NOx overstiger grænseværdier på 1.066 steder i hovedstadsområdet
more_vert
close
close

Vores nyhedsbreve

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

NOx overstiger grænseværdier på 1.066 steder i hovedstadsområdet

Illustration: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

1.066 steder i Københavnsområdet overskrider luftforureningen grænseværdierne for kvælstofoxider, kendt som NO2. Det viser en rapport, som Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet sammen med Cowi har gennemført for Region Hovedstaden.

Rapporten offentliggøres senere i dag, men Ingeniøren har fået indblik i rapporten.

Godt nok viser de seneste måleresultater fra det nationale overvågningsprogram fra 2016, at NO2-forureningen kun overskrider grænseværdien på H.C. Andersens Boulevard, Danmarks mest befærdede bygade.

Men målinger er dyre og gennemføres kun få steder, som forfatterne til rapporten konkluderer. Derfor har Center for Miljø og Energi også inkluderet modelberegninger for alle adresser i Region Hovedstaden, hvilket gør det muligt at vurdere luftkvaliteten på steder, hvor der ikke gennemføres målinger.

»Disse modelberegninger viste at der kunne forventes overskridelser af grænseværdien for NO2 på mange flere trafikerede gader i Københavnsområdet,« lyder det i rapporten.

Hvor kommer forureningen fra?

EU’s grænseværdi for NOx, fællesbetegnelsen for kvælstofilter, ligger på på 40 µg/m3. Ud af de 1.066 steder med for høj forurening, overskrider 88 stærkt trafikerede strækninger også 50 µg/m3, hvilket kun forekommer i København. Seks af disse overskrider hele 60 µg/m3.

For NOx-emissionen er den største kilde i Region Hovedstaden vejtransport, mens det for partikler er brændeovne.

Ser man på fordelingen af lokale forureningskilder, bidrager vejtransport med 59 procent for NO2 og 19 procent for partiklerne PM10 henholdsvis 17 procent for partiklerne PM2.5. Brændeovne kan tilskrives fire procent af udledningen for NO2 og 49 henholdsvis 63 procent for PM10 og PM2.5.

Læs også: Dieselgate: VW parkerer 294.000 biler i lange, støvede rækker

I 2014 var udendørs luftforurening årsag til 1.150 for tidlige dødsfald i Region Hovedstaden. Et for tidligt dødsfald svarer til omkring 10,6 tabte leveår. I 2025 forventes antallet af for tidlige dødsfald ifølge den nye rapport at være faldet til 1.010.

Foruroligende læsning

Listen af øvrige skader på helbreddet fra luftforurening er lang og omfatter kronisk bronkitis, gener for børn og voksne med astma, hospitalsindlæggelser i forbindelse med luftvejslidelser og blodprop i hjernen, tilfælde af hjertesvigt samt lungekræft.

Hos Dansk Miljøteknologi, som er brancheforening for danske miljøteknologiske virksomheder, betegner direktør Jørn Jespersen den nye rapport som foruroligende læsning.

»Ser man på NOx-værdierne i gaderne, er der rigtig mange steder, hvor grænserne er overskredet. Det er et helt andet billede end den udbredte opfattelse, at det kun står galt til på H.C. Andersens Boulevard,« siger Jørn Jespersen.

Læs også: Efter analyse-skandalen: Vores fjorde får stadig langt mere kvælstof, end landbrugspakken forudså

»Og EU’s grænseværdier følger vel at mærke ikke grænsen for sundhedsrisici for mennesker, men skal ses som et kompromis mellem nogle sundhedshensyn, og så hvad der er teknisk og økonomisk muligt at komme igennem med. Derfor er også NOx-niveauer under grænseværdierne betænkelige, men når NOx-niveauerne kommer over grænsen, så er det de stærkt sundhedsmæssigt betænkelige,« siger han.

Grænseværdier er ingen garanti for sundhed

Forfatterne til rapporten understreger da også, at »selvom EU’s grænseværdier blev overholdt ville der stadigvæk være væsentlige helbredseffekter af luftforurening, og det er derfor vigtigt fortsat at have fokus på forbedring af luftkvaliteten for at forbedre folkesundheden«.

Verdenssundhedsorganisationen WHO har også opstillet retningslinjer for luftkvalitet, som adskiller sig fra EU's grænseværdier for partikler, altså PM2.5 og PM10, ved at stille endnu strengere krav til luftkvaliteten. For PM2.5 ligger WHO’s retningslinjer på mindre end halvdelen af EU’s grænseværdi. Det vil sige 10 µg/m3. For PM10 svarer WHO’s retningslinjer til halvdelen af EU’s grænseværdier, svarende til 20 µg/m3. For NO2 er EU's grænseværdi og WHO's retningslinje den samme, altså 40 µg/m3.

»I forhold til WHO’s retningslinjer for PM2.5, PM10 og NO2 er der med den nuværende trafik overskridelser i flere trafikerede gader i 2016, og såfremt WHO’s retningslinjer blev overholdt ville det betyde en væsentlig mindre helbredsbelastning for befolkningen,« påpeger forfatterne til rapporten.

Elbiler hjælper, men først om lang tid

Rapporten lander få dage efter, at Socialdemokraternes formand Mette Frederiksen har meldt ud, at partiet ønsker en total overgang til elbiler med forbud mod salg af nye dieselbiler fra 2030. Og Center for Miljø og Energi påpeger også, at der sundhedsmæssigt og miljømæssigt er gevinster at hente ved overgangen til elbiler.

»Ud fra et klimahensyn og ønsket om at begrænse luftforurening bør elektrificering af transport derfor fremmes. Det gælder også mulighederne for længere rækkevidde på batterierne, flere køretøjstyper, som kan elektrificeres, mv. Da køb af elbil erstatter køb af en anden ny fossilbil, som skal opfylde den seneste Euro 6 emissionsnorm, er besparelsen kun den emission, som en Euro 6 bil bidrager med. Den fulde forureningsgevinst af elbiler vil derfor først materialisere sig, når fossilbilerne er udskiftet til elbiler eller til lignende biler med nuludslip,« lyder det i rapporten.

Læs også: Tysk domstol siger god for at forbyde dieselbiler i storbyer

Rapporten viser vel at mærke, at der over en toårig periode er sket et fald i koncentration af partikler og NO2, som især skyldes den løbende overgang til mere miljøvenlige biler. Og forskerne fra Aarhus Universitet forventer, at koncentrationen af NO2 frem til 2025 bliver reduceret med 33 procent, mens PM10 og PM2.5 forventes at falde med henholdsvis 12 procent og 18 procent.

Men selv hvis WHO’s retningslinjer for partikler blev overholdt, måtte man stadigvæk forvente negative helbredseffekter af luftforurening, »fordi WHO ikke arbejder med en nedre grænse for helbredseffekter af partikler,« lyder det i rapporten.

Gør som tyskerne: annoncer at om fem år må der ikke udledes partikler fra biler i København. Herefter er de gamle biler ikke ulovlige men de skal ikke køre ind i København. Skal du derind må du parkere og tage S toget det sidste stykke eller købe elbil.

  • 33
  • 6

Man KUNNE jo også overveje om alting absolut skal ligge inde i byen, hvor der er færre og færre der har råd til at bo pga stigende priser for boliger - måske det ville give mening at rykke arbejdspladserne uden for København - så slipper man jo også for alle dem der skal pendle ind i byen.

Og dem der så bor inde i byen, skal bare have nedlagt deres brændeovn, da det åbenbart er den der er hovedkilden til partikler.

  • 19
  • 8

Sidste lørdag var jeg ude på en cykeltur med min søn. Mellem Taastrup og Albertslund stod vi på en bro og kiggede ned på 'futtogene'. Der kom et ME tog (tror jeg, det lignede DB farver). Det trak 3-5 dobbeltdækker vogne. Det røg og dampede som et gammelt damp lokomotiv. Jeg kan ikke huske så meget diesel røg nogensinde, heller ikke fra MY dagene. Det havde klar lugt af uforbrændt diesel, olie forbrug, og lagde en blå og sort skygge langs jernbanen - det rev godt i lungerne.
Tænk sig - må sådan et lokomotiv køre direkte ind midt i København? Hvor mange tusind biler svare det til?
Og der sidder køreledninger lige over.
Jeg tilbringer desværre en del af mit liv på diverse motorveje rundt om København, og undrer mig over at jeg kan lugte at ham foran ryger cigar; men aldrig diesel os, af til en kold benzin bil og en sjælden gang imellem en veteran bil.
Hvor meget bidrager tog og skib til forureningen i København? (Måske det mest er PM1000 eller mere, som ikke når længere end næsehårene...)

  • 35
  • 0