Nu er forskerne klar til at afgøre, om vi lever i et hologram

Et eksperiment ved Fermilab i USA er nu gået i gang med at indsamle data, der skal afgøre, om vi lever i et hologram, skriver magasinet Symmetry, der udgives af Fermilab.

Hvis universet er et hologram, vil rummet være opdelt i små pixels, på samme måde som et digitalt billede består af små pixels, der set på afstand kan synes som et kontinuert billede.

Opgaven består i at lede efter disse små rum-pixels, som – hvis de eksisterer – formodes at have en størrelse, der er sammenlignelig med den såkaldte Planck-længde på 10^-33 cm.

Det er umuligt direkte at måle så små størrelser, men hvis de små rum-celler findes, vil de give en form for uskarphed eller holografisk støj, som kan detekteres i lasereksperimenter.

Ingeniøren omtalte mere indgående det nye holometer-eksperiment allerede i 2010 i en artikel, der også beskrev de teorier, som er baggrund for formodningen om, at universet kan tænkes at være et hologram.

Læs også: Simpelt eksperiment skal afgøre om universet er et hologram

Eksperimentet forventes i første omgang at løbe et års tid.

Hvis vi efter en analyse står tilbage med et uforklarligt støjsignal, kan det totalt forandre de tanker, mennesker i tusindvis af år har haft om rummet, forklarer Craig Hogan, der er direktør for Fermilabs Center for Particle Astrophysics og ophavsmand til eksperimentet.

Emner : Fysik
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Kvantiseret rum-tid

Eksistensen af Planck-tiden og Planck-længden tyder paa, at der er en mindste maalelig tid og længde, paa samme maade som der er et mindste bevægelsesmængdemoment bestemt ved h/2

Hvis rum og tid er diskret, maa det være fordi rum-tid koordinaterne for en partikel ikke kommuterer.

Lad x, y, z være rumkoordinater og t tiden.

Vi sætter X0 = ct, X1 = x, X2 = y og X3 = z, hvor c er lyshastigheden for at faa det hele paa firedimensional relativistisk form,

Den simpleste kommuteringsregel jeg kan finde er:

    Xi Xk - Xk Xi = L Aikm Xm , hvor i, k, m = 0 .. 3 

L er en universel konstant med dimension af længde (Plancklængden?) og Aikm er en tredimensional skævsymmetrisk imaginær "enhedstensor", hvor alle elementer forskellig fra 0, har egenværdierne i og -i. i er den imaginære enhed.

Hvis Ai betegner Diracmatricerne, kan Aikm fremstilles ved:

 Aikm = Ai Ak Am + Ak Am A i+ Am Ai Ak - Am Ak Ai - Ak Ai Am - Ai Am Ak) / 6 

hvor Ai Ak + Ak Ai = 2 Gik (Gik er metrictensoren)

er kommuteringsreglen for Diracmatricer.

For en partikels impulskoordinater P0 = E/c, P1 = Px , P2 = Py og P3 = Pz vil det være naturligt at antage en lignende kommuteringsregel:

    Pi Pk - Pk Pi = P Aikm Pm 

hvor P er en universel konstant med dimension af impuls.

Heisenbergs kommuteringsregel for koordinater og impulser

     Xi Pk – Pk Xi = i h Gik    bibeholdes.

Det vil nu være naturligt at undersøge konsekvenserne af teorien.

Det kunne være interessant at beregne energien af en elektrisk punktladning, der i den klassiske teori bliver uendelig naar radius af ladningen er nul. Haabet er at denne vil have en endelig værdi.

Hvorvidt en saadan teori er rigtig kan selvfølgelig kun afgøres ved eksperimenter. I alle anerkendte teorier er L = 0 men Plancklængdens eksistens tyder paa at L > 0.

 • 3
 • 0

Jens Ramskov Hvad skete der med Craig Hogans forsøg, også Fermilab., som ing. lavede den henvisende artikel om i 2010?? Der blev også lovet resultater i løbet af et års tid... Ville være rart med lidt opfølgning i stedet for oplysninger om endnu et forsøg hvor der kommer data om et års tid!!

 • 1
 • 0

Der er tale om samme eksperiment, som jeg omtalte i 2010. De er åbenbart også forsinkede som IC4 og metroen. Så vi må vente på svaret.

 • 3
 • 0

Så vidt jeg kan se, kan forsøget ikke afgøre, om vi lever i et hologram. Tværtimod!

Selvom der findes enhedspixels er de ikke et bevis for, at vi lever i et hologram.

Findes de ikke kan teorien derimod afvises.

 • 2
 • 1

Tak for en interessant artikel og tak til Aage Andersen for uddybelse og link.

Det er min forstaaelse at hvis det holografiske princip er sandt, saa er al information i et volumen ogsaa paa overfladen af volumenet. Applikeret paa universet er informationsmaengden begraenset af overfladen med 1 bit per kvadrat planck laengde, hvilket overfoert til volumenet giver 1 bit per 10^-16m kube. Vil L i dette tilfaelde ikke vaere omkring 10^-16m?

Det er vel denne laengde skala der probes med et laser eksperiment samt grunden til at det kan bevises eller afvises om vi lever i et hologram (jf. Jens Madsen's kommentar)? For vi kan jo ikke probe den helt utroligt korte planck laengden direkte.

I ovrigt mener jeg at tyske forskere i soegen efter gravitationsboelger har fundet dette stoejbillede for ca. 2 aar siden. Er dette falsk eller er det nye eksperiment en uddybning af tyskernes?

tak /Jens

 • 0
 • 0

Gisp! Tænk hvis vores verden er fup & fidus…

Jeg går ud fra, at konklusionen på et positivt resultat: ja, verden er et hologram, betyder nogen eller noget har skabt den syntetiske verden? Kunne det ikke tænkes, at en “skaber” ville forpurre et sådant resultat?

 • 1
 • 1

Nogen der gider forklare hvilke forandringer der sker hvis vi opdager at universet er af 'holografisk' natur?

Videnskaben bliver klogere. Universet er det samme :-)

 • 3
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten