Nu må de gamle lossepladser ikke længere lække gift

Lov nr. 174 blev vedtaget i går, tirsdag, i Folketinget, og det betyder, at forurenet jord ikke må påvirke hverken grundvand eller overfladevand som søer, hav og vandløb.

Den væsentligste ændring er, at overfladevand er blevet prioriteret på linje med grundvand og menneskers sundhed, sådan som EU-lovgivning længe har dikteret.

Som Ingeniøren tidligere har sat fokus på, har hullet i den danske lovgivning betydet, at blandt andet gamle lossepladser - som der er ca. 2.500 af i Danmark - frit har kunnet lække gift fra gamle malingrester, husholdningsskrald og byggeaffald ud i vandløb. Ingen myndighed har haft ansvar for at forhindre udsivningen.

Med den nye lov er det slut, og ansvaret bliver pålagt regionerne, hvor ansvaret for jordforurening i forvejen ligger.

Regionerne får ikke en øre

Der har været opbakning til ændringen af jordforureningsloven fra både regionerne, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Affaldsforening og øvrige interessenter.

Den største anke har været, at regionerne i forvejen har svært ved at løfte opgaven med at udrede og rydde op efter gammel jordforurening med de nuværende budgetter.

Men i første omgang har regionerne indgået en aftale med miljøminister Ida Auken (SF) om, at de selv finder 100 millioner kroner i deres budgetter til at undersøge og risikovurdere de ‘nye’ grunde. Efter den indledende fase, som skal være færdig i 2020, skal økonomien forhandles.

Så der er reelt ikke sat penge af endnu til den egentlige indsats.

Det bekymrer dog ikke kontorchef for regionernes Videncenter for jordforurening Leo Ellgaard, for lovændringen er resultatet af ‘det muliges kunst’, som han siger.

»Vi er endt med et fornuftigt resultat, for det er den eneste måde at komme i gang med opgaven på,« siger han.

Køen bliver længere og længere

I Region Syddanmark har man regnet sig frem til, at det vil tage 60 år at løse opgaven med landets 30.000 forurenede grunde, man allerede kender i dag.

Den bekymring har Jørn K. Pedersen fra jordforureningsafdelingen i Region Syddanmark tidligere udtrykt over for Ingeniøren:

»Hvis vi skal til at tage overfladevand med i indsatsen, vil det tage endnu længere tid,« sagde han og blev bakket op af Jan Huus Vestergaard, der er udviklingschef for jordforureningsafdelingen i Region Sydsjælland:

»Det er bestemt en stor opgave - rigtig mange kilder skal undersøges, så alt afhængig af midler vil det sætte den øvrige indsats under pres.«

Loven træder i kraft 1. januar 2014. Dog kan miljøministeren bestemme, at lovændringerne om, at regionsrådene skal udarbejde en oversigt over den offentlige indsats, skal træde i kraft på et andet tidspunkt.