Nu er det slået fast: Flammehæmmere skader kvinders fertilitet

Når kvinder optager for meget af flammehæmmeren PBDE (polybromerede diphenylethere), tager det længere tid for dem at blive gravide, viser amerikansk forskning.

Det viser ny, amerikansk forskning, hvor forskerne har testet blodkoncentrationen af PBDE hos 223 gravide kvinder i Californien og interviewet kvinderne om, hvor lang tid det tog dem at blive gravide.

På den baggrund har de fundet ud af, at når koncentrationen af PBDE øges 10 gange, reduceres oddsene for at blive gravid med 30 % hver måned, skriver videnskab.dk.

Forskernes resultater er offentliggjort i det amerikanske tidsskrift Environmental Health Perspectives, og det er første gang, forskere påviser sammenhængen mellem bromerede flammehæmmere og kvinders fertilitet.

Det er endnu ikke klart, hvordan PBDE er i stand til at påvirke kvinders evne til at blive gravide. I dyrestudier har man fundet, at stoffet kan reducere mængden af hormonet thyroxin, som udskilles fra skjoldbruskkirtlen.

Uligevægt i thyroxin niveauet forstyrrer menstruationscyklussen, og når niveauet normaliseres, forbedres fertiliteten ofte. Men i dette studie sås der ikke en sammenhæng mellem PBDE og uregelmæssig menstruationscyklus.

Danske kvinder er mindre udsatte

Bromerede flammehæmmere er kemiske forbindelser, som anvendes i elektronisk udstyr som tv og computere, hvor de mindsker risikoen for brand. Flammehæmmerne siver imidlertid ud i luften fra apparaterne og kan indåndes af mennesker eller optages i naturen.

Tidligere undersøgelser har vist, at amerikanske kvinder har 20 gange så meget PBDE i blodet som europæiske kvinder, fordi amerikanerne i højere grad bruger de usunde flammehæmmere til for eksempel møbler og babytøj.

Stoffet er forbudt i alle nye elektronikprodukter, og i Danmark har den industrielle brug af PBDE været begrænset.

PBDE kommer primært ind i Danmark gennem import af biler, telte og isoleringsprodukter, og i en rapport fra 2007 understreger Miljøstyrelsen, at »der er betydelig usikkerhed ved opgørelsen, da der har været lav svarprocent fra importører samt generel usikkerhed mht., hvad de importerede produkter indeholder.«