Nu går det stærkt: Global energi-omstilling er på vej

Kraftig udbygning med vedvarende energi, energibesparelser i mange lande samt de klimaplaner, som er blevet indleveret op mod COP 21-topmødet har fået Det Internationalt Energiagentur (IEA) til at nedskrive væksten i den globale CO2-emission med 2 procentpoint frem mod 2040 i den spritnye World Energy Outlook 2015.

Dermed når IEA frem til en global temperaturstigning på 2,7 grader i år 2100. I sidste års rapport fremskrev IEA temperaturstigningen til 3,6 grader i år 2100.

Læs også: Klimaplaner kan holde global opvarmning under 3 grader

Alligevel mener IEA's direktør, Fatih BIrol, at der er brug for en substantiel kursændring, hvis verdens skal nå sit klimamål om en temperaturstigning på maksimalt 2 grader i 2100.

Læs også: Britiske Met Office: Allerede i år når den globale opvarmning 1 grad

»Energisektoren er den største kilde til den globale udledning af drivhusgasser, og derfor må den indtage en central rolle i den globale indsats for at bekæmpe klimaforandringerne,« siger han i forbindelse med rapportens offentliggørelse tirsdag.

Energi-direktøren tilføjer, at verdens ledere på COP 21-mødet i Paris skal sætte en klar kurs mod en accelereret omstilling af den globale energisektor:

»IEA er klar til at støtte gennemførelsen af en aftale i Paris med alle de instrumenter, vi har til rådighed til at dokumentere fremskridt, fremme god energipolitik samt støtte teknologisk innovation.«

IEA bygger blandt andet sine fremskrivninger på, at næsten halvdelen af udbygningen med ny elkapacitet i 2014 bestod af vedvarende energikilder, og at vedvarende energikilder nu er den næststørste leverandør af el - kun overgået af kul. En fjerdedel af energiforbruget i verden er nu underlagt lovgivning, der pålægger forbrugerne at spare på energien.

Læs også: Elektricitet fra vindmøller, solceller - og kul - stiger

2015-rapporten beskriver samtidig, hvordan Kina er på vej til at miste sin rolle som landet med den suverænt største vækst i energiforbruget. Den rolle er Indien på vej til at indtage.

Det skyldes primært Kinas industrielle omstilling fra sværindustrier til service-industri, hvor energiforbruget pr. BNP enhed falder med 85 pct. i forhold til de seneste 25 år.

Læs også: Statistikken løj: Kina afbrænder langt mere kul end hidtil opgivet

Kina forbliver dog en stor energiforbruger og den største producent og forbruger af kul. Men samtidig installeres rigtig store mængder af vedvarende energi i landet – faktisk er Kina det land, der installerer mest VE i verden frem mod 2040. Kinas totale energiforbrug vil være dobbelt så stort som USA's i 2040, viser rapporten.

Emner : CO2
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Ja ja fint nok at EIA langsomt begynder at vågne, men der er altså mere imponerende tal, der nærmest er totalt uhørte. Fx lykkedes det solcelle industrien i USA at fordoble den installerede kapacitet af utility solceller på blot et år sidste år. http://cleantechnica.com/2015/03/09/utilit...

Man kan også forsøge at få et begreb om, hvor hurtigt det går ved at se på udviklingen over en længere tidsramme fra 2004 til 2014, hvor den installerede kapacitet blev 30 doblet. http://www.seia.org/news/new-analysis-show...

Vind energi er nu overgået af solenergi globalt mht. salg af ny kapacitet og er efterhånden under meget massivt pres.

Det er uanset hvad den ellers fornuftige Søren Lund tror tæt ved umuligt for Hornsrev3 at levere billigere elektricitet igennem sin levetid end et ny utility scale solcelleanlæg vil kunne fra samme år, hvor Hornsrev 3 sættes i drift. Er det muligt, så vil det i hvert tilfælde et til to år efter være muligt at etablere billigere utility scale solcelle anlæg på dansk grund.

Større bevidsthed om det enorme konkurrencepres som vindindustrien er ved at segne under fra solcelleindustrien ville gavne vindindustrien enormt. Sidste år faldt år til år prisfaldet for vindenergi til det laveste niveau i seks år og blev til kun 6% prisfald, hvad der ganske enkelt ikke er holdbart for branchen, der ellers som gennemsnit har klaret 15% år til år prisfald de forudgående 5 år.

Vi har ganske mange støttekroner bundet op i vindindustrien og det vil efterhånden være en national katastrofe, hvis industrien taber pusten, så det kunne være interessant at få en afklaring af hvad industrien tror den formår istedet for at høre fra deres salgsafdelingers ublu drømme.

Havde industrien været mere konkret ambitiøse omkring offshore og havde de tydeligere signaleret ordentlig kampgejst og krisebevidsthed, så ville den nye regering nok også have haft vanskeligere ved at dykke de danske klimamålsætninger.

Kampviljen skulle meget gerne materialisere sig når budene på Kriegers Flak indløber - det vil være en falliterklæring af rang, hvis ikke prisen kan matche utility scale solcelleanlæg ved igangsættelsesdatoen.

 • 8
 • 0

IEA bygger blandt andet sine fremskrivninger på, at næsten halvdelen af udbygningen med ny elkapacitet i 2014 bestod af vedvarende energikilder, og at vedvarende energikilder nu er den næststørste leverandør af el - kun overgået af kul

 • der synes også at være tegn på ganske kraftig vækst i brugen af kul:

Asian loyalty to coal is shrinking the space available for natural gas just as supplies are ramping up after massive investments in U.S. and Australian output. Demand growth for natural gas is also slowing in top energy consumer China, further dampening the fuel's prospects.

While much attention has been given to a potential peak in China's coal demand and worries about emissions, in Asia alone this year power companies are building more than 500 coal-fired plants, with at least a thousand more on planning boards. Coal is not only cheaper than natural gas, it is often available locally and has no heavy import costs....

Kilde:

http://uk.reuters.com/article/2015/11/03/u...

 • 3
 • 1

Jep, den viser/estimerer i hvert fald at det vi gør på ingen måder er nok. Men den kigger også kun på udledningen, i den anden ende har vi travlt med at smadre kulstof fikseringen.

Der er også nogle ting som den ikke tager med i beregningerne, af gode grunde, netop at DOE lige har bevilget en stor pose penge til udvikling ny atomkraft, samt lånegarantier på 12,5milliarder USD til opførelse af nye reaktorer feks. SMR og opgradering af gamle reaktorer. Så til næste år kan det være at den kan tolkes mere positiv.

 • 0
 • 2

Væksten i energirelaterede emissioner aftager dramatisk frem mod 2040

bemærk at det er væksten i emissioner som aftager... det er selvfølgelig i sig selv ikke problematisk men heller ikke det som er centralt for klimaet. Det er heller ikke emissionerne selv vi skal have til at aftage, men mængden af CO2 i atmosfæren. Matematisk sagt, er kriteriet differentieret to gange for meget, og kan derfor være misvisende for den uagtsomme læser.

 • 3
 • 1

Det er uanset hvad den ellers fornuftige Søren Lund tror tæt ved umuligt for Hornsrev3 at levere billigere elektricitet igennem sin levetid end et ny utility scale solcelleanlæg vil kunne fra samme år, hvor Hornsrev 3 sættes i drift. Er det muligt, så vil det i hvert tilfælde et til to år efter være muligt at etablere billigere utility scale solcelle anlæg på dansk grund.

Sol kommer aldrig til at have samme nytte som vind på vore breddegrader medmindre du kan udligne sæsonvariationen (massiv syngas produktion). Med mere sol- og vind-produktion vil elprisen komme til at blive bestemt af systemydelser i højere grad end ren KWh pris.

Dit solcelle anlæg kommer til at sælge alt strøm om sommeren til stort set ingenting, og kan ikke sælge noget om vinteren hvor forbruget er højere og prisen bedre. Pengene vil om sommeren primært være i systemydelser.

Du kan ikke sammenligne med USA, der ligger på meget lavere breddegrader; New York ligger på samme breddegrad som Madrid. I USA er vinterproduktionen ca. det halve af sommerproduktionen. På vore breddegrader er vinterproduktionen tæt på nul.

Sol giver masser af mening på lavere breddegrader, vind giver mere mening på vore breddegrader.

 • 6
 • 1

bemærk at det er væksten i emissioner som aftager... det er selvfølgelig i sig selv ikke problematisk men heller ikke det som er centralt for klimaet. Det er heller ikke emissionerne selv vi skal have til at aftage, men mængden af CO2 i atmosfæren. Matematisk sagt, er kriteriet differentieret to gange for meget, og kan derfor være misvisende for den uagtsomme læser.

Lad os tage et analogt eksempel. Din real-løn er de sidste 3 år faldet med hhv 10%, 9% og 8.1% (du er åbenbart ikke minister). Situationen er kritisk, du har mistet næsten 1/3 af din indkomst. Du klager til direktøren, der beroliger dig: over de sidste 3 år er din real-løns fremgang steget konstant med 10% om året. Du regner efter og ser at direktøren har ret, og returnerer velfornøjet til din pind.

 • 1
 • 0

Martin Kristensen

Selvfølgelig ved jeg at vores elforbrug peaker om vinteren og solceller ikke leverer noget der. Det jeg skriver er møntet på konkurrence situationen mellem vindenergi og specielt offshore. Syngas først og Synfuel senere er glimrende muligheder for at oplagre energi fra solceller og derudover kan solceller medvirke til at puffe kul og andre centrale kraftværker helt ned i graven ved at undergrave deres marked yderligere.

Jeg har ikke sammenlignet forhold i USA med forhold i Danmark. Jeg konstaterer bare at alle jublede over prisen på Hornsrev 3 selvom man med overvældende sandsynlighed kan opstille solceller der producerer samme mængde energi til samme pris. En dansk utility scale solcelle installation vil dog formentlig efter de 25 år være mulig at drive videre.

Ps. Jeg er 100% enig i at vind giver mening på vores breddegrader, men også ret træt af at offshore prisen er pumpet så vildt op. Kommer prisen ikke markant nedad hurtigt, så må vi droppe støttekronerne, da industrien så åbenbart ikke kan/vil udvikle offshore til at blive en del af et relevant globalt energimix.

 • 1
 • 0

Rolf er det nye penge eller de samme som hele tiden har været til rådighed.

Låne garantierne har jo været der hele tiden og der er oveni to milliarder dollars i 100% dækkende forsikring imod forsinkelser pga. processen med at gennemføre regulative påbud samt PTC lignende støtte, samt forsikringsfritagelse samt lempelig opsparings til dekommissionering samt statsligt ansvar for affalds deponering.

Og er USA nu pludselig igen det bedste bud på MSR og er der så nogen mulighed for at de kan nå ned på samme elektricitetspris som solceller og vindmøller.

Det jeg har bidt mærke i er:

http://www.world-nuclear-news.org/NN-DOE-f...

http://www.greencarcongress.com/2015/08/20...

Men jeg har nok misforstået det helt, så de op til 80 millioner dollars de kilder jeg citerer taler om er sku da nok tilstrækkeligt til at feje vindmøller og solceller af banen. Så skidt med at fire ud fire af verdens største industriselskaber udvikler og producerer vindmøller - come on vi har 80 millioner dollars.

 • 1
 • 0

droppe støttekronerne, da industrien så åbenbart ikke kan/vil udvikle offshore til at blive en del af et relevant globalt energimix

Det er et ret kortsigtet synspunkt som ikke harmonerer med tidshorisonten for solceller - eller hvor blev de priskurver af (grundlag for din forudsigelse ovenfor) ?

HR3 er omtrent den billigste havvind på vej; øvrige projekter på planeten er noget dyrere. Produktionsapparatet i havvind-industrien er under kraftig udbygning, og det koster. Om det tilsvarende gælder for sol ved jeg ikke, men sol er mere diversificeret, og det er jo fint nok. Der er god plads i det danske elsystem til mere sol, både som strøm og som varme.

Prisen er også steget mere end jeg bryder mig om, men det handler også om udbud og efterspørgsel, som vi så med Anholt. Såfremt Kriegers holder sig under de forventede 90øre kan man mene at vi har nået toppen, ihvertfald hvad angår Danmark. (Kriegers har lavere vind end Horns og dermed højere kWh-pris)

 • 1
 • 0

Og er USA nu pludselig igen det bedste bud på MSR og er der så nogen mulighed for at de kan nå ned på samme elektricitetspris som solceller og vindmøller.

Altid typisk for energi debatten at VE fortalere mener man kan sammenligne æbler og bananer. Når man snakker om pris på solceller og vindmøller, "forglemmer" man jo så at de på egen hånd ikke kan leverer den service forbrugerne kræver af el nettet, Det afslører kun deres ringe indsigt i selv basal fysik og at de reelt burde afholde sig fra at deltage i en debat fordi de er slet ikke i stand til at deltage i den på et seriøst grundlag.

Du kan vel regne alle investeringerne vi har lavet for at kunne indpasse disse energi kilder i el nettet, og til trods for det er markedsprisen er presset i bund og i virkeligheden beviser at det ikke gik så godt som man havde forventet for alle disse penge. Norge kan sjovt nok ikke lige stå til rådighed hele tiden med deres vandkraft og være i stand til at skrue ned for deres produktion. Så reelt mangler VE vist også lige at løse et par problemer eller to før du overhovedet kan sammenligne hvad VE kan leverer og MSR kan leverer, reelt kan MSR leverer alt det VE ikke kan og så lige en hel del til, så som rent drikke vand, co2 neutral brændstof, gødning, et hav af vigtige medicinske og industrielle stoffer, og det kun som biproduktion da vi snakker om en højtemperatur reaktor, og i øvrigt med det mindste areal forbrug af nogle energikilder.

 • 3
 • 4

Glemte dog lige at jeg syntes det er sjovt at det faktisk var en VE fanatiker der skulle hive MSR teknologien ind i debatten. Potentialet er måske ved at blive indset sammen med hvor meget arbejde der faktisk bliver gjort i teknologien disse år. Jeg kan dog berolige med at den vil gøre VE endnu billigere og lettere at indpasse, da et thorium marked vil gøre det mere rentabelt at mine grundstofferne VE er storforbruger af og som Kina sidder på, samt at det er klart at en energi kilde der kan køre load following og er CO2 neutral er hvad VE mangler. Så behold bare Vestas aktierne...

 • 1
 • 3

Sanne Wittrup skriver: "Dermed når IEA frem til en global temperaturstigning på 2,7 grader i år 2100. I sidste års rapport fremskrev IEA temperaturstigningen til 3,6 grader i år 2100."

Det er ikke IEA, der i den nye WEO 2015 er nået frem til de 2,7 grader. Det tal er resultatet af den sammenregning af 146 landes klimaplaner (INDC), som UNFCCC’s sekretariat har lavet i samarbejde med IEA, således som Jens Ramskov skrev i denne artikel, fra den 30. oktober, "Klimaplaner kan holde global opvarmning under 3 grader".

Jeg tror ikke, at de 2,7 grader kan findes i WEO 2015, bl.a. fordi redaktionen af rapporten, herunder scenarie-analyserne, er afsluttet før den nævnte sammenregning blev foretaget. Disse 2,7 grader findes derimod på en af de plancher (nr. 12/15), som IEA’s direktør Fatih Birol anvendte, da han i går præsenterede WEO 2015, som havde følgende tekst: ”Climate pledges for COP21 are consistent with a temperature rise of 2.7 °C, with investment needs of $13.5 trillion in low-carbon technologies & efficiency to 2030.” Altså 13500 milliarder USD!

IEA skrev i WEO 2014, at verden er på vej mod en temperaturstigning på 3,6 grader, som var den temperaturstigning, som det daværende ’New Policies Scenario’ viste. Dette scenarie er baseret på, hvad de dengang foreliggende ’new policies’ fra en række lande ville betyde for CO2-udledningerne. Blandt disse godt og vel et år gamle 'new policies' kan nævnes: reduktion af luftforurening fra brugen af kul og forbedringer af energieffektiviteten i Kina, reduktion af udledninger fra elsektoren og øgede krav til brændstoføkonomi og udledninger fra heavy-duty køretøjer i USA, EU’s klima- og energipakke for 2030 og nye brændstoføkonomi-krav til personbiler i Indien.

Som led i positioneringen som nyudnævnt direktør fremsatte Fatih Birol ifm. besvarelsen af spørgsmål efter præsentationen bl.a. følgende 'tilbud', som kan have givet hævede øjenbryn her og der:

IEA er parat til at medvirke til at omsætte 'en vedtagelse fra COP-21' til handlingsplaner om 'clean coal technology', RE, EE, etc., og, ikke mindre interessant, IEA er parat til at monitere og rapportere om de enkelte landes faktiske CO2-reduktioner og sammenholde dem med disse landes 'klimaplaner' = Intended National Determined Contributions (INDC).

Som svar på et spørgsmål om hvad der skal gøres for at stigningen bliver mindre end 2,7 grader, svarede Birol:

 • en større del af energiforbruget verden over skal være underkastet tvungne EE-programmer,
 • støtten til VE skal øges,
 • der skal indføres stop for bygning af flere ineffektive kulkraftværker
 • der skal indføres international regulering til bekæmpelse af metan-udslip af olie- og gasproduktion,
 • fossile subsidier skal elimineres.
 • 6
 • 0

bemærk at det er væksten i emissioner som aftager... det er selvfølgelig i sig selv ikke problematisk men heller ikke det som er centralt for klimaet. Det er heller ikke emissionerne selv vi skal have til at aftage, men mængden af CO2 i atmosfæren. Matematisk sagt, er kriteriet differentieret to gange for meget, og kan derfor være misvisende for den uagtsomme læser.

Væksten i emissioner aftager, betyder det der står, det er der som sådan ikke noget kringlet i. Alle nuværende modeller/målinger viser at emissionerne på verdensplan vil stige frem omkring 2040, hvorefter de forventeligt vil stagnere. At væksten aftager betyder som sådan blot, at de ikke fortsat stiger med samme forventede hastighed. Og jo, det er netop CO2 emissionerne (og i øvrigt også de andre drivhusgasser), vi skal have til at aftage, da der fortsat bruges og produceres mere og mere energi på verdensplan - uden vi får bugt med udledningen, vil mængden af CO2 i atmosfæren fortsat stige, ud over de 400bpm som den jo lige har ramt. Du har da ret i at mængden af CO2 i atmosfæren, er det der giver virkningen til klima forandringer, og det skal der også gøres noget ved - men du får vel ikke tømt båden, før du har lukket det hul der er i bunden.

 • 0
 • 0

Du har da ret i at mængden af CO2 i atmosfæren, er det der giver virkningen til klima forandringer, og det skal der også gøres noget ved - men du får vel ikke tømt båden, før du har lukket det hul der er i bunden.

Ja, jeg tror ikke vi er uenige om noget. Det der irriterer mig lidt er tonen "Nu går det stærkt: Global energi-omstilling er på vej" kunne lyde som om problemet er ved at være løst, men det er desværre langt fra tilfældet...

 • 7
 • 0

Ja okay, jeg misforstod vist dit indlæg lidt - og du har da helt ret, det går så sandelig ikke hurtigt nok og det sidste vi har brug for, er en opfattelse af det modsatte :)

 • 4
 • 0

Thomas Gade

Jeg er med på at offshore er en god ide, men det er altså rimeligt håbløst at de første offshore parker var billigere end nogen der bygges i dag og der ikke er nogen krisebevidsthed samt at der er gode penge i det for dem der opfører offshore.

Kort sagt når staten leger med så skal resten af value chain dælen duleme også gøre det fx ved at køre skarpt til kostpris og så satse på at skarp omkostningsstyring og innovation kan bringe dem i mål. Lige nu bliver offshore relativt dyrere end andre CO2 lette løsninger og det er bare ikke i orden.

Et konkret forslag er at man kører med åbne bøger, så alle kan læse hvad alle komponenter og ydelser koster - ikke meget at bede om al den stund at der investeres milliarder af offentlige kroner i projektet og at projektet direkte konkurrerer imod andre billigere CO2 lette projekter med væsentligt mindre offentlig støtte.

Man kunne begynde med at kræve offentlige udmeldinger om der er eller ikke er en fremtid, hvor offshore bliver billig nok. I USA har de fremstillet Fullenkamp rapporten og den skulle der meget gerne være en danske pendent til.

 • 1
 • 1

Rolf Hansen

Hvis du ikke er VE fanatiker, så ved du en hel mindre om fysik end du selv tror. Alle fornuftige mennesker uden undtagelse er VE fanatikere. Visse KK fanatikere regner iøvrigt KK for VE af samme årsag.

Rolf, du ved det ikke og forstår det muligvis heller ikke. VE der er totalt uafhængig af Rare Earth Elements findes og alle i VE branchen vil kunne omlægge deres produktion, så der hjælper MSR ikke og da MSR først er kommerciel på planeten om skønsmæssigt 20 år, som jeg efter vores seneste diskussion går ud fra at du også er enig i, så er chancen for at afsætte REE til VE branchen nok lille.

Din fantasi om at der er foretaget store investeringer i grid og backup osv. osv. for at indpasse 5-6% VE, hvis vi fokuserer kun på sol og vind, er mange gange tilbagevist.

Når det gælder her lokalt i Nordeuropa, så er der talrige gange blevet dokumenteret at Norge sagtens kan levere den regulerkraft, der er behov for og hvis du fulgte med i debatten og udviklingen ville du også opdage at der konstant udvikles VE med højere kapacitetsfaktorer, så udsving reduceres. Derudover bindes større og større områder sammen af HVDC forbindelser. Inden du så begynder at påstå at HVDC kabler er en omkostning, der skal attribueres VE, så vil jeg minde dig om at HVDC kabler eksporterer el fra områder hvor den temporært er billigere til områder hvor den er billigere, så det er en omkostning, der samlet set gør energi billigere for dem som skal bruge den og mere værdifuld for dem som skal sælge den - altså en win win.

 • 4
 • 1

Jens Stubbe: Tilsyneladende bare ikke James Hansen som nok er en af de klima forskere der har det mest komplette billede af de problemer vi står overfor, og tilsyneladende heller ikke en meget bred gruppe af videnskabsmænd der faktisk arbejder med at løse klodens problemer og tilsyneladende heller ikke Googles ingeniører der reelt har undersøgt alle VE muligheder:

http://conservationbytes.com/2014/12/15/an...

http://www.theregister.co.uk/2014/11/21/re...

Men nej de må have meget dårligere indsigt i fysikken end du har...

 • 2
 • 2

håbløst at de første offshore parker var billigere end nogen der bygges i dag og der ikke er nogen krisebevidsthed samt at der er gode penge i det for dem der opfører offshore.

De første blev bygget efter de forhåndenværende søms princip; man brugte eksisterende kraner, nedrammere, transportpramme osv. Disse er teknisk og økonomisk ubrugelige til 3-10MW møller, så der skal bygges nye og større. Men ja, det er et problem at efterspørgsel er så meget større end udbud, og at der stadig er dele af værdikæden som ikke er industrialiserede.

Men nu var det mest de der priskurver jeg spurgte til - dem må du jo have brugt som grundlag for at gætte fremtidens kWh-pris, så kan du ikke vise dem ? Altså for sol og vind, for land og hav, for USA og Danmark. I det mindste nogle af dem.

 • 1
 • 0

Der har længe hersket en diskussion over klimavenligheden i anvendelsen af atomkraft generelt - thorium er er et eller andet sted ikke helt sammenligning, men ej heller er det en teknologi man kan regne med, den har været lige rundt om hjørnet i mere end 25 år. Der adskillige undersøgelser, der påviser at VE mere end rigeligt kan dække energi behovet (ikke medindregnet atomkraft, da det ikke er klimavenligt) - og med den forskning, der er i både effektiviseringen af de enkelte teknologier samt i energilagrings muligheder, er der rigeligt grundlag til at sige at det muligt. Det er vurderingen af adskillige klimaforskere.

 • 1
 • 2

Rolf

Ja og ja. De to links du kommer med har været grundigt diskuteret også her på ing.dk og konklusionen er vist klar VE er billig nok og fx i USA fordobledes den totale solcelle kapacitet året efter dataindsamlingen til de to artikler. Mellem 2004 og 2014 blev solar kapacitet world wide 30 doblet. Fra 2000 til 2013 blev vind kapacitet 16 doblet og for begge gælder det at også kapacitetsfaktoren steg.

VE er desuden markant billigere end hvad begge links tager udgangspunkt i, men hvis du har lyst til at hænge i uddaterede statistikker fra EIA og IEA, så bliv da ved med det.

Ps. Jeg er ikke negativ overfor MSR og håber da sådan set på at de kan blive en del af løsningen og om ikke andet så en løsning på at rydde op efter klassisk KK.

Jeg har hjulpet dig til links til hvad Terrestrial Energy arbejder med og foreslår at du hænger dine forhåbninger til hurtig udvikling af MSR på dem, da de indtil videre forventer at være klar til kommercielt salg allerede i 2021, men ikke til et relevant prisniveau før efter tre iterationer.

Klassisk KK kan ikke skalere til at løfte opgaven. Thorium fortalere anfører fx at hvis Yucca Mountains bliver bygget, så ville det blive fyldt hvert andet år, hvis USA skulle basere sin energiforsyning på klassisk KK.

I tiden mellem MSR måske bliver klar og måske bliver billig nok, så skulle du nok også støtte at fossiler udfases med de forhånden værende billige VE alternativer.

 • 2
 • 0

De to links du kommer med har været grundigt diskuteret også her på ing.dk

Oh ja og så har vi jo fundet frem til sandheden fordi debatten på ing.dk er jo slet ikke præget af en abnorm overfladisk og populistisk tilgang uden en snært af indsigt i videnskabsteori eller bare basal indsigt i fysikken der reelt bestemmer tingene(som selv flere indlæg i denne debattråd klart viser). Jep jep så er jeg mere rolig, oraklerne på ing.dk har talt :D

Som om at kompetence niveauet på ing.dk nogensinde overgår disse mennesker jeg linker til er jo ren idioti at påstå.

Stop nu med at tro at du har mere indsigt i tingene når du tydeligvis er ignorant på området.

 • 1
 • 1

Rolf Hansen

Facts taler for sig selv. James Hansen og ex google folkene hævder at VE er for dyr, men det er jo indlysende sludder selv med dagens priser og trenden er at priserne falder hurtigt.

Indrømmet så faldt priserne for vindenergi kun med 6% fra 2013 til 2014 efter at have faldet gennemsnitligt 15% hvert år de forudgående fem år.

Hvilke elementer af de to links tror du har nogen relevant forklaringsværdi. Det holder ikke bare at fremføre egne holdninger under dække af nogle artikler frembragt af folk, der har cherry picked uddaterede oplysninger og kogt en alt for vidtgående konklusion sammen.

 • 1
 • 2

Egne holdninger? Nå synes nu de harmonerer temmelig godt med de forskere i de links jeg henviser til.

Lige som mit første indlæg harmonerer rigtigt godt med nyeste viden på klimaområdet:

http://m.pnas.org/content/112/21/6579.short

Og ligesom jeg er klar over at mange af de interesse grupper som påvirker vores klima og miljø politik, at deres holdninger på ingen måder harmonerer med videnskaben på området, et godt eksempel er jo økologi som i den grad er en pseudovidenskab vi giver statsstøtte uden at det på nogen måder er den langtids holdbare og bæredygtige løsning alle disse interesse grupper påstår(med økonomisk ideologisk interesser):

http://landbrugsavisen.dk/hverken-%C3%B8ko...

Eller hvad med den abnorme methylkviksølv forurening vores VE eventyr i den grad er medskyldig i specielt pga. vores modstand imod atomkraft:

http://www.iflscience.com/environment/how-...

 • 1
 • 1

Rolf

Man skal selvfølgelig aldrig skyde folk noget i benene de ikke mener, men efter at have læst en del af dine indlæg, så kan man nok opsummere dine holdninger sådan:

KK klassisk er en dumhed.

VE er en stor dumhed.

VE duer ikke.

Dem som diskuterer på ing.dk er ignoranter som nægter at slå hælene sammen når de voksne har talt.

Om lidt kommer MSR og så bliver alt godt.

I det store hele læser du enten ikke de links du linker til eller også er du ude af stand til at levere relevant kildekritik eller finde de faktiske oplysninger du påstår der er i dine links.

Dine forestillinger om at onde VE forekæmpere har holdt KK ude af markedet og derfor er skyld i emissioner fra fossiler er helt ude i hampen. De småpenge der er brugt på VE forskning og implementering før KK guldalderen brat stoppede var bestemt ikke definerende for KK fiaskoen.

De penge som investeres nu i VE giver rigtigt meget mening for VE skalerer imponerende hurtigt og falder tilsvarende hurtigt i pris og kan sagtens klare opgaven med at levere energi til kloden. Senere må man så se om MSR kan blive konkurrencedygtigt, men der går som du sikkert vil medgive en rum tid før MSR er klar, hvorimod flere hundred VE virksomheder har varer på hylderne lige nu.

 • 5
 • 1

Altså jeg gider ikke rigtigt at debatterer med en person hvis argumenter kun viser at han på ingen måde kan betragte verden nuanceret.

Altså det er dig der påstår at jeg mener at VE er en stor dumhed eller ikke fungerer.

Det jeg i virkeligheden siger er at VE er en del af løsningen men ikke som vi bruger den i dag i vores samfund. VE er en del af løsningen med en energi kilde som kan køre loadfollowing og samtidigt er god for både miljø og klima og ja det kunne godt være MSR teknologien som er en stærk kandidat, som det i øvrigt er dig selv der hiver ind i debatten.

Altså det eneste du bekræfter med dine indlæg er som jeg siger, at du er en ignorant, der tror at debatten handler om enten VE eller atomkraft. Men det er kun dig der får debatten hen på det spor. Jeg interesserer mig mere for helheden i vores problematik og det er kun sådan at du egentligt bliver i stand til at forstå den korrekt.

 • 3
 • 4

Hej Thomas Gade

Der kommer jævnligt forudsigelser om prisudviklingen for solceller og også en gang imellem fra ledelsen i solcelle virksomheder fra USA, der simpelthen kan sigtes for ulovlig kurspleje, hvis ikke deres offentliggjorte tekniske roadmaps og pris projektioner overholdes. First Solar er blandt de mest interessante, da de konsekvent har haft sorte tal på bundlinien og løbende har udsendt deres teknologiske roadmaps og pris projektioner, og også hele vejen igennem har formået at overgå både deres tekniske roadmaps og deres prisprojektioner.

Samtidigt har der været nogen overenstemmelse med hvad nogle få uafhængige iagttagere har forudsagt, dog således at de tit er noget mere konservative i deres forventninger og specielt for EIA og IEA helt ude i hampen pessimistiske.

Cleantechnica og GTM med flere rapporterer løbende resultaterne af konkrete udbud og offentliggjorte kontrakter.

Desværre er vindmøllebranchen langt mindre konkret kommunikativ om deres teknologiske roadmaps og deres pris projektioner lægges heller ikke ærligt frem. Analytikerne rammer nærmest latterligt forkert. Her er en rapport fra 2012 https://www.ieawind.org/index_page_posting... hvor der var samlet 18 forudsigelser om forventninger til fald i elektricitets produktion fra vindmøller mellem 2011 og 2030. Den mindst ubrugelige forudså et prisfald der blev nået 2014!! Se side 26.

De rapporter, der angriber problemstillingen mest fornuftigt er http://cleantechnica.com/2015/08/04/wind-c... hvor der er linket til NREL studie over effekten ved højere hub højde http://apps2.eere.energy.gov/wind/windexch... Derudover har Fullenkamp lavet en god rapport http://energy.gov/sites/prod/files/2014/09... Derudover sætter denne rapport trends for hele energimarkedet i system https://www.lazard.com/media/1777/levelize... I de sidste fem år inden rapporten udkom var prisfaldet på vindenergi 58% svarende til år til år prisfald på 15% hvert år, men sidste år var faldet reduceret til kun 6%. Omvendt er det vist velkendt for alle at vindmøllefirmaerne har konsolideret sig med gode regnskaber og har betalt med faldende markedsandel relativt til solceller. Den bekymrende trend for vindmøllebranchen er, at de selvom de har realiseret et fald på 58% i de seneste fem år op til rapportens deadline så har solcellebranchen gjort det bedre med 78% se side 9.

Hvis ikke vindmøllebranchen strammer sig an og solcellebranchen fortsætter som de er igang med, så bliver det tilsvarende sværere og sværere at afsætte vindmøller.

For begge brancher gælder det at prisfaldet skal fortsætte til omkring $0.005/kWh før fossilalderen stopper og fossiler permanent forbliver i undergrunden selv i Saudi Arabien, fordi elektricitet og skadelig CO2 så bliver billigste råstoffer for den petrokemiske industri. Altså ca. 84% prisfald for gennemsnitsprisen i USA for usubsidieret vindenergi. Tager man udgangspunkt i US interior PPA kontrakterne er det påkrævede prisfald betydeligt mindre og efter min mening realistisk indenfor de næste årti.

I princippet har Rolf Hansen en pointe i at MSR kan blive en konkurrent, da nogle forudser mulighed for at nå ned på $0.0086/kWh efter tre iterationer. http://nextbigfuture.com/2014/04/terrestri...

 • 3
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten