Novo giver milliardindsprøjtning til forskning i sukkersyge på KU

Københavns Universitet bliver for alvor sat på det internationale kort over forskning i sukkersyge. Det sker med etablering af et forskningscenter i stofskiftesygdomme, fedme og sukkersyge.

Det er Novo Nordisk Fonden, der har skudt 885 millioner kroner i projektet, der begynder til efteråret.

»Forskningscentret vil give de danske forskningsmiljøer og virksomheder direkte kontakt med international frontlinjeforskning på feltet. Det vil være muligt at tiltrække forskere på allerhøjeste niveau, hvilket igen vil give et kvalitetsløft til uddannelsen af kandidater og forskere inden for området,« siger videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen (K) i en pressemeddelelse.

Centeret får navnet 'Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research og formanden af Novo Nordisk Fonden, Ulf J. Johansson, ser også store muligheder i at kunne tiltrække internationale eksperter.

»Bevillingen er vores bidrag til at bringe Københavns Universitet op i den internationale elite inden for et forskningsfelt, hvor Danmark allerede står stærkt. Ved at satse så massivt og fokuseret vil centeret fremstå som et internationalt fyrtårn, der vil tiltrække de bedste metabolismeforskere i verden,« siger han i en pressemeddelelse.

Diabetes-2 er stadig en gåde

Det internationale perspektiv i det nye center er synligt allerede fra starten, hvor ledelsen, foruden danske forskere i verdensklasse, udgøres af internationale kapaciteter rekrutteret fra USA og Sverige. Det internationale islæt styrkes tillige ved, at mange af centerets projekter foretages i samarbejde med førende udenlandske laboratorier.

Selv om der i årevis har været forsket intenst i eksempelvis diabetes-2, er forskerne stadig langt fra de biologiske forklaringer på, hvorfor og hvordan type 2-diabetes opstår og udvikles, samt hvilken rolle arv, miljø, kost og motion spiller for kroppens fysiologi og cellernes molekylære biologi.

Centeret, der vil få 150-200 ansatte, vil blive indplaceret i Panum-bygningen og skal om få år placeres i det nybyggeri, der er under planlægning på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (Panum) i København.

Novo Nordisk Fonden donerede i 2007 600 millioner kroner til etableringen af et nyt proteinforskningscenter, 'Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research', også ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

100 millioner kroner til mere offentligt-privat samarbejde

Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen er ikke mindst begejstret for samarbejde med det private erhvervsliv i forbindelse med etableringen af centret, og vil fremover bruge endnu flere penge på den type af samarbejde.

»Danske universiteter er gode til at opnå finansiering af deres forskning gennem bidrag fra private fonde - men vi skal hele tiden blive bedre. Derfor lægger regeringen op til at oprette en matchfond, som med 100 mio. kr. årligt yderligere kan styrke mulighederne for at skabe sådanne partnerskaber,« hedder det videre i pressemeddelelsen.

Dokumentation

Novo Nordisk Fonden: Novo Nordisk Fonden donerer 885 mio. kr. til nyt forskningscenter i København