Nu bliver det nemt at omdanne madaffald til biogas

Danmark får nu sit første fuldt integrerede behandlingsanlæg til madaffald.

Behandlingsanlægget bygges af Daka ReFood, placeres ved Horsens og skal stå færdigt sidst i 2015.

Anlægget vil kunne modtage organisk affald inklusive emballage fra supermarkeder, fødevareproducenter og restauranter, sortere det automatisk og derefter levere den organiske fraktion videre til Horsens Bioenergi, hvor det bliver omdannet til biogas.

Ifølge Business Unit Manager Birger Parsberg Olesen, ReFood, gør anlægget det muligt at frasortere f.eks. metal og plastic uden manuel indblanding og sende disse materialer videre til genanvendelse hos andre operatører.

Læs også: Biogas på madaffald skal gøres byvenlig

Behandlingskapaciteten bliver på 40-50.000 ton organisk affald om året, hvilket vil kunne give, hvad der svarer til mellem fire og fem mio. kbm naturgas om året.

»Anlægget er det første af sin art i Danmark. Men det bygger på en gennemtestet teknologi, som også benyttes i mere end 40 andre Saria ReFood-anlæg rundt omkring i Europa og er afprøvet igennem mere end 20 år,« siger han i en pressemeddelelse.

Det har desværre ikke været muligt før deadline at få forklaret, hvordan behandlingsanlægget helt konkret virker.

Birger Parsberg Olesen mener, at anlægget vil komme til at sætte nye standarder for hygiejne og sporbarhed i Danmark, og at kunderne kan være helt sikre på, at deres madaffald bliver håndteret korrekt i tråd med Fødevarestyrelsens og Miljøstyrelsens anbefalinger og regler.

»Anlægget vil minimere det manuelle arbejde hos kunden og forhåbentlig være med til at redde det emballerede madaffald fra at blive sendt til forbrændingen, hvor værdifulde ressourcer ellers går op i røg,« siger han.

Læs også: Ukendt smed skal forvandle 70.000 ton madaffald fra danske supermarkeder til biogas

Samtidig kan de landmænd, som skal anvende restproduktet fra biogasanlægget som gødning, være helt sikre på indholdet i produktet.

Anlægget er resultatet af et samarbejde mellem Bigadan, som er Danmarks førende producent af biogas og biogasanlæg, Horsens Bioenergi, og Daka ReFood, som indsamler madaffald i hele Danmark.

Læs også: Kværnet køkkenaffald bliver til biogas med nyt fynsk system

Daka ReFood er en del af Saria-gruppen, som operer ReFood konceptet i Tyskland, England, Frankrig, Spanien, Polen, Holland, Belgien og Danmark. Selskabet har siden 2012 afhentet og genanvendt madaffald fra fødevareindustrien i hele Danmark.

Anlægget kommer i første omgang kun til at håndtere affald fra fødevareproducenter små såvel som store, men ikke organisk husholdningsaffald, da dette er omfattet af kvalitetsmæssige problemer og omfattende lovgivning, som Daka ReFood udtrykker det.