Nu ligger det fast: Metrocityring er forsinket og åbner ikke i 2018

Cityringen bliver forsinket og når ikke at åbne i 2018. Det ligger fast, selvom Metroselskabet endnu ikke har vurderet, nøjagtig hvor meget de seneste måneders afgørelser oven på klager over nabostøj kommer til at forsinke byggeriet, erfarer Ingeniøren fra kilder tæt på projektet.

Dermed får folketingsflertallet bag cityringsloven ikke opfyldt deres altoverskyggende krav til det 21,3 milliarder kroner store anlægsarbejde, der skulle have stået klar til brug i 2018.

Loven indskærper i modstrid med tidligere anlægslove, at den sætter planlovens bestemmelser om VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet) ud af kraft, netop for at anlægsarbejdet kan blive færdigt til tiden. Men de mange stop&go-afgørelser har siden juni i fjor hindret anlægsarbejdets fremdrift.

»Det gør det svært at planlægge arbejdet, når vi ikke ved, om der må arbejdes til kl. 6, kl. 22 eller døgnet rundt,« siger anonyme kilder i Metroselskabet, som derfor efterspørger klarere rammer for, hvornår der må arbejdes.

Læs også: Aften- og natarbejde på metroen erklæret ulovligt

Indtil videre afventer Metroselskabet de permanente påbud, som er på vej fra Københavns Kommunes Miljøcenter. Som miljømyndighed administrerer miljøcentret Miljøbeskyttelseslovens §42, der er den eneste mulighed for at støjregulere byggeriet, men som i virkeligheden ikke er beregnet til det.

Derfor har miljøcentret gang på gang måttet se deres påbud underkendt af Miljø- og Naturklagenævnet, til hvem de støjplagede naboer har klaget. Klagenævnets begrundelser har f.eks. været, at Metroselskabet havde forsømt at fremskaffe specifikke støjmålinger.

Senest bestemte klagenævnet i torsdags, at de eksisterende påbud for ni arbejdspladser, bl.a. Marmorkirken, Nørrebroparken og Øster Søgade, hvor der har været tilladelse til døgnarbejde, er ugyldige, fordi der ikke har ligget en miljøvurdering til grund.

Måske bliver tunnelgennembruddet ved Nørrebros Runddel det sidste længe, for fremdriften i anlægsarbejdet er truet af de mange miljøkendelser. Illustration: Metroselskabet

Læs også: Metro-natarbejde kan muligvis fortsætte trods forbud

Samtidig skriver nævnet dog, at den ikke var nødvendig:

'Københavns Borgerrepræsentation er ikke retligt forpligtet til at vedtage en plan eller et program med henblik på at kunne udstede påbud til metrobyggepladserne om støjforholdene efter miljøbeskyttelseslovens §42. Nævnet har derfor ikke hjemvist beslutningen til fornyet behandling i Borgerrepræsentationen.'

Alligevel arbejder Miljøcentret nu for fuld kraft på at udfærdige permanente påbud til de ni arbejdspladser, der ellers er uregulerede som følge af klagenævnets ophævelse.

Læs også: Kommune: Usandsynligt, at vi standser natarbejdet på metrocityring

Påbuddene ventes at komme løbende over de nærmeste uger. Sagen er det seneste eksempel på et knudret og langsommeligt forløb, der ifølge miljøcenterchef Hans Christian Karsten nemt kan rumme mulighed for flere forsinkende klageforløb. Så som Metroselskabets miljøchef, Margot Brabrand, tidligere har sagt:

»Da der fortsat verserer en række klagesager om udvidet arbejdstid på andre byggepladser, er det endnu for tidligt at sige noget om, hvilke konsekvenser ventetiden vil få for den samlede tidsplan for byggeriet af Cityringen.«

Det er alle de tidligere og formentlig kommende klager med opsættende virkning, der, ifølge Metroselskabet, udgør en betydelig risiko ikke bare for de enkelte byggepladser, men for projektets samlede tidsplan.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Man kan da ikke lægge en tidsplan der kun kan holde hvis der er døgnarbejde, og så ikke sige noget om at det er forudsætningen, til de beboer møder der har været afholdt. Frank Jensen kom jo til at sige i TV, at man vidste der ville komme klager, når beboerne opdagede at der skulle arbejdes i døgndrift, men at København kommune mente de bare kunne underkende klagerne, og at de ikke ville få opsættende virkning. Hvordan kan man lave en anlægslov der sætter anden lovgivning ud af kraft?

 • 0
 • 0

Citat (fra billedteksten): "Måske bliver tunnelgennembruddet ved Nørrebros Runddel det sidste længe, for fremdriften i anlægsarbejdet er truet af de mange miljøkendelser"

"det sidste længe"; hvad er "længe"? Bliver næste gennembrud forsinket 2-3 dage? 2-3 uger? 2-3 måneder? 2-3 år? Hvad taler vi om her? På de 17 metrostationer er der lagt op til 34 tunnelgennembrud på 3 år, altså cirka et hver måned. "Det sidste længe" virker meget overdramatiseret. Hvis der ikke må arbejdes mellem klokken 22 og 6 er det 1/3-del af døgnet. Var der 2 uger til næste tunnelgennembrud må vi derfor gå ud fra der nu går 3 uger (vel vidende at tunnelboremaskiner ikke har godt af at stå stille, men de "dør" næppe af det).

"fremdriften i anlægsarbejdet er truet"; hvad taler I nu om? Hvis en dyreart er truet, betyder det den snart kan være udryddet for altid. Er fremdriften truet, forstået på den måde der er overhængende fare for vi aldrig nogensinde får en Metrocityring? Den er der vist ingen som tror på.

Igen et trist eksempel på Ekstra-Bladet-retorik i Ingeniøren.

Tunnelarbejdet bliver nok i den her forbindelse 8, 10 eller 12 måneder forsinket. Men det er hverken truet, og vi kommer heller ikke til at skulle vente "længe" på næste tunnelgennembrud. Længere er ikke lig med længe.

I øvrigt forstår jeg stadig ikke hvorfor man ikke kan helse tunnelelementer ned i tunnelskakten om dagen, og for eksempel opbevare dem på tunnelstationen ved Nørrebros Runddel (den altid nærmeste bagvedliggende tunnelstation bag boringen). Så kan selve boringen foregå også om natten, og tunnelelementer kan helses ned og udborret materiale helses op om dagen. Der bliver jo mere og mere plads bagved maskinerne, efterhånden som de borer sig frem.

 • 0
 • 0

@ Jens Høg Schou

Citat: "Man kan da ikke lægge en tidsplan der kun kan holde hvis der er døgnarbejde, og så ikke sige noget om at det er forudsætningen, til de beboer møder der har været afholdt"

Jens det står i VVM-rapporten som går forud for anlægsloven at der skal arbejdes i døgndrift. I øvrigt findes der nok ingen fortilfælde i verdenshistorien hvor man ikke har boret i døgndrift på lignende byggerier.

Citat: "Hvordan kan man lave en anlægslov der sætter anden lovgivning ud af kraft?"

Det kan man faktisk sagtens, så længe der ikke er tale om love i grundloven hvor der gælder særlige regler. Sådan er dansk lovgivning. Hvis folketinget vedtager at bygge en motorvej gennem en fredet ejendom, så river man blot den fredede ejendom ned. Den nye lovgivning (anlægsloven) tilsidesætter nemlig ældre lovgivning.

Men det der er tale om i denne sag er, at man skærpede reglerne for nattearbejde i 2012, EFTER VVM og anlægslov var lavet. Siden har Københavns Kommune fjumret ubegribeligt meget i sagen.

I øvrigt ejes Metroselskabet af Københavns kommune, staten og Frederiksberg kommune, så de skal faktisk "blot" godkende regler for en virksomhed de selv har kontrol over. At det kan være svært, virker ubegribeligt, og må være et udtryg for ekstrem inkompetance.

 • 0
 • 0

Det er bekvemt at bruge manglende natarbejde som begrundelse, men man kom også for sent igang og nogle af byggefirmaerne kom i problemer undervejs. Samtidigt opstår der altid ikke-forudsete ting, som forsinker. Tænk blot på det første metroprojekt!!

 • 0
 • 0

Det er nævnt før, men ville det ikke være billigere at installere de berørte beboere på hotel d'angletere eller lignende. hvis vi antager at der er ca 200 personer som skal genhuses til en pris af 3000/nat, koster det ca. 219 mio på et år. Hvis et års metroforsinkelse koster over en milliard kr er det da en billig løsning, fremfor at overtræde alle miljølove og træde på de berørte borgere.

Jeg synes at denne misære er et fantastisk eksempel på eklatant dårlig planlægning. Hvordan kan man dog planlægge døgnarbejde i et tæt-bebygget område, uden at tro at de berørte borgere vil protestere og selvfølgelig gøre alt hvad der står i deres magt, for at få loven (og deres retssikkerhed) overholdt. Jeg har ingen sympati for metroselskabets elendige håndtering af sagen. De ligger som de har redt!

 • 0
 • 0

Kære Peter Sørensen.

Lovgivningen er ændret i 2012, efter anlægsloven er vedtaget, efter VVM-rapporten var lavet, efter borgermøderne var afholdt, efter boremaskinerne var indkøbt og efter entreprenørkontrakterne var indgået. Det har gjort det meget svært for metroselskabet at planlægge sig ud af tingene.

De har så henvendt sig til kommunerne (Frederiksberg og København) for at få deres arbejde godkendt efter de nye regler. Det har kommunerne så ment de godt kunne, men så har folk klaget, og Naturklagestyrelsen har så givet borgerne ret, at kommunens tilladelse ikke var gyldig.

Det er noget juks fra kommunens side, at man giver en "ulovlig" tilladelse. At de selv ejer det meste af metroselskabet, altså selskabet som får godkendelsen, gør bare sagen mere vammel. Men at det skulle være metroselskabets planlægning som er problemet, giver jeg dig ikke ret i.

Vi taler om en metro som er 99,9% magen til den eksisterende metro. På den eksisterende metro var der natarbejde. Det kan være svært at se forskellen på, at man godt kunne godkende natarbejde da den eksisterende metro blev bygget, men absolut ikke vil acceptere det på Metrocityringen.

 • 0
 • 0

Københavns Kommune har i den her sag været helt ude i hampen, andre steder ville det blive håndteret som korruption. Man planlægger et stort byggeri under forudsætning at man får dispensation, en dispensation som man selv giver. Det er så lang ude som man kan komme. Firmaer som har været involveret burde selv have råbt op om at det ikke er et holdbart grundlag.

 • 0
 • 0

De kunne ikke trække den længere. Men de har trukket den ud i over et år efterhånden.

"Lovgivningen er ændret i 2012, efter anlægsloven er vedtaget, efter VVM-rapporten var lavet, efter borgermøderne var afholdt, efter boremaskinerne var indkøbt og efter entreprenørkontrakterne var indgået. Det har gjort det meget svært for metroselskabet at planlægge sig ud af tingene."

Sikke en gang vrøvl, Bent. Fra start af, helt fra VVM rapporten i 2008, har man gjort byggeriet i Nørrebroparken spiseligt, ved at oplyse i VVM og til ekspropriationskomissionen, at borefasen ville medføre en støjbelastning på 40 dB, svarende til baggrundsstøj, plus 5dB overskridelser som iøvrigt ville være yderst begrænset. Man lovede at bruge banebrydende teknikker og maskinen til at reducere støjen. Men det har vist sig at dette ALLIGEVEL IKKE KUNNE LADE SIG GØRE, efter byggeriet er godt igang. Hvis det ikke er dårlig planlægning så ved jeg ikke hvad det er. DETTE ER KERNEN I SAGEN!!

Man kunne eksempelvis have boret det hele ude fra Nordhavnen, uden at genere nogen. Selve tunnelboringen er ikke så tidskrævende, når den kan bore godt 25 km tunnel på 3 år. I disse byggerier er etablering af stationsvægge og udgravning det mest generende, og allermest tidskritiske proces, da det er forudsætning for at boremaskinerne kan udføre deres arbejde. Derfor er det tåbeligt og dårlig planlægning, når det nu viser sig at man ikke har kunnet nå de kritiske faser inden for den konkrete tidsramme. Den ændrede lovgivning som du henviser til, har ikke nogen særlig betydning i denne sag.

Det svarer til, at du skal lave en middag, starter kl. 18, inviterer folk til kl. 20, men hovsa, forberedelserne tog 2 timer og madlavningen 2timer, fordi Købmanden lige manglede noget som du havde glemt at købe. Så spiser man altså først kl. 22.

Støjgrænsen hedder nu 67 dB i nattetimerne. og den tidligere metro er ikke nær så omfattende med underjordisk arbejde, eller mht stationer. Og nattearbejde var der, dog ikke nær så meget som cityringen. Og der er iøvrigt væsentlig forskelle i design osv, som gør at cityringen IKKE er 99,9% som den eksisterende. I den eksisterende, benyttede man meget mere udgravning under jorden (NATM og lignende), uden de store skakte, især ved afgreninger og skiftesporkamre, i modsætning til fx. skiftesporkammeret i Nørrebroparken ifm. cityringen, som er en cut n cover skakt med skiftespor.

 • 0
 • 0

Derudover var tidsplanerne for de 2 første etaper af den eksisterende metro heller ikke lagt an på aften- og natarbejde jf. interviewet med København Kommunes Miljøcenterchef i dagens netudgave af ing.dk.

Det vi ser nu er blot resultatet af at få det igennem tinget: Et alt for billigt projekt. Den eksisterende minimetro blev vedtaget med en forudsætning om en tunnelpris til - var det 60% af hvad det noget sted var lykkes at gøre det for? Et eller andet med at bore i kalken uden trykkammer (sic!).

Jeg kan ikke lade være med at citere følgende, fra pol.dk d. 5. februar:

"Professor i miljø- og forfatningsret Peter Pagh var blandt de eksperter, der i maj sidste år advarede kommunen om at være i gang med at give en ulovlig tilladelse. Efterfølgende valgte han af principielle årsager at hjælpe Beboerforeningerne omkring Marmorkirken med at klage til Natur- og Miljøklagenævnet samt FN-systemet, der har oprettet en sag mod Danmark.

Borgerne og professoren anser afgørelserne for en sejr for retsstaten og demokratiet:

»Det er i høj grad en sejr for retssikkerheden. Vi måler en retsstat på, om den lille får en ærlig chance mod det store system, og klagenævnet viser nu, at borgerne ikke er fuldstændig retsløse. Det her byggeri bliver forsinket, fordi kommunen og Metroselskabet ikke har magtet at følge reglerne og planlægge byggeriet på en ordentlig måde«, siger professor Pagh fra Københavns Universitet."

Så meget for Ørestadsselskabets planlægning.

 • 0
 • 0

@Bent:

Jeg vil ikke træde dig over tæerne eller anfægte, hvad du skriver i sin helhed, blot henlede opmærksomheden på følgende, der er taget fra "Cityring - hvidbog over indsigelser og bemærkninger", afs 4.7.2.2 "Arbejdstider":

Det fastslås i VVM-redegørelsen/miljørapporten, at støjende bygge- og anlægsarbejde på stations- og skaktarbejdspladserne vil blive udført i tidsrummet hverdage kl. 07.00-18.00. Støjende arbejde uden for dette tidsrum er ikke tilladt på arbejdspladser, og såfremt det er nødvendigt af særlige årsager, skal der søges dispensation. Kommunerne er fra Metroselskabet orienteret om, at særlige anlægstekniske forhold kan nødvendiggøre, at der i begrænset omfang arbejdes uden for normal arbejdstid på arbejdspladserne, f.eks. ved større betonstøbninger. De mest støjende aktiviteter vil foregå i dagtimerne. På tunnelarbejdspladserne vil de aktiviteter, som forsyner boremaskinerne med materiale og modtager udgravet materiale, være i drift døgnet rundt; se VVMredegørelsen/ miljørapporten side 66. Arbejdet på tunnelarbejdspladserne er omfattet af de samme regler og muligheder for dispensation som beskrevet ovenfor. Derudover skal driften af betonblandeanlægget reguleres ved en miljøgodkendelse. Miljøgodkendelsen vil indeholde krav til støj, jf. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder.

Link:: http://www.metrocityring.dk/files/upload/m...

Der var tilsyneladende i 2008/2009 taget stilling til aften- og natarbejde, men skelnet mellem stations- og skaktarbejdspladser og tunnelarbejdspladser. Denne forskel er tilsyneladende gledet ud af offentlighedens søgelys på det seneste.

Jeg kan desværre ikke huske hvornår, men det lader i hvert fald til, at nogen i Metroselskabet er lige lovligt kreative, når tilladelsen til døgnarbejde kan blive omtalt som "en forudsætning" for at blive færdige retttidigt.

 • 0
 • 0

Citat: "Jeg kan desværre ikke huske hvornår, men det lader i hvert fald til, at nogen i Metroselskabet er lige lovligt kreative, når tilladelsen til døgnarbejde kan blive omtalt som "en forudsætning" for at blive færdige retttidigt"

John du må vist hellere læse artiklen du kommenterer på igen, eller i det mindste overskriften. 1) Metroen er nu forsinket 2) At sløjfe natarbejdet vil forsinke den yderligere Logisk konklusion: Natarbejde er bidende nødvendigt for metroen ikke skal blive yderligere forsinket.

Ovenstående citat fra Metroselskabet kan derfor umuligt tolkes som en overdrivelse. Nærmere en underdrivelse.

 • 0
 • 0

Projektet har været forsinket fra starten af og undervejs. Det har ikke været de klagende beboeres skyld, men dårlig projektudvælgelse, projektledelse og et discount projekt. Det man sparede ved at tage det billigste tilbud kommer man nu til at betale på anden måde. - Som sædvanligt!! Men det er jo ikke Verden, der falder sammen, om Metroringen først kommer i drift i 2020. Der er vigtigere problemer i dagens Danmark!

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten