Nu får europæerne intelligente elmålere

EU-Kommissionen fremlagde i går, onsdag, sit forslag til et mål energibesparelser frem mod 2030, og i samme ombæring kunne den afsløre status for målet om udrulning af intelligente elmålere i medlemsstaterne.

Som det fremgår af en rapport udarbejdet af det europæiske Joint Research Center (JRC), viser det sig, at EU er godt på vej mod sit mål om, at 80 pct. af unionens elforbrugere skal have en intelligent måler i 2020.

Ifølge rapporten er der fra unionens medlemsstater givet tilsagn om investeringer for hele 45 milliarder euro eller 335 milliarder kroner i intelligente elmålere, der kan styre elforbruget, alt efter hvornår produktionen af grøn energi er størst.

Gennemføres de mange investeringer, vil det ifølge rapporten være 72 pct. af de europæiske elforbrugere, der har fået installeret de intelligente målere i 2020. Så skal der ikke så mange ekstra investeringer til, før målet på 80 procent nås.

God forretning for størstedelen af landene

Målet er ikke bindende for medlemslandene, og hvert enkelt land har foretaget særskilte cost-benefit-analyser af, hvorvidt det har kunnet betale sig at rulle målerne ud.

Her er det overordnede billede, at det vil være en god forretning for de fleste medlemsstater, hvorfor det lovede investeringsniveau viser sig ganske solidt.

De intelligente elmålere vil ifølge JRC typisk ligge på et prisleje på mellem 1.500 og 1.900 danske kroner pr. installeret måler. De nationale analyser er sammenholdt med omkostningsparametre såsom lokale lønforhold, geografiske forhold og prisen på målere, der rækker ud over minimumsspecifikationerne, for at vurdere, om investeringerne falder rentabelt ud til fordel for elselskaberne.

Læs også: Elselskaber: Vores kunder tjener 400 millioner kr. på smarte elmålere

Danmark er et af de 16 ud af 27 medlemslande, hvor udfaldet af udregningerne har vist sig positive. Hos Branchefællesskabet for Intelligent Energi under Dansk Energi er man da også begejstrede for EU-udviklingen, fordi de intelligente målere gør det muligt at lave et timebaseret prissignal, der gør det muligt at belønne forbrugerne, der flytter sit elforbrug, når der er fyldt op med grøn energi i energisystemerne, hvilket gør strømmen billig.

»I denne forbindelse er smarte målere en hjørnesten. Det er rigtig godt nyt, at der tages fat i den nye teknologi. Når det er så vigtigt, er det, fordi vi får mere og mere vedvarende energi i det europæiske energisystem, og der bliver de smarte målere helt afgørende for at kunne anvende den vedvarende energi,« siger branchechef for Intelligent Energi under Dansk Energi Helle Juhler-Verdoner.

Hun understreger dog, at det ikke er nok med målerne alene til at sikre udviklingen. Resten af markeds-setuppet skal også følge med.

Her ser det ifølge branchechefen også positivt ud for Danmark, når den nye datahub under Energinet.dk er på plads. Den skal sikre, at elselskaberne kan sende data om forbrug time for time.

»Bare fordi man har en måler, er det ikke nok til at sikre timeafregning alene. Hele markedet for fleksibel el – demand on response - skal følge med. Der er datahubben en rigtig afgørende faktor for at få det til at fungere,« siger Helle Juhler-Verdoner.

Datahubben åbner efter planen 1. oktober 2015.

Emner : El
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Sidste år brugte vores familie 2300 kWh - til en pris på ca. 35 øre/kwh (før skat og afgifter). Det vil sige vi købte strøm for ca. 800 kr på et år.

Lad os sige at vi derhjemme kunne flytte noget strømforbrug i løbet af døgnet til fryser/køleskab - måske 25% af strømmen. Det meste af strømmen kan vi ikke flytte rundt på, da vi skal lave mad, se TV, bruge lys m.v. Lad os også sige at den flyttede strøm ville koste det halve (½ x 35 øre kr/kWh) - så kan vi spare i alt 100 kr/året.

Så er det da en god vittighed at der kommer en anden Djøf'fer og siger at vi skal bruge 1500-1900 kr på at købe en ny EL-måler. Derudover skal vi sikkert også købe alt mulig udstyr til at tænde/slukke/styre de strømforbrugende enheder.

Hvis hovedproblemet er CO2-udledning - så må det da være bedre at beskatte udledning af CO2 - så kommer resten nok af sig selv.

 • 24
 • 2

Med den nye generation af elmålere kan den grønne energi udnyttes bedre, fordi forbrugerne får billigere strøm, når der er mest af den.

Grønne tiltag => billig strøm?

That'd be a first. Man er da snotdum som el-leverandør, hvis bemeldte 'intelligens' ikke bruges til profitoptimering.

 • 5
 • 8

Jeg står med ca. samme forbrug. Umiddelbart er det kun vasketøjet som kan flyttes til natten (Hvor det i forvejen er) så besparelsen vil være minimal på ren el-pris.

Til gengæld frygter jeg , at man vil adfærds regulere ved at ændre/pålægge afgifter i dagtimerne for kunstigt at hæve besparelses potentialet.

Afgifts fritag dog al den spildvarme som bliver produceret af forskellige anlæg så det kan bruges til at varme bygninger op med. Evt. så det kan sælges afgiftsfrit til fjernvarmenettet.

Og hvad er eget forbruget egentlig på omtalte målere i forhold til eksisterende "dumme" målere....?

 • 9
 • 1

Hvis så dette centrale registrerings- og afregnesystem går ned, lukkes der så for forbrug ude ved kunderne til systemet igen er oppe og kører? Ja det er selvfølgelig et fjollet spørgsmål for alle erfaringer viser jo at større og for borgere/samfund vigtige computersystemer aldrig fejler. Ja det er jo faktisk så usandsynligt at det sker,at man som f.eks DSB slet ikke behøver have en nødplan i tilfælde af at det utænkelige faktisk alligevel sker.

Må nok erkende at sådan en fætter vil jeg i praksis ikke spilde 5 sek på. Det vil være peanuts i mit samlede regnskab der måske kan spares på strømregningen. Men det lyder som en løsning verdensfjerne politikere vil elske at tvinge folk til. Producenterne af disse målere danser sikkert allerede rundt i euforisk ekstase over at kunne se frem til en omsætning på måske et par hundrede milliarder de næste år. Med lidt held skal målerne så fremover udskiftes med jævne mellemrum pga forældet elektronik som desværre ikke kan køre med den nyeste software opdatering. Hurra et nyt hamsterhjul af udgifter til forbrugerne og løbende indtægter til producenterne.

 • 10
 • 1

Lad os sige at vi derhjemme kunne flytte noget strømforbrug i løbet af døgnet til fryser/køleskab - måske 25% af strømmen. Det meste af strømmen kan vi ikke flytte rundt på, da vi skal lave mad, se TV, bruge lys m.v. Lad os også sige at den flyttede strøm ville koste det halve (½ x 35 øre kr/kWh) - så kan vi spare i alt 100 kr/året.

Noget helt andet er at prisen på f.eks. 35 øre/kWh er en gennemsnitspris der dækker over at den typisk koster 20-30 øre, nogle få timer om året er gratis og på andre tidspunkter koster 10-15 kr/kWh... Skal forbrugerne eller elsalgsfirmaet i fremtiden have denne risiko? Hvis forbrugeren ikke kan flytte 75 % af forbruget, så kan det blive dyrt hvis bare 4 % af forbruget pludselig koster 9 kr/kWh (spidslastperioder over hele Europa, 4 % svare til 350 timer om året eller ca. en time i døgnet)... (92 * 9 = 828 kr)...

Til det regnestykke kommer der lige at hvis man forestiller sig at alt fleksibelt forbrug bliver flyttet til en lavprisperiode (typisk om natten), har man så taget højde for at det måske vil overbelaste det eksisterende distributionsnet? En koncentration af enheder der starter op når prissignalet går på lav, vil måske skabe en ny og større kogespids... Skal netselskabet til at opkræve bare 1 øre/kWh, så ryger 23 % af fortjenesten, da denne prisstigning selvfølgelig vil blive pålagt hele forbruget.

Hvis der er en masse udstyr der sidder standby og venter på at prissignalet kommer under en magisk grænse, så vil alt det udstyr blive aktiveret på stort set samme tid over hele landet... Det vil (ud over at prisen selvfølgelig stiger og at der derfor slukkes igen med det samme) betyde at en masse komponenter får en kraftig startstrøm på samme tid og det kan gøre hele vores elsystem ustabilt...

Den politiske drøm om at et variabelt prissignal vil betyde at problemerne løses, er og bliver en våd drøm for politikere og hænger ikke sammen med virkeligheden... Det er meget mere effektivt at styre systemet på europæisk plan (udveksling af overskudsenergi mellem landene) og stoppe for produktionen når prisen bliver for lav (den funktion har alle nyere vindmøller f.eks.)

 • 13
 • 2

Den politiske drøm om at et variabelt prissignal vil betyde at problemerne løses, er og bliver en våd drøm for politikere og hænger ikke sammen med virkeligheden.

Jamen hele vores energi-/elsektor er jo allerede i årtier skamredet at politikers våde drømme - det kan da kun fortsætte nedad den sti. Naturvidenskab er et fremmed dyr på Borgen.

'Timeafregning', 'vaskemaskiner kører om natten', 'biler lader når vindmøller snurrer', 'bilen skal trille i frigear..' og alle lignende floskler er blot nogle i en lang række helt tilbage til oliekrisen i 1970'erne.

Politikerne fattede det ikke dengang og heller ikke i dag - 'det der mærkelige energi og strøm noget', så befolkningen får en gang blålys til morgenmad og uld i mund til frokost, ingen aftensmad og en genindspilning af 'Kejserens nye klæder' med tågehorn til natmad.

 • 5
 • 7

@Finn: Prøv at læs dit eget indlæg, og tænk over hvordan det bidrager til debatten. Det er tydeligt at du mener at politkerne er dumme, men du giver ingen beviser for det, og ingen kvalificerede eksempler på det. I bedste fald får du selv luft for din harme. Og apropos floskler, hvad vil du kalde: "polikernes våde drømme", "blålys" og "Kejserens Nye Klæder"? Det er ikke din holdning jeg har et problem med, men kvaliteten af dit indlæg.

 • 8
 • 0

Sidste år brugte vores familie 2300 kWh - til en pris på ca. 35 øre/kwh (før skat og afgifter). ... så kan vi spare i alt 100 kr/året.

Med timeaflæsning af målerne, kan man jo gøre afgiften variabel som el-prisen - dermed ændrer forudsætningerne i dine beregninger sig en del.

Men formålet med målerne, er vel heller ikke, at du skal spare noget? Formålet må vel være at flytte rundt på forbruget af tekniske eller miljømæssige grunde. Prisen på måleren skal snarere holdes op mod hvad der koster at udbygge det nuværende distributionsnet, end hvad du kan spare på din el.

 • 4
 • 0

Med timeaflæsning af målerne, kan man jo gøre afgiften variabel som el-prisen - dermed ændrer forudsætningerne i dine beregninger sig en del.

Ydermere tænker jeg at dette måske mest er rettet mod et fremtidigt scenarie hvor der er flere varmepumper og elbiler i systemet? Timeafregning er vel en slags forudsætning for at man kan skaffe sig billig el til en fremtidig elbil, hvis altså afgiftssystemet følger med.

Noget helt andet er at prisen på f.eks. 35 øre/kWh er en gennemsnitspris der dækker over at den typisk koster 20-30 øre, nogle få timer om året er gratis og på andre tidspunkter koster 10-15 kr/kWh... Skal forbrugerne eller elsalgsfirmaet i fremtiden have denne risiko?

Nu er en del af pointen vel at få udlignet disse prisforskelle noget. I forvejen betaler du som forbruger jo for dem, gennemsnitligt. Hvis du er utryg ved det, har jeg svært ved at forestille mig at du ikke stadig vil kunne betale for en fastprisaftale/forsikringsordning som de fleste vist kører på i dag.

Hvis man træder et skridt tilbage, er det vel i udgangspunktet i orden at dem der bruger strømmen i spidslast betaler for det?

 • 4
 • 0

skal over på vedvarende energi - så giver det vel mening at lave en kraftig adfærdsregulering bl.a. vha. intelligente målere - således at folk vasker m.v. når solen skinner og vinden blæser.

 • 1
 • 1

Jeg har i sidste uge fået skiftet min 60'er måler til en ny fra Kamstrup.

Via en kringlet matching i en datahub (og login med NemID...) kan jeg aflæse mit forbrug løbende - hvilket jeg dog ikke har tænkt mig at gøre før mit elselskab laver en nemmere måde at følge forbruget på...

Men bortset fra at forbruget kan følges nærmere, hvordan er målerne så intelligente? Ligger der i de nye målere uudnyttet potentiale som gør at de i fremtiden vil kunne snakke sammen med andet udstyr i hjemmet?

Jeg spørger af ren uvidenhed, lige nu forekommer de ikke videre intelligente - eneste plus for mig som kunde er mere detaljeret forbrugsinformation.

 • 6
 • 0

Med timeaflæsning af målerne, kan man jo gøre afgiften variabel som el-prisen - dermed ændrer forudsætningerne i dine beregninger sig en del.

Men formålet med målerne, er vel heller ikke, at du skal spare noget? Formålet må vel være at flytte rundt på forbruget af tekniske eller miljømæssige grunde. Prisen på måleren skal snarere holdes op mod hvad der koster at udbygge det nuværende distributionsnet, end hvad du kan spare på din el.

Jeg har endnu til gode at se en "business case" på, at det kan betale sig at skifte målere før tid. Rent faktisk er det nok også tvivlsomt om det for flertallet, kan betale sig med fjernaflæste målere. Men rigtig mange forskningsinstitutioner m.m. efterspørger aflæsningsdata helt ned til time niveau, fordi de mener at der er potentiale for besparelser - men har vi set konkrete erfaringer ?

 • 5
 • 0

Men bortset fra at forbruget kan følges nærmere, hvordan er målerne så intelligente? Ligger der i de nye målere uudnyttet potentiale som gør at de i fremtiden vil kunne snakke sammen med andet udstyr i hjemmet?

Vækkeuret skal vide at der blev vasket om natten, og stilles til at vække tidligere så man kan nå at hænge tøjet op inden man skal på arbejde. Eller er man sikker på at der er billig strøm hver eneste nat ?. Arh ok man vælger nok at vaske om natten selvom strømmen ikke skulle være billigere lige den nat.

Mine el-cykel batterier kunne da godt lades om natten. på 2 år vil jeg have sparet nok til at købe en sodavand is.

 • 5
 • 1

Timeafregning er vel en slags forudsætning for at man kan skaffe sig billig el til en fremtidig elbil, hvis altså afgiftssystemet følger med.

Det er bare at skifte til modstrøm, der allerede nu tilbyder gratis natstrøm mellem 00:00 og 06:00. Men det betyder ikke alverden da elafgiften er 1,03 kr/kWh. Det der ville batte var, hvis elafgiften blev timeafregnet efter hvor stor VE andelen var på forbrugstidspunktet. 100% VE = elafgift 0 kr/kWh. 0% VE = elafgift 1,03 kr/kWh.

Nå, men hvis man lader sit eget firma eje opladningsudstyret til bilen (og stå for udgiften til vedligehold af dette) så kan man trække elafgiften helt fra. Så er den potte ude. Men hvorfor skal det være forbeholdt folk der har et firma!

 • 3
 • 0

ok, så det vil være en god ide at flytte strøm forbruget til om natten. Et eller andet siger mig at solceller producerer mest strøm om dagen, eller har jeg misforstået noget? I mange tilfælde er der også mest vind om dagen.(www.dkvind.dk/fakta/T3.pdf) Nå det har nok noget med politik at gøre... Man kan lægge afgift på forbrug på "forkerte" tidspunkter.

 • 2
 • 2

.. at udskifte de gamle elmålere der i mange tilfælde er fra 50'erne og 60'erne og udtjente.

Det er da fint når der skal udskiftes. Men der, hvor jeg boede før, fik vi ny elmåler for ca 10 år siden. Min nuværende bolig blev først opført i 1980'erne og har i øvrigt målerne centralt placeret i kælderen. Målerne er ikke udtjente og det vil være meget bekosteligt at fremføre kontrolsignaler fra kælderen til lejlighederne.

Men meget værre er, at hovedparten af beboerne her en enlige, der bruger meget beskedent med strøm. Det er nærmest kun køle-fryseskabe, der evt. vil kunne reguleres.

Vi kan ligesom ikke lade vore elbiler fra 5 sal - vel (og vi skal fa'me slet ikke have elbiler)

Det fælles vaskeri har tidsreservation og når det er ens tid, så skal der bare vaskes.

Det er muligvis en god mulighed for større husholdninger, men i boliger med enlige eller par uden børn, vil der være meget få muligheder for at flytte elforbruget i tid.

Udvælg de 5, 10 måske 15 % forbrugere, der faktisk har et stort elforbrug og lad os andre være i fred.

Lars :)

PS! Mit køle-fryseskab kommer aldrig på automatisk tænd sluk med styring fra noget fjernt firma.. Bare en minimal større risiko for, at systemt fejler og skabet ikke får strøm igen i tide og der er tøet og køkkengulves er oversvømmet, gør tanken helt ubærlig.

 • 4
 • 3

"I forhold til levetiden koster elmålere ikke alverden."

Hvad er da den forventede praktiske levetid for disse nye intelligente målere? Målere udstyret med elektronik som vel skal kommunikere med anden elektronik på software niveau det lugter af udskiftning i et stadigt accelereret tempo pga inkompatibilitet med systemets nyeste SW opdatering. De gamle har jo netop kunnet køre i årtider fordi de er totalt KISS.

 • 5
 • 1

Og har derfor videst muligt omlagt mit forbrug til solskinstimerne.

I øvrigt blev mit TV en smule defekt og jeg anskaffede et nyt. Utroligt så meget mindre nye TV kan bruge. Det samme skete med min vaskemaskine, og igen bruger nye vaskemaskiner væsentligt mindre. Det samme gælder også en del af vor anden elektronik, at det nye bruger mindre så nu producerer jeg overskudsstrøm på et 4 KWh solcelleanlæg. Godt jeg ikke købte et 6 KWh anlæg. Og ved at anvende størst mulig del af elektriciteten i solskinstimerne, og så da også tørre vasketøjet på tørresnoren, så blev mit elkøb lidt over 2000 kWh for et helt år. I år lidt mere end 1000 kWh for knap 7 måneder. Nettoforbruget er selvfølgeligt mindre end nul. Det hjælper at tænke sig om når der alligevel skal skiftes elektronik og hårde hvidevarer. Totalt har vi sænket forbruget fra 1998 på knap 6000 kWh til næsten ingenting. Det bliver sikkert endnu bedre næste gang dybfryseren skal udskiftes. Men det haster nu ikke, så lad det komme naturligt.

 • 7
 • 0

Er der nogen, der kan komme med noget dokumentation for, hvordan forbruget fordeler sig mellem privat og erhverv på timebasis og over år? Jeg kender en renseanlægsoperatør, der køber el på spotmarkedet til spildevandsrensning og trykledninger. Han er meget opmærksom på at kunne "rense foran" eller gemme spildevand til elprisen falder. Så i visse erhverv bruger de allerede el "intelligent".

Emil

 • 4
 • 0

lokal energi opbevaring, så man f.eks. oplader sine egne batterier i forbindelse med at el-prisen er ekstremt lav.

Du har en elmåler - og måske 1 kubikmeter plads. Så får du en ny måler med batteri kappacitet, og så har du biligst og bedst strøm.

Disse systemer findes allerede (solceller... ved ikke præcis hvor meget de fylder) - så teknologi tærsklen er lav. Det er det der bør støttes, frem for blot nye "intelligente" målere. For hvem skal styre de intelligente målere??

 • 2
 • 3

Jeg husker, da man fremlagde specifikationerne for de intelligente elmålere, at man ikke lagde vægt på sikkerheden. Tænker lige på, om personer / institutioner / state(r/n) med ikke-helt-pæne intentioner kunne hacke elmåleren og tage virksomheder / private som gidsler : "Betal mig 50 kr / md, eller du kan ikke se TV! / lave kaffe!"

Det er jo fint nok, at man kan flytte tøjvasken til om aftenen.. men hvad med de steder, hvor man ikke må? Fx. lejligheder.

Mon der blot er tale om endnu en ekstraskat ( undskyld, "grønt tiltag" ) eller kontrolinstrument?

 • 6
 • 1

PS! Mit køle-fryseskab kommer aldrig på automatisk tænd sluk med styring fra noget fjernt firma.. Bare en minimal større risiko for, at systemt fejler og skabet ikke får strøm igen i tide og der er tøet og køkkengulves er oversvømmet, gør tanken helt ubærlig.

Der vil ikke være nogen nævneværdig risiko for at køleskabet ikke tænder. Ideen er at køleskabet styre efter sin egen termostat. F.eks. en hysteresekurve hvor kompressoren bliver startet når temperaturen er 6 grader og slukket igen når temperaturen er 3 grader... Den eksterne styring får udelukkende mulighed for at tænde køleskabet allerede ved f.eks. over 4 grader og derved gemme kortvarigt overskud af strøm i form af bedre nedkøling af dine vare.

Hvis man antager at der er 5.000.000 køleskabe i Danmark og deres temperatur er tilnærmelsesvist jævnt fordelt mellem 3 og 6 grader, så vil man kunne tænde 625.000 køleskabe ved at sende et tændsignal til alle dem med temperature imellem 5,5 og 6 grader

Det vil måske give lidt mere slitage på køleskabet da der vil være flere start/stop i dens levetid og der vil også være en enkelt komponent eller to mere der kan gå i stykker, men mig bekendt er det heller ikke de mindre køleskab der er fokusgruppen... Det er primært store kølehuse, kompressoranlæg på fabrikker m.m. hvor man vil kunne starte anlægget lidt tidligere end normalt, for f.eks. at hjælpe med frekvensstyrring. Den enkelte lille husstand vil aldrig kunne få nogen fordel af at deres køleskab starter 1-2 timer før det ellers var planlagt...

 • 4
 • 1

Den enkelte lille husstand vil aldrig kunne få nogen fordel af at deres køleskab starter 1-2 timer før det ellers var planlagt...

Jeg forsøgte netop at påpege, at mange i mindre boliger har meget lidt el, der kan tids reguleres. Hos mig er forbruget helt samlet i et køle- og fryseskab (og i hvile strømmen til internet, fjernsyn og ovne/hvidevarer). Krav til en lav hvilestrøm for sådanne enheder kan ret sikkert spare på det samlede forbrug. Men tidsstyring vil ikke give meget. Tænk hvad det ville koste, bare at får en håndværker til at demontere og genmontere et indbyggede køle-/fryseskab?

Hvis det kun var mig, men det er det ikke. Langt de fleste her omkring mig har det på lignende måde.

Lars :)

 • 4
 • 1

Jeg har endnu til gode at se en "business case" på, at det kan betale sig at skifte målere før tid. Rent faktisk er det nok også tvivlsomt om det for flertallet, kan betale sig med fjernaflæste målere. Men rigtig mange forskningsinstitutioner m.m. efterspørger aflæsningsdata helt ned til time niveau, fordi de mener at der er potentiale for besparelser - men har vi set konkrete erfaringer ?

Det kommer helt an på hvilken måler der sættes op og hvem der skal have fortjenesten... En stor del af målerne kan netselskabet kalde op online, så de behøver ikke sende en teknikker ud når kunden ringer og siger at der ikke er strøm... Nogen steder kan man også sætte overvågning på så man kan se at der er flyttet en ind i huset og at der derved skal betales abonnement, eller man kan måske ligefrem fjernafbryde for måleren hvis kunden ikke betaler...

Det er ikke sikkert at den enkelte måler kan betales hjem, men der skal ikke sendes en teknikker ud til ret mange unødvendige problemer, før en måler til 1000-1500 kr er tjent hjem...

 • 2
 • 1

Når jeg skærer helt ind til benet, så handler det her om: - fjernaflæste elmålere, Som giver mulighed for tidstariffer, hvilket man kan elske eller hade - tidsstyring af forbrug Som giver mulighed for at flytte forbrug afhængig af elpris, hvilket man kan tro på eller ikke tro på.

MEN jeg savner et "White paper" - dvs. een eller flere "forslag" om den konkrete implementering.

I den bedste af verdener ønsker jeg ....... Ja, hvad ? Hvordan skaber jeg en forbindelse mellem mine apparater (køleskab, fryser, vaskemaskiner, tørretumbler, opvaskemaskiner, varmepumpe, elvandvarmer, og sikkert andet) OG det prissignal som er grundlaget for det hele. Økonomien spiller en rolle, så denne forbindelse må ikke koste for meget. F.eks. bruger mine tre maskiner ca. 600 kWh om året, eller kr.1200,-. Antag, som andre før mig, jeg kan udnytte elpris på 50% i off-peak, så sparer jeg kr.600.-/år. Så mere end kr.1000,- vil jeg nok ikke betale - er det elastisk ? Eller kommer monopolerne og dikterer jeg SKAL ?

Hvor er strategi-koncepterne ? Hvad laver de på DTU og i Ålborg ? Hvem skriver noget ?

Er der links ?

 • 5
 • 0

Hvordan skaber jeg en forbindelse mellem mine apparater (køleskab, fryser, vaskemaskiner, tørretumbler, opvaskemaskiner, varmepumpe, elvandvarmer, og sikkert andet) OG det prissignal som er grundlaget for det hele.

Den nemmeste måde at overføre signalet er via PLC (Power Line Communication) hvor prissignalet sendes via det ledningsnet hvor effekten også overføres. Den løsning er netselskaberne meget imod, for så skal de betale for udstyret og vedligeholde det (evt. målerne) som formidler prissignalet og hvad stiller man op hvis flere forskellige elhandlere har forskellige prissignaler og/eller forskellige tidspunkter hvor der er høj, mellem og lav pris.

En dyre løsning (for kunderne) er at elhandleren sætter en lille boks op ved kunden, som sender prissignal ud via PLC. Det kræver så at denne boks har en internetforbindelse for at kunne modtage prissignalet. Boksen kan principielt sidde ved enhver stikkontakt og sende signal via nul-lederen, men der skal samtidig være et filter ved gruppetavlen så signalerne ikke forstyrrer naboen

Den nok dyreste (eller retter mest besværlige) er at alle de komponenter der ønskes styret via prissignalet har deres egen internetforbindelse... Med alle de fordele og ulemper som det kan give... (En hacker kan måske slukke for køleskabet, til gængæld kan man modtage en sms-alarm hvis temperaturen bliver for lav m.m.)

 • 3
 • 1

Selvom den hedder "Dark side of smart meters." så er den på ingen måde 'hysterisk' og de teknologiske og økonomiske argumenter synes jeg er ok.

https://www.youtube.com/watch?v=FLeCTaSG2-U

Jeg er selv blevet testet og fundet EHS allergisk. Dvs. WIFI og mobiltelefoni er 'no-no'. Så de får ikke lov til at sætte sådan en op uden at de garantere at det strålingsniveau jeg kan måle før og efter opsætningen er uændret.

Jeg er selv landet på tanken at det nok er kapitalen bag leverandørerne af hele konceptet der har fået EU til at synes at det her er godt. På længere sigt, er der måske en chance for at få nogen døgnstyringsgevinst.

 • 1
 • 0

OK, en ny måler til 2.000 Kr. Men hvad så med det udstyr som skal flytte forbruget. Jeg har godt nok manuel mulighed for udskudt start på vaskemaskine og opvaskemaskine, så må jeg jo gætte mig til hvornår strømmen er billigst Værre er det med mit jordvarmeanlæg. Den skal jo programmeres helt omvendt, således at den bare pumper varmt vand ind i tanken om natten, og temperaturen i huset skulle helst hæves en grad eller to for at udnytte den billige energi, så der skal lige nye termostater til.

 • 1
 • 3

Men hvad så med det udstyr som skal flytte forbruget. Jeg har godt nok manuel mulighed for udskudt start på vaskemaskine og opvaskemaskine, så må jeg jo gætte mig til hvornår strømmen er billigst Værre er det med mit jordvarmeanlæg. Den skal jo programmeres helt omvendt, således at den bare pumper varmt vand ind i tanken om natten, og temperaturen i huset skulle helst hæves en grad eller to for at udnytte den billige energi, så der skal lige nye termostater til.

Fidusen er at man starter med at sikre at der er en standard der beskriver hvordan prissignalet kommer ud til forbrugeren og dette signal vil så langsomt blive leveret til alle forbrugerne i EU (nogen kommer på med det samme, andre venter flere år). Når signalet begynder at blive leveret ved forbrugerne, så begynder industrien (som producerer f.eks. hårde hvidevare) at tage det med i deres sortiment så kunderne kan vælge f.eks. en ny vaskemaskine, der er kompatibel med standarden. Dvs. du skal ikke udskifte fungerende komponenter med mindre det kan betale sig... Men den dag det går i stykker, der bør der være et udvalg af produkter som understøtter den nye standard.

Timeaflæsning bliver gennemført i disse år, dvs. det vil være muligt med en højere tarif f.eks. i spidslastperioderne og en lavere tarif om natten. Men det betyder bare ikke at der er overskud af VE på disse tidspunkter... Den intelligente styring, hvor prisen varierer fra dag til dag er noget længere ude i fremtiden...

Jeg kan ikke forestille mig at der kommer et lovkrav om at alle køleskabe og vaskemaskiner skal skiftes, men der kan godt komme et lovkrav om at alle nye maskiner skal understøtte standarden...

 • 4
 • 1

Mit nye nye køl/frys fra Liebherr bruger under 1 kwh pr. døgn. Troede det var for godt til at være sandt; men det er det ikke. At en intelligent elmåler kan styre mit køl/frys til en lavere el-regning er en vittighed. Skal vi til at vaske om natten i en etageejendom? Pæreren i alle lamper er led.

Nogen har en skrue løs!

 • 5
 • 1

Fidusen er at man starter med at sikre at der er en standard der beskriver hvordan prissignalet kommer ud til forbrugeren og dette signal vil så langsomt blive leveret til alle forbrugerne i EU .... så kunderne kan vælge f.eks. en ny vaskemaskine, der er kompatibel med standarden. Dvs. du skal ikke udskifte fungerende komponenter med mindre det kan betale sig... Men den dag det går i stykker, der bør der være et udvalg af produkter som understøtter den nye standard. .... Den intelligente styring, hvor prisen varierer fra dag til dag er noget længere ude i fremtiden...

Se dette er rimeligt og fornuftigt. Skriv standard, afprøv i lille skala. opdater standard, afprøv ...etc. Det er også fornuftigt, at nye elektriske enheder kan modtage standarden, hvis regulering kan være relevant. Det kan også være fornuftigt at vælge en ny måler, hvis den gamle skal udskiftes.

Men vi er rigtigt mange med et beskedent elforbrug, der kun i meget ringe grad kan flyttes i tid.

Mit nye nye køl/frys fra Liebherr bruger under 1 kwh pr. døgn. ..... Skal vi til at vaske om natten i en etageejendom? Pæreren i alle lamper er led.

Nogen har en skrue løs!

Ja, man har netop en skrue løs, hvis man samler alle en en gruppe. Man har netop en skrue løs, hvis man ikke forsker og forsøger på små grupper og gør det igen og igen.

Man skal forske og udrulle til de ret få helt indlysende storforbrugere, man skal sikkert pålægge alle apparater der markedsføres i EU og omegn snærende regler for strømforbrug og stille krav om at større apparater forstår et 'dyr strøm' og et 'gratis strøm' signal.

Men for de fleste af os er der ingen fornuft i at fremskynde og fordyre en udskiftning, der løbende kommer alligevel. Det har intet med saglig energipolitik at gøre og alt med et behov for at vise (en helt omsonst) handlekraft, hos politikere.

Desuden er opsamling af yderligere statistik over vore forbrugsmynstre ikke noget der bare bør tillades.Elselskaberne bør ikke frit kunne benytte sådanne data- det er vores privatliv.

Hele sikkerheden - eller nærmere mangel på samme - omkring enheder på nettet er slet ikke forstået af ret mange. Det er ligegyldigt om det virker, hvis der er huller i sikkerheden, så river folk al automatik ud og så har alle investeringer været omsonst.

Lars :)

 • 2
 • 0

@Michael Rangård

Du beskriver darvinistisk udvikling, hvor der på et tidspunkt kommer en standard for prissignaler, hvorefter producenterne (langsomt, måske) begynder at udvikle produkter, hvorefter .........

Ja men dog !

Det er jo præcis det jeg efterlyser i mit første indlæg: at nogen går i spidsen, som vi så ofte har set det på PC-området, hvorefter nyudvikling bliver defacto standard. Og se som parallelt eksempel f.eks. aps til telefoner og pads - som vrimler frem fordi der er en standard (platform) at skrive mod.

Som aktiv, teknologisk forbruger "forlanger" jeg, at el-leverandørerne kommer i gang NU, så udviklingen kan tage 5 år og ikke 15 år. Og hvis de ikke kan, så må vores universiteter (DTU, Ålborg) provokere og lave "White papers". Hvor svært kan det være ?

Det er bare at starte i Norden - som med NMT for år tilbage.

Kom så i gang !

 • 2
 • 1

Held og lykke med at få Skatteministeriet til det.

Sænke afgift? Variabel afgift?

Nu er det jo ikke skatteministeriet der er problemet, da det blot udfører hvad lovgivningen vedtaget i folketinget foreskriver. Problemet er politikere der ikke tør gøre noget som helst, af frygt for at nogle vil føle sig økonomisk ramt, så man mister vælgere og ministertaburetter. Man kan ikke skabe forandring og udvikling uden at nogen bliver økonomisk ramt. Formålet med forandringen er jo blandt andet netop økonomisk at ramme de grupper, der p.t. får for stor økonomisk fordel i forhold til deres bidrag til samfundets velstand (og dermed give dem incitament til at handle anderledes til gavn for samfundets velstand).

 • 2
 • 1

Mit nye nye køl/frys fra Liebherr bruger under 1 kwh pr. døgn. Troede det var for godt til at være sandt; men det er det ikke. At en intelligent elmåler kan styre mit køl/frys til en lavere el-regning er en vittighed. Skal vi til at vaske om natten i en etageejendom? Pæreren i alle lamper er led.

Nogen har en skrue løs!

Præcis ! Intelligente elmålere flytter stort set intet. Og drejer det sig om at "flytte" forbruget, så er der jo heller ikke tale om timer, men snarere uger eller måneder. Så hjælper det langt mere med mere energieffektive hvidevarer og i det hele taget ændring af brugerens adfærd. Vores familie på 4, klarer os fint for ca 2800 kWh om året.

 • 5
 • 1

Energieffektivisering er vejen frem. Tog hele mit elforbrug op til overvejelse. Før var forbruget 7,5 kwh pr. døgn. Nu er det faldet til 3,8 kwh. Og der er stadig tændt for gulvarmen på badeværelset. Yderst tilfreds med udskiftning af de gamle hvidevarer med nye. Udgift 14.000 kr der hurtigt bliver tilbagebetalt.

 • 4
 • 0

Kan glæde dig med at i vinterhalvåret befinder vi os syd for ækvator! Bortset fra det, er dit indlæg noget vrøvl!

I et energisystem hvor 62 % af opvarmning af den danske bygningsmasse kommer fra fjernvarme, burde der være betydelige restrektioner, så befolkningen ikke skifter til forbrugsenheder som bruger mindre strøm, og restrektioner som står i forhold til den miljøbelastning som sparetiltaget afstedkommer..

Ved at reducere energiforbrug i boligen via el f.eks. i Københvan som modtager fjernvarme fra H C Ørsted sker der en markant og forøget co2 udledning, af boligens samlede energiforbrug

HC Ørstedværket som producerer efter behovet for fjernvarme i københavn og i store dele af produktionstiden kan der ikke afsættes strøm når der er behov for fjernvarme, fordi boligejerne spare mere og mere på strømmen, og der i hele landet er et enormt behov for fjernvarme fra alle landets kraftvarmeværker. Ergo skal der brændes mere naturgas af i H C Ørstedværket, når værket ikke kan afsætte strøm, hvor værket lige starter med at tabe 15 % i røggassen, og efterfølgende 20 % i fjernvarmenettet inden boligen i Københvan. Så hvergang boligen fravælger spildproduktionen i form af strøm fra fjernvarmeproduktionen og strøm fra møllerne. El som stort set uden tab finder vej til boligen, skal der nu brændes mere naturgas på H C Ørsted hvor tabet er enormt inden boligen i København, og den ekstra miljøbelastning er enorm.

 • 1
 • 5

Intelligente elmålere fra Københavns Belysningsvæsen har jeg haft i mange år. Det gav lavere tarif om natten, men en ekstra udgift til en ekstra målerafgift. Hele mit hus er stadig indrettet til at flytte størst mulig del af EL forbruget til nattetimerne. I praksis kunne jeg forbruge omkring halvdelen af strømmen i nattetimerne til den reducerede pris.

Men så købte DONG de københavnske elværker, og den ekstra nat-måler blev fjernet. Jeg tvivler på, at der er økonomi i nattakst i dag, da mange af mine hårde hvidevarer i mellemtiden er blevet mere strømbesparende.

 • 3
 • 0

Elselskaberne har i mange år kaldt elmålere, der kan måle el - ud og ind fra boligen og transmittere data til elselskabet - for intelligente elmålere. Dem er der blevet installeret mange hundrede tusind af gennem de seneste år- Men de er IKKE intelligente. Nu har flere (desværre ikke jeg hos DONG!) fået tilbudt differentierede eltariffer, så brugeren kan spare el ved at flytte en del af forbruget til den lavere tarif. Men måleren er stadig ikke intelligent! Det optimale ville være, hvis elmåleren kan programmeres til at styre (tænde og slukke) for udvalgte grupper, så vaskemaskine, tørretumbler, kummefryser, varmtvandsbeholder, m.v. fortrinsvis kører, når strømmen er billigst. Og så bør måleren kaldes en "aktiv elmåler" - ikke intelligent. Men den type har jeg endnu ikke hørt om. - Er de på vej???

 • 3
 • 0

Hvis vi ser på hvad el på spot handles til, så ligger langt hovedparten mellem 20 og 40 øre pr kWh. Resten er transport og afgifter. Boliger der har købt hvidevarer med lavt forbrug har et lavt samlet årligt forbrug. Det er måske 20% af et årsforbrug på 2.500 kWh svarende til 500 kWh der i nogle tilfælde kan flyttes

Hvis vi tager munden fuld og tjener 10 øre pr kWh så er der en flad 50-er pr år i besparelse. Ikke noget der flytter noget som helst.

 • 2
 • 1

Niels. Muligt. Men det er der jo ikke nogen gevinst ved. Samlet set.

Du kan være helt sikker på at din betaling af afgifter på el ikke sættes ned. Blot flyttes den evt fra nat til dag. Altså den øges når el er dyr mod at sænkes når sener billig. Det samfundsøkonomiske resultat ligger stadigt på en helt ubetydelig gevinst på den nævnte 50-er pr år.

 • 2
 • 1

Flemming

Hvad så hvis man i boliger med individuel opvarmning gav de samme muligheder som el-patronen ved varmeværket at der kunne omsættes el med en afgift på 400 kr/mwh så har brugeren en pris omkring 1.250 kr inkl moms, som gør en billig luft/vand varmepumpe attraktiv som fordobler strømmen til varme, sammen med en akkumuleringstank, som supplement til olie eller gasfyret. Der er lige over 3 kr i afgift på 1 l olie eller 300 kr/mwh i afgift se http://www.ok.dk/privat/priser/benzin-og-olie Staten vil tabe lidt afgift på oliesalget men vil så givet vinde eller udkonkurrerer mange af de træpiller som forbruges, og opnå en afgiftsindtægt her.

 • 0
 • 0

Tilgiv mig hvis andre har pointeret nedenstående, har kun læst de første ca 25 indlæg, der stort set alle var negative. Hvordan kan man brokke sig over en udgift på små 2000 kr. der i den grad er et seriøst indslag med stort potentiale, når folk fx. vælter om sig med fx. dyre smartphones til langt over det dobbelte og som hurtigt går i stykker pga. skrøbelighed. Vores forsikringsselskaber tonser penge ud på det. Der er kun en til at betale.

Mht. pcére: Dengang kunne ingen fatte hvad man dog ville med dem. De var jo ikke til noget. Det her er på mange måder det samme. Få det igang og løsningerne vil komme af sig selv. Hvis et hus er udstyret med elvarme i gulvet, vil den store betonskive som gulvet jo er, kunne varmes ekstra op om natten i de kolde vinter måneder. Folk med pool ved udmærket hvad der går til opvarming af sådan en. Og mon ikke der er et hav af muligheder der vil komme til når først platformen er etableret.

 • 1
 • 4
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten