Nu kører tunnelboremaskinerne igen døgnet rundt

7. februar 2014 kl. 07:102
Nu kører tunnelboremaskinerne igen døgnet rundt
Illustration: Metroselskabet.
Københavns Kommune kalder det en balance mellem nabohensyn og tidsplan, at den med det samme udsteder nye tilladelser til at fortsætte natarbejdet på metrocityringen.
Artiklen er ældre end 30 dage

Efter at have brugt lidt over et døgn på at læse de mere end 300 siders afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet slår Københavns Kommune nu fast: Langt de fleste byggepladser til metrocityringen vil fortsætte med aften- og natarbejde som hidtil. Den konklusion fremgår af en pressemeddelelse, som kommunen udsendte torsdag aften.

Allerede torsdag varslede kommunen, at effekten af afgørelsen næppe ville være stor, men nu bekræfter kommunen, at arbejdet kan fortsætte trods de ulovlige tilladelser.

»Vi har nu kigget materialet igennem, og vores konklusion er, at en række byggepladser kan fortsætte arbejdet med strakspåbud. Samtidig er det også vores tolkning af afgørelsen, at det i fremtiden vil blive muligt at tillade aften- og nattearbejde, hvis Metroselskabet kan redegøre for, at det er absolut nødvendigt. Det kræver dog, at det ligger inden for VVM-redegørelsen, hvor Transportministeriet er den godkendende myndighed,« siger Hans Christian Karsten, centerchef for Center for Miljøbeskyttelse i Teknik- og Miljøforvaltningen i København, i pressemeddelelsen fra kommunen.

Afgørelsen fra Natur- og Miljøklagenævnet slog fast, at kommunens tilladelse fra den 15. juli 2013 ikke var gyldig, fordi kommunen ikke havde foretaget en såkaldt miljøvurdering i forbindelse med tilladelsen. Alligevel er det altså muligt for kommunen at udstede såkaldte strakspåbud og senere hen almindelige påbud, der kan gøre det muligt for langt de fleste byggepladser at fortsætte arbejdet på den tid af døgnet, de hidtil har gjort.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I alt har ni byggepladser fået at vide, at deres tilladelser til at arbejde om aftenen eller natten ikke var gyldige, men kommunen gør det nu klart, at den vil udstede tilladelser i det omfang, det er nødvendigt for, at metroen står færdig til tiden.

Det betyder,at teknik. og miljøforvaltningen ved at udstede strakspåbud har gjort det muligt at fortsætte tunnelarbejdet ved Nørrebroparken, mens byggepladserne på Rådhuspladsen, Nørrebros Runddel og Nuuks Plads kan arbejde til klokken 22. På Sønder Boulevard, Københavns Hovedbanegård, Øster Søgade og Marmorkirken er der udstedt strakspåbud, der giver ret til at arbejde til klokken 18.

»Vi opfatter afgørelsen fra onsdag som en kritik, men det er også en konstruktiv kritik, som peger på, hvilke retningslinjer vi nu skal følge i vores arbejde med metroen. Klagenævnet afgjorde i november, at vi som miljømyndighed er forpligtet til at leve op til kravene i anlægsloven og dermed gøre vores, for at metroen kan stå færdige til tiden. Det er derfor også på den baggrund, vi har meddelt strakspåbuddene i dag og senere vil gå videre med at lave nye påbud til byggeriet, såfremt det kan rummes inden for VVM-redegørelsen. Her er det Transportministeriet, der er myndighed. Samtidig gør nævnet opmærksom på, at det er Københavns Kommunes ansvar at vurdere, om Metroselskabet benytter den bedste teknologi til at nedbringe generne fra byggeriet,« siger Hans Christian Karsten i pressemeddelelsen.

2 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
2
8. februar 2014 kl. 11:28

Virksomheder har fået påbud om at lukke for aktivitet, dersom der skulle komme klager fra naboer over varmepumpe! [Ellebjergvej med et støjniveau fra vejen i nærheden af 90-92 dB. Der kunne ikke opnås en almindelig tilladelse baseret på målinger på forhånd, kun dette negative trussel/ delvise tilladelse med forbehold.

I en alm. bil er der under kørsel et højere niveau inde i bilen end her nævnt?

Der tales om megastore erstatninger, til folk som bliver hovedrige af samfundskabte fordele. Landmænd får frataget deres jord/dyrkningsret på[base af gisninger og helt uden kompensation]. Der er sandelig tale om den laveste stand i hierarkiet!]

Mennesker der lever under højspændingsmasker tager man slet ikke hensyn til, til trods for forhøjet kræft risiko. I stedet har man ofret hundredvis af millioner på at undersøger hypotetiske risisci for kræft fra TV og mobil telefoner.

Er der slet ikke nogen der kan vil sætte risisci op i en fornuftig relativ skala før der hyles?

Ja vi kan tage den daglige statistik på dødsfald på vejene med også, men ikke et ord om de mange tusinde dødsfald på hospitalerne.

1
7. februar 2014 kl. 08:59

Naturklagenævnet har IKKE afgjort at kommunen er "forpligtet til at få færdiggjort byggeriet i 2018", som har været oppe at vende i flere medier. Nævnet har allerede afvist denne tolkning.

Nævnet har afgjort at kommunen godt må skele til færdiggørelsesdatoen som vedtaget i cityringsloven, og samtidig skal hensynet til naboer tillægges betydelig vægt idet der "betydelig risiko" for sundhedsmæssige konsekvenser for naboerne ved en støjbelastning på over 50-55 dB om natten i længere perioder.

Samtidig afgører nævnet også, genhusning kan være en mulighed. I tilsvarende byggeprojekter er der netop mulighed for genhusning i de værste perioder. Men ikke cityringen.