Nu har også dansk slagtekvæg fået svine-MRSA

Angus-kødkvæg. Illustration: Americasroof/Wikipedia

5 ud af de 50 besætninger, som Fødevarestyrelsen har testet, har MRSA i deres slagtekvæg. Det er første gang, at myndighederne finder MRSA-inficeret slagtekvæg herhjemme.

Fundet kommer, samtidig med at der også er konstateret MRSA på de danske minkfarme. Minkene er dog ifølge Stig Mellergaard, souschef for fødevaresundhed i Fødevarestyrelsen, næppe selv smittet, men bærer blot rundt på bakterien.

Læs også: Hver femte minkfarm er nu inficeret med svine-MRSA

Anderledes er det med slagtekalvene. Stig Mellergaard formoder, at de rent faktisk er inficerede.

I Holland har halvdelen af kalvene haft svine-MRSA

Så kunne man frygte, at vi står ved begyndelsen til en ukontrollabel spredning i staldene, som det har været tilfældet hos de danske svinebønder. 68 procent af slagtesvinene har nu svine-MRSA, selv om varianten af bakterien var stort set ukendt for ti år siden.

Læs også: Antallet af nysmittede danskere med svine-MRSA falder for første gang

Den frygt bliver kun næret af hollandske erfaringer. Holland, et af de få lande ud over Danmark, som har kortlagt smitten med svine-MRSA, har ifølge Stig Mellergaard målt bakterien i mellem 40 og 60 procent af besætningerne med slagtekvæg.

Styrelse: Vi forhindrer en eksplosiv MRSA-vækst i dansk kvæg

Så galt er der dog ifølge Fødevarestyrelsen ikke meget grund til at frygte, at det går herhjemme.

»Sådan en eksplosiv vækst får ikke lov til at ske. Nu er vi jo opmærksomme på det, og selv om meget af vores forskning er baseret på, hvordan vi får MRSA ud af svinestaldene, så gør mange af de samme forhold sig gældende for slagtekvæg,« siger Stig Mellergaard.

Læs også: Konventionelle svin har ti gange så meget MRSA som økologiske

Han peger blandt andet på hygiejne og på at begrænse støv i stalden.

»Desuden er vores kalveproduktion ikke nær så intensiv som den hollandske, og MRSA spredes hurtigere i store besætninger,« påpeger Stig Mellergaard.

Tidligere har DTU Veterinærinstituttet konstaterer MRSA i 2 af 16 testede besætninger med slagtekvæg.

Fødevarestyrelsen har ikke testet malkekvæg, fordi tidligere undersøgelser ifølge Torben Mellergaard har fastslået, at MRSA ikke findes i de besætninger. Miljøjournalisten Kjeld Hansen, der har ført retssag for at få udleveret resultaterne af Fødevarestyrelsens MRSA-undersøgelser, afdækkede dog allerede i 2014, at der to år forinden var fundet svine-MRSA i mælken fra to danske besætninger.

Læs også: Højesteret: Landbrug med MRSA skal udleveres

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Først hos svin, så hos mennesker og nu også hos mink og kvæg. Siden følger alt andet levende efter - og problemet udrydder sig selv. Tak til landbruget for fornemt lobbyarbejde. (Skarp ironi kan være tilsigtet)

 • 15
 • 7

Spørger man Bæredygtigt Landbrug er der sikkert blot tale om en berigelse af køernes immunsystemet...

 • 15
 • 7

...at koncentrationen af svin og mennesker og kvæg er for høj. Man spørger sig selv, om lille Danmark behøver producere til hele verden, eller kunne nøjes med at producere mad til os selv?

 • 8
 • 2

Først hos svin, så hos mennesker og nu også hos mink og kvæg. Siden følger alt andet levende efter - og problemet udrydder sig selv. Tak til landbruget for fornemt lobbyarbejde.

Ironien er spildt, for du ved for lidt om problemet - måske manglende håndvask? Et par facts:

MRSA er mindre farligt end influenza. Der dør 1000-2000 personer i Danmark pga. influenza og komplikationer hermed. Der dør 0 personer af MRSA og komplikationer herned.

Danmark ligger bland de med mindste smittede dyr i EU-området i følge veterinær kilde. Mange af MRSA-fundene stammer fra rejeseaktiviteten til fremmede lande.

MRSA er ikke farlig, men den er da irriterende. Det er forkølelse også.

 • 2
 • 9

Hvor mange får amputeret lemmer, f.eks. ben, fordi gængs antibiotika ikke er tilstrækkelig. Jeg var selv lige ved og næsten for et par år siden. Og jeg har været vidne til, hvordan man på sygehuse ikke kan komme resistente bakterier til livs - og med dødelig udgang eller amputation til følge.

Men jeg véd jo selvfølgelig ikke noget. Er kun en dum byboer.

