NOx-krav og dieselskandale kan tvinge gamle busser og lastbiler ud af København

Google Street Views øjebliksbillede af trafikken på den H. C. Andersens Boulevard, hvor der ifølge EU er for mange sundhedsskadelige kvælstofilter i luften. Illustration: Google Street View

Lastbiler og busser, der ikke lever op til de seneste krav om ren udstødning, Euro 6, skal ikke have adgang til at køre i det centrale København.

Det er den mest realistiske mulighed for at nedbringe koncentrationen af sundhedsskadelig kvælstofdioxid i luften, som overskrider EU's grænseværdi.

EU gør klar til at indlede en sag mod Danmark, efter at kommissionen har underkendt Danmarks ønske om at nedjustere koncentrationen. Danmark havde argumenteret med, at kørebanen på H. C. Andersens Boulevard i det indre København er kommet tættere på målestationen, men EU siger, at den er placeret efter reglerne.

Læs også: EU underkender: Omstridt målestation i København står, præcis hvor den skal

Københavns Kommune har flere gange afslået ønsket om af flytte målestationen, og der er ingen planer om at nedlægge kørebanen tættest på målestationen.

Forbud med gamle dieselpersonbiler batter for lidt

Der er heller ingen tiltag, som begrænser trafikken og dermed dieselbilernes skadelige udslip af NO2. Derfor skal bilernes udslip reduceres.

Det er dieselskandalen i vejen for. Selv spritnye personbiler på diesel udleder nemlig syv gange flere kvælstofilter, end de er godkendt til.

Læs også: Nye dieselbiler forurener syv gange mere end de er godkendt til

Derfor batter det for lidt, hvis København indfører en miljøzone efter tysk forbillede. De fleste tyske storbyer har krav, som udelukker de ældste og mest forurenende biler fra at køre ind i bymidten, mens andre biler kan få et miljømærke til at klæbe i forruden.

Miljøzonerne nedbringer udslippet af fine og ultrafine partikler, som er endnu værre for helbredet end NO2. De øger blandt andet risikoen for kræft og hjerte-kar-sygdommen.

Læs også: Bilernes voldsomme NOx-udslip slår 50 danskere ihjel hvert år

Når det gælder NO2, er miljøzonerne dog utilstrækkelig, netop fordi de nye personbiler på diesel kun sviner marginalt mindre end de gamle.

Politikere freder personbiler

NO2-koncentrationen er den eneste, som EU-Kommissionen interesserer sig for. Skiftende danske regeringer har udelukkende prioriteret at leve op til EU-kravene. Derfor har der ikke været og er fortsat ikke politisk flertal for at indføre miljøzoner for personbiler, som først og fremmest begrænser partikelforureningen. Den overskrider nemlig ikke grænseværdien.

Læs også: Dieselbilernes svineri tog livet af den københavnske miljøzone

NO2-koncentrationen på H. C. Andersens Boulevard lå i 2014 på 51 mikrogram pr. kubikmeter. Grænseværdien er 40 µg/m3. En miljøzone efter tysk forbillede vil kun reducere koncentrationen med 1,5 µg, viser beregninger fra Aarhus Universitet.

Når det gælder NOx, er der langt mere at komme efter på busser og lastbiler. Dem godkender EU modsat personbiler kun, når udslippet er blevet testet i virkelig trafik. Det har ført til, at udslippet af NO2 er reduceret dramatisk på nye køretøjer.

Læs også: Nye personbiler forurener tre gange så meget som nye lastbiler

Ifølge seniorforsker Steen Solvang Jensen fastslog Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) på Aarhus Universitet i 2012, at godt to tredjedele af NO2-koncentrationen på H. C. Andersens Boulevard stammer fra trafikken. Busser og lastbiler stod dengang for ca. 38 procent af trafikkens udslip.

Ny renseteknologi virker - men den er dyr

Siden er bybussernes udslip reduceret, fordi 300 af dem har fået monteret kombinerede NOx-katalystorer og partikelfiltre (SCRT). De udslipper lige så lidt NO2 som busser, der er godkendt efter den seneste udslipsnorm, Euro 6.

Kun 30 procent af lastbilerne og 20 procent af busserne levede op til Euro 6, før der kom katalysatorer på de 300 bubusser. Derfor er der ifølge Steen Solvang Jensen et stort potentiale for at nedbringe forureningen fra det gamle lastbiler og busser.

Læs også: Forbud mod gamle dieselhakkere bedst til at sikre ren luft i byerne

Det kan ske ved at stramme den miljøzone, som allerede findes i København, og som forbyder ældre lastbiler og busser, der ikke lever op til den mindst den tidligere Euro 4-norm eller har eftermonteret et partikelfilter, adgang til den indre by. Euro 4 stiller ikke nær så skrappe krav til NO2-udslippet som den nye Euro 6-norm.

»Danmark har en stor opgave med at nedbringe udslippet, hvis målestationen bliver stående. At stramme miljøzonen, så den sætter krav om NOx-rensning, er et af de oplagte og realistiske tiltag, som også er effektivt,« siger seniorforsker Steen Solvang Jensen. Han står bag de fleste af Aarhus Universitets rapporter om luftforurening i byerne de seneste år.

»Der er ikke sket nogen stor udvikling i NOx-udslippet fra nye persondieselbiler, så det giver ikke meget mening med en miljøzone for dem for at leve op til EU-kravene. Men når det gælder lastbiler og busser, så virker de nye normer og eftermontering af SCRT faktisk.«

Læs også: Leder: Forbyd gamle dieselhakkere i København – giv os tyske miljøzoner

Steen Solvang Jensen påpeger dog, at det også er dyrt at stramme miljøzonen så meget, at der bliver krav om Euro 6 eller eftermontering af SCRT. Han fremhæver, at Miljøstyrelsen har brugt cirka 250.000 kroner pr. bus på at sætte renseteknologien SCRT på de 300 busser i det indre København. Det er så dyrt, at det for mange lastbiler og busser ikke vil kunne betale sig at eftermontere renseteknologi uden betydelige tilskud. I stedet må vognmændene udskifte deres køretøjer.

I praksis vil både bus- og lastbilvognmænd få et længere varsel til at gøre sig klar til de nye miljøzoner, inden kravene kan føres ud i livet. Da den nuværende miljøzone blev indført, var dette varsel på 14 måneder.

Regeringen med miljøminister Esben Lunde Larsen (V) i spidsen har endnu ikke forholdt sig til, hvordan den vil leve op til kravene, efter at EU-Kommissionen har afvist Danmarks forsøg på at nedjustere koncentrationen på grund af målestationens placering.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Citat: "Selv spritnye personbiler på diesel udleder nemlig syv gange flere kvælstofilter, end de er godkendt til."

Er der nogen som her regnet på, hvor meget forurening det vil koste, at skrotte alle busser og lastbiler som i dag kører i København, og bygge nye i stedet?

Er der nogen som indser, at hvis alle busser og lastbiler i København skal udskiftes, og de gamle lastbiler og busser flyttes andre steder hen, gør det ingen forskel for verdensmiljøet overhoved?

Er der nogen som tænker over, at København kan blive nødt til at "snyde" måleren, ved at få folk til at vælge smågader i stedet for H. C. Andersens Boulevard, for eksempel ved at justere lyskurver eller indsnævre vejbaner, og det så vil betyde mere forurening i København og større risiko for ulykker?

Er der nogen som indser, at regningen for udskiftning af selv de nyeste busser i København falder tilbage på brugerne af den kollektive trafik, som så bliver mindre konkurrencedygtig, og sender flere folk over i privatbilerne?

Hvis EU gerne vil vide hvorfor nogle lande ønsker at forlade EU, så kunne det have noget med ugennemtænkte beslutninger at gøre.

 • 4
 • 20

Forurende lastbiler og busser ud af byen.

Hvad med varebiler ?

Hvem skal cheke det bliver overholdt ?

Får Politiet tilført 10 årsværk til rutine check?

EU tillader stadig totaks knallerter i byområder, men de forurener næsten ikke, eller også tør EU ikke sige nej til en Italiensk knallert producent..

 • 5
 • 1

Skriver ud af total uvidenhed, men logisk set: Har forureningen ikke også noget at gøre med, hvilket brændstof man bruger? Det må det da være forsket i?

 • 4
 • 0

Jeg har en ide som "ingen" har tænkt på:-) Fjern afgiften på el-biler igen, den skulle aldrig have været indført til at starte med. Læg kørsels-afgift på samtlige ICE køretøjer indenfor en vis periferi i større byer, a la Singapore, London osv. Kom igang med at skifte alle busser ud til el, de kører alle mulige andre steder end i Danmark hvilket er lidt uforståeligt, teknologien er moden og der er meget fine og moderne busser på markedet. Flyt evt. de ny-indkøbte busser ud på landet for at undgå for meget spild. Busserne stopper og starter konstant i sagens natur og er et perfekt sted at sætte ind med øjeblikkelig og mærkbar forbedring af luftkvaliteten for ikke at nævne mindre støjforurening. På længere ture på landet sviner de ikke nær så meget.

 • 13
 • 3

Det skyldes ikke bare økonomi.....for Københavns kommune er blandt de rigeste kommune i Danmark!!!!! Det skyldes nok snarere en "Kabell fejl"

 • 2
 • 10

Jeg håber virkelig, at der snart bliver stillet krav om at alle lastbiler og busser skal efterleve EU's krav om lavere udledning. Har i prøvet rent faktisk at cykle langs HC andersens boulevard i myldretiden? Man kan smage, og næsten skrabe forureningen af sig. Så stor applaus til EU, hvis de altså snart får fart på og laver en sag mod København. Tænk, hvis der rent faktisk blev sat handling bag ordene, og vi fik en ordentlig luftkvalitet.

Og ja, jeg er ret immun overfor hvad det vil koste vognmændende i katalysator-udgifter. Hvis man medtog luftforurenings bedrag til ekstraudgifter i sundhedsvæsnet så ser regnestykket nok lidt anderledes ud.

 • 7
 • 3

Skidt med om københavnerne bliver syge og dør af støj og forurening – blok vi på kort sigt kan spare lidt penge og bibeholde vores forældede/uddøende fossilbiler, så længe som muligt. ;)

Er det ikke det, som regeringen kalder: ”Grøn realisme”? ;)

 • 6
 • 2

Er der nogen som tænker over, at København kan blive nødt til at "snyde" måleren, ved at få folk til at vælge smågader i stedet for H. C. Andersens Boulevard, for eksempel ved at justere lyskurver eller indsnævre vejbaner, og det så vil betyde mere forurening i København og større risiko for ulykker?

Københavns Kommune er ikke interesseret i at "snyde måleren" - de har jo netop nægtet at flytte den længere væk fra vejen. Københavns Kommune forsøger tilsyneladende nærmere at få biler ud på de store veje ved at gøre det sværere at komme gennem boligkvarterene.

 • 1
 • 1

Der findes rigeligt med løsninger, for elektriske busser og letbaner, for offentlig transport.

Lastbilerne vil med troljebusser, i byen kunne fåes med strøm tager, lige som troljebusserne.

Vælger man letbaner, kan der køres på letbanerne om natten med transport letbanevogne. Ligesom i sporvognenes tid.

 • 1
 • 0

....Skulle alle varer i København leveres på en ladcykel. Det ville give arbejde til exceptionelt mange personer. Problemet er så, at finde disse personer der gad arbejde for de lønninger der kunne opnås, hvis varepriserne i forretningerne ikke skulle stige eksponentielt :)

 • 1
 • 2

1 enkelt gravemasskine forurener mere end mange busser - lysmaskinerne på skibene skal slukkes når de er i havn og så kan de få et kabel fra land i stedet (og betale for strømmen)- Alternativt kan de selvfølgeleig få katalysator og filter på maskinerne ! Forskellen på EU 5 og 6 er så lille at den ikke er investeringen værd

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten