Norsk rapport: CO2-rensning er et elendigt klima-tiltag

Illustration: Wikipedia.no

En klimakommission nedsat af den norske regering leverer at hårdt slag mod energiselskabernes bestræbelser på at rense røgen fra deres fossilt fyrede kraftværker for CO2 og lagre den i undergrunden.

Kommissionen, Klimakur 2020, har fået til opgave at se på, hvordan Norge kan reducere sit udslip af drivhusgasser med 15 til 17 tons CO2-ækvivalnterne årligt - vel at mærke uden at købe kvoter i udlandet, sådan som Danmark hovedsageligt benytter sig af.

Den overordnede konklusion er, at det kan lade sig gøre at reducere udslippet i Norge, men det er muligt, at nordmændene må til at trække lidt på de bugnende oliemilliard-konti for at finansiere de grønne glæder. For de er dyre.

Kun de første tre millioner tons CO2 kan nordmændene skaffe sig af med uden at skulle have penge op af lommen. Op til 12 millioner tons er prisen til at have med at gøre for de rige nordmænd, godt 1.000 kroner per tons. Det er ganske vist tre gange mere, end kommissionen forventer, at det vil koste at købe CO2-kvoter i projekter, som reducerer udslippene i ulandene.

Men de sidste fem millioner tons, som Norge vil af med, er for alvor dyre. De render op i næsten 1.400 kroner per tons reduceret CO2.

Til den kategori hører CO2-rensing af røgen på kraftværker og lagring i undergrunden (carbon capture and storage, CCS). Der er stor usikkerhed om tallene, men Klimakur 2020 angiver den til mellem 1.200 og 2.050 kroner per tons, i hvert fald for de første anlæg. Længere end de første fuldskalaprojekter vil teknologien ifølge den norske klimakommission under ingen omstændigheder være nået inden 2020.

Norge har været mellem de største fortalere i verden for CO2-rensning og -lagring. Den norske regering har bevilget store summer til pilotprojekter, hvoraf det ene skal bygges ved et kraftværk, som danske Dong Energy opfører i forbindelse med et Statoil-raffinaderi.

Rapporten fra klimakommissionen har skabt fornyet debat om det fornuftige i at bruge offentlige penge på teknologierne.

»Klimakur-rapporten viser meget klart, at CO2-rensnig og -lagring er mellem de allerdyreste virkemidler til at reducere udslippet af klimagasser,« siger professor Peter Osmundsen fra Universitetet i Stavanger til Teknisk Ukeblad.

Sammen med seniorrådgiver Magne Emhjellen fra firmaet Petoro har han selv regnet på, hvad det vil koste at gennemføre det største prestigeprojekt på området, et CO2-rensningsanlæg ved at gaskraftværk på 420 MW på den nordnorske ø Karstø. Det vil, hævder de, kræve offentligt tilskud på over ni milliarder kroner. Blot for det ene kraftværk. Og prisen per tons CO2, der undslipper atmosfæren, ender over 1.800 kroner per tons.

Peter Osmundsen peger på, at det norske jernbanenet, der lider under mangel på vedligeholdelse og derfor er præget af store forsinkelser, kan bringes på fode for otte milliarder kroner.

Prisen på CO2-lagring passerer alle de andre tiltag, som nordmændene kan gøre, inklusive at hælde biobrændstof på bilerne. Det regnes eller normalt for et af de dyreste klimatiltag.

»Vores opdaterede beregninger viser, at CO2-rensning er et meget ulønsomt og meget lidt omkostningseffektivt klimatiltag. Bevillinger på tocifrede milliardbeløb til CCS er uforholdsmæssigt store i forhold til andre tiltag på miljøsiden,« fastslår professor Osmundsen over for Teknisk Ukeblad.

Herhjemme har Vattenfall udskudt sit projekt med at lagre CO2 fra Nordjyllandsværket i undergrunden til tidligst 2020, mens Dong har droslet ned på sine ambitioner på området.

Til gengæld uddelte EU kort før jul 7,5 milliarder kroner til seks projekter med CO2-rensning. Heraf gik godt 1,3 milliarder kroner til et Vattenfall-kraftværk i Tyskland.

Dokumentation

Klimakur 2020's hjemmeside
Teknisk Ukeblads artikel
EU's pressemeddelelse om støtte til CO2-rensning

Emner : CO2-lagring
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Både CO2 rensning og lagring er efter min opfattelse en snuptagsløsning der blot sender regningen til vore efterkommere. Næsten som at bygge ny atomkraftværker uden at havde løst problemerne med opbevaing af affaldet. Boe Jørgensen

 • 0
 • 0

co2 bruges til en lang række industrielle formål, så men må formode at co2 en fra de første demonstrationsprojekter ud over statsstøtte også vil få et kontant bidrag ved videresalg af restproduktet, er det regnet med i kalkulen,- formodentligt ikke. Mærsk har derudover oplyst at hvis co2 pumpes ned i et døende oliefelt kan dette fortrænge olien på en måde som eksempeltvis havvand ikke formår således at udnyttelsesgraden kommer nogle % op. Det er en særdeles vigtig teknologi i nordsøen hvor vi nærmest er verdensmestre i at opfinde måder at øge nyttegraden af olieforekomsterne. Er det regnet med i kalkulen,- sikkert ikke. Statoil folkene har endeligt oplyst at co2 bliver flydende når det bliver pumpet ned på 5000 m. dybde under havbunden. I løbet af nogle hundrede år forventes det at mineralisere. Når man tænker på at undergrunden er fuld af metan der er en 4 gange så stærk drivhusgas som co2 og har ligget sikker i undergrunden i op til 1 mia år så synes jeg personligt det forekommer som en nogenlunde fremtidssikret løsning. En høj co2 lagerpris sikrer at der forsat vil være fokus på reduktioner og alternativ energikilder så det er vel fint.

 • 0
 • 0

De mængder CO2 der produceres, er enorme sammenlignet med forbruget i industrielle processer. Desuden afgiver de oftere store mængder, som f.eks. betonproduktionen (ca 8% af verdens CO2 udslip, og næsten halvdelen af kinesernes.)

At bruge CO2 til at uddrive olie er ikke nogen nyhed. Teknologien praktiseres f.eks. på Statoils Snøvidt http://www.statoil.com/en/ouroperations/ex... , men uden at Snøvidt af den grund kommer i nærheden af at være CO2 neutral.

CO2 lagring tror jeg vil vise sig som endnu en mirakkelkur som ikke holder til virkelighedens tests.

 • 0
 • 0

...har fået til opgave at se på, hvordan Norge kan reducere sit udslip af drivhusgasser med 15 til 17 tons CO2-ækvivalnterne årligt

 • dét lyder sør'me ikke af meget, når vi betænker, at klima-Connie villa ha' danerne til at spare et (årligt) ton [i]hver[/i]! :)
 • 0
 • 0

Boe Jørgensen.

De ville være rart for os og den danske befolkning at du undersøgte hvad din floskel....Opbevaring af affaldet dækker.....den er i familie med, at der ikke er et forøget CO2 udslip og mennesket er udødeligt. Tag lige at komme tilbage til virkeligheden, der hvor fakta er fakta.

 • 0
 • 0

Det hører med til historien, at når nordmændene siger 'fossilt brændsel' så er det ensbetydende med gas. At opfange CO2 fra gaskraft er langt dyrere end fra kul, da gas udleder ca. halvt så meget CO2 pr. MJ brændværdi. Endnu værre bliver det, hvis det skal gøres efter en gasturbine, hvor CO2 indholdet i røggassen kan være så lavt som 3%.

På kulfyrede værker er CO2 koncentrationen i røggassen ca. 13%vol tør. Og da energiforbruget til at fange CO2'en er nogenlunde omvendt proportionalt med koncentrationen i røggassen, får man et meget forskelligt svar alt efter, om man beregner prisen for CCS på gas eller kul.

Det hører også med til historien, at det er sindsygt dyrt at bygge noget som helst i Norge, så alle beregninger, der går på at bygge noget i Norge kontra at købe noget regnskov el. lign, vil falde ud til regnskovens fordel. Det er noget heller ikke nogen dum ide, når det kommer til stykket, men det er altså ikke universelt gældende.

Søren, jeg ved ikke hvem der siger, at CCS er en mirakelkur? Jeg har ikke set/hørt nogen sige det. Jeg tror, at det i kombinationen af teknik, politik og økonomi er vanskeligt at forestille sig, at verden kan nå de nødvendige reduktioner i CO2 udledning uden brug af CCS. Det er stort set alle energi-kyndige i verden enige om, pånær flertallet af debattører på ing.dk... Hvis Danmark havde store kulreserver og ingen vindmølleindustri, ville manges holdninger nok også være andetledes. Vi er tilhængere af en politik, hvor hele verden er tvunget til at købe vores produkter ;-)

 • 0
 • 0

For foreskempel på IDA´s klimamøde i efteråret blev CCS af rigtig mange (husker ikke præsist hvem) hevet frem som den løsning som skulle lukke hullet for at nå CO2 målene - altså når andre teknologier var brugt. Og det er jo egentligt også den holdning du giver udtryk for. At CCS er dyr, blev der vel ikke sat spørgsmålstegn ved, men CCS får alligevel status af det sikkerhedsnet (som jeg så oversætter til mirakkelkur) der gør at vi trygt kan sove om natten og forbruge videre om dagen.

 • 0
 • 0

Det er fakta at et land som USA til dag dato ikke har nogen plan for opbevaring af det KK affald der allerede findes . der er ej heller nogen plan for hvem der skal betale for skrotning af de gamle KK anlæg som skal lukkes ned. Boe Jørgensen

 • 0
 • 0

Jo Planen er der. I Yucca mountans. Men der er modstandere af Akraft der forudser at hvis dette lager bliver etableret, så vil Akraften blive udbygget! Ydermere er der, ligesom at vi ikke vil have vindmøller i baghaven, en lokal modstand mod dette lager da de mener at det er et terroristmål.

 • 0
 • 0

En plan der ikke kan blive til noget er jo ikke en løsning på opbevaring af de tusinder af affald der allerede opbevares under yders primitive forhold. Et Atomkraftværk er jo også et terroristmål , for ikke at tale om et primært bombemål i en krig. En stribe vinmøllerr er jo knapt så sårbare. Boe Jørgensen

 • 0
 • 0

En plan der ikke kan blive til noget er jo ikke en løsning på opbevaring af de tusinder af affald der allerede opbevares under yders primitive forhold. [quote] Hvilke "yderst primitive forhold" er det du taler om?

Et Atomkraftværk er jo også et terroristmål , for ikke at tale om et primært bombemål i en krig. En stribe vinmøllerr er jo knapt så sårbare. Boe Jørgensen [/quote] Kernekraftværker er ikke terrormål, fordi terrorister ikke vil kunne opnå noget ved det. Kernekraftværker er krigsmål i det omfang elforsyningen er det. Oftest vil det være langt nemmere at smide chaff ned over tranformerstationer.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten