Nu får Danmark et nyt oliefelt til 1,5 milliarder kr.

Energistyrelsen har netop godkendt en plan for at starte olie- og gasproduktion på et helt nyt felt, Ravnfeltet, i den danske del af Nordsøen.

Planerne indebærer en ny, ubemandet platform knap 245 kilometer fra den danske vestkyst og 11,3 km nordøst for grænsen mellem Tyskland og Danmark. Der vil blive etableret to brønde og en undersøisk rørledning til det tyske oliefelt A6.

I alt investerer selskabet Wintershall Noordzee, som i dag ikke har produktion i Nordsøen, og Nordsøfonden 1,5 milliarder kroner i at udbygge feltet. Udbygningen starter omgående, så produktionen kan gå i gang efter næste sommer.

Investeringen ventes at medføre en ganske lille gasproduktion, der bliver eksporteret til Holland gennem de eksisterende rørledninger. Men olieproduktionen ventes allerede i det første år, dvs. fra midten af næste år, at nå 145.000 m³. I hele deres levetid ventes brøndene at pumpe knap 2,3 millioner m³ olie op af undergrunden. Til sammenligning udgjorde dansk olieproduktion i fjor 10,2 millioner m³.

Der bliver tale om en standardplatform med en stålgitterkonstruktion (jacket) på søjlefundamenter. Den gøres fast på 48 meters dybde ved hjælp af lange jernpæle, som bliver banket ned i havbunden.

Nær Natura 2000-område

Af Cowis VVM-redegørelse fremgår det, at der bliver udledt 850 ton boremateriale og 1.400 m³ boremudder pr. brønd i konstruktionsfasen. Udledningerne vil forme skyer i havet, som hurtigt fortyndes, når de driver væk med havstrømmene, og partiklerne gradvist synker til bunds.

‘Studier har vist, at boremateriale og boremudder ikke har nogen nævneværdig giftig påvirkning på organismer i havet. Metaller i boremudder og boremateriale er næsten udelukkende bundet i barit og bentonit. Derfor ophobes de ikke i dyr og planter og har dermed ingen miljøpåvirkning,’ skriver Cowi.

Som en del af projektet skal der lægges knap 18 km rør, der skal transportere produktionen fra Ravn til den tyske platform. Rørledningen bliver lagt i havbunden ved at pløje, spule eller skære en rende i havbunden og vil normalt blive dækket af bundmateriale efter et halvt års tid.

Under konstruktion kommer støjen fra nedramning af piller og brøndforinger, selve boringen, maskinstøj og installering af platformen til at påvirke både hvaler og sæler. Hvaler kan få midlertidige høretab, men det kan undgås ved at indlede arbejdet med mindre støj, der på forhånd skræmmer hvalerne væk.

Også marsvin og delfiner i Ravn-området kan blive generet i deres kommunikation op til en kilometer fra platformen. Det kan få betydning for marsvinene i den nordøstlige del Natura 2000-området 11,3 kilometer syd for Ravnfeltet ved Dogger Banke, som strækker sig ned til Holland, men dog altså ikke mere end, at projektet nu kan gå i gang.

Emner : Olie
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Jeg troede ellers at vores grønne regering sagde at Danmark skulle være fossilfri?

Måske mener de at vi skal pumpe al vores olie og gas op ad undergrunden og sælge den så vi virkelig kan blive rigtig 100% fossilfrie?!

Mvh Steen

  • 0
  • 0

Man har forhåbentlig en høj risikoprofil med i de 7 mia. For der er ikke mange basseører til at drive sådan et felt for med størrelsen på produktionen. 2500 bbl/d det første år er meget lidt - husk også at staten inddriver 60% af gevinsten i form af kulbrinteafgifter. De 1,5 mia er selvfølgelig fradragsberettiget i kulbrinteskatten, men det er stadig 5,5 mia minus driftsomkostninger, som staten skal have kulbrinteskatter af. Det lyder ikke ligefrem som nogen kæmpe gevinst. Specielt hvis de 7 mia kr ikke er med en ekstremt pessimistisk risikoprofil. For der er meget store usikkerheder omkring udvindelse af olie. Selv efter man har lavet sin prøveboring kan man blive snydt ganske grusomt.

Feltet er i mine relativt utrænede øjne højst marginalt med så små reserver. Men det kan selvfølgelig være at Wintershall har mere oppe i ærmet end denne ene installation og vil binde flere satelliter op til den samme pipeline og videre til A6 - derved kan det give mere mening at lave denne investering, selvom den lyder til at være meget marginal.

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten