Norsk miljøminister kræver forbud mod benzinbiler indenfor seks år

Forurenende, CO2-udledende benzinbiler skal væk fra de norske veje.

Regeringspartiet Socialistisk Venstre i Norge, der politisk er på linje med danske SF, har på deres landsmøde i Bergen besluttet at arbejde for et forbud mod køb af benzinbiler fra år 2015, skriver nyteknik.no. Hvis det bliver vedtaget, skønner partiet, at Norge i 2025 vil være helt fri for benzinslugerne.

»Alle nye biler skal være elektriske biler eller såkaldte plugin-hybridbiler, som kører på både benzin og el,« siger miljøminister Erik Solheim til norske TV 2 Nyheterne.

Det er opad bakke for benzinbilerne i Norge. Og i 2025 skal de være helt ude, hvis det står til regeringspartiet Socialistisk Venstre. (Foto: Wikimedia) Illustration: Wikimedia

Det norske fremskridtsparti, FRP, afviser idéen om at afvikle den benzinslugende bilpark.

»Det er naivt og det er urealistisk, og det føjer sig til den række af tiltag, som gør det vanskeligere for folk i hverdagen,« siger FRP's energi- og klimapolitiske talsmand, Ketil Solvik-Olsen, til nettavisen.no.

Han har ringet rundt til forskellige bilproducenter for at høre, hvor realistisk det er med nul nye benzinbiler i 2015.

»Toyota har megen satsning på hybrid og elbiler, men de siger, at i 2015 kommer der til at være meget benzin og diesel,« siger Kertil Solvik-Olsen.

De danske bilejere skal da heller ikke frygte at blive frataget retten til de forurenende biler.

»Det ville være et meget dramatisk tiltag. Det overvejer vi slet ikke for øjeblikket. Jeg tror benzinbiler stille og roligt vil blive udfaset i løbet af de næste 20 år,« siger Venstres trafikordfører, Kristian Pihl Lorentzen.

I løbet af de seks år frem til forbuddet skulle træde i kraft, anslår det norske regeringsparti, at det vil være muligt at finde tekniske løsninger til at omstille den norske bilpark.

Allerede i 2007 begyndte det norske trafikministerium at arbejde på et forslag om forbud mod nye benzinbiler.

Norge er inspireret af Brasiliens delvise afvikling af benzinbiler. Her kører 80 procent af bilerne nemlig på bioethanol. Det norske transport- og trafikdepartement arbejder nu på at få styr på de tekniske løsninger.

Emner : Biler
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Jeg vil foreslå at vi forbyder salg af rene brændstofbiler pr 1.Jan 2015, dvs forbyde nysalg af biler der ikke kan opsuge mindst x% af bremseenergien, så ved bilfabrikkerne allerede nu hvad de skal fabrikere til os, hvis nogen fabrikanter kan opnå det samme med trykluft ,hydraulik, svinghjul eller andet skal de ikke holdes tilbage af lovgivningen, jeg tror bare kun på batteriløsningen.

Når vi nu ved at det vil tager 6-8 år før produktionen af nye effektive batterier kan matche efterspørgslen, og vi ved at den største milliøgevinst kommer fra genbrug af bremseenergien, og når biler med effektive regenerative bremsesystemer efter målingen for typisk blandet kørsel kan køre 30-40% længere på samme mængde brændstof, så er det langt bedre at få 1 mio hybridbiler på gaden, end 250.000 rene el-biler, her og nu effekten bliver jo 4 gange så stor.

De gamle benzin slugere skal ikke helt forbydes, de skal kun holdes væk fra indre dele af de største byer, og så skal brændstogafgiften 3 dobles, og el-afgiften ned, det vil sikre at det store kørselsbehov bliver løst af de mest økonomiske biler, og sikre at store biler med meget lidt drift ikke unødigt bliver udskiftet.

Vi skal overgå til el-samfundet hurtigst muligt, men det mest effektive ser ud til at være i trin efterhånden som teknologien bliver moden til det, dvs først skal vi skifte de traditionelle rene brændstofbiler ud med hybrider, og bagefter til rene el-biler, det bliver desværre til 2 generationer biler men det forhindrer jo ikke at udviklingen kan ske lidt parralelt alligevel.

Venstres trafikordfører, Kristian Pihl Lorentzen, er forståelig nok afvisende, for hvis en større del af trafikanterne fordi de har fået ny hybrid bil, kun skal bruge 60% af det brændstof de ellers skulle have brugt, så mangler afgifterne på det brændstof der nu ikke skal sælges jo i statskassen.

 • 0
 • 0

Jeg vil foreslå at en masse "tågehorn" melder sig ind partierog stiller op til folketingsvalg med sloganet at alle biler skal være elbiler og argumenterer for det.

Hvis en rigtig leder ønsker ting skal ske så "går han forrest".......Kan nogen her på dette fora nævne bare en eneste minister der har skiftet bimmeren ud med en Think......heller ikke Connie Hedslag har gjort anstalter til at skifte øsen ud.

Længe leve dobbeltmoralen.

 • 0
 • 0

Jeg vil mene at det ikke er så simpelt som det måske ser ud for mange. Højere afgifter på benzin kommer til at gå ud over mange. Det er jo ikke kun billisterne der bruger benzin. Der er fly, lastbiler og mange andre som vil blive stærkt påvirket af et sådan tiltag som højere afgift. Jeg kan kun være enig med Benny at der burde være mindre trafik i det indre af diverse storbyer. Man kan finde et godt eksempel på en lysning i Paris, hvor de vil have nogle parkeringskældre med elbiler som man kan leje til at køre i den indre by. Det er et dyrt projekt, men syntes det umiddelbart ville være en god løsning på nedsættelse af CO2 udslippet.

Og som Bjarke siger så længe leve dobbeltmoralen. Men det er vel også et spørgsmål om status og "apperence" at de ikke køre i en mindre bil.

Bare husk at der er mange aspekter i at ændre afgifterne på brændstof.

 • 0
 • 0

Problemet med afgifter er det samme som det altid har været. Staten vil gerne have vi er sunde: Afgifter på cigaretter og spiritus. Staten vil gerne have mindre biltrafik og folk over i busser og tog: Afgifter på biler og benzin, tilskud til togene! Ja, og når så vi allesammen stopper bilen og tager busser og toge, så tjener staten altså ingen penge! Derfor vil staten ikke længere have at vi skrotter bilen og tager toget. Det er bare noget de siger, fordi det lyder politisk godt. Så at animere folk til at skifte til f.eks. elbiler ved at indføre endnu højere afgifter på benzin, er jo at skyde sig selv i foden! Det er jo direkte dumt, at gøre sig afhængig af en indtægt på noget, man ønsker folk skal holde op med. Nej! Love og forbud er det der duer her. Jeg er bestemt ikke tilhænger af at forbyde sig ud af alting, men hvis vi lader de frie markedskræfter råde, vil benzin og diesel være det mest attraktive i mange år fremover. Derfor kunne man indføre et system, som gjorde at man skulle kunne dokumentere et kørselsbehov som ikke kunne klares med en elbil for at få lov til at købe en benzinbil (og benzin). På den måde kunne man ikke få lov til at købe en benzinbil hvis man kun havde 14 km på arbejde, men en rejsende sælger som skulle køre hundredevis af kilometer om dagen rundt i landet kunne få lov. Det kræver selvfølgelig at man tager sig af de yderligere situationer hvor et langt transportbehov opstår for ham der kun har 14 km på arbejde. Her kunne man evt. have en mindre bilpark af benzinbiler som kunne udlejes på meget fordelagtige vilkår i en begrænset periode (= et antal dage eller et par uger). Det er ét forslag. Der kan sikkert sagtens komme flere.

 • 0
 • 0

Jeg synes bilerne er det forkerte sted at starte. Det er langt simplere at forbyde fossile brændsler i elproduktionen. I elproduktionen kan man både anvende vind, vand, kk og andre ve-kilder. Derefter kan man så tage fat på transportområdet som er langt dyrere at konvertere. Højere afgifter på benzin synes derimod ganske fornuftige, men det skal gælde for mindst hele EU så vi undgår en grænsehandel der eksploderer. I indlæggene argumenteres der for forskellige regler for biler alt efter om man er i eller uden for byerne, det synes irrelevant da forurening alligevel ikke er et lokalt anliggende.

 • 0
 • 0

Hvorfor forbyde Benzin?

Det er vel dybest set irrelevant hvor, energien kommer fra. Det interessante er vel hvor meget der forurener. Så derfor bør der er en grænse for forurening per person km, der strammes med årene.

For hvad hjælper det at det er en kulfyret monstertruck elbil, frem for en lille benzin bil.

 • 0
 • 0

Ja, ja. Det er da meget godt, men er der rimeligt? Altså at forbyde benzinbiler om seks år. Jeg tror det gi´r seg selv når benzinen söipper op eller bliver så dyr at ingen har råd at köbe den. Når jeg flyttede fra Danmark 1985 kostede benzinen nästen 5 kr (tror jeg). Hvad koster den idag? Og i forhold til inflationen?

 • 0
 • 0

Hvorfor forbyde Benzin?

Der er ikke nogen der vil forbyde brugen af benzin, det som bør forbydes er benzin biler som ikke er kombineret med andre teknikker til at oplagre eller spare på energien.

Det som gør el-biler og næste generation hybridbiler, så nøjsomme, er at en meget stor del af energien til nedbremsning kan genbruges, og når en stror del af vores kørsel netop er start/stop kørsel vil hovedparten af pendlertrafikken på den konto spare 30-40%.

Besparelsen opstår når benzinmotoren ikke har direkte træk, og kun bruges som el-generator, når bilens fremdrift klares af en elektromotor, kan samme elektromotor ved nedbremsning opsamle energien og lægge den på batteriet, hvor den senere kan genbruges.

Det er altså modulopbygningen af bilen, og det at vi har et batteri der kan tåle den store strøm fra nedbremsning der giver besparelsen, og så er det i den sammenhæng underordnet om om bilen oplades med el fra stikkontakten, eller bilen kun oplades med el fra den benzin drevne el-generator.

En generator der kun skal løbe ved dens optimale belastning/omdrejningstal bliver tilmed både billigere, og får bedre virkningsgrad.

Det interessante er vel hvor meget der forurener.

Når vi bruger ny teknik for at spare benzin/penge, så falder forureningen helt af sig selv.

 • 0
 • 0

Benny, en besparelse på 30-40% ved genvinding af nedbremsningsenergien, det lyder altså voldsomt. Husk at hvis man lader bilen rulle til den står stille så er der intet der kan spares. Hvis vi skulle brænde 30-40% af i bremserne ville vi vist alle køre rundt med rødglødende bremseskiver.

 • 0
 • 0

Husk at hvis man lader bilen rulle til den står stille så er der intet der kan spares.

Hvis du i din rene benzinbil slukker for motoren og lader den trille, og derfor ikke har forbrug fra en motor i tomgang og du heller ikke smider energi væk i bremserne, og du i øvrigt kan følge start/stop trafikken trods dit anderledes kørselsmønster, så har du jo allerede fået måske halvdelen af besparelsen, men så er du heller ikke en gennemsnitsbillist.

Du har stadig den mindre effektive motor der til gængæld kan køre i et bredt spænd af belastninger/omdrejninger, og du har stadig pæne tab til mekanisk transmission, og trods din energieffiktive kørestil tror jeg stadig du ligger pænt under 30 km/l ved blandet kørsel.

Udviklingen vil kommer alligevel, men omstillingen til at producere moderne biler trænger til et skub fra lovgiverne, hvis vi stiller kravet og forbyder benzinslugere fra 2015 så har producenterne 6 år til at omstille produktionen, jeg tror på at de både kan og vil levere.

Lad bare Norge lægge ud, så kan Danmark følge efter, og budskabet kan brede sig som ringe i vandet.

 • 0
 • 0

Der er - og har altid været - nogle, der kæfter op om både helt urealistiske opfindelser eller tidsrammer for det ene eller andet. Det her er et godt eksempel på det sidste. Det tog ca. 30 år for DK - med kraftig støtte - at få vindkraften op på at dække 3-4% af vores energiforbrug (= 13 eller 20% af elektriciteten - afhængigt af, om vi medregner tvungent salg af vindmøllelstrøm. Og nu skal der alene i/til Norge produceres og sælges nogle hundrede tusind el- og hybridbiler på seks år !!!

 • 0
 • 0

Og nu skal der alene i/til Norge produceres og sælges nogle hundrede tusind el- og hybridbiler på seks år !!!

Du mener nogle tusinde?

Jeg tror du har misforstået emnet, der tales om at forbyde nye førstegangs registreringer af rene benzinbiler, så antallet af rene benzinbiler vil være næsten væk 10 år senere, dvs meget få slemme benzislugere tilbage i år 2025.

Det er kun tale om at støtte en udvikling der alligevel er i gang, for når du om 2-3 år kan købe en seriel hybrid til nogenlunde samme pris, som kun bruger 60-70% af det brændstof vi bruger nu, hvad tror du så der sælger?

Det eneste der kan holde den udvikling tilbage er hvis der kommer flere initiativer som Fiat´s multiair motor, på den anden side er skaden ikke så stor, for hvis du ønsker samme effekt spares yderligere 25% benzin, CO2 på den rigtige side af 80 gram pr kilometer i mindre biler.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten