly under internationale operationer tror jeg ikke holder andet end på papiret. For typisk flyver vi sammen med andre nationer (der også køber F-35) og de fleste af dem skal serviceres i Italien og når alle lande på samme tid sender fly til service skaber det kø dannelse - så enkelt er det man "hiver" ikke bare lige 500+ ekstra flymekanikere ind fra gaden.

Vi kan jo bare kigge på hvor flaskehalsen var for de danske F-16 i Syrien.

 • 4
 • 1

Sjovt nok ligger denne artikel i skrivende stund på Ingeniørens forside lige over en artikel om problemer med IC4.

Uanset om fremtiden tilhører fjernstyrede fly med lokal AI til manøvrering, eller om den tilhører bemandede jægerfly (jeg tror mest på det første), så er der ikke meget tvivl om, at F-35 vil ende som en ny IC4: Plaget af problemer, dyrere end budgetteret, mindre køre-/flyvetid end budgetteret, mere reparationskrævende end budgetteret, osv.

 • 9
 • 3

Ja det er en morsom placering i papirudgaven :)

Men endnu "morsommere" er det, at vedligeholdelsen af (vore?) F35 skal vedligeholdes .......i Italien og af italienere og i Tyrkiet af tyrkere ......er den feset ind ?

Var det ikke bedre at placere de danske fly i Italien og Tyrkiet ?

http://nytkampfly.dk/archives/6506/comment...

Fra ovenstående link:

Hvis Danmark vælger at købe omkring 30 F-35’ere, så er det ikke ensbetydende med, at flyene skal vedligeholdes herhjemme. Nej, alt tyder faktisk på, at stellene vil blive vedligeholdt i Italien og motorerne i Tyrkiet og måske senere i Norge eller Holland.

 • 4
 • 2

Hvis man kan opnå 275 flyvetimer pr fly pr år i USA er der vel intet i vejen for at vi også kan det i Danmark. Det er kun et spørgsmål om at have tilstrækkeligt med kvalificerede flymekanikere.

Min forståelse er at det kun er danske piloter der får lov at flyve i danske fly, om end de kommer til at flyve i formationer med fly og piloter fra andre lande.

Man er også ved at kigge på om man skal have danske flymekanikere til at vedligholde flyene i USA eller om man skal købe en servicepakke hvor amerikanske flymekanikere servicrer de danske fly.

 • 0
 • 0

........vil givet også give en finansminister kvababbelse

Timepriserne fremgår af to rapporter fra Pentagon. Rapporterne oplyser, at det lige nu koster i omegnen af 202.000 kroner for hver time F-35 Joint Strike Fighter er i luften. For F/A-18 Super Hornet er det tilsvarende beløb 112.000 kroner.

 • 3
 • 0

........vil givet også give en finansminister kvababbelse.

Timepriserne fremgår af to rapporter fra Pentagon. Rapporterne oplyser, at det lige nu koster i omegnen af 202.000 kroner for hver time F-35 Joint Strike Fighter er i luften. For F/A-18 Super Hornet er det tilsvarende beløb 112.000 kroner. Hvis dollarkursen er 6.55

 1. jul 2012 kl. 10:31 Det ansete tidsskrift Jane's Defense har prøvet at opgøre hvad det koster i 2012 USD at drive de mest udbredte vestlige jagere per time:

Med en dollarkurs på 6.33

SAAB Jas-39 Gripen: 4.700 29610 kr/t LM F-16 (block 40/50): 7.000 44100 Boeing F-18 E/F: 11.000 69000 Eurofighter Typhone: 18.000 113400 LM F-35A: 21.000 132300

F-35A er af gode grunde et estimat. F-35B ligger i omegnen af 31.000. koster 195300

http://www.stratpost.com/gripen-operationa...

 • 4
 • 2

Det er veletableret at det er et ringe fly til meget høj pris. Det er ikke stealth og det er langsomt.

Vores korrupte uintelligente trump lite regering gjorde som USA bedte om.

 • 6
 • 5

Og når jeg høre Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen sige at, vi skal have en dansk brigade vi kan stille op ved den russiske grænse,

Bliver jeg meget meget bekymret. Hvad må russerne tænke?

Jeg er ikke sikker på at Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen hele klar over hvad han taler om.

Mig bekendt har russerne ikke gjort Danmark noget, Jeg forstår ikke hvorfor vi ikke kan arbejde for et frugtbart samarbejde.

Nej til krig.

 • 1
 • 4

Jeg er ikke sikker på at Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen hele klar over hvad han taler om

    - indtil videre vil jeg vurdere, at han har væsentligt dybere indsigt i sikkerhedsproblemerne i Europa, end du netop har lagt for dagen! ;) 

Jeg deler Max Tranebæk opfattelse! Og netop Claus Hjort Frederiksens spidskompetence er tal! Benyttede han denne ville han hurtig kunne se at Russerne i en traditionel krig vil være klart underlegne NATO. Der er under 150 mio indbyggere i Rusland. I NATOlandene er der over 1.3 mia, Ruslands BNP er ikke større end Tysklands. Så selvom russerne bruger 5% af deres BNP- ja så batter det ikke meget.

Nej Rusland er ikke nogen fare for NATO endsige Danmark militært. Men Rusland er farlige fordi de har lært af CIA og er i dag verdensmestre i infiltration og især cyberkrigsførelse.

Om v har 3 eller 5 fregatter, 27 eller 50 F35 fly er uendeligt ligegyldigt såfremt vores infrastruktur ikke fungerer, vi ikke kan få løn, fødevarer frem, strøm sendt rundt i landet etc fordi vores IT-systemer er lagt ned. Det er den virkelige fare ved russerne! Og her ofrer vi ikke nok på at sikre os.

 • 8
 • 2

Max vi er medlem af en klub der har lovet at hjælpe hinanden. Tilbage i 60 erne og 70 erne hjælp England og USA Europa og i særdeleshed Danmark med at afskrække USSR fra at underlægge sig hele Vesteuropa. Nu hjælper vi de baltiske lande.

 • 5
 • 0

Nu hjælper vi de baltiske lande

- enig! Men når nu alle - regeringen inclusive - har travlt med at påpege, at Danmark (i modsætning til tiden under den Kolde Krig) ikke længere er 'frontliniestat', må det ikke glemmes, at hvis Sovj...undskyld!: Rusland vil have Østersøflåden:

https://www.b.dk/globalt/rusland-opruster-...

ud på oceanerne, vil dette forudsætte kontrol over Bornholm + kysterne langs de danske Bælter (med hvad deraf følger)!

 • 1
 • 2

Ruslands BNP er ikke større end Tysklands. Så selvom russerne bruger 5% af deres BNP- ja så batter det ikke meget.

Russerne kan få langt flere soldater for deres rubler, end Tyskland kan for deres euro. Jeg mener, at hvis Rusland og Tyskland bruger samme procent af deres BNP, kan Rusland opstille tre gange så mange soldater som Tyskland, selvom Tyskland er fire gange rigere end Rusland.

Rusland har nemmere ved at koncentrere sine styrker ved Baltikum, end Nato har. Det er velkendt, at Rusland kan tage de baltiske lande uden større problemer, og hvad gør vi så? Atombomber er nok ikke lige sagen, da der er tale om et begrænset geografisk område, hvor man ikke vil risikere, nogen trykker på den store knap over.

 • 1
 • 0

Om v har 3 eller 5 fregatter, 27 eller 50 F35 fly er uendeligt ligegyldigt såfremt vores infrastruktur ikke fungerer, vi ikke kan få løn, fødevarer frem, strøm sendt rundt i landet etc fordi vores IT-systemer er lagt ned.

Såsom det at Svenskerne bevidst har slagtet posten i Danmark? Et af "fall-back" løsninger? Så burde vi også ændre IT-strategi og blive mindre IT-følsomme samtidig med opgradere IT-forsvar. (Også mod kriminelle, der er mere åbenlys) Er Tyrkerne en hemmelig fjende? En trojansk hest? Det kan diskuteres hvilke fly kan opfylde de kapaciteter der er behov for, men ingen kapacitet bliver aldrig respekteret. Så er det underordnet om det er en mulig Russisk trussel eller en anden fremtidig trussel mod Europa.

 • 0
 • 1

Ruslands BNP er ikke større end Tysklands. Så selvom russerne bruger 5% af deres BNP- ja så batter det ikke meget.

    Russerne kan få langt flere soldater for deres rubler, end Tyskland kan for deres euro. Jeg mener, at hvis Rusland og Tyskland bruger samme procent af deres BNP, kan Rusland opstille tre gange så mange soldater som Tyskland, selvom Tyskland er fire gange rigere end Rusland. 

Russerne kan givet for 2-3 x så mange soldater for det som det koster at få en tysk soldat. Men det ændrer ikke på at Rusland i 2017 har 750.000 mand under våben, USA har over 1½ mio. soldater. Læg dertil Tyrkiets hær på knapt 1 mio. og alle de øvrige NATO-landes styrker.

Rusland bruger i 2017 1/10 af hvad alene USA bruger på forsvar . jf. http://politiken.dk/udland/art5859117/Her-...

Så Rusland er set fra en militær betragtning ikke interessant fraset deres A-våben, Interessant nok er den eneste i høje side af folketinget som har opdaget dette DF's forsvarspolitiske ordfører.

Der skal være et forsvar - men ikke et selvstændigt dansk forsvar. Nej en europæisk hvor vi sammen kan sikre at Europa ikke bliver løbet over ende af hverken det eller andet land. Det har man i mange EU lande fået øje på og de første skridt til et større militært samarbejde er allerede taget.

Tommy Johansen og Hans Henrik Hansen lever stadig i skyggen af den kolde krig - desværre. I Sovjettiden var der grund til at frygte Warsawapagten. I dag skal vi frygte at USA ikke lever op til de aftaler vi har indenfor NATO. I det mindste sålænge præsidenten hedder Donald. Læg dertil at med USA i spidsen bliver vi i Vesten tykkere og tykkere. Omkring år 2030 er 75% af amerikanerne overvægte, 70% af Briterne vil være det i 2035. Så man kan spekulere på hvor mange kampduelige folk de lande kan præstere om 15 år.

Husk også at det kun er 210 år siden englændere tog vores flåde og bombede København. Nej - den eneste vej frem er at vi indenfor Europa styrker båndende på alle de områder som giver mening. Forsvar, Politi, handel, ydre grænser, trafikforhold og lign. Derimod skal EU have mindre indflydelse på hvordan de enkelte lande tilrettelægger deres sociale forhold, pensioner, etc.

 • 1
 • 0

Jeg tror at man skal tage Tyrkiets loyalitet med et gran salt,

Enig - men det samme gælder aktuelt også for USA så længe præsidenten hedder Donald Trump.

Så at satse ensidigt på at USA kommer til hjælp er en dårlig ide. Læg dertil at skulle der komme en reel krig - ja så vil det suverænt være Pentagon og det hvidehus som afgør hvor og hvad som skal have hjælp. Og så kan lille Danmark nemt blive ofret eller glemt.

Jeg ville ikke satse på at USA stillede op!

 • 1
 • 1

Mig bekendt har russerne ikke gjort Danmark noget, Jeg forstår ikke hvorfor vi ikke kan arbejde for et frugtbart samarbejde.

Kort og godt Russerne vil gerne have de gamle østersølande igen.. Estland, Letland og litaven. (samt Montenegro hvilket ikke er et østersøland.. men passer heller ikke Putin at er blevet et nato medlem) De 4 lande er blevet medlem af NATO hvilket ikke passer Putin særlig godt men på måske et par timer kan de russiske styrker indtage de lande igen, og de vil sandsynligvis bruge samme undskyldning som Ukraine og Georgien .

Nato pagten betyder at hvis et land bliver angrebet skal alle de andre natomedlemmer gå til modangreb.

Og her lægger Danevang som en prop for russerne adgang til Atlanterhavet.

 • 3
 • 1

Nato pagten betyder at hvis et land bliver angrebet skal alle de andre natomedlemmer gå til modangreb.

Det kan vi så håbe på! Men med den aktuelle præsident i det Hvide Hus er det nok lidt optimistisk. Tyrkiet er nok også lidt mere usikker - så det er på tide at vende fokus mod det spirende samarbejde som adskillige EU lande er i gang med omkring en fælles forsvarskommando. Men bagsiden af den medalje er at Danske politikere måske ikke fremover kommer på besøg i det hvide hus!

 • 0
 • 2

"Lockheed producerer fortsat F16, så den vil være i brug verden over i mange år fremover, og så længe der er adgang til at handle med de originale leverandører vil det ikke være et større problem, det vil nok kræve nogle flere ingeniører i FMT, og de skulle nok også arbejde mere selvstændigt end de gør i dag, men det har man gjort tidligere. I forhold til omkostningerne ved F35 så synes det som et mindre problem."

Enig. Bedre med noget man ved virker. Kunne også have været Gripen - men det er selvfølgelig ikke amerikansk. Men bedre med fly, der er billigere pr. stk., så der til gengæld er råd til flere. Skræmme-eksemplet må være Østrig, der kun havde råd til 12 stk. Eurofighter. Sæt nu de mister et. Eller to. Eller tre ...

 • 3
 • 2

Al den snak om billigere alternativer bør snart forstumme.

Alle kampfly koster kassen og de seneste eksempel kommer fra Bulgarien.

De ønskede Gripen som førstevalg, men da de så prisen satte de hele processen på hold.

Sverige forlangte 12 milliarder svenske kr. for 8 Gripen C/D altså den model som Sverige udfaser fra 2020. Så der er ingen billige alternativer.

https://www.sydsvenskan.se/2017-10-18/grip...

Enten vælger vi kampfly og betaler 60+ milliarder eller også gør vi ikke.

 • 2
 • 3

Vore kommende F35 skal serviceres af italienerne og motorerne af tyrkerne........det fortæller forsvarsministeren intet om. Det er da underligt at overlade de ting til et land der leverer IC4 og til et kommende diktatur, der nærmer sig Rusland mere og mere, når. vi hidtidiget har kunne klare vore F 16 selv

 • 0
 • 2

"Forsvarsministeren fastholder, at prisen bliver 57 milliarder. Forsvarsministeriets egne eksperter beregnede i 2015, at de nye F-35 kampfly kan koste langt mere end den sum, som ligger bag det, forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) netop har bedt Folketingets Finansudvalg om at godkende til betaling for første del af regningen for flykøbet." http://politiken.dk/indland/art6243909/Bud...

 • 0
 • 0

Der er jo ikke noget nyt i at købe skrot fra italien tog, redningshelikoptere og nu også kampflyvedligeholdelse, men at det er helt ubegribeligt landsforræderisk at forsvaret springer på den galej er en anden snak. Angående tyrkiet kar jeg arbejdet der, og i fly hjem sad jeg ved siden af en projektleder på lystyactbyggeri. Hans påstand var at samme kvalitet, ud fra indhentede tilbud, i Tyrkiet kostede over det dobbelte af tyske eller danske priser.

 • 0
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten