Nu bygger de Danmarks sidste store kraftværk

4. juni 2016 kl. 14:00172
Nu bygger de Danmarks sidste store kraftværk
Gottlieb Paludan Architects har designet et bælte af træstammer omkring den 200 meter lange bygning, som publikum kan gå inde i via en lang trappe langs hele facaden. Herfra er der kig ind til kraftværket og dets funktioner. (Illustration: Gottlieb Paludan Architects) Illustration: Gottlieb Paludan Architects.
Det kommunalt ejede forsyningsselskab Hofor har netop besluttet at bygge en spritny flisfyret blok på Amagerværket – en investering på 5 milliarder kroner.
Artiklen er ældre end 30 dage

For godt tre uger siden gav forsyningsselskabet Hofors bestyrelse det endelige ‘go’ til at investere knap 5 milliarder kroner i at bygge en ny, stor flisfyret kraftvarmeblok til erstatning for en kulfyret én af slagsen ved Amagerværket i København.

Dermed bryder selskabet den igangværende trend, hvor urentable store kraftvarmeværker lukkes eller ombygges med leverance af grøn fjernvarme som hovedprodukt.

Hofor Energiproduktion – som ejes af Københavns Kommune – overtog Amagerværket fra det svenske energiselskab Vattenfall i 2014, og her lå også en færdig plan for ombygning af den 600 MW store og kulfyrede blok 3 til træpiller.

Men Hofor så andre muligheder – ikke mindst fordi koncernen også omfatter et kommunalt ejet fjernvarmeforsyningsselskab og dermed har et andet fokus end traditionelle energiselskaber, forklarer projektchef Carsten Schneider:

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Vi fandt, at den bedste business­case var at bygge et nyt, effektivt værk og bruge bæredygtig træflis – selvom investeringsomkostningerne er rigtig store. Træflis er et langt billigere brændsel, til trods for at 45 procent af det er vand,« siger han.

Leverer 30 pct. af varmen

Siden principbeslutningen om træflis blev truffet, har man brugt tiden på at få valideret business­casen via aftaler om varmeleverancer og -priser med Hofor Fjernvarme og med CTR (Centralkommunernes Transmissionsselskab).

»Det nye værk skal levere grøn fjernvarme til et voksende København, når H.C. Ørstedsværket og Svanemølleværket lukker – og til en lavere pris end tidligere,« lover Carsten Schneider og tilføjer, at den nye blok vil komme til at stå for 30 pct. af fjernvarmeleverancerne til hovedstadens forsyningsområde.

Derfor er det også et varmekraftværk på 500 MW, som Hofor bygger. Med en relativt lille eleffekt, nemlig 150 MW, svarende til en elvirkningsgrad på 30, men med et stort udtag til fjernvarme. Værket kan producere fra 415 MJ varme pr. sekund og helt op til 585 MJ, når turbinen bypasses ved lav elpris eller stort varmebehov.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Til sammenligning fordeler kapaciteten på den gamle kulfyrede blok sig på 240 MW el og 330 MJ varme pr. sekund. Når den nye blok er færdig – formentlig sidst i 2019 – tages den gamle kulblok ud af drift.

Kedel som Rundetårn

I foråret 2014 valgte man også kedelprincip, nemlig en såkaldt fluidbed-kedel, som til et 500 MW-anlæg er intet mindre end gigantisk; faktisk på størrelse med Rundetårn.

Kedlen, som leveres af finske Valmet, fortærer 185 ton flis i timen ved fuld drift.

De tilhørende miljøanlæg til rensning og kondensering af røggassen er avancerede og højeffektive.

Den sidste NOx fjernes med en SCR-katalysator, flyveaske opsamles i et posefilter, og rester af svovl i røggassen renses ud med lud.

I et røggaskondenseringsanlæg presses energi ud af den våde røggas i et sindrigt system af kondenseringsanlæg og varmevekslere, der overfører varmen fra røggassen til fjernvarmevandet og til forvarmning af forbrændingsluften til fluidbed-kedlen.

»Der sker populært sagt det, at den energi, man tilfører for at fordampe vandet i træflisen, kan vi udnytte igen ved at køle dampen i røggassen med fjernvarmevand. Når dampen kondenserer og bliver til vand, frigøres der energi, som opvarmer fjernvarmevandet,« forklarer projektchefen.

Et ekstra trin er et opfugtningsanlæg, som sørger for, at man også kan udnytte og overføre energien ved lavere temperaturer fra den fugtige røggas til fjernvarmevandet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Det er disse tiltag, der gør, at varme­virkningsgraden er så høj,« siger Carsten Schneider.

Ét skib om dagen

Et kapitel for sig er de store mængder flis – 1,2 millioner ton – der årligt skal fragtes frem til værket af cirka 390 skibe, primært fra Europa og gerne fra Danmark.

Hvad angår træflisens bæredygtighed, er Hofor med i Dansk Energis brancheaftale, som forpligter selskaberne til at dokumentere, at den anvendte biomasse kommer fra bæredygtigt drevne skove.

Fra kajen transporteres flisen med transportbånd ind i toppen af to store Toblerone-formede, lukkede flislagre, der er 175 meter lange og 25 meter til tagrygningen.

Brandfaren håndteres via styring af tre parametre: flisens fugtighed, stabelhøjden på flisbunken samt flisens opholdstid i lageret.

»Når den nye Bio4-blok er sat i drift, og det kulfyrede værk er stoppet, vil vi kunne reducere udledningen fra Amagerværket med 1,2 millioner ton CO2 om året,« siger Carsten Schneider.

Værsgo at kigge ind

Hofor har også valgt arkitekt til værket, nemlig Gottlieb Paludan Architects. De har designet et bælte af træstammer omkring den 200 meter lange bygning, som publikum kan gå inde i via en lang trappe langs hele facaden. Herfra er der kig ind til kraftværket og dets funktioner.

Øverst, i cirka 45 meters højde, etableres en lille skov og en udsigtsplads, så man kan kigge ud over byen eller på skibene, der losser træflis eller træpiller til værkets anden blok:

»Vi vil gerne gøre op med traditionen for, at kraftværker er lukket inde bag pigtråd og vagter. Vi bygger et kraftværk, hvor man kan se, hvad der foregår,« siger Carsten Schneider.

Amagerværkets Bio4-blok skal ligge med facaden mod Refshaleøen og lige øst for det noget højere Amager Bakke forbrændingsanlæg.

172 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
191
12. juli 2016 kl. 20:59

Opgav du at finde et fjernkølenet i Danmark med 3-4 grader i fremløbstemperatur ?

NU er Chicago godt nok ikke i Danmark, men kold vand til fjernkøling har mange fordele se https://www.baltimoreaircoil.com/english/resource-library/file/538 eller mange fjernkølingsnet har set fordelen i den lave fremløbstemperatur som også Købehvan har når udbygningen af nettet tager til og effekten ikke i de yderste grene af nettet ikke slår til.

190
11. juli 2016 kl. 14:09

@Niels

Opgav du at finde et fjernkølenet i Danmark med 3-4 grader i fremløbstemperatur ?

187
10. juli 2016 kl. 09:17

Niels - For det første er det IKKE et højspændingskabel! Det er luftledninger ....

Jamen højspænningsledninger har jo netop ikke de reaktive effektegenskaber som roterende jern har på en stor kraftværksgenerator. Et højspænningskabel fra Tyskland hvor der langt nede i tyskland er et kraftværk som er i drift hjælper ikke noget.

HVDC konverteringen hvor man løbende via halvlederteknologien kan manipulerer konverteringen sådan at når fasevinklen er på gale veje så trækker konverteringen den i den rigtige retning, det virker nogenlunde når der er kraftværksgenetorer i drift et sted i nettet.

180
9. juli 2016 kl. 22:45

]
Der står klokkeklart på Energinet's hjemmeside at de forlanger flere værker i drift i forsyningsområde vest, og siden er umiddelbart opdateret, men det taler du også imod

@Niels Tja, men jeg har en til en set brevet fra Energinet.dk

177
9. juli 2016 kl. 22:33

Jeg orker det næsten ikke

Det kan jeg godt forstå. Det taler alt fornuft midt imod! Der står klokkeklart på Energinet's hjemmeside at de forlanger flere værker i drift i forsyningsområde vest, og siden er umiddelbart opdateret, men det taler du også imod. Produktionsdata fra Markedsdata siger med alt tydelighed at der er flere værker i drift. Og du bliver bare ved! Præcis som med fjernkøling, selv om havvandet i københavn's havn ifølge en artikel er 19 C så mener du da der kan frikøles og der skal kun bruges køleanlæg til en lille del af køleproduktionen i Juli måned. . Men du har selvfølgelig besøgt et fjernkølingsanlæg.

176
9. juli 2016 kl. 22:23

reglen blev indført, har vi fået 1-2 stærke udenlandsforbindelse fra DK1 til Norge.

Normale HDVC forbindelser stiller større krav til reaktiv effektbalance når jævnstrømmen skal konverteres. Der er en ny type HDVC som selv kan danne reaktiv effektbalance, som dog koster lidt på effektiviteten, jeg er ikke klar over om de nye forbindelser til Norge er af denne type.

Men det ændre jo ikke ved at Energinet vil have 3 værker i drift, som de skriver.

Central produktion fra 1/5 til 1/7 https://xqw.dk/Coppermine1560/displayimage.php?pid=665&fullsize=1

MIdt i Juni måned den 22/6 peaker produktionen med 1055 Mw umiddelbart har jeg svært ved at se 2 centrale værker skulle kunne yde 1055 Mw når den ene blok på Studstrup er taget ud af drift vedr. ombygning til træpiller. Alt taler for at der er 3 i drift som jo også Energinet forlanger.

173
9. juli 2016 kl. 22:02

CItat: Derfor er der krav om, at der altid er 2-3 centrale værker i drift i henholdsvis Øst- og Vestdanmark.

Ja det skal vel rettelig forstås sådan at der skal være 2 i drift i Øst og 3 i Vest.

168
9. juli 2016 kl. 21:48

Energinet vil aldrig nogensinde kun tillade et værk køre. Hvis det faldt ud, så ville hele nettet gå dødt. Det er så basal viden!

@Niels En gang til Niels Energinet.dk har kun anmodet om 1 centralt værk i DK1 over sommeren 2016. Og indtil videre går det jo ganske godt med forsyningssikkerheden. Det er straks værre med din basale viden :(

165
9. juli 2016 kl. 21:24

Nej, hjemmesiden er bare ikke opdateret.

Den er sidst opdateret den 30 Maj 2016. Det er jo basal viden for enhver som beskæftiger sig med området at der skal være centrale kraftværker i drift og flere af gangen.

163
9. juli 2016 kl. 20:56

Citat:Derfor er der krav om, at der altid er 2-3 centrale værker i drift i henholdsvis Øst- og Vestdanmark.</p>
<p>Jeg konstaterer bare at du igen tager fejl!

@Niels Nej, hjemmesiden er bare ikke opdateret. For det er først fra denne sommer at kravet i DK1 er reduceret til 1 centralt værk. Som så mange gange før, så har du ikke styr på dine forudsætninger. Det kommer der af ikke at have den fornødne viden og praktiske erfaring.

158
9. juli 2016 kl. 20:12

Her er fordelen at jeg bare refererer Energinet.dk

JA! Men der har du så som sædvanlig misforstået. I et overordnet højspændingsnet skal der være meget 'roterende' jern for at holde faseviklen på plads, som betyder at der skal være centrale kraftværker i drift og et værk, er langt fra nok.

155
9. juli 2016 kl. 19:49

Men bare til orientering så er der denne sommer kun krav om 1 centralt værk i drift i DK1 området.

Det passer simpelthen ikke! Med mindre Energinet har installeret mange nye 'solo' anlæg til reaktiv balancekraft som det siemens installerede i Vojens efter Enstedværket lukkede. Et anlæg hvor en generator og et svinghjul bare 'løber med' for at udvande udsving i frekvensen.

Der skal være 'mange' store kraftværksgeneratorer i drift for at holde balancen i nettet. Et kraftværk er fuld og hel tågesnak.

Men det ved du jo heller ikke noget om.

154
9. juli 2016 kl. 19:41

Sludder - De centrale kraftværker skal være i drift for at holde den overordnede systembalance, så kraftværkerne køres så langt ned det er mulig og værkerne afsætter altid et minimum af strøm. Når behovet stiger så gear de op.

@Niels Jeg skrev jo tidligere at jeg ikke orkede at forklare dig om kraftværksdrift. Og det er dit seneste indlæg jo er bekræftigelse på at der ellers vil være stort behov for. Men bare til orientering så er der denne sommer kun krav om 1 centralt værk i drift i DK1 området.

153
9. juli 2016 kl. 19:05

Niels - vrøvl! Kravet til Energinet.dk er at kraftværker i drift er N-1 - altså med det aktuelle forbrug, skal resten kunne geare op som kompensation for den største, der faldt ud. Dette gælder også i f.t. vindmølleparker.

Sludder - De centrale kraftværker skal være i drift for at holde den overordnede systembalance, så kraftværkerne køres så langt ned det er mulig og værkerne afsætter altid et minimum af strøm. Når behovet stiger så gear de op.

151
9. juli 2016 kl. 18:17

I følge Markedsdata så har de centrale kraftværker fra den 1/4 og 3 mdr. frem samlet produceret 1.886.000 Mwh el. Spildvarmen fra denne el-produktion er med sikkerhed langt overvejende i de 3 mdr. afsat som kondens og ikke fjernvarme.

148
9. juli 2016 kl. 18:05

I forlængelse af Markedsdata så har de centrale kraftværker produceret lige under 2 Twh el fra den 1/4 til den 31/6. Denne el produktion kan vel afgive noget med 2.500.000 Mwh fjernvarme. Det forekommer lidt urealistisk at storbyerne som København, Ålborg, Esbjerg osv skulle kunne aftage al den varme når byerne har meget industrispilvarme, og navnlig affaldsforbrændinger som langt overvejende kan dække behovet for fjernvarme.

Eller et indirekte bevis på at der afsættes meget kondensateffekt fra de centrale værker som kondensdrift.

147
9. juli 2016 kl. 17:56

Niels - typisk dig ... 6-7 timer tirsdag den 28. juni lå spotprisen over 1.000 kr/ mwh i øst; men hvis Storebælt var fyldt op i forvejen, så kan Fynsværket jo ikke afsætte til den høje pris

NU var udgangspunktet jo om amagerværket producerede kondens eller ej, som var Flemming Ulbjergs påstand at det gjorde det ikke.

Det generelle billede er at der produceres betydelige mængder strøm fra de centrale kraftværker i sommerhalvåret og herunder fordi der er en grænse for hvor langt de kan gå ned i ydelse.

145
9. juli 2016 kl. 17:23

Niels - typisk dig ... 6-7 timer tirsdag den 28. juni lå spotprisen over 1.000 kr/ mwh i øst; men hvis Storebælt var fyldt op i forvejen, så kan Fynsværket jo ikke afsætte til den høje pris

DK2 området ligger generelt højere end DK1, så vi kunne godt bruge et Storebæltkabel mere. Men selv ikke 6-7 timer ville sandsynligvis betyde kondensdrift. Men kun at man forud havde reguleret ned (mens der var lave priser) og trukket al energi ud af akkumuleringstanken. For så når der var høje priser at køre kraftvarme produktion.

143
9. juli 2016 kl. 17:08

Netop inden for de sidste 14 dage har der været særdeles gode priser på strøm med priser på over 1000 kr/mwh godt nok for øst, men priserne har generelt været gode.</p>
<p>Men generelt når der produceres el om sommeren så afsættes spildvarmen ved at opvarme havvand/fjordvand.

@Niels Jeg orker altså ikke at forklare dig om kraftsværksdrift igen. Men en spotpris på 175 kr/MWh er ikke en god pris. Hvis du kigger på mit link,så skal du en måneds tid tilbage for at finde priser over 200 kr./MWh i flere dage. Og nej - der køres ikke generelt kondensproduktions om sommeren. Der jo trods alt stadig behov for fjernvarmeproduktion. Eller også så lukker man helt ned og trækker på varmen fra akkumuleringstanken.

142
9. juli 2016 kl. 17:00

Netop inden for de sidste 14 dage har der været særdeles gode priser på strøm med priser på over 1000 kr/mwh godt nok for øst, men priserne har generelt været gode.

Men generelt når der produceres el om sommeren så afsættes spildvarmen ved at opvarme havvand/fjordvand.

141
9. juli 2016 kl. 16:35

Nej men så kunne du måske forklarer din kollega Flemming Ulbjerg hvor meget kondensdrift Fynsværket det kører i sommerhalvåret, i forlængelse af dennes luftige påstande om at kondensdrift ikke forekommer mere.

@Niels Tak, så lader vi fjernkøling tale for sig selv og går tilbage til tråden og kraftværker. Nu er jeg ikke kollega med Flemming Ulbjerg, men hvorfor skulle der køres kondensdrift med de elpriser vi har p.t.https://www.nordpoolspot.com

140
9. juli 2016 kl. 13:58

Nå, men de faktiske resultater taler jo heldigvis for sig selv, så ingen grund til at genere debatten, med yderligere forsøg på at forklare dig fakta.

Nej men så kunne du måske forklarer din kollega Flemming Ulbjerg hvor meget kondensdrift Fynsværket det kører i sommerhalvåret, i forlængelse af dennes luftige påstande om at kondensdrift ikke forekommer mere.

Du og Hofor skulle måske prøve og forstå hvad frikøl det er for noget!

139
9. juli 2016 kl. 13:29

Din og Hofor's påstand er at det er frikøl og det er lodret forkert. I Juli måned skal der bruges damp og el til at yde hele køleeffekten til Københvan. I Hofor's diagram her se <a href="https://www.hofor.dk/wp-content/uploads/201..">https://www.hofor.dk/wp-…;. kommer ca 80 % af køleydelsen som frikøl og 20 % fra køleeffekten som køleeffekt fra køleanlægget. Det er forkert hele køleeffekten kommer fra køleanlægget som drives af damp og el, OG DER KOMMER INGEN KØLEEFFEKT SOM FRIKØL.</p>
<p>Ganske simpelt at du mangler viden og praktisk erfaring.</p>
<p>Du mangler ganske simpelt teknisk indsigt i stort set alt hvad der har med varmeproduktion og termodynamisk at gøre.

@Niels Nå, men de faktiske resultater taler jo heldigvis for sig selv, så ingen grund til at genere debatten, med yderligere forsøg på at forklare dig fakta.

138
9. juli 2016 kl. 13:17

Det er der ikke nogen der har påstået, hverken Hofor's opgørelse eller jeg
<a href="https://www.hofor.dk/fjernkoling/hvad-er-fj..">https://www.hofor.dk/fje…;.
Men havvand udgør det største bidrag til fjernkølingen - akkurat som opgørelsen viser.

Din og Hofor's påstand er at det er frikøl og det er lodret forkert. I Juli måned skal der bruges damp og el til at yde hele køleeffekten til Københvan. I Hofor's diagram her se https://www.hofor.dk/wp-content/uploads/2014/10/fk_havvand_aar1.jpg kommer ca 80 % af køleydelsen som frikøl og 20 % fra køleeffekten som køleeffekt fra køleanlægget. Det er forkert hele køleeffekten kommer fra køleanlægget som drives af damp og el, OG DER KOMMER INGEN KØLEEFFEKT SOM FRIKØL.

Ganske simpelt at du mangler viden og praktisk erfaring.

Du mangler ganske simpelt teknisk indsigt i stort set alt hvad der har med varmeproduktion og termodynamisk at gøre.

137
9. juli 2016 kl. 13:07

Man kan blive ved man at dynge dig til med links og citater som modbeviser din tåbelige påstande om at stort set hele køleprocessen i Julimåned sker som frikøl.

@Niels Det er der ikke nogen der har påstået, hverken Hofor's opgørelse eller jeghttps://www.hofor.dk/fjernkoling/hvad-er-fjernkoeling/Men havvand udgør det største bidrag til fjernkølingen - akkurat som opgørelsen viser.

Jeg kan forstå du har været på en kølecentral hvad jeg ikke har. Hvad er mening med det?

@Niels Ganske simpelt at du mangler viden og praktisk erfaring.

135
9. juli 2016 kl. 12:54

Hvis du ikke læser indlæggene og de tilhørende links, så er det lidt svært at debattere med dig.
I mit sidste indlæg fik du endda teksten fra linket kopieret ind, og alligevel fortsætter du i samme spor.</p>
<p>Og vi mangler stadig svar på om du bare en eneste gang været med til at etablere et fjernkølenet eller besøgt en fjernkølecentral i praktisk drift ?

Man kan blive ved man at dynge dig til med links og citater som modbeviser din tåbelige påstande om at stort set hele køleprocessen i Julimåned sker som frikøl.

Når du bevidst fravælger at gennemse det man viser dig så er det lidt svært at debattere, kan du ikke godt forstå det!

Jeg kan forstå du har været på en kølecentral hvad jeg ikke har. Hvad er mening med det?

133
9. juli 2016 kl. 12:33

@Flemming

mængden af udtagsdamp til eks varmepumpe påvirker den samlede elvirkningsgrad. Virkningsgraden og derved elproduktionen vil falde hvis man øger af udtagsmængden.

132
9. juli 2016 kl. 12:33

For 20-ende gang, er du da så fatsvag. Hofor ønskede ammoniakkøleanlæg som kunne sænke temperaturen under absorptonsvarmepumperne for herved ved flaskehalse i systemet selv ved meget stor effektbehov til byen at kunne fremføre den ønskede effekt til byen og derved holde en stor kølekapacitet.

@Niels Men det er jo dokumenteret at de ikke har fået. Og det er jo nok fordi der er blevet regnet en ekstra gang på omkostningerne. Så i praksis - hvor har du de 3-4 grader fra ?

Igen igen: Din og Hofors påstand er at omkring 80 % af kølingen sker som frikøl i julimåned se <a href="https://www.hofor.dk/wp-content/uploads/201..">https://www.hofor.dk/wp-…;. og det er lodret forkert hele køleeffekten skal ind over varmepumperne i julimåned.

@Niels Hvis du ikke læser indlæggene og de tilhørende links, så er det lidt svært at debattere med dig. I mit sidste indlæg fik du endda teksten fra linket kopieret ind, og alligevel fortsætter du i samme spor.

Og vi mangler stadig svar på om du bare en eneste gang været med til at etablere et fjernkølenet eller besøgt en fjernkølecentral i praktisk drift ?

128
9. juli 2016 kl. 12:00

Se side 11-15.
Hvor har du de 3-4 grader fra ?

For 20-ende gang, er du da så fatsvag. Hofor ønskede ammoniakkøleanlæg som kunne sænke temperaturen under absorptonsvarmepumperne for herved ved flaskehalse i systemet selv ved meget stor effektbehov til byen at kunne fremføre den ønskede effekt til byen og derved holde en stor kølekapacitet.

Du linker til et udsnit af en tabel uden den tilhørende tekst.
Prøv dog at bruge det rigtige link og læs og forstå den tilhørende tekst.</p>
<ul><li>Frikøling, hvor køling produceres ved hjælp af koldt havvand fra Københavns Havn.</li>
<li>Absorptionskøling, hvor køling produceres ved hjælp af havvand og damp fra fjernvarmenettet.</li>
<li>Kompressionskøling, hvor køling produceres ved hjælp af eldrevne kølekompressorer. Havvand bruges i den forbindelse til at køle kondensatoren.
<a href="https://www.hofor.dk/fjernkoling/hvad-er-fj..">https://www.hofor.dk/fje…;.
Forstår du at havvand bruges ved alle 3 produktionsformer ?

Denne se https://xqw.dk/Coppermine1560/displayimage.php?pid=664&fullsize=1 er fra side 16 https://people.plan.aau.dk/~blarke/fjernkulde/seminar230409/foged-kbh.pdf som er nævt utallige gange.

Igen igen: Din og Hofors påstand er at omkring 80 % af kølingen sker som frikøl i julimåned se https://www.hofor.dk/wp-content/uploads/2014/10/fk_havvand_aar1.jpg og det er lodret forkert hele køleeffekten skal ind over varmepumperne i julimåned.

DER ER INGEN FRIKØL I JULIMÅNED OVERHOVEDET. Så indrøm det dog.. Du sovser (Som sædvanlig når det er noget med teknik) rundt i at afgangseffekten fra varmepumperne afsættes til havvand og er derfor noget med frikøl eller hvad er det du tror.

127
9. juli 2016 kl. 11:33

Er der nogen der kan henvise til dokumentation på omtalte kølecentral??

126
9. juli 2016 kl. 11:19

At hofor har ønsket de 3 - 4 C er for herefter kan man øge kapaciteten i det kolde fjernvarmenet ved en højere 'opvarmningsgrad' af kølevandet.

@Niels Vi har stadig ikke fået dokumentation for de 3-4 grader. Tværtimod har vi fået dokumentation for at der faktisk anvendes 6 grader.https://people.plan.aau.dk/~blarke/fjernkulde/seminar230409/foged-kbh.pdfSe side 11-15. Hvor har du de 3-4 grader fra ?

Er vor mand i Odense ved at kunne indse at Hofor's oplysninger <a href="https://www.hofor.dk/wp-content/uploads/201..">https://www.hofor.dk/wp-…;. og hans egne er total hen i skoven og direkte forkerte.

Kære Niels Du linker til et udsnit af en tabel uden den tilhørende tekst. Prøv dog at bruge det rigtige link og læs og forstå den tilhørende tekst.

  • Frikøling, hvor køling produceres ved hjælp af koldt havvand fra Københavns Havn.
  • Absorptionskøling, hvor køling produceres ved hjælp af havvand og damp fra fjernvarmenettet.
  • Kompressionskøling, hvor køling produceres ved hjælp af eldrevne kølekompressorer. Havvand bruges i den forbindelse til at køle kondensatoren.https://www.hofor.dk/fjernkoling/hvad-er-fjernkoeling/Forstår du at havvand bruges ved alle 3 produktionsformer ?

Og! Er det måske ved at gå op for vor mand i Odense at fjernkøling er et energi så vil som et økonomisk fatal projekt, i forhold til den individuelle løsning med frikøl.

@Niels Vi mangler stadig svar på om du bare en eneste gang været med til at etablere et fjernkølenet eller besøgt en fjernkølecentral i praktisk drift ?

125
9. juli 2016 kl. 10:54

Mht driftstemperaturer på absorbtionsvarmepumper, så er 240c rigeligt. Jeg har kun kendskab til Thermax - men disse fungerer fint ved lavere temperaturer.

Det er en 2-trins absorptionsvarmepumpe man har valgt ved fjernkølingsprojektet hvor afgangsenergien fra en første varmepumpe driver den anden varmepumpe hvorefter man når en samlet cop omkring 1,3. Denne opbygning kræver forholdsvis varmt driftsenergi og vel 160 C

124
9. juli 2016 kl. 10:40

Der måles tryk og temperatur på dampen fra AMV i adelgade skakten - setpunkt her, har tidligere været 12bar 240C. Jeg er ikke klar over om dette er stadig er aktuelt.

Mht driftstemperaturer på absorbtionsvarmepumper, så er 240c rigeligt. Jeg har kun kendskab til Thermax - men disse fungerer fint ved lavere temperaturer.

På Amager Bakke er der lavet et setup med fire varmepumper i serie. Her køles vand til røggaskondensering og vand til intern proceskøling. Al varme herfra genvindes til fjernvarme. Ved at sætte pumperne i serie er det muligt trinvist at varme fjernvarmevand til ønsket fremløbstemperatur. Temperatur på det kolde fremløb til køling kan blive så lav som ønsket, forudsat at mediet ikke fryser. Det er altså muligt at køle og lave fjernvarme i samme proces. Det er da en gevinst for alle parter.

121
9. juli 2016 kl. 09:46

Lad nu de undrende læsere vide hvor der er lavet fjernkølenet med dimensioneringstemperatur på 3-4 grader.
For nu har vi snart så mange gange set linket til Hofor's kølecentral, hvorfra der ydes køl med ned til 6 grader.
Og vi har set projektet fra Carlsberggrunden hvor der regnes med 9 grader.
Og vi har set Rambøll's notat med dimensioneringstemperaturer på 6-12 grader.</p>
<p>Eller er sandheden, at du aldrig har været med til at lave fjernkøling og fjernkølingsnet i praksis, så du ikke ved at det oftest ikke kan betale sig at gå lavere ned end 8-9 grader fra kølecentralen.
Kom nu Niels ! Har du bare en eneste gang været med til at etablere et fjernkølenet eller besøgt en fjernkølecentral i praktisk drift ?

Det er jo en gængs teknologi og meget brugt i fjernvarmeindustrien at ved øget kapacitetsbehov så øges afkølingsgraden af fjernvarmevandet, ved simplethen at øge afgangstemperaturen fra værket.

At hofor har ønsket de 3 - 4 C er for herefter kan man øge kapaciteten i det kolde fjernvarmenet ved en højere 'opvarmningsgrad' af kølevandet.

Er vor mand i Odense ved at kunne indse at Hofor's oplysninger https://www.hofor.dk/wp-content/uploads/2014/10/fk_havvand_aar1.jpg og hans egne er total hen i skoven og direkte forkerte.

Og! Er det måske ved at gå op for vor mand i Odense at fjernkøling er et energi så vil som et økonomisk fatal projekt, i forhold til den individuelle løsning med frikøl.

120
9. juli 2016 kl. 07:11

Nej men nu var udbudskravet jo altså bare at anlægget skulle kunne yde 3 -4 C til nettet.

@Niels Lad nu de undrende læsere vide hvor der er lavet fjernkølenet med dimensioneringstemperatur på 3-4 grader. For nu har vi snart så mange gange set linket til Hofor's kølecentral, hvorfra der ydes køl med ned til 6 grader. Og vi har set projektet fra Carlsberggrunden hvor der regnes med 9 grader. Og vi har set Rambøll's notat med dimensioneringstemperaturer på 6-12 grader.

Eller er sandheden, at du aldrig har været med til at lave fjernkøling og fjernkølingsnet i praksis, så du ikke ved at det oftest ikke kan betale sig at gå lavere ned end 8-9 grader fra kølecentralen. Kom nu Niels ! Har du bare en eneste gang været med til at etablere et fjernkølenet eller besøgt en fjernkølecentral i praktisk drift ?