 • 8
 • 0

Der dør 0 personer af MRSA og komplikationer herned.

Really? Det er sandt, at det er svært at finde tal om det, men det er ikke det samme, som at det ikke sker (og det virker underligt - det er som om, at det er noget, man helst ikke vil vide noget om).

Men der findes da lidt viden. Lad mig f.eks. citere fra http://www.ssi.dk/Aktuelt/Nyheder/2014/201...

I årene 2012 og 2013 har der været i alt 13 dødsfald som følge af blodforgiftning med MRSA – heraf altså 3 som følge af MRSA fra grise (CC398).

 • 6
 • 0

Jeg ser, at Per A. Hansen flittigt har kommenteret alle artikler vedrørende landbrug og miljø her på ing.dk. Det er jo herligt med aktivt interesserede mennesker. Men hvorfor er der aldrig tvivl i Per A. Hansens sind? Ejer han ikke evnen til at stoppe op og tænke: "Er det mig, eller alle de andre, der tager fejl?" Samme problem eksisterer med svært psykotiske personer. De mener, at resten af verden er imod dem eller tager fejl; kun de selv har ret.

Er landbruget og/eller landbrugets lobbyister da blevet psykotiske? Næppe. Heller ikke Per A. Hansen, men de nægter at se en ny dagsorden i øjnene. I stedet for at sætte sig i spidsen for den ny udvikling og styre den, bliver de bagstræberiske og får dermed - på den lange bane - ingen indflydelse på udviklingen. Indenfor mit eget fag gjaldt det f.eks. typografforbundets kamp mod "ny teknologi". Typografforbundet eksisterer ikke længere. Mon vi har et landbrug om 20 år, hvis erhvervet i den grad sætter sig til modværge? Jeg tror det ikke.

Vi kan altid lære af andres fejltagelser, og gør vi det, bliver vi bedre.

 • 6
 • 2

Samme problem eksisterer med svært psykotiske personer.

Jeg kan godt se din retoriske finte, som i nogen grad skærmer dig, men jeg synes sådan set at vi helt skal undlade at følge vores nuv. justitsministers dårlige eksempel med at påklistre andre debatører psykologiske diagnoser, direkte eller indirekte. Det er der ingen grund til.

Bevares, det er da trættende at møde den sædvanlige "jeg synes ikke, at det er noget problem - og det er i hvertfald ikke min skyld - og skulle I ikke tage at interessere jer for noget andet", som præger debatten. At man hver gang man tillader at mene, at der ting, som kunne gøres bedre, så mødes man med holdningen om, at man vil nedlægge al landbrug og erstatte det med et kæmpe frilandsmuseum i Morten Korch stil (og ødelægge miljøet i andre lande samt drive verden ud i hungersnød). Jeg bliver nødt til at indrømme, at jeg ofte er blevet frustreret over at nogle debattører tilsyneladende lever i en filterboble, som de intet gør for at komme ud af, og at det gør dem temmelig faktaresistente (og jeg gør mig såmænd ingen illusioner om, at det ikke skulle være gengældt :-) ).

Så lad mig her sige, at jeg helt grundlæggende tror på, at grundstammen i det danske landbrug egentlig er ganske sund, men at der lige nu er sygt og dødt ved, som skygger for at det kan udvikle sig en god og sund retning. Så ja, der er brug for en beskæring, før der kan blive plads til sund nyvækst.

Jeg er såmænd heller ikke afvisende overfor, at der kan blive brug for at håndsrækning for at hjælpe dem, som har fået malet sig op i et hjørne, ud af den situation. Men det kræver altså at man selv starter med at erkende, at man har fået malet sig op i hjørnet, for vi kan ikke hjælpe nogen, som ikke vil hjælpes.

PS: Det forekommer mig også engang imellem, som at landbrugets såkaldte "interesseorganistioner" i højere grad er snyltere end symbiotiske; det virker engang imellem som om at det er i deres interesse at have flere landmænd med flere udfordringer fremfor færre landmænd med sundere bedrift. At de fokuserer mere på kortsigtet lindring fremfor langsigtet helbredelse. Men det er vist en anden diskussion.

 • 3
 • 0

PS: Det forekommer mig også engang imellem, som at landbrugets såkaldte "interesseorganistioner" i højere grad er snyltere end symbiotiske; det virker engang imellem som om at det er i deres interesse at have flere landmænd med flere udfordringer fremfor færre landmænd med sundere bedrift. At de fokuserer mere på kortsigtet lindring fremfor langsigtet helbredelse. Men det er vist en anden diskussion.

Næh, det er da en ganske interessant diskussion at tage op nu hvor du har kastet bolden op. Antydninger som sviner folk til men som nok ikke hører til den aktuelle diskussion er da værd at tage i vingebenet fra start af så de ikke udarter sig.

Din påstand er altså at diverse landbrugsorganisationer er glade for og endda finder det godt at f.eks. mund og klov syge, kogalskab og andre spændende ting trives og nu også MRSA. At disse organisationer decideret modarbejder løsninger af den slags for at udfordre landmændene ? Måske ligefrem kan tjene på at man ikke løser problemerne ?

M

 • 0
 • 3

Antydninger som sviner folk til men som nok ikke hører til den aktuelle diskussion er da værd at tage i vingebenet fra start af så de ikke udarter sig.

Ramte jeg et ømt punkt, siden du finder det nødvendigt at kommentere på en detalje i en debat, som har været stendød i flere uger? Men du har ret i, at jeg ikke har udtrykt nogen særlig mening om den aktuelle artikel - jeg kommenterede derimod på debattens tone i et andet indlæg. Jeg synes derfor ikke det er urimeligt i mit indlæg at nævne, at selvom jeg gik i forsvar for en person på landbrugssiden, så var det ikke denne persons synspunkter, som jeg forsvarede (mit generelle indtryk er, at de fleste synpunkter fra den side er temmelig apologistiske).

Din påstand er altså at diverse landbrugsorganisationer er glade for og endda finder det godt at f.eks. mund og klov syge, kogalskab og andre spændende ting trives og nu også MRSA.

Det er sørme en fin stråmand, som du der får lavet dig. Hvem var det nu, som talte om "antydninger" og "svinere"?

Næh, min bemærkning gik på, at det ikke er alle "rådgivere", som helt ser bort fra at rådgivning er deres levebrød. Lad mig på din opfordring benytte lejligheden til at uddybe:

Vis min en skatterevisor, som mener at skattelovningen skal forenkles, og jeg skal vise dig en hykler (ah, måske lige bortset fra, at han sikkert vil kunne leve fedt selv hvis vi fik halvdelen af de mange regler fjernet).

Og vis mig et medicinalfirmaer, som ikke forlængst har kanaliseret hovedparten af deres forskningsbudget ind på lindring af kroniske tilstande fremfor helbredelse. Man køber kun helbredelse en gang, mens man køber lindring resten af livet.

Kigger man f.eks. på den seneste landbrugspakke - som er bliver anprist af landbruget "interesseorganisationer" (bevares, nogle er mere højtlydte end andre, som er mere stille) - så har jeg svært ved at se, hvordan det kan være i den ganske almindelige, fornuftige landmands interesse. Man henviste godt nok i skåltalerne til Natur- og Landbrugskommissionens arbejde, men resultatet er fremkommet ved kun at lytte til en enkelt og yderligtgående interessereorganisation på den ene side af debatten, slå ned på en enkelt detajle i en helhedsløsning og basere det på det snæverst mulige flertal og i sin form så kortsigtet, at der uvægerligt må komme en opstramning i nærmeste fremtid. Forklar mig lige, hvordan en kortsigtede løsning kan være i det samlede landbrugs interesse? Er der noget et erhverv har brug for, så er det langsigtede løsninger.

Men hvis man rent faktisk tager udgangspunkt i Natur- og Landbrugskommissionen slutrapport, så vil man se, at der bruges ganske megen plads på at diskutere, hvordan man kan sikre den sunde del af det danske landbrug (som jo heldigvis er langt hovedparten) gode rammevilkår på langt sigt, og hvordan man sikrer at den dårlige del af landbruget kan blive afviklet på ordentlige vilkår til alles bedste (både samfundet generelt og specielt den gode del af landbruget), f.eks. ved at kigge på udformningen af reglerne for landbrugspligt. Den del er så blevet fuldkommen ignoreret.

På samme vis vil alle andre forsøg på at foreslå, at vi afvikler de mest håbløse dele af landbruget og i stedet koncentrerer os om at udvikle de gode dele (jeg ville have skrevet "bæredygtige", men det ord er blevet kidnappet), blive mødt med mange ord om bål og brand og global hungersnød og arbejdsløshed og økonomiske ulykke. Jeg tror ikke, at disse dommedagsprofeter taler på vegne af det samlede landbrug og jeg vil endda tillade mig at mene, at de skader landbrugets sag i almindelighed ved at udelukke enhver form for dialog (der er også fornuftige debattører, men de drukner nemt og det virker som om, at mange af dem har givet op). Hvis man skulle tage det for pålydende, så vil det samlede danske landbrug være ganske reaktionært, og det nægter jeg simpelthen at tro på.

Så når de mere ihærdige og højlydte "interesseorganisationer" og debatører systematisk holder hånden over de usunde dele af erhvervet og afviser enhver diskussion om muligheden af en bedre tilgang for den store, sunde del af landbruget, så stiller jeg mig tvivlende overfor, at man taler for flertallets interesser, og derfor er det at jeg tillader mig at stille spørgsmål ved, hvis interesser man i virkeligheden forvalter.

 • 3
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten