Nu kommer energiøerne - men ikke til tiden: Pris 210 mia. kroner

4. februar 2021 kl. 12:25391
Nu kommer energiøerne - men ikke til tiden: Pris 210 mia. kroner
Energi-øens samlede areal ventes at blive mindst 120.000 m2, svarende til 18 fodboldbaner. Hertil kommer tilknyttede havvindmølleparker. Den præcise udformning er endnu ikke fastlagt. Illustration: Energistyrelsen.
Med en bred aftale har Folketinget besluttet at etablere en energiø i Nordsøen. Op til 10GW på vej. Dansk Energi utilfreds med ny deadline.
Artiklen er ældre end 30 dage

Ikke mindre end danmarkshistoriens største anlægsprojekt er nu besluttet af Folketinget. En kunstig ø 80 km ude i Nordsøen skal være knudepunkt for op til 10 GW havvindmøller, og da den får karakter af kritisk infrastruktur, får staten majoritetsejerskabet.

Øen i Nordsøen bliver dog ikke klar til 2030 sådan som det ellers blev meldt ud i juni i klimaaftalen om grøn omstilling af energisektoren og industrien:

Illustration: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

»For Energiø Nordsøen noterer aftalekredsen sig, at det i kraft af valget af ejerskab og konstruktionstype og på det foreliggende grundlag vurderes vanskeligt at realisere øen før 2033, men dette søges optimeret,« fremgår det af den nye politiske aftale om øerne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I første del af anlægsfasen, hvor der sideløbende skal opstilles 3 GW havvindmøller, vil øen få et areal på 120.000 m2. Senere, når vindmøllekapaciteten udvides til 10 GW, vil der være behov for at udvide øens areal til cirka 425.000 m2, eller hvad der svarer til omkring 64 fodboldbaner.

Der har ellers været diskussion, også her på ing.dk, om fordele og ulemper ved en inddæmmet ø, som nu er besluttet, sammenlignet med en løsning bestående af stålplatforme.

Ørsted har advaret mod den høje pris for en inddæmmet ø og i stedet anbefalet løsningen med stålplatforme. Omvendt har Cowi, der er Statens rådgiver på området, argumenteret for, at en stor kunstig ø bygget op af sandfyldte betonsænkekasser, vil koste det samme som en løsning med stålplatforme, når det gælder de første 3 GW havmøller.

Men hvis der skal udbygges med op til 10 GW, så vil løsningen med en energiø være cirka 10 mia. billigere.

Dansk Energi utilfreds med ny deadline

Hos brancheorganisationen Dansk Energi, er der glæde over, at der nu er kommet skred i de politiske beslutninger omkring energiøen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Men administrerende direktør Lars Aagaard, er ikke helt tilfreds med, at der nu er sat en deadline, som rækker ud over 2030:

»Det er ikke godt nok, og derfor bør både de politiske og administrative kræfter løbende samles om at genbesøge tidsplanen. Jeg appellerer til, at ministeriet nytænker udbudsprocessen og går i dialog med investorerne. Vi skal jo bruge den grønne el fra havvind til at nå vores klimamål i 2030,« siger Lars Aagaard

Produktion af flydende brændstoffer

Foruden at fungere som knudepunkt for produktion af vindmøllestrøm fra de omkringliggende havvindmølleparker, skal den nye energiø være elektrisk forbundet til nabolandene.

Det forventes yderligere, at der skal installeres teknologi på øen til at omdanne den grønne strøm til brændstoffer for skibe, fly og lastbiler.

I første fase forventes det, at der skal opstilles 200 møller, hvilket peger på en møllestørrelse på 15 MW. I alt skal der opstilles 650 vindmøller. Den samlede investering anslås til 210 mia. kroner.

Der er tidligere truffet politisk beslutning om at opføre en energi-ø på 2 gigawatt i Østersøen. Her vil Bornholm fungere som selve energiøen med havvindmølleparker tilkoblet. Havvindmølleparkerne vil blive placeret syd og sydvest for Bornholm.

Aftalen om en energiø er blevet besluttet med stemmer fra regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet.

Artiklen er opdateret med en kommentar fra Dansk Energi

391 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
391
25. februar 2021 kl. 20:05

Arealet er beregnet som 0,22 km²/MW gange 1000 MW = 220 km². Hertil er lagt en sikkerhedsmargin på 30%. Så har man naturligvis set på de praktiske forhold i området, så områderne har arealer på 280-300 km²

Placeringen af energiøen er valgt, og har intet med afstanden mellem møllerne i de 10 parker at gøre. Dermed har det heller intet med HVDC's kablernes pris at gøre.

I øvrigt bliver HVDC kablerne så "dyre", fordi de ikke kun føres til Danmark. 4 GW føres til Danmark, 3 GW føres til UK, 2 GW føres til Holland og 1 GW til Tyskland i oplægget fra energistyrelsen. Det koster naturligvis, men man skulle jo meget gerne tjene de penge hjem og mere til på flaskehalsindtægter.

390
25. februar 2021 kl. 19:58

0,22 km² pr MW generatoreffekt får jeg til 15 x 0.22km2 = 3.3km2. 5 x 7 som Stiesdal plæderer for er 1.950km2. 12D x 7D får jeg til 4.680m2.

Så hvor dukker 3.3km2 op ? Det passer nogenlunde på 7D x 9D = 3.5km2.

Energiøen koster også 80km kabel til at hive strømmen iland plus kabler på land plus kabler til omgivende lande, så man ville være lidt på den, hvis man ikke sørgede for at have varen på den energiø. Hellere højere GW x lidt lavere kapacitetsfaktor end lavere GW x lidt højere kapacitetsfaktor.

Iøvrigt er det vel dem som byder som detail projekterer.

389
25. februar 2021 kl. 19:37

Jeg har mine oplysning om vindforholdene fra COWI's rapport, som også foreslår 12D x 7D layoutet. 1 GW parkerne dækker hver et areal på 280-300 km². Det er også COWI som skriver, at den reelle produktion estimeres at blive 1,8% lavere, fordi der var særligt gunstige vindforhold under målingerne. Det ses blandt andet af, at k var langt over 2 som et gennemsnit over måleperioden.

Kunne man finde på at placere møllerne tættere på? Ja, men ikke for at spare på energiøen, som "kun" koster 10,8 mia ud af de 210 mia kroner projektet er beregnet til. Afstanden bliver en afvejning mellem kabeludgifter, vedligeholdelsesudgifter og merproduktionen ved større afstand mellem møllerne. Da møllerne designes til stadig større kapacitetsfaktor, bliver den økonomiske gevinst ved at placere møllerne spredt større og større, hvilket formentligt er årsagen til, at man regner med omkring 0,22 km² pr MW generatoreffekt.

388
25. februar 2021 kl. 19:17

Stig Libori "Især, hvis man dividerer med den faktiske vindskyggesats. Jeg havde sat vindskyggen til 4,9% i et 12D x 7D grid, så det er naturligvis 57% / 95,1% = 59,9%"

Henrik Stiesdal har tidligere fremsat denne information. "Parkvirkningsgraden ved en afstand på 5x7 er som regel på lidt over 90%, og kan man få den op på måske 95% ved en mere generøs spacing (som det hedder i industriens pidgin), kan det gøre en stor forskel på den samlede projektøkonomi."

Ved meget høj middelvind vil man selvfølgelig ikke optimere på parkvirkningsgraden, da afstanden mellem 5x7 og dine meget spatierede møller vil blive endnu mindre. Derfor regner du med for høj vindskyggefaktor.

Tværtimod vil man spatiere mere agressivt, fordi møllerne trods alt er relativt billigere end energiøen og forbindelserne ud til møllerne og ind til land fra Energiøen.

Stiesdal gik i sin tilgang ud fra højest mulige AEP og dermed vindparker orienteret imod fremherskende vestenvind. Det vil man formentlig prøve at undgå, da vesten vind ikke alene er mest fremherskende, men også kraftigst, så man vil få højere AEP ved at fokusere på høj udnyttelse af andre retninger, hvor man sjældent er over møllernes rated power.

Slutteligt, så optimerer man idag vindparker som helhed med software, der både stiller pitch på vingerne og på rotorerne individuelt på hver vindmølle, så man har altså mindre problem med vindskygge end tilbage i 2017, hvor Stiesdal informationen stammer fra.

Din fornemmelse af at der i måle perioden er tale om større end reel vindhastighed kunne jeg godt tænke mig at du uddybede lidt og i samme ombæring forklarede, hvorfor man ikke på forhånd antog en Weibull distribution og normaliserede den efter andre relevante måle punkter?

387
25. februar 2021 kl. 18:32

Især, hvis man dividerer med den faktiske vindskyggesats. Jeg havde sat vindskyggen til 4,9% i et 12D x 7D grid, så det er naturligvis 57% / 95,1% = 59,9%

386
25. februar 2021 kl. 18:25

Nej, sådan kan du ikke regne. Kapacitetsfaktoren uden vindskygge ville være 57% / 96% = 59,4%

Procentregning er noget svært noget...

384
25. februar 2021 kl. 16:59

Så fik jeg tid til at lave mine egne beregninger af produktionen med V236-15 MW møllerne i de 10 havmølleparker ved energiøen. De forskellige parker får lidt forskellige kapacitetsfaktorer, ligesom det ændrer omkring 0,3% på produktionen, om møllerne opstilles i 12D x 7D eller 10D x 7D i "forbandt".

Jeg regner med: Middelvind omregnet til 10,73 m/s ved k=2; et produktionstab på 1,8%, fordi vinden estimeres at ligge over normalen i måletidsrummet. Vindskygge: 4,9% henholdsvis 5,2%; rådighedstab: 4%; møllernes eget forbrug: 1,2%; effektkurvetab: 1%

Jeg finder så en årsproduktion pr mølle på 74,9 henholdsvis 74,7 GWh, svarende til kapacitetsfaktorer på 57,0% henholdsvis 56,8%.

Kabeltab og øvrige ilandfringstab, samt øens egetforbrug kan sættes til 5%, som skal fratrækkes tallene. Det vil dog ikke sænke den kapacitetfaktor som modtages "i land" (tværtimod), fordi tabene er relativt størst, når effekten er høj.

Så mit bud med den pågældende mølletype er en kapacitetsfaktor omkring de 57%. Men med en vis variation mellem de enkelte havmølleparker.

Som et kuriosum kan nævnes, at årsproduktionen øges med godt 2%, fordi møllens cut-out speed er 30 m/s, i stedet for de sædvanlige 25 m/s...

382
24. februar 2021 kl. 21:43

Det er en veldig høy grad av skepsis i forhold til prosjektet med energiøy som skal koste ca 210 milliarder kr inkludert 10 GWmed vindparker. På den annen side har politikerne godkjent prosjektet (riktig nok et mindre prosjekt med 12 milliader for en mindre energiøy og 3 GW i første omgang og videre utbygging senere). Så hvem står for fornuften her, ing.dk's lesere eller politikerne?

Instinktivt har jeg tenkt at 210 milliarder er ok, men hva om prosjektet feiler med en faktor på 3, noe som ikke er uvanlig! Men om en tenker seg om, så er det bare energiøya det er usikkerhet rundt. Vindparkene (og nett mellom dem og kabel til energiøya) bygges ut på ca 3 år (fra første spadetak til produksjon), og med kjente kostnader på alle komponenter (per vindturbin etc, kjent kf og inntjening), så vil et eventuelt avvik i kostnad på vindparkene være veldig små.

Den store energiøy antas å koste 38 milliarder, det vil si at vindparkene vil koste 172 milliarder.For vindparkenes vedkommende tenker jeg at budjettet her vil holde +-5%. For selv energiøya tipper jeg heller fra 38 milliarder til det doble (mye ukjent).

Hvis en ser på det som skal utbygges først, en mindre energiøy til 12 milliarder der selve øya bare har en havn, en del plass og et HVDC-anlegg og vindparkene som vil koste ca 51,6 milliarder, altså totalt 63,6 milliarder. Går prosjektet helt galt så vil det koste 75,6 milliarder i stedet (dobbel pris for energiøya).

Om en ser på dette mindre prosjektet, kan en gå ut fra følgende. Pris 63,6 milliarder, produksjon 3 GW x 8760 timer per år x 0,62 (kf) x 40 (antall år produksjon) = 652 TWh.

Jeg tror 40 år er svært realistisk for de turbiner som bygges i dag. Uansett om en velger 25 år eller 40 år, har ikke det mye å si for beregnet kostnad per kWh.

La oss anta en rente på 5 prosent, det vil si 3,18 milliarder per år, som igjen vil si 0,195 øre per kWh første år og 0 det siste året. Så la oss si 15 øre i snitt over levetiden. Drift og vedlikehold kan settes til 2 øre per kWh (meget store og driftssikre turbiner). Avskrivninger vil være ca 10 øre per kWh. Totalpris vil da være ca 27 øre per kWh, som er brukbart men ikke veldig lavt heller.

I det store, endelige prosjektet kommer også PtX inn i bildet. Så vidt jeg forstår så er ikke kostnader for dette en del av prisen på 210 milliarder. PtX vil trolig få en meget høy omsetning, tar kanskje halve strømproduksjon, men får mer enn dobbelt betalt per kWh (energiinnhold i deres produkter). Avkastning fra PtX vil derfor kunne dekke en svært stor del av omkostningene for energiøya og samlet omsetning for øya og PtX og vindparkene vil bli ca det 150% av det vindparkene alene gir. Øya har videre en god posisjon i forhold til kabler til alle landene og en sparer masse nettutbygging. Effekt og energibalanse blir lettere ved samordning mellom flere land og PtX. Ved at øya er nærmere vindparken regner en også besparelser både under bygging og drift av vindparkene.

Samlet tror jeg at denne energiøya er et utmerket prosjekt og svært fornufig at en starter med en mindre utbygging. Prisen på vinparkene synes for meg å være høy, men den er kanskje korrekt, og uansett kan den knapt påvirkes.

380
23. februar 2021 kl. 22:45

Er Ørsted i familie med Ørsted?

Så tænker jeg, der er én, der genererer nogle MW i sin grav.

379
23. februar 2021 kl. 22:31

Virkeligheden er den du ser i USA, hvor deres ca. 100 G II reaktorer holder en KF på 92,6%. Det er verdens største reaktorpark, det gør det bemærkelsesværdigt. Nyere reaktorer, G III+ som man opfører i dag, er naturligvis endnu mere effektive.

@ Jesper

Du forstod det så stadig ikke. Der er aldrig noget fossilt kraftværk i nyere tid i Danmark, som har nået 92,6% ! Det har holdt hårdt bare at nå 50%. Prøv så at forestil dig konkurrencesituationen med sol og vind, og hvad det også gør for økonomien ved et atomkraftværk i Danmark. Det fremgår desværre tydeligt af dine indlæg at du intet kendskab har til den faktiske situation i Danmark.

377
23. februar 2021 kl. 22:00

<em>Middelvindhastigheden i navhøjde finder du på side 17 i denne: <a href="https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindener..">https://ens.dk/sites/ens…;
<p><em>Træk bare en uges nedetid fra de 100% availability, og sæt tabet over ilandføringskablet til 2%.</em></p>
<p><em>Lad høre hvilken farve ost du selv kommer frem til.</em></p>
<p>Husk at fraregne rådighedtab, effektkurvetab og skyggetab.

Rådighedstab = den nævnte uge fratrukket fra 100% availability.

Effektkurvetab er indregnet i k factor = 2.

COWI og ØRSTED regner begge med 3,5% wake loss på tværs af parken + 0,3% mellem parkerne.

Med udgangspunkt i AEP-skemaet og COWI's måling på 10,73 m/s i navhøjde, bliver det:

85.500 [MWh] x 51/52 x 98% x 96,5% x 99,7% = 79.064/(15x8766) = 60,13%

373
23. februar 2021 kl. 21:07

@Søren Jeg funderer især på, om alle trådene herinde om atomkraft kan ende med at være ligegyldige, hvis så enorme mængder af energi kommer fra en energiø. Og derudover er der jo mange andre vindmøller, solcelleparker m.v. Tænker vi ender med at have rigeligt med energi uden at indføre atomkraft.

370
23. februar 2021 kl. 20:25

Sidder lidt og regner på nogle tal ift. energiøen. Kan det virkelig passe, at den har så gigantisk en kapacitet? I Danmark er der mig bekendt ca. 2,4 mio personbiler. Og iflg. rapporten "Er elnettet klar til elbilerne?" fra Dansk Energi bruger hver bil 2.580 Kwh årligt i gennemsnit.

I rapporten står der også at der regnes med 3,2 millioner elbiler i 2050: "Dansk Energi har, med udgangspunkt i VLAK-regeringens målsætning om 1 million lav-emissionsbiler i 2030 og nul-emission fra personbiler i 2050, analyseret, hvad de grønne biler isoleret set vil kræve af vores eldistributionsnet, og hvad det vil koste i ekstrainvesteringer, hvis vi skal opretholde samme leveringssikkerhed som i dag. Konkret skal elnetselskaberne i løbet af de næste 10 år forberede et elnet, der skal servicere ca. 700.000 elbiler, 300.000 plug-in-hybridbiler og mindst 50.000 eldrevne varebiler. I 2035 skal elnettet være klart til, at danskerne ikke længere kan købe nye biler, der anvender fossile brændsler. Og ultimativt skal elnettet i 2050 kunne servicere opladning af 3,2 millioner personbiler, der alle kører på el."

Endnu vigtigere er det at der også skal leveres el til vores varmebehov og el til PtX til skibstransporten og flyene... Samt i begrænset omfang også PtX til andre behov der ikke direkte kan flyttes til el eller hvor energien ønskes lagret i længre tid.

368
23. februar 2021 kl. 19:55

Sidder lidt og regner på nogle tal ift. energiøen. Kan det virkelig passe, at den har så gigantisk en kapacitet? I Danmark er der mig bekendt ca. 2,4 mio personbiler. Og iflg. rapporten "Er elnettet klar til elbilerne?" fra Dansk Energi bruger hver bil 2.580 Kwh årligt i gennemsnit. Altså kan samtlige personbiler i Danmark nøjes med 6,2 mia. kwh (sådan rundt regnet). Her i trådene nævnes, at energiøen kan levere omkring 45 mia. kwh årligt. Vil det sige, at der bliver energi nok til at forsyne 7,5 gange Danmarks samlede mængde af personbiler (forudsat alle kører på el)?

Du skal formentlig tillægge lastbiler, så det er nok nærmere 8-9 TWh (mia kWh), men ja, energibehovet til landevejstransport er faktisk relativt lille, sammenlignet med de øvrige forbrugssektorer.

Grunden til at vi normalt er anser energiforbruget til landevejstransport så stort, er pga forbrændingsmotorernes eklatant dårlige virkningsgrad, der betyder at du sender 4-6 kWh direkte ud til gråspurvene hver gang du sender 1 kWh ud til hjulene - og det endda foruden de 2-3 kWh der er brugt på raffinaderiet, boreplatformen, olietankeren m.v.

Hvis din husstand har et gennemsnitligt parcelhus med varmepumpe og kører 20 kkm om året i en mellemstor elbil, så kommer bilen til at udgøre ca 25% af husstandens energiforbrug, og biler og lastbiler kommer nok til at ligge i omegnen af 10% af landets samlede energiforbrug, når vi ser 20 år frem.

367
23. februar 2021 kl. 18:42

Sidder lidt og regner på nogle tal ift. energiøen. Kan det virkelig passe, at den har så gigantisk en kapacitet? I Danmark er der mig bekendt ca. 2,4 mio personbiler. Og iflg. rapporten "Er elnettet klar til elbilerne?" fra Dansk Energi bruger hver bil 2.580 Kwh årligt i gennemsnit. Altså kan samtlige personbiler i Danmark nøjes med 6,2 mia. kwh (sådan rundt regnet). Her i trådene nævnes, at energiøen kan levere omkring 45 mia. kwh årligt. Vil det sige, at der bliver energi nok til at forsyne 7,5 gange Danmarks samlede mængde af personbiler (forudsat alle kører på el)? Det virker imponerende - eller også regner jeg forkert?

366
12. februar 2021 kl. 02:08

<em>Nacellen er imidlertid 13 meter højere til vejrs og det giver vil jeg vurdere en kapacitetsfaktor over 60%</em></p>
<p>Månen er også lavet af grøn ost.

https://ibb.co/6wbLMSz

Middelvindhastigheden i navhøjde finder du på side 17 i denne: https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindenergi/2-3_vindressource_layouts_og_energiproduktion.pdf

Træk bare en uges nedetid fra de 100% availability, og sæt tabet over ilandføringskablet til 2%.

Lad høre hvilken farve ost du selv kommer frem til.

365
11. februar 2021 kl. 23:50

Vås. Vindenergi er den vigtigste indtægtskilde i landet og har bragt vores energiomkostninger langt under EU gennemsnittet.</p>
<p>Det regnskab er vi rigtig mange der gerne vil se/have forklaret så vi forstår det.

ja, hvor bliver det regnskab af som du skal forklare os så vi kan forstå det? Hvor præcist tager OECD rapporten fejl, anfør venligst hvilke tal med beløb og sidetal, som du ikke er enig i. Samtidigt kan du jo forklare hvem der skal betale energiøerne.

363
11. februar 2021 kl. 17:18

NVJ

Du skal jo nok lave en rapport som OECDs i omfang for at få det hele med - ikke sandt?

Det der er en stråmand. OECD er et stort apparat som producerer rapporter med alle mulige forudsætninger og data input.

Hold dig til de faktiske priser og drop LCOE, det er et konstrueret tal til brug for rapporter.

Det er helt sikkert svært at få overblik over subsidierne og ekstraudgifterne til KK, men overhovedet ikke et problem at få overblik over hvad dem som byder på vindprojekter har af udgifter, fordi deres bud dækker alle fremtidige udgifter og deres fulde profit.

Ps. Jeg er fuldt ud klar over at du ikke har forestillinger om noget som helst - det skinner uanset om du selv tror det eller ej tydeligt igennem.

361
11. februar 2021 kl. 16:05

Vås. Vindenergi er den vigtigste indtægtskilde i landet og har bragt vores energiomkostninger langt under EU gennemsnittet.</p>
<p>NVJ, det lykkedes dig at bringe et korrekt citat, hvorefter resten var trukket ud af dine forestillinger.</p>
<p>

Vås. :-)

Du har jo slet ikke set i OECDs omfangsrige rapport hvor man tager alle omkostninger i betragtning. Også ved forskellige andele af vedvarende energi som vindkraft - 10% eller 30% . Samt ekstra omkostninger der jo slet ikke figurerer i dit fattige regnestykke. Du skal jo nok lave en rapport som OECDs i omfang for at få det hele med - ikke sandt? Lad os nu se hvad du mener OECD skriver - kom med de tal du synes er relevante, så kan vi få en diskussion af det. Du kan jo umuligt have set denne rapport igennem sådan som du skriver.

Tilsyneladende er du heller ikke klar over at jeg ikke selv har nogen forestillinger om nogetsomhelst. Jeg refererer bare diverse rapporter fra faglige anerkendte institutioner, som kan se mange ting som omkostninger og ekstraudgifter, noget du ikke vil være ved når det gælder vindkraft. Men det er jo spildte Guds ord på Ballelars kan jeg se.

Når det gælder dine forestillinger om at kernekraft skulle være en fare for dyreliv på grund af kølebehov, så er du vel klar over at man sagtens kan klare det uden problemer. Det gør man da i forvejen ved konventionelle kraftværker. Men den skade man ser fra vindmøller er da noget veganere slet ikke kan tolerere. For slet ikke at tale om ødelæggelse af habitater ved solfarme. Umuligt at tolerere - du er vel klar over at veganere ikke vil have vandkraft fordi man efter deres mening ødelægger fiskenes habitater, når fiskene ikke længere kan gå op i vandløbene på gr. a. dæmninger etc,? Det undrer mig til gengæld at man aldrig ser nogle "lænkede veganere" ved vindmøller, som det jo er så populært andre steder når man protesterer - er du ikke enig i det?

359
11. februar 2021 kl. 10:17

NVJ

I USA har man allerede godkendt en af fremtidens modulære reaktortyper. Det drejer sig om NuScales reaktor, som jo har følgende karaktersitikker:</p>
<p>"NuScale has undertaken detailed studies of capital, operating, and decommissioning costs for our 12-module, 924 MWe plant design. Results demonstrated that the total capitalized cost of the NuScale plant is approximately 38% of a reference 4-loop pressurized water reactor (PWR) of 1,147 MWe net output, representing a reduction of nearly $4 billion. Accounting for differences in power output, the capitalized construction cost per kW for the NuScale plant is 62% of the 4-loop PWR ($3,466/kW versus $5,587/kW). Operating and maintenance costs for a NuScale plant will be lower than those of the top 25% U.S. large nuclear power plants."</p>
<p>Korrekt</p>
<p>Det kan man simpelthen ikke slå med den dyre vindmølleteknologi. Levetiden er jo 80 år - mod 20-25 år for vindmøller. Og kapacitetsfaktoren omkring 0,90 - mod vindmøllers måske 0,45 - altså det dobbelte. Ingen behov for backup her - heller når vinden ikke blæser. Ingen ekstraordinære systemomkostninger - som energiøer mm.</p>
<p>Vås.</p>
<p>Se her angående LCOE fra OECD:</p>
<p><a href="https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_51110/pro..">https://www.oecd-nea.org/…;
<p>Alt i alt en mijøvenlig løsning, som specielt veganere må bifalde (fugle og insekter har det ikke godt med vindmøller). Heller ikke solenergiparker respekterer dyreliv og naturoplevelser. Habitater og biodiversitet ødelægges.</p>
<p>Vås, der eksisterer ikke mere fugle, insekt og dyrevenlig energiteknologi end vindmøller, der ikke kræver kølevand.</p>
<p>Eller man kan se mod øst hvor man kan forvente drastisk lave priser for tilsvarende modulære reaktorer, der kan installeres fiks og færdige efter transport. Kinesere og koreanere (Sydkoreanere, ingen fake news her!) kan producere strøm fra atomkraft i dag til en levelized cost på ca 20 øre per kWh (5% rente) - leveret fra dagens store Akraftværker som jo er ret meget dyrere end fremtidens modulære reaktorer. Kineserne har allerede i dag en modulær reaktortype, som er installeret. med flere på vej.</p>
<p>Vås. Feed In Tariff for KK er mange gange hele prisen for ny solenergi og vindenergi i Kina. De billigste 2GW solenergianlæg er nu billigere end brændsel + bortskaffelse set over 20 år uden nogen form for subsidier og fuldt selvforsikrede og selvfølgelig istand til at fortsætte produktion efter de 20 år. Du kan prøve en retrograd beregning af et Nuscale anlæg.</p>
<p>Bændsel $5/MW, Det efterlader $8/MW til samtlige omkostninger.
Nuscale producerer årligt 77 MWe x 0.9 x 24 x 365 = 607068MW, der maksimalt må koste $4.86Mill. årligt. Hvis Nuscale holder 40 år så må reaktoren, hvis alt andet er gratis og der ikke skal svares renter koste $194Mill. Installeret. Hvis halvdelen af indtægterne skal gå til trivialiteter som renter, ansatte, myndighedsbehandling, vand, tilslutning til grid, backup, vedligehold, forsikring, dekommissionering, slut deponi osv. Det kræver ikke ret meget at forstå at det kommer ikke til at lykkes, da både vindenergi og solenergi banker ned i pris. Du kan ikke sammenligne KK med priserne for elektricitet fra gas eller kul, da fossil energi overalt i verden er massivt subsidieret, og bliver opgivet. Du er nødt til at stræbe efter at nå pris paritet med vindenergi og solenergi. Og parantes bemærket, så vil vindenergi og solenergi når Nuscale er klar til markedet være væsentligt billigere og faktisk med kurs imod prisen for brændslet til Nuscale reaktoren. Gennemsnitsprisen per MW vindturbine i USA har udviklet sig sådan. <a href="https://www.statista.com/statistics/499491/us-wind-turbine-price-index/…; grafen stopper i 2019, men 2020 kostede dyrt på Vestas overskud, da konkurrencesituationen trykkede priserne, så skal vi ikke bare regne med at kurven fortsatte og vindmøller per MW derfor blev solgt omkring $650.000/MW. Gennemsnitsprisen per nyinstalleret vindmølle i USA var $1.3Mill./MW. Med hensyntagen til forskelle i kapacitetsfaktor, så kan du regne ud at hvis brændsel, forsikring, myndighedsbehandling, vanddekommissionering og slut deponi var gratis og Nuscale fra stående start kunne komme ned på samme OPEX som vindindustrien, så må en nuscale reaktor koste 77 x 0.9 / 0.45 x 1.3 = $200Mill. eller $2.6Mill./MW, men nu er det jo kun vindenergi, der har gratis brændsel og betaler enhver sit. Og næste år er regnestykket bare bedre for vindenergi og ringere for Nuscale.</p>
<p>Skrot de håbløse fake news ideologiske energiø /vindkraft projekter - Danmark bliver jo ruineret med den slags tåbelige tiltag. Arbejdspladser, komkurrencekraft, forsyningssikkerhed, velstand forskertses på grund af denne massepsykose.

Vås. Vindenergi er den vigtigste indtægtskilde i landet og har bragt vores energiomkostninger langt under EU gennemsnittet.

NVJ, det lykkedes dig at bringe et korrekt citat, hvorefter resten var trukket ud af dine forestillinger.

356
11. februar 2021 kl. 08:24

I USA har man allerede godkendt en af fremtidens modulære reaktortyper. Det drejer sig om NuScales reaktor, som jo har følgende karaktersitikker:

"NuScale has undertaken detailed studies of capital, operating, and decommissioning costs for our 12-module, 924 MWe plant design. Results demonstrated that the total capitalized cost of the NuScale plant is approximately 38% of a reference 4-loop pressurized water reactor (PWR) of 1,147 MWe net output, representing a reduction of nearly $4 billion. Accounting for differences in power output, the capitalized construction cost per kW for the NuScale plant is 62% of the 4-loop PWR ($3,466/kW versus $5,587/kW). Operating and maintenance costs for a NuScale plant will be lower than those of the top 25% U.S. large nuclear power plants."

Det kan man simpelthen ikke slå med den dyre vindmølleteknologi. Levetiden er jo 80 år - mod 20-25 år for vindmøller. Og kapacitetsfaktoren omkring 0,90 - mod vindmøllers måske 0,45 - altså det dobbelte. Ingen behov for backup her - heller når vinden ikke blæser. Ingen ekstraordinære systemomkostninger - som energiøer mm.

Se her angående LCOE fra OECD:

https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_51110/projected-costs-of-generating-electricity-2020-edition?details=true

Alt i alt en mijøvenlig løsning, som specielt veganere må bifalde (fugle og insekter har det ikke godt med vindmøller). Heller ikke solenergiparker respekterer dyreliv og naturoplevelser. Habitater og biodiversitet ødelægges.

Eller man kan se mod øst hvor man kan forvente drastisk lave priser for tilsvarende modulære reaktorer, der kan installeres fiks og færdige efter transport. Kinesere og koreanere (Sydkoreanere, ingen fake news her!) kan producere strøm fra atomkraft i dag til en levelized cost på ca 20 øre per kWh (5% rente) - leveret fra dagens store Akraftværker som jo er ret meget dyrere end fremtidens modulære reaktorer. Kineserne har allerede i dag en modulær reaktortype, som er installeret. med flere på vej.

Skrot de håbløse fake news ideologiske energiø /vindkraft projekter - Danmark bliver jo ruineret med den slags tåbelige tiltag. Arbejdspladser, komkurrencekraft, forsyningssikkerhed, velstand forskertses på grund af denne massepsykose.

355
10. februar 2021 kl. 14:33

Den er formentlig præcis 60%, da rotor diameteren er 236 med overstrøget areal på 43.000.</p>
<p>Haliade 12MW har 63% for et overstrøget areal på 38.000.

Haliade-X 12 MW er dimensioneret til en vindklasse lavere (målrettet til den USA'nske østkyst, formoder jeg). De er på vej med en opgraderet version med 14 MW med samme rotordiameter (220 m), og dermed et rotor-last-forhold der passer bedre til placeringer på Nordsøen.

GE oplyser ikke så meget som Vestas, men de oplyser på hjemmesiden:

  • 12 MW: 63% (vindklasse IB)
  • 13 MW: 61-64% (vindklasse IC)
  • 14 MW: 61-64% (vindklasse IC)

(uden reference til middelvandhastighed og k-faktor).

Vestas oplyser Iflg databladet en AEP ved 100% availability på:

  • 81 GWh ved 10 m/s = 61,6%
  • 87 GWh ved 11 m/s = 67,8%

Værdierne ovenfor er naturligvis baseret på teoretiske værdier, baseret på 100% availability.

Hvis vi regner med en uges nedetid pr år, og en middelvind i navhøjde på 10,5 m/s 60 km ude i Nordsøen, så lander vi på 62,6%.

Vestas gearet spiser en smule ...

Det er korrekt, men det opvejes af at generatoren er mere effektiv, fordi den optimeret ift omdrejningstal.

Hvordan beregner du at 65% mere AEP end V174 9.5MW giver 4.5% højere CF?

65% mere er hvad artiklen på offshorewind.biz oplyser (som jeg tager for pålydende, da jeg ikke har AEP-data for V174-9.5 MW):

  • 15 / 9,5 = 1,58
  • 1,65 / 1,58 = 1,045

CF = 4,5% højere (ikke at forveklse med 4,5 procentpoint højere), svarende til at V174-9.5 MW ville yde 60% ved 10,5 m/s og 1 uges nedetid.

353
10. februar 2021 kl. 13:11

I betragning af du aldrig har beskæftiget dig med fjernvarme,

Jakob

Det er så det, som skåner mig for røde ører og ærgrelse over at have spildt mit arbejdsliv på agterud sejlet teknologi. ;-) :-)

Ved hvert enkelt fjernvarmeprojekt er der nøje beregnet samfunds-, virksomheds- og brugerøkonomi. Noget individuelle løsninger ikke har krav om. Det er da direkte konkurrenceforvridende !

Jakob, dine nøje beregnede fjernvarmeprojekter er da helt til grin, husker med rædsel, fjernvarmeprojekt i Aalborg der skulle stille til skue det mest sublime og innovative fjernvarmen kan præstere, hvilket ved nærlæsning viste sig at gå ud på, at flytte kunderne over på** IMPORTERET** kul. :-(

I min optik mangler fjernvarmeprojektet i Aalborg visioner, forudseenhed, samfundgavnliged, brugergavnlighed, miljøhensyn og ikke mindst totalt manglende nationaløkonomisk sans. Dem der fordriver tiden med at levere sådan makværk, er vel i grunden undskyldt, de farver billedet nøjagtigt som kunden ønsker det og det er så det de bliver betalt for. :-(

Til < 10 MW huse skal man af indlysende årsager vælge at investere i vindmøller drevet af gratis vind og ikke af kosttung importeret biomasse og kul. Vindmøllerne og energiøen skaber danske arbejdespladser og en masse afledt, samfundet, eksporten og miljøet til stor gavn.

Overproduktion fra møllen i forhold til < 10 MWh huset kunne sikre, at et nu cementen fra Aalborg portland blev en hel del mere bæredygtig, hvilket ville hjælpe på min samvittighed, nu jeg skal igang med at støbe mit nye hus. :-)

Det er da direkte konkurrenceforvridende !

Konkurrenceforvridende ??? Jakob vågn dog op og indse at det drejer sig om disruption, i stil med da bilerne fjernede hestevognene i bybilledet.

352
10. februar 2021 kl. 12:57

Derfor NVJ, så er LCOE intetsigende i forhold til aktuelle og fremtidige priser på vedvarende energi. Det eneste du kan bruge LCOE til er at finde udviklingen for LCOE er netop tilpasset til at kunne sammenligne over lange årrækker ved at man fastholder en arbitrært høj rente og arbitrær kort levetid.

LCOE er ikke intetsigende, selvom tallet ikke umiddelbart kan forholdes til de kWh-priser der betales gennem projektets levetid.

LCOE er en beregning af nutidsværdien af den samlede økonomi gennem projektets livscyklus, og tager således tidshorizonten med i betragning, som i "Hvor meget er en krone værd i dag, hvis du først får den udbetalt om 25 år vs om 60-80 år?", hvilket jo er ganske relevant for en investor, der skal vælge mellem to projekter, hvor det ene kræver 2-3 gange så lang levetid som det andet, for at returnere investeringen.

Lazard regner med 86 $/MWh for havvind, som jo umiddelbert kan lyde dyrt ift de seneste mange havvindmølleudbud i Europa, men siden det nu er NVJ der bringer det på bane, så regner Lazard altså med 129 - 198 $/MWh for atomkraft.

I forhold til det, så fremstår notalotofpeopleknowthat's servietberegning på 115 $/MWh jo ligefrem billigt, og det kunne jo være grunden til at LCOE for atomkraft er angivet som "NB". ;-)

351
10. februar 2021 kl. 12:18

Søren Lund

Bemærk i øvrigt at Vestas forventer 65% højere produktion sammenlignet med V174-9.5 MW. Det svarer til 4,5% højere CF.

Den er formentlig præcis 60%, da rotor diameteren er 236 med overstrøget areal på 43.000.

Haliade 12MW har 63% for et overstrøget areal på 38.000.

Vestas gearet spiser en smule, men de seneste års udvikling har muligvis forbedret aerodynamik nok til at forskellen kan gå begge veje.

Nacellen er imidlertid 13 meter højere til vejrs og det giver vil jeg vurdere en kapacitetsfaktor over 60%.

Hvordan beregner du at 65% mere AEP end V174 9.5MW giver 4.5% højere CF?

V174 9.5MW har et overstrøgent areal på 23.799 og lavere nacelle.

350
10. februar 2021 kl. 12:02

NVJ

LCOE tal giver den reelle omkostning ved at producere strømmen offshore (da du nu plukker dette tal ud af tabellen).

Hvis jeg nu giver dig et link til LCOE beregningsmetoder, lover du så at accepterer at budpriser findes og er virkelige selvom de tit ligger 60-70% under LCOE tal?

Nå du får linket alligevel og jeg tror sgu heller ikke rigtigt på at du hverken ønsker at blive klogere eller ønsker at holde op med at føle dig snydt.

https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/finance/levelized-cost-of-energy-lcoe/

Hvis du som det meget tydeligt skinner igennem ikke rigtigt forstår økonomi, så er der i linket ret pædagogiske forklaringer.

For virkelighedens vedvarende energi projekter er der mange forhold som i forhold til konstruerede standard LCOE modeller er anderledes.

I virkelighedens verden bruger man aktuel rentesats.

I virkelighedens verden indkalkulerer man finansielle indtægter på gæld. (Fuldstændigt samme princip som husejere)

I virkelighedens verden fastsætter man løbende en scap value. (Aktivet skal simpelthen forbi en revisor som skal sige god for den bogførte værdi)

I virkelighedens verden bruger man realistiske satser for forsikring. (Modsat KK, så sker der ikke rigtigt noget med andet end aktivet og forsikringen forhandles hele tiden)

I virkelighedens verden bruger man realistiske forventninger til levetid. (Man tager ikke bare en tilfældig tabel, men vedligeholder og overvåger hele tiden sit aktiv)

Derfor NVJ, så er LCOE intetsigende i forhold til aktuelle og fremtidige priser på vedvarende energi. Det eneste du kan bruge LCOE til er at finde udviklingen for LCOE er netop tilpasset til at kunne sammenligne over lange årrækker ved at man fastholder en arbitrært høj rente og arbitrær kort levetid.

349
10. februar 2021 kl. 11:49

https://www.vestas.com/~/media/vestas/mvow/documents/v236150mwbrochure.pdf

For 6 dage siden skrev ing.dk:

"I første fase forventes det, at der skal opstilles 200 møller, hvilket peger på en møllestørrelse på 15 MW. I alt skal der opstilles 650 vindmøller. Den samlede investering anslås til 210 mia. kroner."

Og i dag lancerer Vestas så verdens første mølle i den størrelse :-)

De må være relativt langt fremme med udviklingen af den, siden de kan opstille første eksemplar allerede næste år (formentlig i Østerild), og sætte den i "masseproduktion" allerede i 2024.

Det gik en del langsommere med V164-8.0 MW (som nu ligefrem lyder lille ;-)

Bemærk i øvrigt at Vestas forventer 65% højere produktion sammenlignet med V174-9.5 MW. Det svarer til 4,5% højere CF.

Vi nærmer os dermed 60% CF for placeringer i Nordsøen.

348
10. februar 2021 kl. 10:00

Mærkeligt svar. Naturligvis vil staten bare købe et velfungerende og problemfrit værk uden at bekymre sig om den slags detaljer, som du jo åbenbart er så bekymret for. Trist.

haha hvor er du sjov :) naturligvis køber staten bare et velfungerende og problemfrit værk, uden at stille krav til udførelsen og uden at kontrollerer hvad vi får :) de behøver ikke engang at finde ud af hvor det skal stå :) og de behøver ikke få lovgivningen på plads først :) jeg tror faktisk at der var et på tilbud i Jem&Fix i sidste uge, måske staten bare skal købe et par stykker der :)

Nå tilbage til den virkelige verden...

342
10. februar 2021 kl. 09:03

LCOE tal giver den reelle omkostning ved at producere strømmen offshore (da du nu plukker dette tal ud af tabellen).</p>
<p>Jeg trak tallet 'Leveraged capital cost' ud af tabellen.</p>
<p>Leveraged capital cost != LCOE</p>
<p>Deres angivne LCOE er 115.04$/MWh, dvs 71.07 øre/kWh, hvoraf kun 1.94øre/kWh er transmissionsomkostninger. Resten er kapital- og driftomkostninger.</p>
<p>Hvis du seriøst tror kapital- og driftomkostningen på en moderne havvindmølle kommer i nærheden af 70øre/kWh tror jeg du bør læse lidt mere op på resultatet af udbuddene af de nyeste vindmølleprojekter.

Og jeg vil anbefale dig at studere de omfangsrige og kundskabstunge, indrømmet, værker som her fra OECD, hvor man jo går mere i kødet på alle de indirekte og direkte omkostninger til vedvarende energi når det skal integreres i et net, herunder PV og vind. Sammenligninger med olie, gas, kul og Atomkraft finder du også her:

https://www.oecd-nea.org/upload/docs/application/pdf/2019-12/7437-full-costs-sum-2018.pdf

Eller her, den britiske regerings omfangsrige rapport,

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/911817/electricity-generation-cost-report-2020.pdf

der blev refereret til i mit indlæg #267 med links til tabeller, som nogle vist fik galt i halsen - man troede tallene og tabellerne kom fra alle mulige andre kilder - man læser jo ikke det der står i mit indlæg og føler sig kaldet til vidtløftige og triste kommentarer jvnfr. indlæggene fra de "bedrøvelige riddere af vindkraft" (som ikke just kæmper mod vindmøller....)

340
10. februar 2021 kl. 08:49

LCOE tal giver den reelle omkostning ved at producere strømmen offshore (da du nu plukker dette tal ud af tabellen).

Jeg trak tallet 'Leveraged capital cost' ud af tabellen.

Leveraged capital cost != LCOE

Deres angivne LCOE er 115.04$/MWh, dvs 71.07 øre/kWh, hvoraf kun 1.94øre/kWh er transmissionsomkostninger. Resten er kapital- og driftomkostninger.

Hvis du seriøst tror kapital- og driftomkostningen på en moderne havvindmølle kommer i nærheden af 70øre/kWh tror jeg du bør læse lidt mere op på resultatet af udbuddene af de nyeste vindmølleprojekter.

339
10. februar 2021 kl. 08:30

Jeg har et andet forslag, som vil spare samfumdet for store udgifter. Anlæg kernekraftværker for de penge man vil bruge på "døde" ting som energiøer

Staten kunne anlægge flere energiøer og ilandføringskablerne til disse, for prisen på papirarbejdet og kontrolorganisationen til bare det første atomkraftværk... Og dertil skal vel lægges levetidsforlængelsen af alle vores kulkraftværker så de kan virke til atomraften forhåbenlig kommer op og kører en gang langt ude i fremtiden...

338
10. februar 2021 kl. 08:24

Ja, når du tager et eksempel som Middelgrunden siger du jo ikke noget om det generelle billede.

Middelgrunden er et ret fint eksempel på en forventet øvre grænse for driftomkostningerne: Den er lille, uheldsramt, har små møller der ikke rigtig er bygget til off-shore... På trods af alt dette er den beviselige O&M langt lavere end det tal der præsenteres.

Så på sin vis har du ret i at det ikke siger noget om det generelle billede. Det er sansynligvis markant bedre.

337
10. februar 2021 kl. 08:18

1.</p>
<p>"Det første tal jeg så var KF for off-shore wind: 45."</p>
<p>Din KF kapacitetsfaktor er opgivet i % - som der tydeligt står i tabellen. Så er du mon ude af stand til at læse?

Nej, jeg er udmærket i stand til at læse, og jeg er udmærket klar over de skriver 45% eller 0.45.

Synes du ikke selv det er en anelse lavt sat for havvind?

Horns Rev II ligger f.eks på 48% og Anholt I på 49%. Nye parker kommer højere.

335
10. februar 2021 kl. 07:51

Se specielt omtalen af disse to tabeller i ovenstående reference</p>
<p><a href="https://notalotofpeopleknowthat.files.word">https://notalotofpeopleknow…;
<p>Wauw.</p>
<p>Det første tal jeg så var KF for off-shore wind: 45.</p>
<p>...riiiight. Ca. der var jeg tæt på bare at ryste på hovedet og gå videre, men så er der det næste tal: Leveraged capital cost: 84$/MWh</p>
<p>...ok, er de på svampe?</p>
<p>En 3MW mølle med en KF på 0.5 producerer 12140MWh/år. 12140MWh x 84$/MWh x 6.178kr/$ giver 6819029 kr/år. Jeg ved ikke hvad deres rentesats er, men det tal er vel ca. en faktor 10 over hvad der realistisk kan opnås.</p>
<p>Videre: O&M: 27.89$/MWh -> 17.23 øre/kWh ?</p>
<p>Middelgrunden lå beviseligt under dette - Regner de med at storskala medfører højere priser? Altså, det er jo ikke et kernekraftværk, vel?</p>
<p>..Så tre ud af tre tal må være siges at være trukket ud af fantasiland. Behøver jeg læse videre?

"Det første tal jeg så var KF for off-shore wind: 45."

Din KF kapacitetsfaktor er opgivet i % - som der tydeligt står i tabellen. Så er du mon ude af stand til at læse?

*"Ca. der var jeg tæt på bare at ryste på hovedet og gå videre, men så er der det næste tal: Leveraged capital cost: 84$/MWh

...ok, er de på svampe?

En 3MW mølle med en KF på 0.5 producerer 12140MWh/år. 12140MWh x 84$/MWh x 6.178kr/$ giver 6819029 kr/år. Jeg ved ikke hvad deres rentesats er, men det tal er vel ca. en faktor 10 over hvad der realistisk kan opnås." *

LCOE tal giver den reelle omkostning ved at producere strømmen offshore (da du nu plukker dette tal ud af tabellen). Du beregner så hvad det koster (med alt medregnet) at producere strøm fra en 3 MW mølle med kapacitetsfaktor 0,5. Det giver ganske givet dit tal på ca 7 millioner kroner per år ca. Hvorfor er det urealistisk - tabellen er jo hentet fra den britiske regerings tal som omtales i Watssupwiththat med gengivelse af tabeller fra dette værk. Det har folk jo misforstået i kommentarerne, som om det var lavet til artiklen i Wattsupwiththat. Men sådan er der jo så meget her i "debatten". Infrastruktur, back-up og chancerne for få hele elnettet til at fungere er jo medregmet i dette tal. Hvad koster det at få energiøerne med i regnskabet - det udelader man jo i de fine betragtninger i mange kommentarer ovenfor?

"*Videre: O&M: 27.89$/MWh -> 17.23 øre/kWh ?

Middelgrunden lå beviseligt under dette - Regner de med at storskala medfører højere priser? Altså, det er jo ikke et kernekraftværk, vel?

*..Så tre ud af tre tal må være siges at være trukket ud af fantasiland. Behøver jeg læse videre? **"

Ja, når du tager et eksempel som Middelgrunden siger du jo ikke noget om det generelle billede. Middelgrunden behøver heller ingen energiø så vidt jeg kan forstå... Hvordan var det nu med vindmøllerne ved f. eks. Læsø var det vist hvor vingerne skulle repareres med skjulte tal for hvad det kostede? - som så mange andre steder. Og alle de andre uventede ekstra omkostninger man hører om, for lav levetid (man forventer jo 20-25 år men får meget mindre). Så jo O&M: 17 øre per kWh svarende til ca 30% af LCOE: 53 øre per kWh er da ikke ukendte tal fra den branche. Men det er du vel ikke vidende om?

Jeg har et andet forslag, som vil spare samfumdet for store udgifter. Anlæg kernekraftværker for de penge man vil bruge på "døde" ting som energiøer (Aværker giver iøvrigt "gratis varme" ved siden af men det ser jeg bort fra). De kan laves til ca 30 millioner kr per MWe med kapacitetsfaktor på ca 0,9. Det ville give 24/7 back-up og basisenergi - og overflødiggøre alle yderligere udgifter til udbygning med overflødige vindmøller... man kunne få 7 GW el for penge som kunne indgå i det net vi allerede har. Og da staten jo er den glade giver vil folk i fremtiden de næste 80 år i værkernes levetid kun skulle betale O&M for strømmen der leveres (3 gange længere levetid end vindmøller, bemærk lige det!) Man kunne i øvrigt lave højtemperatur akraft med produktion af brint direkte - uden de tab man har ved vindmøller, hvor man jo fantaserer om PtX til fantasipriser i sidste ende. Her får man det så at sige gratis hvis staten betaler for akraftværkerne (som alternativ for energiøerne) - og brugerne bare skal betale O&M til værkerne i deres 80 årige levetid.

Akraftværkerne kan iøvrigt altid lægge om til at køre brintproduktion for at udnytte kapaciteten fuldt ud når vindmøller og andet godt leverer til nettet.. Hov, så er vindmøller måske helt overflødige til det formål - eller måske i det hele taget? Hvad siger de kloge mennesker her i spalterne til det?

334
10. februar 2021 kl. 07:14

Enig i, at huse med lavt forbrug forvolder fjernvarmens død, om der ikke var de absurde energifaktorer, der ydede livsforlængende kunstig åndedræt.Hvordan mon regnestykke ser ud, hus varmeforbrug < 10 MWh direkte elopvarmet + havvindmøller der disrupter fjernvarme ?I et fjernvarmeanlæg med respekt for sig selv og lidt grønt islæt, skal der ødes 200.000 kr / bruger i alt fra elkedler, varmepumper, lagertanke, solfangere, damlagre, kosttunge, levetidsplagede og tabsplagede rør, det var så kun et lille udpluk af det væsentlige.

@ Magnus

I betragning af du aldrig har beskæftiget dig med fjernvarme, så forstår jeg ikke at til stadighed forsøger dig med udokumenterede påstande. Ved hvert enkelt fjernvarmeprojekt er der nøje beregnet samfunds-, virksomheds- og brugerøkonomi. Noget individuelle løsninger ikke har krav om. Det er da direkte konkurrenceforvridende ! Alligevel er der stor fremgang for fjernvarmeforsyning til både eksisterende og nye huse i Danmark. Mere end 17.000 nye tilslutninger sidste år. Og jeg sad lige og kiggede på et større udstykningsområde i den sydlige del af forsyningsområdet, med flere hundrede ejendomme bygget inden for de sidste 1-5 år. Der er 2 (to) der har valgt en varmepumpe. Det siger vist en del om dit regnestykke.

333
10. februar 2021 kl. 01:21

Vindmølledrevne varmepumper havde ingen gang på jord ,da man dårligt kan gemme varme til stille dage i lunkent vand. Idag hvor boenhederne bruger 10MWh vil det se endnu bedre ud. Det er det eneste vindmøllestrøm med fordel kan bruges til,men det helt store problem er at det betyder fjernvarmens død og det er så væmmeligt.

Niels Abildgaard

Tommel op til de unge mennesker, de havde fat i noget af det rette.

Varmepumpen lønsomhed i forhold til landvindmøllen er yderst tvivlsomt, komfort hungrende ønsker komfortkøl i stegende sommerheden og det er så et plus til varmepumpen. Da det nu drejer sig om energiøer og havvindmøller, så er møllerne dyrere, men kap faktor højere, måske noget nogen kunne have nogen overvejelser om og berige debatten med ?

Enig i, at huse med lavt forbrug forvolder fjernvarmens død, om der ikke var de absurde energifaktorer, der ydede livsforlængende kunstig åndedræt.

Hvordan mon regnestykke ser ud, hus varmeforbrug < 10 MWh direkte elopvarmet + havvindmøller der disrupter fjernvarme ?

I et fjernvarmeanlæg med respekt for sig selv og lidt grønt islæt, skal der ødes 200.000 kr / bruger i alt fra elkedler, varmepumper, lagertanke, solfangere, damlagre, kosttunge, levetidsplagede og tabsplagede rør, det var så kun et lille udpluk af det væsentlige.

Havvindmøller falder i pris og et gæt pr. kWh når energiøen er klar 14.000 kr / kW => 200 / 14 x Kap 0,5 x 8760 = 62.600 kWh, havvindmøllen yder så i runde tal 6 gange forbruget i < 10 MWh huset !!!

Bedre endnu, vindmøllen yder mere om vinteren, når behovet for varme er størst se:https://renewablesnow.com/news/hywind-scotland-trumpets-65-capacity-factor-601823/

Jakob kommer så på banen og argumenterer for fjernvarmens fortræffeligheder og lagerkapasitet.

Hvor meget er der brug for, så < 10 MWh huset kan holdes varmt ?

Energiøen er knudepunkt for HVDC forbindelser på kryds og tværs, selv Island har barslet med ideen at koble op. Vestenvind 8 m/s i Irland og tre døgn senere i Finland, hydro i Norge og sol i Spanien, fjernvarme + lager er helt unødvendigt i fremtiden for at holde < 10 MWh huset varmt.

<10 MWh huset kunne gøre gavn af disse højtemperatur lager el-radiatorer:https://www.steffes.com/electric-thermal-storage/room-units/

332
9. februar 2021 kl. 22:14

****

før varmepumpen taber til en simpel elradiator?

Søren Lund

Læg så oveni, at man slipper for kosttunge gulvvarmen !

Hver gang der der bæres en samfundsøkonomisk og brugerøkonomisk favorabel tanke til torvs, så har man love og regelsæt der spænder ben, i dette tilfælde energifaktorer . ?