Nu kan svenskerne koge giftige fluorstoffer ud af jorden

Giftige fluorstoffer som PFOS behøver ikke ligge gemt i undergrunden og sive langsomt ud i grundvandet. Svenske Svevia har som de første gennemført et fuldskalaforsøg med 30 ton jord, der viser, at der er muligt at fjerne 96 procent af det forbudte fluorstof PFOS, samt mindske niveauerne af PFOA.

Forsøgsresultaterne kommer efter myndighederne i både Sverige og Danmark de seneste år har fundet forureninger af fluorstoffer, især under brandøvelsespladser. Fundene har skabt bekymring for grundvandet, og i Sverige har det flere steder ført til lukning af drikkevandsboringer.

Svevias metode består af en lang række trin, men kerneteknologien er et rensningsanlæg, hvor jorden blandes med vand og udsættes for højt tryk. Trykket presser fluorstofferne ud i vandet, og bliver siden ledt gennem en række filtre, indtil der er tre fraktioner tilbage: ren jord, rent vand og slam med fluorstoffer som brændes, skriver Svevia på deres hjemmeside.

»Svevia har arbejdet længe med at udvikle den her metode. Vi har udført flere forsøg i mindre skala og laboratorier, og løbende fået mere viden om, hvordan metoden bør tilpasses for at fungere optimalt på netop pladser med PFOS-forurening,« siger specialist i Svevia Agneta Milton.

Sådan renser Svevia jorden for fluorstoffer

  1. Forurenet jord graves op og placeres i en bunke.
  2. Gravkøer henter jorden og hælder den på rullebånd.
  3. Jorden blandes med vand og sættes under tryk, så fluorstofferne løsner sig fra jordpartiklerne og fordeler sig i vandet.
    4 - 5. Jorden deles op i en grov og fin fraktion. Den grove del anbringes på et vandtæt dække og vandet ledes til en separator, sammen med den fine fraktion. Her bundfælder fluorstofferne sammen med slam og kan sendes til deponi eller brændes.
    6 - 7. Vandet renses ved brug af filtre.
  4. Vandet samles i en tank og genbruges i systemet.
  5. Elcontainer.

Indtil videre har de svenske myndigheder forsøgt at lede vand fra forurenede grunde gennem pumper og kulfiltre. F.eks. bliver vandet fra den forurenede brandøvelsesplads i Landvetter forsøgt ledt ned til en dam og renset her. Men metoden er ikke optimal, især fordi en del af vandet løber andre veje.

Ifølge Agneta Milton kan der stadig være behov for at rense vandet fra brandøvelsespladser gennem kulfiltre efter Svevia har renset jorden, men så snakker man omkring 10 år i stedet for 100 år, siger hun til Ny Teknik.

En landsdækkende kortlægning af fluorstoffer i svenskernes drikkevand viser, at hver tredje svensker - 3,6 millioner - indtager fluorstoffer gennem drikkevandet i små koncentrationer.

Læs også: Hver tredje svensker drikker vand med skadelige fluorstoffer

Fem kommuner har fundet alarmerende høje koncentrationer, og hele 109 drikkevandsboringer er påvirket af fluorstoffer, der for alvor fik myndighedernes opmærksomhed, da studerende i 2011 målte høje niveauer i deres drikkevand i Stockholm.

Læs også: Derfor blev fluorstoffer i drikkevandet en af Sveriges værste miljøsager

De svenske myndigheder er også stadig midt i en større kortlægning af problemet, hvor der bliver udarbejdet mere brugbare grænseværdier til kommunerne, så det er tydeligt, hvornår de skal reagerer over for fluorstofferne, der indtil for nylig var ukendte for de fleste.

Myndigheder og eksperter har også set på mulighederne for at rense jorden, og af eksisterende metoder - foruden Svevias - peger Totalforsvarets Forskningsinstitut FOI på, at den største gevinst er i at koge stofferne ud af jorden ved elektrisk konduktivitetsopvarmning, og siden opfange stofferne i gasform ved vakuumekstraktion.

Men metoden er både dyr, og jorden risikerer at blive ubrugelig til for eksempel dyrkning. FOI bemærker også, at aldrig har været forsøgt anvendt på fluorstoffer, så det kræver både teoretiske og praktiske undersøgelser, skriver Ny Teknik.