Nu kan alle følge og dokumentere flystøjen på Amager

Fly larmer. Men larmer de mere, end lufthavnen garanterer i sine fornemme støj- og miljøvisioner?

Københavns Lufthavne frigiver nu programmet WebTrak, der holder øje med, hvor meget de enkelte fly til og fra lufthavnen rent faktisk støjer.

Dermed kan beboere, der bor eksempelvis vest for Kongelundsvejen ved lufthavnen (CPH), i højere grad end tidligere føre regnskab med støjniveauet og anmelde specifikke fly, hvis de larmer for meget.

Her ses WebTrak fra CPH. De gule cirkler viser flyenes støj i dB fordelt på i alt 14 forskellige stationer. Dog er WebTrak forsinket med to timer. Illustration: Henrik Nordstrøm Mortensen

CPH har for 2012 beregnet, at den gennemsnitlige støjbelastning på lufthavnens område ligger på 144,7 dB, mens punkter tæt på netop Kongelundsvejen ikke må overstige 65 dB. En hurtig stikprøve fra det nye WebTrak viser, at støjen flere gange passerer de 65 dB, når lettende fly stryger forbi boligkvarteret på Amager.

Vil du klage over støjniveauet, kan du med WebTrak-programmet sende specifikke informationer til personalet i lufthavnen om netop det eller de fly, som i et bestemt tidsinterval har været særligt larmende. Dermed håber lufthavnen at få en bedre dialog med lufthavnens naboer, fortæller Malene Thiele, kommunikationsmedarbejder hos Københavns Lufthavne.

»CPH håber meget, at beboerne vil tage det her nye værktøj i brug, så lufthavnen og naboerne til lufthavnen kan åbne en god dialog om især støjen. Og det er nemmere end nogensinde at følge med i med WebTrak,« siger Malene Thiele.

To timers forsinkelse

I alt har lufthavnen 12 faste støjmålere på og omkring lufthavnsområdet og har desuden to mobile målere. CPH benytter sig af den internationale måleteknik TDENL (Total Day-EveningNight Level), som samler støjbelastningen i gennemsnit for årets tre mest trafikerede måneder.

Hertil kommer en miljøgodkendelse af CPH, som har fastsat en maksimal støjgrænse på 147,4 dB, som CPH altså i gennemsnit ligger godt 3 dB under med sine i alt 242.992 flyoperationer i 2012. På grund af en sikkerhedsgodkendelse fra Trafikstyrelsen må lufthavnen dog ikke vise flyenes rute, type, støj og lignende i realtid, men med en forskydning på to timer. En forsinkelse, CPH håber at kunne nedbringe hen over de kommende måneder.

Du kan selv teste WebTrak her.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Meget dårligt at man ikke kan zoome mere ind. Punkterne ligger oven i hindanden.

 • 0
 • 0

På grund af en sikkerhedsgodkendelse fra Trafikstyrelsen må lufthavnen dog ikke vise flyenes rute, type, støj og lignende i realtid ...

Så er det da godt at man kan se type, rute og lignende på andre sites - f.eks. flightradar24.com/

Så hvilket sikkerheds issue er det helt præcist?

Bjørn

 • 0
 • 0

Der burde være opgivet hvilken vejning der er brugt. A, B, C eller D. Flystøj måles vist med D vejning og kan derfor ikke direkte sammenlignes med tal mål som dB A.

 • 0
 • 0

TDENL angiver den samlede lydeenergi der rammer jorden omkring lufthavnen fra startende og landende fly indenfor et gennemsnitsdøgn. Det er en A-vægtet størrelse.

Lidt forsimplet er der for hver flytype der fastlagt en TSEL-værdi for en start og for en landing. TSEL-værdien er også en summeret lydenergi. Der laves så en opgørelse over lufthavnens aktiviteter, hvor operationer i aftenperioden tillægges 5 dB og operationer i natperioden tillægges 10 dB. Tillæggene svarer til at hver operation i aftenperioden tæller som ca. 3 operationer, og hver operation i natperioden tæller som 10 operationer. Det er en forholdsvis nem måde at holde styr på støjen.

Som udgangspunkt for fastlæggelsen af en lufthavns maksimale TDENL-værdi er der foretaget en detaljeret støjberegning, hvor støjbelastningen (som er et lydtryk) er beregnet omkring lufthavnen.

Fidusen er, at - alt andet lige - vil en ændring i TDENL-værdien svare direkte til ændringen i støjbelastningen. Fordobles operationstallet stiger TDENL-værdien med 3 dB og støjbelastningen i omgivelserne stiger også 3 dB.

Så de 144 dB eller 147 dB er altså ikke noget der kan måles, men bruges til at holde styr på støjbelastningen omkring lufthavnen. Det giver også lufthavnen et vist råderum. Hvis man ønsker at udvide aktiviteten kan det måske godt lade sig gøre, hvis nogle fly bliver erstattet med mere støjsvage fly, med lavere TSEL-værdier, eller hvis operationer i aften og natperioden bliver flyttet til dagperioden.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten