NOx overstiger grænseværdier på 1.066 steder i hovedstadsområdet

Illustration: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

1.066 steder i Københavnsområdet overskrider luftforureningen grænseværdierne for kvælstofoxider, kendt som NO2. Det viser en rapport, som Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet sammen med Cowi har gennemført for Region Hovedstaden.

Rapporten offentliggøres senere i dag, men Ingeniøren har fået indblik i rapporten.

Godt nok viser de seneste måleresultater fra det nationale overvågningsprogram fra 2016, at NO2-forureningen kun overskrider grænseværdien på H.C. Andersens Boulevard, Danmarks mest befærdede bygade.

Men målinger er dyre og gennemføres kun få steder, som forfatterne til rapporten konkluderer. Derfor har Center for Miljø og Energi også inkluderet modelberegninger for alle adresser i Region Hovedstaden, hvilket gør det muligt at vurdere luftkvaliteten på steder, hvor der ikke gennemføres målinger.

»Disse modelberegninger viste at der kunne forventes overskridelser af grænseværdien for NO2 på mange flere trafikerede gader i Københavnsområdet,« lyder det i rapporten.

Hvor kommer forureningen fra?

EU’s grænseværdi for NOx, fællesbetegnelsen for kvælstofilter, ligger på på 40 µg/m3. Ud af de 1.066 steder med for høj forurening, overskrider 88 stærkt trafikerede strækninger også 50 µg/m3, hvilket kun forekommer i København. Seks af disse overskrider hele 60 µg/m3.

For NOx-emissionen er den største kilde i Region Hovedstaden vejtransport, mens det for partikler er brændeovne.

Ser man på fordelingen af lokale forureningskilder, bidrager vejtransport med 59 procent for NO2 og 19 procent for partiklerne PM10 henholdsvis 17 procent for partiklerne PM2.5. Brændeovne kan tilskrives fire procent af udledningen for NO2 og 49 henholdsvis 63 procent for PM10 og PM2.5.

Læs også: Dieselgate: VW parkerer 294.000 biler i lange, støvede rækker

I 2014 var udendørs luftforurening årsag til 1.150 for tidlige dødsfald i Region Hovedstaden. Et for tidligt dødsfald svarer til omkring 10,6 tabte leveår. I 2025 forventes antallet af for tidlige dødsfald ifølge den nye rapport at være faldet til 1.010.

Foruroligende læsning

Listen af øvrige skader på helbreddet fra luftforurening er lang og omfatter kronisk bronkitis, gener for børn og voksne med astma, hospitalsindlæggelser i forbindelse med luftvejslidelser og blodprop i hjernen, tilfælde af hjertesvigt samt lungekræft.

Hos Dansk Miljøteknologi, som er brancheforening for danske miljøteknologiske virksomheder, betegner direktør Jørn Jespersen den nye rapport som foruroligende læsning.

»Ser man på NOx-værdierne i gaderne, er der rigtig mange steder, hvor grænserne er overskredet. Det er et helt andet billede end den udbredte opfattelse, at det kun står galt til på H.C. Andersens Boulevard,« siger Jørn Jespersen.

Læs også: Efter analyse-skandalen: Vores fjorde får stadig langt mere kvælstof, end landbrugspakken forudså

»Og EU’s grænseværdier følger vel at mærke ikke grænsen for sundhedsrisici for mennesker, men skal ses som et kompromis mellem nogle sundhedshensyn, og så hvad der er teknisk og økonomisk muligt at komme igennem med. Derfor er også NOx-niveauer under grænseværdierne betænkelige, men når NOx-niveauerne kommer over grænsen, så er det de stærkt sundhedsmæssigt betænkelige,« siger han.

Grænseværdier er ingen garanti for sundhed

Forfatterne til rapporten understreger da også, at »selvom EU’s grænseværdier blev overholdt ville der stadigvæk være væsentlige helbredseffekter af luftforurening, og det er derfor vigtigt fortsat at have fokus på forbedring af luftkvaliteten for at forbedre folkesundheden«.

Verdenssundhedsorganisationen WHO har også opstillet retningslinjer for luftkvalitet, som adskiller sig fra EU's grænseværdier for partikler, altså PM2.5 og PM10, ved at stille endnu strengere krav til luftkvaliteten. For PM2.5 ligger WHO’s retningslinjer på mindre end halvdelen af EU’s grænseværdi. Det vil sige 10 µg/m3. For PM10 svarer WHO’s retningslinjer til halvdelen af EU’s grænseværdier, svarende til 20 µg/m3. For NO2 er EU's grænseværdi og WHO's retningslinje den samme, altså 40 µg/m3.

»I forhold til WHO’s retningslinjer for PM2.5, PM10 og NO2 er der med den nuværende trafik overskridelser i flere trafikerede gader i 2016, og såfremt WHO’s retningslinjer blev overholdt ville det betyde en væsentlig mindre helbredsbelastning for befolkningen,« påpeger forfatterne til rapporten.

Elbiler hjælper, men først om lang tid

Rapporten lander få dage efter, at Socialdemokraternes formand Mette Frederiksen har meldt ud, at partiet ønsker en total overgang til elbiler med forbud mod salg af nye dieselbiler fra 2030. Og Center for Miljø og Energi påpeger også, at der sundhedsmæssigt og miljømæssigt er gevinster at hente ved overgangen til elbiler.

»Ud fra et klimahensyn og ønsket om at begrænse luftforurening bør elektrificering af transport derfor fremmes. Det gælder også mulighederne for længere rækkevidde på batterierne, flere køretøjstyper, som kan elektrificeres, mv. Da køb af elbil erstatter køb af en anden ny fossilbil, som skal opfylde den seneste Euro 6 emissionsnorm, er besparelsen kun den emission, som en Euro 6 bil bidrager med. Den fulde forureningsgevinst af elbiler vil derfor først materialisere sig, når fossilbilerne er udskiftet til elbiler eller til lignende biler med nuludslip,« lyder det i rapporten.

Læs også: Tysk domstol siger god for at forbyde dieselbiler i storbyer

Rapporten viser vel at mærke, at der over en toårig periode er sket et fald i koncentration af partikler og NO2, som især skyldes den løbende overgang til mere miljøvenlige biler. Og forskerne fra Aarhus Universitet forventer, at koncentrationen af NO2 frem til 2025 bliver reduceret med 33 procent, mens PM10 og PM2.5 forventes at falde med henholdsvis 12 procent og 18 procent.

Men selv hvis WHO’s retningslinjer for partikler blev overholdt, måtte man stadigvæk forvente negative helbredseffekter af luftforurening, »fordi WHO ikke arbejder med en nedre grænse for helbredseffekter af partikler,« lyder det i rapporten.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Gør som tyskerne: annoncer at om fem år må der ikke udledes partikler fra biler i København. Herefter er de gamle biler ikke ulovlige men de skal ikke køre ind i København. Skal du derind må du parkere og tage S toget det sidste stykke eller købe elbil.

 • 33
 • 6

Man KUNNE jo også overveje om alting absolut skal ligge inde i byen, hvor der er færre og færre der har råd til at bo pga stigende priser for boliger - måske det ville give mening at rykke arbejdspladserne uden for København - så slipper man jo også for alle dem der skal pendle ind i byen.

Og dem der så bor inde i byen, skal bare have nedlagt deres brændeovn, da det åbenbart er den der er hovedkilden til partikler.

 • 19
 • 8

Sidste lørdag var jeg ude på en cykeltur med min søn. Mellem Taastrup og Albertslund stod vi på en bro og kiggede ned på 'futtogene'. Der kom et ME tog (tror jeg, det lignede DB farver). Det trak 3-5 dobbeltdækker vogne. Det røg og dampede som et gammelt damp lokomotiv. Jeg kan ikke huske så meget diesel røg nogensinde, heller ikke fra MY dagene. Det havde klar lugt af uforbrændt diesel, olie forbrug, og lagde en blå og sort skygge langs jernbanen - det rev godt i lungerne. Tænk sig - må sådan et lokomotiv køre direkte ind midt i København? Hvor mange tusind biler svare det til? Og der sidder køreledninger lige over. Jeg tilbringer desværre en del af mit liv på diverse motorveje rundt om København, og undrer mig over at jeg kan lugte at ham foran ryger cigar; men aldrig diesel os, af til en kold benzin bil og en sjælden gang imellem en veteran bil. Hvor meget bidrager tog og skib til forureningen i København? (Måske det mest er PM1000 eller mere, som ikke når længere end næsehårene...)

 • 35
 • 0

Der påstås højt og flot at: "I 2014 var udendørs luftforurening årsag til 1.150 for tidlige dødsfald i Region Hovedstaden."

Men det er en påstand helt uden belæg. Dødsårsager fremgår af dødsattester, og resten er spin.

Samtidig stiger den gennemsnitlige levealder, også i hovedstadsområdet, så den kausale sammenhæng modsiger også argumentet.

Og da vi véd, at luften i dag i København er den reneste i flere hundrede år, er der noget helt galt med påstandene. Dengang vi varmede lejlighederne op med koks, kul, aviser vådt brænde og tørv kunne man tale om lugtforurening, men ikke i dag. Grænseværdier er til for at have noget at holde udviklingen op på, og siger reelt intet om hverken sundhedsfare eller dødelighed. Men i dag bruges de kritikløst af miljøfikserede journalister og hysteriske bilhadere til at bekæmpe det bekvemme velfærdssamfund.

 • 12
 • 22

Ja lad os flytte det hele ud på landet, hvor effektiv kollektiv trafik ikke er lønsomt. Det skal nok få folk til at tage bilen, suk!

Se det sagde jeg ikke - det kan vel ligge i omegnskommunerne, hvor der stadig er kollektiv trafik. Jeg syntes bare ikke det giver mening at klumpe det hele sammen inde i byen, hvorefter man klager over den trafik det genererer.

Som jeg skrev er problemet jo efterhånden at hr og fru gennmsnitsDK ganske enkelt ikke har råd til at bo inde i byen, men bliver nødt til at flytte et stykke væk, hvor hus/lejlighedspriser er til at komme til.

Så hvis man vil have trafikken væk fra København - så ryk arbejdspladserne væk. Så kan det også også være at priserne måske vil falde lidt inde i København, for så er det måske knap så attraktivt at bo derinde, når arbejdspladserne ligger lidt væk.

 • 14
 • 3

Jeg undrer mig over, hvorfor togene til Kalundborg og Lolland/Falster oftest kører fra Østerport og ind gennem centrum, mens togene til Jylland (der jo ikke forurener så meget) oftere kun kører fra Hovedbanegården. Ud fra et forureningsperspektiv, burde det vel være omvendt? Men der er måske nogle tekniske/logistiske årsager..?

 • 4
 • 0

Det lumske ved CO2 og NOx´er er at vi ikke ser eller lugter disse usynlige "dræbere", og derfor ikke reagerer på denne udledning. Lugt og røg siger ikke nødvendigvis noget om mængde og farlighed. Tobak (som både kan ses og lugtes) får derfor ofte nogle helt op i det røde felt - til trods for at enhver kan sige sig selv at mængden og farligheden herfra er mikroskopisk i forhold til udledningen fra forbrændingsmotorer og brændeovne. Dette inspireret af Jakob Andersens observering af cigarlugt contra diesel og benzin ;)

Selv om jeg ikke bor i byen vil jeg være glad på byboernes vegne (og egne, når jeg en sjæden gang er på besøg) den dag vi får afskaffet fossilbiler og brændeovne i byerne. Hvis vi så også kan få reduceret landbrugets stank (amoniakudledning) og larm - så bliver der bedre at bo både her og i byen.

 • 9
 • 7

" modelberegninger" - hvor der ikke gennemføres målinger.

»Disse modelberegninger viste at der kunne forventes overskridelser af grænseværdien for NO2 på mange flere trafikerede gader i Københavnsområdet,« lyder det i rapporten.

Sandheden er jo at København har en ret god luftkvalitet næsten hele året og stort set alle steder ! Lige om lidt ryger diesellokomotiverne ud - Det kunne fremskynnes - men det vil give en forbedring - dertil kommer udskiftning af busser til bedre (m adblue)

Der er nogen få dage med vindstille og høj sol hvor man kunne bede folk om at køre mindst muligt

 • 9
 • 8

Jeg tilbringer desværre en del af mit liv på diverse motorveje rundt om København, og undrer mig over at jeg kan lugte at ham foran ryger cigar; men aldrig diesel os,

Jeg tror du har en Freudiansk fortrængning. Jeg færdes også dagligt i den københavnske myldretid og jeg kan tydeligt mærke når jeg har en eller to diesel biler foran mig. Det river simpelthen i næsen. Jeg har vænnet mig til at slå ventilationen på recirkulation når der står TDI på osen (øsen) foran. Desværre har det den bivirkning at udsynet forringes pga dug på ruderne.

 • 8
 • 5

Tyske nyheder kl 2015 med et indslag fra Bosch, som havde opfundet noget mekanik så dielsel biler fourenede 10% af hvad kravene var i 2022.......Som Bosch manden sagde diesel er ikke død og det samme sagde VW´s direktør

 • 3
 • 1

Det de siger er at når værdierne er høje på HC Andersens Boulevard, så er det sandsynligt at det også er tilfældet andre steder, det er en skriveborde øvelse, de har ikke lavet målinger, men fodret en model med gamle tal fra før euronorm6, så uanset at ikke alle lever op til deres euronorm så er udledninger af NOx og partikler faldet, analysen er meget usikker men kan vel bruges som debatoplæg.

 • 7
 • 1

Sommerluften må være dejligt fri for partikler, eftersom det er de færreste brændeovne der benyttes på den årstid.

 • 15
 • 0

Det passer jo næsten med de tidlige dødsfald, så det må være muligt at se om de virkelig dør tidligere på disse steder.

 • 6
 • 1

Ja man kan jo undre sig over hvad det er som er så vidunderligt ved diesel? Det er en uren teknologi som lige akkurat kan krybe op til ikke at være sundhedsskadelig med en masse tekniske hjælpemidler. Den er kompliceret så reparations- og vedligeholdelsesomkostningerne er høje. Den (mis)bruger vores begrænsede fossile ressourcer. Den er med til at ødelægge vores klima. Den er gammeldags og mangler teknologisk udviklingspotentiale

Så hvorfor er det så vigtigt at diesel vedbliver at være en central teknik i vores transport. Hvad med at flytte udviklings ressourcerne over fra dieselrensningsteknologier og over til batteri teknologier. Det ville der være noget fremtid i

 • 4
 • 2

Jeg føler det ekstremt provokerende at jeg skal finde mig i at holde vejret, hver gang jeg registrere den vamle lugt af diesel afbrænding. Hvis vi skal leve i en illusion at NO2 ikke er farligt, kan man så venligst lade være med at reklamere med svineriet på denne vamle måde....føj for en vederstyggelig lugt . Det er fuldstændigt uacceptabel at man stadig lader så gammeldags østblok teknologi voldtage byens indbyggere. Og alle andre trafikanter.

 • 4
 • 7

Jeg føler det ekstremt provokerende at jeg skal finde mig i at holde vejret, hver gang jeg registrere den vamle lugt af diesel afbrænding. Hvis vi skal leve i en illusion at NO2 ikke er farligt, kan man så venligst lade være med at reklamere med svineriet på denne vamle måde....føj for en vederstyggelig lugt . Det er fuldstændigt uacceptabel at man stadig lader så gammeldags østblok teknologi voldtage byens indbyggere. Og alle andre trafikanter.

??

Det er jo så let at sige, at det slet ikke er så slemt, når man sidder afslappet, med lav puls og åndedræt i sin giftspreder, imens den lægger en hilsen bagud, til især fodgængere, løbere og cyklister, der halser af sted, med for lille tilbageværende lungekapacitet i forvejen.

Og for lige at hæve sig yderligere over problemerne, så har flere dieselbiler sensorkredsløb, der automatisk lukker af for luftintag til kabinen, hvis de detekterer udledningerne fra andre ligesindede.

 • 4
 • 3

Jeg er lige hjemkommet fra en ferie i Hamborg. På vej hjem rammer jeg myldretidstrafikken og er tvunget til at benytte de 3-4 sporede ringveje. Der oplevede jeg koncentrationen så stor at det bliver til kvalme. Og man tænker hvis det ikke stopper så kaster jeg op. Jeg endte også med at øge afstanden op til de forankørende for at få en pause. Resten af tiden i Hamborg foregik på cykel og der er det bare med at undgå de ringveje. Jeg kunne heller ikke finde på at benytte åboulevarden i myldretiden. hverken på cykel eller i bil. I københavn er jeg så priviligeret at jeg møder efter myldretiden, og at jeg kan vælge den grønne rute en stor del af tiden. Jeg køre gerne det ekstra omvej for at slippe for virkeligheden. Det er dog ikke lykkedes at slippe igennem uden at skulle generes af op til flere diesel dunste. Men der kommer vel en dag.....

I bil holder jeg afstand eller skifter spor hvis der køre en diesel afbrænder foran. Ja det skaber mere trængsel men det vil jeg skide på.

 • 3
 • 8

Gør som tyskerne: annoncer at om fem år må der ikke udledes partikler fra biler i København. Herefter er de gamle biler ikke ulovlige men de skal ikke køre ind i København. Skal du derind må du parkere og tage S toget det sidste stykke eller købe elbil.

Den endnu hurtigere effekt.

Forurenings/trængsels klippekort.

Man har kun ret til at forurene og trængsle en hvis mængde pr måned. Dvs at de mest trængslene/forurenene vil løbe tør for klip inden måneden er omme, og vil være nødsaget/tvunget til at finde en anden løsning en del af tiden. Cykler man en hel måned kan man f.eks køre i sin bil i hele 2 måneder. Nogen gange skal posen lige rystes og her kan tvang være et udemærket værktøj. Så benytter du ildelugtende teknologi har man færre klip bruger man ekstremt trængslene teknologi ala SUV/mini suv har man færre klip.

Indrømmet det er også lidt egoistisk tænkt. Jeg vil nødig udelukkes fra at køre med min gamle Euro 1 benzin bil i byen de 10 gange om året der er brug for det.

 • 1
 • 3

Der kan man da kalde miljørelativisme der vil noget. "Jeg forurener lidt mindre end dem der kører dieselbiler, ergo er de nogle dumme svin og jeg er en engel"

 • 4
 • 3

"Jeg føler det ekstremt provokerende at jeg skal finde mig i at holde vejret, hver gang jeg registrere den vamle lugt af diesel afbrænding. Hvis vi skal leve i en illusion at NO2 ikke er farligt, kan man så venligst lade være med at reklamere med svineriet på denne vamle måde....føj for en vederstyggelig lugt "

Der findes givet mange cyklister der vil sige det samme om dig og din benzinbil.

 • 2
 • 1

René Low: Når De skriver "gammeldags østblok teknologi voldtage byens indbyggere" tyder det på, at De er så ung at De ikke rigtigt har blik for de enorme fremskridt der er sket med forbrændingsmotorerne siden sovjetsamfundene brød sammen under vægten af egen uformåenhed.

Denne gamle østblok-teknologi De hentyder til, var jo netop i transportsektoren karakteriseret ved elendig forbrænding og enorme udstødninger af uforbrændt og halvforbrændt dårlig benzin og diesel. Og brunkul fra kraftværkerne og kemi ud i naturen fra industrien osv.

Set i det perspektiv, som De selv her anlægger, kan De roligt ånde ind i trafikken i Danmark, også på Åboulevarden. Glæd Dem dog over det i stedte for at jamre, og glæd Dem over, at der er udsigt til fortsatte forbedringer i form af fuel-cells og elektrofuel og rene batteribiler.

 • 3
 • 2

Det havde klar lugt af uforbrændt diesel, olie forbrug, og lagde en blå og sort skygge langs jernbanen - det rev godt i lungerne.

Ja, det er en skandale, at DSB får lov at køre med ME-lokomotiverne. Det var en befrielse, at de alle var på værksted i et par måneder for at få skiftet aksler.

Det værste er egentlig, at når problemet endelig omtales, handler det kun om indtrængning af partikler i de dobbeltdækkervogne, som lokomotivet trækker. Så ændrer man lidt på vognenes indsugning eller lokomotivernes udstødning, og så må det være godt. Men de forpester jo stadig miljøet flere hundrede meter på hver side af banestrækningen.

For nogle år siden var der der en her på ing. dk, der fortalte, at ME-lokomotivernes motorer er så slidte, at man ikke længere skifter motorolie. Man nøjes med at påfylde ny motorolie meget ofte, og så trækker motoren så meget smøreolie ind i forbrændingen via diverse utætheder, at olien automatisk bliver udskiftet. Jeg håber, det var en and.

 • 6
 • 0

NO2 og fine partikler skader lugtesansen på ældre ved forureningsniveauer, der svarer til dansk forurening. (Og det kan tilføjes, at forringet lugtesans anses for et af de vigtigste, tidlige tegn på demens og Parkinsons).

Baggrunden er en USA undersøgelse, der viste nedsat lugtesans hos 1/3-1/4 ældre, når PM2.5 og NO2 steg med hhv. 8 og 17 myg/m3. Det gennemsnitlige for PM2.5 var omkring 15 myg/m3 og NO2 var omkring 28 myg/m3. Helt på linje med DK-forurening. (Kilde: Nitrogen dioxide pollution exposure is associated with olfactory dysfunction in older US adult. Adams et al. , Int Forum Allergy Rhinol. Author manuscript 2016/2017).

Måske er det på tide, at man i Danmark begynder at læse op på de mangfoldige udenlandske kilder, der peger på neurologiske skader skader fra luftforurening?

 • 6
 • 3

Set i det perspektiv, som De selv her anlægger, kan De roligt ånde ind i trafikken i Danmark, også på Åboulevarden. Glæd Dem dog over det i stedte for at jamre, og glæd Dem over, at der er udsigt til fortsatte forbedringer i form af fuel-cells og elektrofuel og rene batteribiler.

Altså jeg kan roligt indånde noget jeg oplever som en kvalm vederstyggeligt lugt. Det lyder i uhyggeligt grad som en pressemeddelelse udsendt i det tidligere DDR. Jeg tror bare jeg vil fortsætte med at undgå "den grimme lugt" og lade dig Bertel og andre frie forbrugere med eget personligt frit valg om at indånde din personligt garanteret rene luft.

Og jeg er da glad for at du trækker vejret dybt hver gang du omsluttes af sådan en "diesel prut". alle lunger er gode bidrag til en renere luft, der kan filtreres masser af NO2 i sådan et sæt menneske lunger. Tak for dit bidrag. Og jeg kommer til at arbejde videre i mod at i "Diesel lovers" finder et eget sted at dyrke jeres "interesser". Så laver vi andre en by hvor man ikke skal holde vejret.

 • 1
 • 3

"Jeg forurener ikke lidt mindre end andre dieselbiler, jeg forurener, trængsler og diesel stinker 1000 gange mindre." Det kræver vist lidt dokumentation. 1000 gange mindre NOx, CO2 og partikeludledning? 1000 gange mindre trængsel, kører du I et mælkekarton?

 • 5
 • 1

1000 gange mindre NOx, CO2 og partikeludledning? 1000 gange mindre trængsel, kører du I et mælkekarton?

Det er lige før. Jeg har de sidste 6 år brugt elektrisk cykel til 99.9 % af alt små kørsel. En person 10-20-30 kilometer. Det er min hybrid transporter og den virker bedre end nogen andre kendte transportløsninger. Billigere, bedre , hurtigere, mere transport glæde, og sidst men ikke mindst jeg spreder ikke grim lugt hvor jeg kommer frem.

 • 3
 • 2

"I bil holder jeg afstand eller skifter spor hvis der køre en diesel afbrænder foran. Ja det skaber mere trængsel men det vil jeg skide på."

"Jeg forurener ikke lidt mindre end andre dieselbiler, jeg forurener, trængsler og diesel stinker 1000 gange mindre."

"Det er lige før. Jeg har de sidste 6 år brugt elektrisk cykel til 99.9 % af alt små kørsel."

René Low, det er ikke kun på småture man skal måle sin forurening. Jeg går da også når der er mindre end 1 km, og det forurener langt mindre end din el-cykel. Og så helt faktuelt, en cykel trængsler ikke 1000 gange mindre end en bil. Det være sig benzin, diesel eller el.

 • 4
 • 2

"Det er min hybrid transporter og den virker bedre end nogen andre kendte transportløsninger"

Aah, det er vist ikke helt rigtigt. Jeg tror at en alm. cykel forurener noget mindre, især hvis man regner LCA med. Når jeg cykler på min gamle cykel, har jeg altid stor foragt overfor dem på elcykler. De forurener langt mere end mig. Føj. Og når jeg så kører i bil, så basher jeg dem, der kører i større biler. På den måde kan jeg altid føle mig lidt bedre end de andre.

 • 7
 • 1

Hvad er de modelberegninger lavet på grundlag af, når der ikke der ikke findes målinger, Legoklodser? Og hvordan er forurendingen om vinteren, hvor man må formode brændeovenene er i gang og om sommeren, hvor der er gang i havegrillen? Hvordan er forureningen hhv. i og udenfor Københavns miljøzone?

 • 5
 • 1

René Low, det er ikke kun på småture man skal måle sin forurening. Jeg går da også når der er mindre end 1 km, og det forurener langt mindre end din el-cykel. Og så helt faktuelt, en cykel trængsler ikke 1000 gange mindre end en bil. Det være sig benzin, diesel eller el.

Nu er små ture det jeg gør 99% af tiden. Og hvis jeg pendler 20 km hver dag + evt små kørsel så løber det sku da op på årsbasis. Så meget at jeg f.eks kan spare 1 ton Co2, hvilket er en helt uoverskuelig opgave for de fleste. Benzin og diesel biler forurener (og lugter) allermest når de er kolde. bilfabrikanter er blevet afsløret i at frakoble partikel filter når motoren ikke er driftsvarm.

1 km gang. der har jeg forbrugt 5-10 watt elektricitet. til gengæld er jeg kommet 5 gange hurtigere frem end du er. Det er ikke rigtigt sammenligneligt. Men du kan godt være stolt, for mange vil 1 km være en laaang tur der kræver et gigantisk køretøj på flere ton. Min el-cykel kan kvase alle andre kendte transport midler når den bruges i myldretid i en storby og omkreds. Og det er på samtlige punkter. Hastighed, køreglæde, økonomi, forurening, trængsel.

Ja du ret x 1000 i trængsels fortrængning var lige lovlig optimistisk. det er nærmere x 20 ved parkering og x 5-10 ved kørsel.

 • 3
 • 2

"Det er min hybrid transporter og den virker bedre end nogen andre kendte transportløsninger"

Aah, det er vist ikke helt rigtigt. Jeg tror at en alm. cykel forurener noget mindre, især hvis man regner LCA med. Når jeg cykler på min gamle cykel, har jeg altid stor foragt overfor dem på elcykler. De forurener langt mere end mig. Føj.

Ja nogle mener omvendt, at den føde du skal konsumere overstiger de 5-10 watt jeg skal bruge for at køre 1 kilometer. Jeg tror vi er nede i bagateller. Når jeg vælger el-cyklen fremfor bilen er vi ikke nede i bagateller.

"GAMLE" cykel skriver du. Hvor tit er du ude og køre på din "gamle" cykel. Her må jeg bukke mig i støvet, det har jeg den største respekt for det syntes jeg er sejt....respekt. Når jeg ser sådan en type cyklist smiler jeg altid, det er så sejt. Kan du ikke poste et billed af den "gamle" cykel der inspirere dig til at vælge den frem for bilen 99% af tiden, året rundt, i alt slags vejr 10-20-30 km. Hvor mange kilometer bliver det til om året?

Her går jeg og bilder mig selv ind at jeg har den bedste mest komfortable cykel i byen.

 • 2
 • 1

Og når jeg så kører i bil, så basher jeg dem, der kører i større biler. På den måde kan jeg altid føle mig lidt bedre end de andre.

Hmm kan det virke sådan at man føler sig bedre end andre!. Den følelse har jeg sku aldrig oplevet i disse situationer. Jeg tænker mere at jeg analysere en mekanisme der helt klart ikke er optimeret, og tangere det idiotiske. Det sætter jeg spørgsmålstegn ved. Hvis det bliver moderne for EN person at køre rundt i tanks eller små stinkende diesel busser, må jeg da stille spørgsmålstegn ved det hensigtsmæssige i det. Skal de have lov til at udfolde deres personlige frihed på den måde?. De trængsler mere både i drift og parkeret. De spærrer for udsynet og nedsætter effektiviteten for resten af trafikanterne. Og køre rundt og forpeste luften for alle andre trafikanterne i byen.

 • 2
 • 1

@René: Nu er det jo ikke nødvendigvis den grimme lugt der er det reelle problem - men nok nærmere det vi ikke kan lugte. Der er nemlig masser af ting der lugter, plæneklippere, motorsave, scootere, motorcykler, hækklippere, buskryddere, veteranbiler og brianbiler - hvilket egentlig kan koges ned til afbrænding af olie - enten fordi motoren er slidt/primitiv/modificeret eller fordi olien tilsættes grundet smøring i 2-takts princippet. Desuden så oplever jeg din ytringsform, som værende lidt primitiv, når du f.eks benytter ord, som "voldtage" i denne sammenhæng, hvilket hurtigt leder mine tanker hen på at du nok bare gerne vil brokke dig og ikke rigtig formår at have en objektiv debat om de tekniske data, som i sidste ende er det vi læner os op af. Ingen bliver beriget med viden, af at du var ved at brækker dig i lårtykke stråler over at være i nærheden af en ældgammel forfærdelig dinosaur diesel brænder, der voldtog byens smukke klima med sine vederstyggelige giftgasser, mens den hostede afsted via fossil stenalder teknologi. Jeg og nok mange andre, er egentlig ikke uenige med dig, men dit sprogbrug ødelægger nemt dit budskab.

 • 4
 • 0

Jeg synes det er rigtigt fint at du er så miljøbevidst, når du cykler på din el-cykel. Generelt finder jeg det irriterende at mange i miljødebatten har en tendens til cherry picking,hvor de finder lige et punkt hvor de er bedre end nogle andre, og ikke misser en eneste lejlighed til at påpege dette. Med mindre man bor i en økologisk papkasse, sætter man som vesterlænding nogle gevaldige foot prints, om man cykler eller ej. Så igen, det er fint at være miljøbevidst, men hold lige lidt igen på selvglæden, der er lang vej endnu?

 • 4
 • 1

I betragtning af, at det danske elnet i overvejende grad er baseret på kulkraft og kernekraft, er det patetisk at høre på elcyklisternes jamren over andres transportform.

Cykler med batterier, ladet op på hjemmets stikkontakt burde være ulovlige at sælge unde en reel miljødeklaration gældende for det område den sælges i.

Så kunne det være at vi kunne få en bedre og mere seriøs drøftelse af hele emissionsdebatten.

 • 3
 • 7

"Hvis det bliver moderne for EN person at køre rundt i tanks eller små stinkende diesel busser, må jeg da stille spørgsmålstegn ved det hensigtsmæssige i det. Skal de have lov til at udfolde deres personlige frihed på den måde?. De trængsler mere både i drift og parkeret. De spærrer for udsynet og nedsætter effektiviteten for resten af trafikanterne. Og køre rundt og forpeste luften for alle andre trafikanterne i byen."

OK, så kom vi lige over i tanks og diesel busser. Dine demagogiske evner betvivler jeg ikke. Måske er dine negative tanker om dieselbiler en aanelse overdrevne, bare et venligt input fra mig.

 • 2
 • 1

Kan du ikke poste et billed af den "gamle" cykel der inspirere dig til at vælge den frem for bilen 99% af tiden, året rundt, i alt slags vejr 10-20-30 km. Hvor mange kilometer bliver det til om året?

Din brug af anførselstegn er ved at kamme lidt over. Jeg har taget konsekvensen af den globale opvarmning, og arbejder hjemmefra. Så mit kørselsbehov er meget lille. På cyklen bliver det vel til 5000 km om året, og noget mindre i bil.

"Her går jeg og bilder mig selv ind at jeg har den bedste mest komfortable cykel i byen."

Jeg troede ikke det var komfort der var temaet, men forurening. Hvis vi taler komfort kan jeg komme på flere transportmidler der kan slå din elcykel. Hint: Nogen af dem bruger diesel som brændstof.

 • 4
 • 0

. Og hvis jeg pendler 20 km hver dag + evt små kørsel så løber det sku da op på årsbasis

Ja, netop. Du burde ikke pendle 20 km hver dag, det er noget svineri. Du belaster miljøet unødvendigt med dine mange kilometer på elcykel. Jeg arbejder som sagt hjemmefra, det burde du også gøre. Hvis ovenstående virker lidt frelst og oser af selvfedme, så er det ikke tilfældigt. Men jeg har det altså lidt stramt med folk der får tårer i øjnene af selvgodhed, bare de køber et økologisk kinakål.

 • 3
 • 2

I betragtning af, at det danske elnet i overvejende grad er baseret på kulkraft og kernekraft, er det patetisk at høre på elcyklisternes jamren over andres transportform.

Cykler med batterier, ladet op på hjemmets stikkontakt burde være ulovlige at sælge unde en reel miljødeklaration gældende for det område den sælges i.

Så kunne det være at vi kunne få en bedre og mere seriøs drøftelse af hele emissionsdebatten.

Umiddelbart lyder det som om du vrøvler! ,,mener du at jeg i virkeligheden transportere mig meget miljøbelastende?? Gider du ikke finde lommeregneren frem og lave en beregning jeg kan forstå. Hvordan kan det gøres mere energi effektivt og mindre miljøbelastende? Vi køre 10 km i myldretiden i København. Det tager mig 40 minutter og jeg bruger 100 watt. Jeg bruger kun kulsort strøm allerhelst af polsk oprindelse.

Du må gerne lave vugge til grav beregning. Min stjernekrydser af en el-cykel har kostet 10.000 kr. Jeg skal ikke i bad når jeg kommer frem og her indhenter jeg tidsmæssigt den gæve motions cyklist der køre hurtigere end mig, men som jeg uhyre sjældent ser ude i virkeligheden.

Til Gengæld har jeg ikke brug for at tjene 100-300.000 kr til en ny bil, der kan køre "lidt" længere på literen end den gamle Audi 100. Jeg har heller ikke brug for el-bil eller hybrid bil.

Hov jeg glemte at jeg allerede har kørt 5000 kr hjem i forhold til hvis jeg skulle betale benzin til audien. Og tag også med i din beregning alle de bilister som er lykkelige over at jeg ikke optager en plads i myldretids køen.

 • 5
 • 1

"Hvordan kan det gøres mere energi effektivt og mindre miljøbelastende?"

Igen denne miljørelativisme. Du belaster miljøet mindre end ham som kører i bil. Men du forurener langt mere end ham som slet ikke kører. Det er zuper flot at du kører på el-cykel, men få nu lige armene ned på styret igen. Hvis du sælger ALT hvad du har og donerer pengene til de fattige i Afrika, SÅ kan du skrive om det og have en berettiget selvfedme.

 • 1
 • 5

@René: Nu er det jo ikke nødvendigvis den grimme lugt der er det reelle problem - men nok nærmere det vi ikke kan lugte. Der er nemlig masser af ting der lugter, plæneklippere, motorsave, scootere, motorcykler, hækklippere, buskryddere, veteranbiler og brianbiler - hvilket egentlig kan koges ned til afbrænding af olie - enten fordi motoren er slidt/primitiv/modificeret eller fordi olien tilsættes grundet smøring i 2-takts princippet. Desuden så oplever jeg din ytringsform, som værende lidt primitiv, når du f.eks benytter ord, som "voldtage" i denne sammenhæng, hvilket hurtigt leder mine tanker hen på at du nok bare gerne vil brokke dig og ikke rigtig formår at have en objektiv debat om de tekniske data, som i sidste ende er det vi læner os op af. Ingen bliver beriget med viden, af at du var ved at brækker dig i lårtykke stråler over at være i nærheden af en ældgammel forfærdelig dinosaur diesel brænder, der voldtog byens smukke klima med sine vederstyggelige giftgasser, mens den hostede afsted via fossil stenalder teknologi. Jeg og nok mange andre, er egentlig ikke uenige med dig, men dit sprogbrug ødelægger nemt dit budskab.

Nu er det lugt svineriet der er mit problem, det var det jeg startede med at sige. Jeg har det med det vi ikke kan lugte lige som alle andre. den sandhed er for ubærelig så det vælger jeg at tro "muligvis" ikke er sandt. Og måske jeg er heldig ikke at blive ramt af skadevirkningerne. Ja det er et stort eksperiment vi deltager i. Det samme med co2 jeg køber bare en husbåd til den tid.

De fossile brændende ting du nævner køre ikke rundt i traffikken i store mængder. Vintage/veteran bil/motorcykel bidrager positivt. De beriger mennesker med smukke designs og industriel design historie. Meget ofte interessante fossil motorlyd designs der glæder mange. Det er ikke særligt ofte vi ser dette i hverdagen deres miljøbelastning er minimal, og de får mennesker til at smile. Og ingen af disse bortset fra trabant lugter på den der diesel vamle måde som kun dieselbiler kan lugte. 2 takt scooteren er naturligvis den grimmeste lugt af alle, og må meget gerne forsvinde fra cykelstien i en fart. Heldigvis observerede jeg en hel del elektriske scootere i Hamborg. Det var lidt af en oplevelse!. Prøv at forestille jeg en scooter der accelerere lydløst og ikke stinker. Så har man set det med.

Ja det kunne godt være mere teknisk det kunne være interessant. Hvorfor har INGEN stillet det mest nærliggende tekniske spørgsmål ?.

Hvorfor lugter dieselbiler så grimt ?

 • 2
 • 1

Igen denne miljørelativisme. Du belaster miljøet mindre end ham som kører i bil. Men du forurener langt mere end ham som slet ikke kører. Det er zuper flot at du kører på el-cykel, men få nu lige armene ned på styret igen. Hvis du sælger ALT hvad du har og donerer pengene til de fattige i Afrika, SÅ kan du skrive om det og have en berettiget selvfedme.

Jørgen det er vel ikke nødvendigt at forklare dig at ikke alle jobs kan klares hjemmefra. Men jeg har skiftet arbejde siden de 2 x 10 km til Ballerup. Nu har jeg kun 2 x 5 km ind til Centrum af København. Jeg er oven i købet gået kraftigt ned i tid da jeg prioritere min frihed højere. Og egentligt har jeg i overflod noget af det bedste og mest interessante forbrugs goder verden har set. Så det er sku lidt svært at få armene ned hvergang min elektriske stjernekrydser har lyst til at køre en tur. Det er egentlig forbløffende at det kan blive ved med at være inspirerende.

Jørgen nu sender jeg en krone ned til Afrika bare for for at prøve hvordan det føles.

 • 2
 • 1

I betragtning af, at det danske elnet i overvejende grad er baseret på kulkraft og kernekraft, er det patetisk at høre på elcyklisternes jamren over andres transportform.

Cykler med batterier, ladet op på hjemmets stikkontakt burde være ulovlige at sælge unde en reel miljødeklaration gældende for det område den sælges i.

Det var dog noget værre sludder du lukkede ud dér. "CO2-udslippet reduceres over 90 % for hver tur, der overflyttes fra bil til el-cykel. Hvis en typisk dansk bilist blot erstatter de korteste bilture med en el-cykel spares ca. 1 ton CO2 pr. år. Frem mod 2020 forventes mere vedvarende energi i elforsyningen, hvilket yderligere øger CO2-reduktionen. Desuden nedbringes støj- og luftforurening i byerne samtidig med, at der opnås en motionsrelateret sundhedsgevinst hos el-cyklisterne. Endelig kan el-cykler få ældre til at bevare mobiliteten højere op i alderen, og cyklerne kan ligeledes reducere trængslen på vejene i landets største byer. "

Kilde: https://www.cyklistforbundet.dk/~/media/Fi...

 • 5
 • 1

Jeg har taget konsekvensen af den globale opvarmning, og arbejder hjemmefra. Så mit kørselsbehov er meget lille. På cyklen bliver det vel til 5000 km om året, og noget mindre i bil.

"Her går jeg og bilder mig selv ind at jeg har den bedste mest komfortable cykel i byen."

Jeg troede ikke det var komfort der var temaet, men forurening. Hvis vi taler komfort kan jeg komme på flere transportmidler der kan slå din elcykel. Hint: Nogen af dem bruger diesel som brændstof.

Okey. er det så nu jeg skal kalde dig selvfed / bedre end andre miljø hippi. Bare fordi du har sparet 200 watt mere end mig på en dag. Nej det er pjat jeg er mere interesseret i om de 5000 km er trænings kilometer på en racercykel, eller om det ligesom mig er et effektivt komfortabelt dagligdags og fritids transportmiddel. Jeg spørger fordi den med den gamle gode cykel, som i virkelighedens verden kun køre 10 km året har jeg hørt før.

Det har alt med komfort og køreglæde at gøre. Her er mine komfort krav: 1: når jeg køre min daglige pendlertur skal jeg ikke have en følelse af at hver eneste dag er en gentagelse af den forrige. Jeg vil kunne køre hurtigt eller langsomt, jeg vil kunne køre aggressivt eller afslappet. jeg vil ikke have mit udsyn ødelagt af forankørende trafikanter jeg ikke kan passere eller ikke kunne slappe fordi jeg skal bruge for meget energi på ikke at køre ind i andre. Jeg skal være i stand til at køre små omveje uden at det forsinker mig mere end et par minutter...bare fordi jeg har lyst. Start stop start stop, det er heller ikke lige meget. Den følelse af at start stoppe så stor en mængde jern virker sku åndsvagt på mig.I det hele taget vil det føles højst ukomfortabelt hvis det viser sig at jeg er tvunget til at opføre mig som en tissemyre i en kolonne hver eneste dag. Jeg gider heller ikke side i en koncentreret boble af udstødnigs væmmeligheder konstant, uden mulighed for at undslippe. Jeg vil gerne kunne parkere transportern så tæt på destinationen (ægte A-B). i det hele tiden at kunne stoppe og tjecke noget ud er en kæmpe gevinst, og ind i bykerne kunne det være rart ikke at spilde tid med at parkere og finde denne parkeringsplads. Det er også en kæmpe kvalitet at bare fordi en foran kørende trafikant skal til højre eller venstre måske stoppe, så standser det ikke hele trafik flowet.

Lad mig høre hvad du har til mig (jetpack gælder ikke.)

 • 0
 • 0

OK, så kom vi lige over i tanks og diesel busser. Dine demagogiske evner betvivler jeg ikke. Måske er dine negative tanker om dieselbiler en aanelse overdrevne, bare et venligt input fra mig.

Ja ja du griner men har du ikke lagt mærke til hvordan vise biltyper er svulmet i vægt, højde og bredde. Over 2 tons vejer de og spærre fuldstændigt udsigten for alle andre trafikanter, med nedsættelse af trafikafviklingen til følge. Hvor dumt er det lige på en skala fra 1 til 1000.

 • 3
 • 0

Det har alt med komfort og køreglæde at gøre. Her er mine komfort krav: 1: når jeg køre min daglige pendlertur skal jeg ikke have en følelse af at hver eneste dag er en gentagelse af den forrige. Jeg vil kunne køre hurtigt eller langsomt, jeg vil kunne køre aggressivt eller afslappet. jeg vil ikke have mit udsyn ødelagt af forankørende trafikanter jeg ikke kan passere eller ikke kunne slappe fordi jeg skal bruge for meget energi på ikke at køre ind i andre. Jeg skal være i stand til at køre små omveje uden at det forsinker mig mere end et par minutter...bare fordi jeg har lyst. Start stop start stop, det er heller ikke lige meget. Den følelse af at start stoppe så stor en mængde jern virker sku åndsvagt på mig.I det hele taget vil det føles højst ukomfortabelt hvis det viser sig at jeg er tvunget til at opføre mig som en tissemyre i en kolonne hver eneste dag. Jeg gider heller ikke side i en koncentreret boble af udstødnigs væmmeligheder konstant, uden mulighed for at undslippe. Jeg vil gerne kunne parkere transportern så tæt på destinationen (ægte A-B). i det hele tiden at kunne stoppe og tjecke noget ud er en kæmpe gevinst, og ind i bykerne kunne det være rart ikke at spilde tid med at parkere og finde denne parkeringsplads. Det er også en kæmpe kvalitet at bare fordi en foran kørende trafikant skal til højre eller venstre måske stoppe, så standser det ikke hele trafik flowet.

Prøv lige at læse ovenstående igennem igen, og se hvad du (René) kunne slippe for hvis du IKKE boede og arbejdede I København. Når du så tager en lille ferie tager du minsandten til en endnu større storby Hamburg.

Fortæl os om logikken i det?

 • 2
 • 1

Hilbert Larsen Tobak (som både kan ses og lugtes) får derfor ofte nogle helt op i det røde felt - til trods for at enhver kan sige sig selv at mængden og farligheden herfra er mikroskopisk i forhold til udledningen fra forbrændingsmotorer og brændeovne"

ovne.

" . . enhver kan sige sig selv . . "

Hmm - jeg er åbenbart ekskluderet fra disse "enhver" !!

Der dør 13 - 14.000 danskere om året som følge af rygning. Hvis det "er mikroskopisk i forhold til farligheden ved udledningen fra forbrændingsmotorer og brændeovne", - så vil jeg da gerne have sat tal på?

 • 1
 • 2

Prøv lige at læse ovenstående igennem igen, og se hvad du (René) kunne slippe for hvis du IKKE boede og arbejdede I København. Når du så tager en lille ferie tager du minsandten til en endnu større storby Hamburg.

Fortæl os om logikken i det?

Mon ikke logikken er at jeg godt kan lide storbyen. og så har jeg ovenikøbet den perfekte transport løsning til storbyen.....med mindre du ville vise mig en mere komfortabel løsning. Så som du ser når vi er sluppet af med den grimme lugt, og det skadelige vi ikke tør tænke på. så er alt næsten perfekt.

 • 2
 • 1

Hvis man ikke bryder sig om koncentrationen af røg i byen, så er det nærliggende at forføje sig ud på den anden side af bygrænsen.

Ja og begynder at pendle ind til byen i min gamle euro 1 benziner, og side sammen med jer andre i stinke køen som er det mest forurenings koncentreret sted at opholde sig. Se frem til timevis af pendlertid og kede mig ihjel og dø en alt for tidlig død på grund af for meget grill mad og kulturel under ernæring. Ja hvorfor gør alle Københavnske cyklister/fodgængere egentligt ikke det ?

Så siger du nok "jammen så find dig et arbejde i lokal området" Også siger jeg "hvorfor gør alle dem der bor uden for storbyen så ikke bare det"

 • 1
 • 1

Er det trænings kilometer eller det dagligdags transport kilometer. Da du ikke har noget job at pendle til kan det ikke være en kombi som man ofte ser. Det er nok lidt interessant at vide for nogen som evt læser denne tråd og måske overvejer at cykle noget mere. Det svarer til næsten 14 km om dagen, hver dag hele året rundt, i al slags vejr.

Jeg har også kørt 5000 km sidste år og ganske nyligt 2-300 km i hamborg. Det har aldrig været federe at køre på cykel efter den blev til El/muskel hybrid. Det var aldrig sket hvis jeg havde fortsat med at bruge den gammeldags cykel.

Så hvad er det trænings kilometer eller dagligdags transport kilometer der kan erstatte bil kørsel?

 • 0
 • 0

Hvorfor skal jeg blandes ind i nærværende elcykeldebat, Bertel?

Jeg har alene kommenteret din påstand om at "det danske elnet i overvejende grad er baseret på kulkraft og kernekraft". Hvilket er helt hen i vejret. Eftersom det, som nævnt, tilsammen udgør omkring 20%.

 • 2
 • 1

Ja og begynder at pendle ind til byen i min gamle euro 1 benziner, og side sammen med jer andre i stinke køen som er det mest forurenings koncentreret sted at opholde sig. Se frem til timevis af pendlertid og kede mig ihjel og dø en alt for tidlig død på grund af for meget grill mad og kulturel under ernæring. Ja hvorfor gør alle Københavnske cyklister/fodgængere egentligt ikke det ?

Så siger du nok "jammen så find dig et arbejde i lokal området" Også siger jeg "hvorfor gør alle dem der bor uden for storbyen så ikke bare det"

Nu nævnte Dan Grønbæk gyllelugt på landet, og det kan jeg fortælle er hurtigt overstået these days. Er et par dage med gyllelugt værre end dine prøvelser med dieselbiler?

Du spørger hvorfor alle dem der bor udenfor byen ikke bare finder et arbejde i lokalområdet. Se det er netop også en af mine kæpheste. Flyt arbejdspladser ud af København, som de gør med de statslige. Jo flere arbejdspladser der forlader København, jo flere pendlere tager de med, og københavnerne slipper for disse pendlere. What's not to like?

Fordomme er menneskets værn mod naivitet. Til gengæld kan man have for mange, men du indfrier så rigeligt mine Renè. Faktisk har jeg lige sat en spand op ved siden af tastaturet, - just in case!

Hvis du skulle bo udenfor København ville du blive kulturelt underernæret. Jeg skuler til spanden! Kunne du ikke blive mere specifik, og fortælle om de fortrædeligheder du måtte se frem til, såfremt du skulle opholde dig et tocifret antal kilometer fra rådhuspladsen i København?

Grillmad?!? Hvor kom den bashing fra? Her gik man og troede at næsten alle danske mænd havde kørekort til en Weber, og at vi alle nu med en god smag i munden ser frem til den kommende sæson. Note: Jeg er ikke selv blevet grebet af dillen, og lader gerne fruen styre tilberedningen, men jeg spiser gerne resultatet. Jeg har en klar fornemmelse af at jeg udgør en minoritet her.

 • 4
 • 0

Hehe - jeg bor selv i en landsby omgivet af marker og anden natur. Jeg kan af egen erfaring fortælle at gyllelugten er ret begrænset henover sæsonen. Der var lidt en dag eller to for en måneds tid siden. Småting

Jeg kan så hilse og sige, at der nok så er stor forskel på hvor ens landsby så ligge. Her hvor jeg bor, er foråret en hård tid at komme igennem, men det hjælpe jo heller ikke at mange gylle vogne skal forbi min bopæl for at komme ned til eng arealerne.

Nuvel. Landmanden skal jo af med sin gylle, og jeg er selv glad for svinekoteletter og gode bøffer, så jeg må jo bare spise indenfor mens det står på. Det er bare lidt træls, at når nu det endeligt bliver lidt godt forårsvejr efter en lang vinter, ja så køre gyllevognene i pendulfart. så man enten må blive indenfor, eller tage ind til byen.

 • 1
 • 0

Her hvor jeg bor, er foråret en hård tid at komme igennem

Well! Foråret er min yndlingstid. På trods af gylle, (som burde forbydes!) Møj og ejle stinker ikke nær så meget. Holder jeg meget af landlivet.

Hvis vi skal tale gener, herude på landet? Så er det sgu fritidslandmænd, der starter maskiner søndag morgen, eller 0:30 om natten. Eller dem der er født i byen, og ikke respekterer søndagsstilheden, vi landlevere er vandt til. Plæneklippere om søndagen er, IMO, hensynsløst!

 • 2
 • 1

Hvis vi skal tale gener, herude på landet? Så er det sgu fritidslandmænd, der starter maskiner søndag morgen, eller 0:30 om natten. Eller dem der er født i byen, og ikke respekterer søndagsstilheden, vi landlevere er vandt til. Plæneklippere om søndagen er, IMO, hensynsløst!

Her brydes søndags stilheden også af larmende plæneklippere. Jeg er blevet så glad for min elektriske plæneklipper, den gamle 4 takt blev da mere og mere elendig. Den larmer også mindre og på en anden måde. Jeg bruger den selvfølgelig ikke når det er forbudt jeg, kender alt til støjgener fra genboere med ekstremt larmende schæfer køtere og andre uopdragende stort kæftende køter racer. Ligesom lugtesansen kan hørelsen ikke bare kobles fra, og det bliver til et overgreb der irriterer en og så meget at mennesker bliver vanvittige og griber til yderligheder i afmagt.

 • 0
 • 0

Hvorfor lugter dieselbiler så grimt ?

Interessant. For da jeg og kæresten gik en tur her den anden dag. Der kom der en typisk ford transit med en typisk dieselmotor kørende. Der er en ret stejl bakke ned imod en havn, hvor vi går ned af og bilen skal op. Han giver den fuld smæk op af bakken - men absolut ingen røg eller lugt. Jeg forsøgt virkelig at tænke på dine udtalelser og tage en dyb indånding og se om ikke min ellers ret følsomme næse kunne opfange et eller andet - men nej - jeg kunne faktisk ikke lugte noget som helst. Så måske er der bare rigtig mange der bruger og servicere deres biler rigtig dårligt. Kender f.eks til en del tilfælde, som koldstarter bilen og forsøger at kører i 5 gear ved 50km/t straks efter - fordi de jo har fået tudet ørerne fulde med at højt gear spare på brændstoffet. De fleste i denne lille by, som jeg bor i, presser også deres biler hårdt ved enhver kærkommen lejlighed. Hvis der f.eks er 200m til næste sving eller kryds, så giver de fuld gas og smækker bremserne i så tæt på svinget, som muligt, så andre omkring, bliver i tvivl om deres hensigt. Og jeg gætter på at især denne moderne og typisk stressende tendens i de flestes kørselsmønster - bestemt ikke bidrage positivt til lugt og forurening. Igen vil jeg opfordre til at vi ligesom med obligatorisk syn af bilen, hvert andet år - også indfører obligatorisk - kortere - teknisk køreprøve hvert 4 år til alle. Denne køreprøve kan med fordel indeholde simpel overordnet information omkring hvordan bilen virker og hvordan vores færdselslov er skruet sammen. Min mor er 74 - men jeg har da ikke haft de store problemer med at beskrive i korte præcise sætninger, hvordan at hun skal forholde sig til det hun ser i instrumentbordet og andre helt grundlæggende ting ved bilen. F.eks undgå småture(planlægning), 1 gear lavere indtil at nålen(temperaturen) er lodret, husk at bremse hårdt en gang imellem, håndbremsen(use it og lose it), ret hjulene op, vær ikke flov over at bruge lidt ekstra tid på parkering(vær ærlig, øv dig og bliv bedre) osv osv. Nogle af disse ting er måske ikke så voldsomt besparende i relation til forurening - direkte. Men mange bække små og hvorfor spilde flere ressourcer end højest nødvendigt, når nogle få simple vaneændringer kan gøre så meget. Da jeg fik kørekort, sagde hun til mig: "Look out for the other idiot". Og den har jeg virkelig forsøgt at tage til mig - vi er jo alle i samme båd og lave alle fejl - hver dag, men vi kunne måske med fordel skabe lidt plads til at det er ok at blive bedre. Og ja - jeg tror at vores kørselsmønster betyder rigtig meget for forureningen, stress og ressourceforbrug.

 • 1
 • 1

Interessant. For da jeg og kæresten gik en tur her den anden dag. Der kom der en typisk ford transit med en typisk dieselmotor kørende......

Ja det er interessant hvorfor nogen ikke lugter eller hvorfor de ikke lugter lige nu. Hvis de alle lugtede lige slemt og hele tiden, ville det ikke være til at holde ud, så havde de været fjernet fra trafikken for 15 år siden. Jeg oplevede at lugte en benzin bil her forleden! det er godt nok lang tid siden. den havde den karakteristiske skarpe lugt af uforbrændt benzin. Min egen bil lugter heller ikke godt når den startes og bruger chokeren. eftere et par minutter er kat varm nok til at lambda sonden kan kontrollere og så forsvinder lugten.

Den vamle diesel dunst oplever jeg alt for ofte. Om det er en motor med de typiske diesel problemer eller motoren bare ikke er blevet drifts varm endnu aner jeg ikke men vammelt er det. Jeg behøver ikke mere at kigge efter navneskiltet på bilen eller lytte efter den karakteristiske traktor lyd for at identificere problemet. Jeg får kvalme og en let hovedpine hvis jeg udsættes for det i koncentreret doser. og det er efter bare et par minutter. Det sker oftest når jeg køre i bil og ikke kan undslippe. På cykel kan jeg undslippe heldigvis men jeg holder vejret hvis jeg ikke kan da det bare ikke er nogen rar stank.

 • 1
 • 1

Inden for et par dage forbydes LKW = last kraft wagen = lastbil og "Alte stinker" = gammel stinker = gammel diesel personbil

Det er jo glædeligt. Jeg har som sagt nyligt oplevet "alte stinkers" negative indvirkning på luftkvaliteten i Hamborg. Og Glædeligt at Tyskerne faktisk har deres lugtesans i orden, og at man i folkemunde er nået så langt at man kan erkende at "alte stinker" lugter grimt, ækelt, vammelt som jeg så farverigt har beskrevet det. Tommel op. https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/ham...

Man kan også i indslaget se problemet med de alt for mange biler der skal parkeres og den negative indflydelse på fremkommeligheden.

 • 2
 • 0

Måske de store byer skulle løse problemet lige som Madrid gør.

Madrid: Jetzt wird's unbequem für Autos | ZEIT ONLINE https://www.zeit.de/2018/19/madrid-verkehr...

2.5 millioner biler gennem byen hverdag ..pyha hvilket mareridt Det er ellers nogle tiltag der vil noget :-) tommel op Madrid

Fra artiklen "I årevis har vi bygget byen for at imødekomme bilisternes behov"

"I årtier har vi forsøgt alle problemerne teknisk og har nået deres grænser, og nu er det ikke længere muligt uden adfærdsændringer. "

"luftforurening og trafik er byens største problemer efter renlighed, større end ledighed eller kriminalitet, sagde de i en repræsentativ afstemning."

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten