Nu er det nemmere at få mobilsignalet rundt i store bygninger

Illustration: Diakonissestiftelsen

Det kan ofte være svært at få hul igennem til mobiltelefonen i et nybyggeri, fordi nutidens lavenergi-løsninger er så godt isoleret, at mobilsignalerne svækkes.

For første gang har Teleindustrien nu godkendt en såkaldt multioperatørløsning, hvor en tredjepart får en samlet tilladelse til at forstærke mobilsignalerne med en repeaterløsning på alle teleselskabernes frekvenser. Tidligere har der skullet indhentes tilladelser hos hver enkelt teleselskab.

Det er den tekniske servicepartner Intego, der har fået den samlede godkendelse til at etablere en multioperatørløsning på Diakonissestiftelsens Hospice i København. Det betyder, at det bliver en tredjepartsejet løsning, i dette tilfælde Intego, der opererer på teleselskabernes signalfrekvenser.

Læs også: Internet i tog koster over en halv milliard kroner

I de nye bygninger, der stod klar i 2016, har patienterne oplevet udfordringer med mobildækningen. Hospicet har plads til 16 patienter ad gangen.

Mellemkategori-løsning

Det er brancheorganisationen Teleindustrien, der har faciliteret den nye godkendelse af en multioperatørløsning.

»En repeater-løsning kan først etableres, når der er indhentet tilladelse til forstærkning af mobilfrekvenser hos selskaberne. Kommunikationen til selskaberne er i første omgang gået gennem Teleindustrien, men det er de enkelte selskaber, der giver tilladelse til at forstærke og udsende signaler på de pågældende frekvenser, som selskaberne har erhvervet sig rettighederne til gennem auktioner. Fra branchens side er vi glade for, at der er fundet en løsning, så brugerne på stedet kan anvende mobilnettene,«skriver Jakob Willer i en mail til Ingeniøren.

Denne løsning er et alternativ til en række andre metoder til forstærkning af mobilsignaler.

Læs også: DSB gør klar til at blokere streaming på togenes nye wifi

I private hjem vil det ofte være nok at bruge wifi til mobilnetværk, mens større bygninger, fx store butikscentre med mange brugere, vil etablere en repeater-løsning i form af et såkaldt DAS-anlæg (Distribueret Antenne System), hvor de enkelte teleselskaber leverer en selvstændig antenneposition, kaldet en basestation, som tilsluttes DAS-anlægget.

»Den metode kræver dog netop teleoperatørernes basestation, og den er omkostningstung. Derfor kan man ikke forvente, at teleoperatørerne leverer den til projekter med relativt få potentielle brugere som eksempelvis Diakonissestiftelsens Hospice. I stedet har vi valgt at installere en repeater, der via en antenne på taget forstærker den eksisterende dækning ind i bygningen,« siger Kaj Anker Hansen, projektleder for telecom ved Intego.

Løsningen hos Diakonissestiftelsens Hospice er den første repeater-løsning, der involverer alle de store danske teleoperatører på én gang.

Læs også: Kommune forbyder repeatere i lygtepæle: Det er noget ‘dingel-dangel’

Hos Diakonissestiftelsens Hospice er man glade for løsningen.

»I dag er vi rigtig glade for, at det er lykkedes at sikre mobildækning til vores hospice. Det er ekstra følsomt, fordi vi arbejder med dødeligt syge patienter, som bør have mulighed for at være i kontakt med deres pårørende,« siger hospicechef Helle Tingrupp fra Diakonissestiftelsens Hospice.

Intego har på nuværende tidspunkt 12 medarbejdere, der udelukkende er beskæftiget med indendørs kommunikationsløsninger.

Operatører: Ingen mirakel-løsning

Hos Teleindustrien anerkender man problemet med svage signaler i nybyggeri, men mener ikke, at den nye multioperatør-løsning nødvendigvis kan løse problemet på lang sigt.

»I forbindelse med en multioperatørløsning vurderer teleselskabet risikoen for forstyrrelser i nettet og foretager en teknisk vurdering af anlægget. Som komponent i et radionet er repeatere ikke uproblematiske. Ud over at forstærke radiosignaler i begge retninger mellem mobilenheder og basisstationer, udsender de også radiostøj, «skriver Jakob Willer i sin mail til Ingeniøren og fortsætter:

»Behandling af ansøgninger og udstedelse af tilladelser er derfor ikke blot en administrativ opgave, men kræver en teknisk gennemgang af selve løsningen og en vurdering af, hvordan den vil passe ind i den givne operatørs net.«

Læs også: Flere danskere forstærker mobilsignaler ulovligt

Han understreger, at teleselskaberne ikke ønsker en markant stigning i denne type repeater-løsninger, da de, ifølge Jakob Willer, risikerer at give forstyrrelser i nettet.

»For at sikre en generel høj kvalitet i nettene vil hver operatør derfor også søge at begrænse antallet at eventuelle repeater-løsninger under hver basisstation, for at repeaternes samlede støjbidrag i retning mod basisstationen holdes nede,« skriver Jakob Willer.

Derfor vil teleselskaberne tage konkret stilling til hvert enkelt projekt fremadrettet.

»Vi ser fra branchens side ikke repeater-løsninger som den nye mirakelløsning til sikring af indendørs dækning. Samlet ser vi fra branchens side, at repeaterløsninger kan være en af flere forskellige muligheder for sikring af indendørs dækning, og at det i hvert enkelt tilfælde vil skulle vurderes og analyseres nærmere, om det er en brugbar løsning,« lyder det videre fra Jakob Willer.

»Men det ændrer ikke ved, at vi er meget glade for, at det var muligt at lave en repeaterløsning og sikre dækning på dette hospice«, skriver han.

Emner : Mobil
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

I stedet for at skulle have alle frekvenser, så skulle man kunne roame på en enkelt repeater-frekvens.

 • 1
 • 0

Som overskriften antyder, så er mobildækningen på hillerød hospital helt eklatant forfærdelig. Meget få steder kan jeg få 3G, og i yderste sjældenheder kan jeg være heldig fange 4G. Oven i købet med Telmore (TDC) netværk, men dog på en iPhone, som måske kan forklare lidt af det dårlige signal :-)

 • 1
 • 0

I de fleste virksomheder har man allerede high-speed WAN forbindelser til omverden og ofte også en velfungerende Wi-Fi infrastruktur, ligesom medarbejderne ofte er udstyret med smartphones med indbygget Wi-Fi.

I stedet for at opbygge endnu en kablet (og i nogle tilfælde proprietær) multioperatør infrastruktur alene til at bære mobilsignaler rundt i virksomheden, vil jeg anbefale en lidt anderledes tilgang.

Der findes i dag på markedet produkter der kan supplerer den bestående high-speed WAN forbindelse, med samtidig anvendelse af mobildata fra flere operatører. Udfordringen har hidtil været at få den type løsninger til at fungere fuldkommen IP transparent.

Udover "genbrug" af bestående netværksinfrastruktur opnår man med Wi-Fi calling en høj digital samtalekvalitet, samtidig med at virksomheden får adgang til en unik netværks teknologi der kan levere 99,9999% eller bedre oppetid - og quad kryptering får man også en IT-sikkerhed der til fulde opfylder f.eks. kravene i EU's kommende nye Persondataforordning.

Jeg står gerne til rådighed for en uddybning af denne løsning som vi selv anvender i et setup med en 300/300 Mbit fiberforbindelse suppleret med prisbillige forbruger mobildata abonnementer.

 • 3
 • 0

I dit konkrete tilfælde er der kun en løsning - nemlig at låne patienten en Wi-Fi calling enabled "terminal" ved ankomst.

Men selv om dit scenario efter min opfattelse ligger i kategorien "de få", vil selv en patient på et radiodødt hospital eller hospice formodentlig kunne få glæde af f.eks. de muligheder, der automatisk følger med f.eks. Facetime og Skype applikationer når man f.eks. gerne vil i kontakt med pårørende som bor langt væk.

Måske kan man endda forestille sig at nogle af operatørerne som en del af deres CSR strategi kunne finde det interessant at stille "Terminaler" til rådighed?

Udfordringen vil altid være om det er rentabelt at lave løsninger for de mange - eller for de få - som ikke har valgt en moderne og tidssvarende teknologi endnu.

Den løsning jeg beskriver henvender sig primært til virksomheder som holder til i moderne top-isolerede beton kontorejendomme - naturligvis også de mange arkitektoniske beboelsesejendomme hvor man gennem de seneste år i stigende grad er blevet konfronteret med problemerne med svagt eller helt manglende mobildækning.

Udfordringen med anvendelse af multikanal udstyr hvor flere operatører anvendes samtidig, udgøres primært af operatørernes modvilje imod at skulle være i samme "boks". Som med alt anden proprietær tankegang vil tiden arbejde for at man skifter fokus på ejerskabet af kunden - over til en strategi hvor man udvikler sig sammen med kunderne og derfor er bliver mere åben over for alternative løsninger.

 • 1
 • 0

Med Nordjysk beskedenhed er svaret et rungende JA

Men naturligvis med alle de muligheder for administration af brugere og IT-sikkerhed, som skal kendetegne denne type løsninger.

I dit konkrete eksempel vil en kunde, gæst eller leverandør naturligvis skulle kunne forbinde sig til virksomhedens gæste Wi-Fi, fuldkommen som mange allerede gør i dag når de f.eks. skal anvende en Internet opkoblet "terminal".

I praksis er det vel også undtagelsen (igen) at kunder, gæster og leverandører prioriterer mødetid til at snakke i telefon? men som sagt - naturligvis kan løsningen konfigureres så alle kan anvende den.

 • 1
 • 0

Men selv om dit scenario efter min opfattelse ligger i kategorien "de få", vil selv en patient på et radiodødt hospital eller hospice formodentlig kunne få glæde af f.eks. de muligheder, der automatisk følger med f.eks. Facetime og Skype applikationer

Vi taler om døende patienter, som for manges vedkommende er godt oppe i årene. Dem stikker du ikke bare en ny smartphone og en besked om at gå på Facetime. Og vi er IKKE i tilfælde "de få" - det gælder stort set alle patienter.

Noget andet er, at jeg slet ikke er uenig med dig i, at WiFi er en ganske udmærket løsning - men ikke i åbne miljøer, hvor mange forskellige mennesker færdes, og hvor de har vidt forskellige udgangspunkter, så et hospice, en banegård, en lufthavn osv.

I en virksomhed, hvor ledelsen bestemmer hvad der benyttes, og hvor man har en IT afdeling til at støtte det, er det udmærket at WIFi offloade trafik.

Den metode bliver så langt lettere. når operatører og producenter får indarbejdet de nye 5G standarder, som giver fuld hand-over mellem WiFi og 5G nettet - over alt - i begge retninger. Så at bygge videre på WiFi net er en god og sund idé, som nok skal vise sin værdi.

Men det er IKKE løsningen på indendørsdækning i åbne / halvåbne miljøer. Det bliver det først når WiFi bliver en integreret del af telefonens funktion, og ikke forudsætter at brugeren skal gøre noget som helst.

 • 0
 • 0

Uden at skulle gøre mig til ekspert så vil jeg postulere at døende/terminal patienter vil have lige svært ved at anvende en 3310 som f.eks. en simpel Huawei Lite 10 - men det må vi gerne have divergerende mening om.

Med "de få" mener jeg målt på anvendergruppen, og så er der alt andet lige flere potentielle anvendere i danske virksomheder og private boligkomplekser - end der er hospice patienter.

Men måske er der behov for at nogen tager stafetten og gennemfører et konkret forsøg - resultater fra den virkelige verden er altid bedre end holdninger og formodninger.

Jeg vil gerne give det et forsøg i hvert fald. Du kan søge mig på LinkedIn og nettet da jeg er sikker på at det ikke er tilladt med direkte links herinde.

 • 0
 • 0

I øvrigt, i afventning på at WiFi-calling bliver implementeret (Oneplus5(org/T) fungerer på 3, men ikke TDC), kunne mobilselskaberne vel indføre en sip-klient så alle smartphones kunne køre WiFi-calling via en app. Og jeg kunne modtage og foretage opkald fra min deskphone eller pc.

 • 0
 • 0

I 2018 er det en rimelig, naturlig, forventning, at der overalt er mobil-telefondækning. - mobilselskaberne etablerer, baseret på markedskrav, en vis dækning; forbrugerne kan så vælge / fravælge selskaber baseret på deres behov hjemme, sommerhus, i lystbåd. - virksomheder etablerer, baseret på krav fra kunder og medarbejdere, en in-house dækning. De kan vælge firmatelefoner med WiFi, hvis det er nødvendigt - offentlige service-virksomheder, dvs. hospitaler, plejehjem, hospices, bør naturligvis sikre god mobildækning - uanset brugerens aktuelle telefon - ny eller gammel.

Det SLØVE telemarked er nu, efter års diskussion, kommet forbrugerne i møde, og det må derefter forventes at e.g. offentlige service-virksomheder IMØDEKOMMER "kundernes" naturlige krav og forventning. Det betyder, naturligvis, at "kundens" eksisterende mobiltelefon fungerer - også hvis bygningen er tip-top moderne med skærmende vinduer og vægge.

Det er 2018 - ikke 1918, hvor der e.g. i København var 1.000 telefoner ......

 • 1
 • 0

Det passer ikke helt, at det er første gang der installeres en kundebetalt repeater der indvolverer alle de danske mobiloperatører. Telpartner har i samarbejde med Atea indstalleret en sådan løsning med tilhørende DAS på Moesgaard Museum for flere år siden. Og DET var den første af den slags løsninger. ;-)

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten