Norsk kæmpeinvestering i infrastruktur: 560 mia. kr over de næste ti år

En velpolstret infrastrukturfond skal sætte gang i udbygningen af både veje, jernbaner, kollektiv trafik, bredbånd og IKT-infrastruktur. Det står at læse i regeringspartierne Høyre og Fremskrittspartiets regeringsprogram.

Infrastrukturfonden skal over fem år bygges op af 100 mia. norske kroner - svarende til 92 mia. danske kroner. Fondens penge kommer oven i de 508 mia. norske kroner - 467 mia. danske kroner - som tidligere i år blev afsat i den ‘Nasjonale transportplan’ for 2014-2023.

Tidligere i år vedtog det norske Storting en transportplan med investeringer for 467 mia. kroner mellem 2014 og 2023. Nu foreslår den nye regering at supplere den med en infrastrukturfond på 92. mia. kroner. Det kan give arbejde til mange danske rådgivere og entreprenører. (Illustration: Regjeringen.no) Illustration: Regjeringen.no

Infrastrukturfondens penge skal især gå til at udvide hovedfærdselsårerne mellem landsdelene og infrastrukturen i de større byer, hvor man forventer en stor befolkningstilvækst. Ifølge Statistisk Sentralbyrå vil befolkningstallet i Norge vokse fra fem mio. i år til over seks mio. i 2030. Til sammenligning regner Danmarks Statistik kun med at den danske befolkning vil vokse fra 5,6 til 5,9 mio. i samme periode.

Norges eksplosive vækst vil imidlertid også kunne få følger i Danmark, fordi mange danske og danskejede norske virksomheder arbejder med infrastruktur på den anden side af Skagerrak.

Læs også: Hård kamp om de skandinaviske ingeniører

Rådgivere som Rambøll, Cowi og Niras har alle norske datterselskaber - og løser også en del norske opgaver fra kontorerne i Danmark, fordi der er ingeniørmangel i Norge.

De store investeringer skal ikke bare give bedre infrastruktur men også hurtigere og bedre projekter. Det er blandt andet regeringens målsætning at halvere planlægningstiden for vej- og baneprojekter. En af virkemidlerne til det er at etablere et statsligt selskab for vejudbygning, der både skal kunne starte og overtage vejbygningsprojekter og stå for drift og finansiering - eventuelt i OPP-samarbejder.

Allerede på næste års finanslov vil man ifølge netavisen e24.no kunne se investeringer på 10 mia. norske kroner i nye jernbaner. Finanslovsforslaget udarbejdes af den afgående regering, og der er ingen oplysninger om, hvordan den nye regering vil stille sig over for forslaget.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Men nu skal man vel også samle alle de danske investeringer i broer, jernbane, motorveje, IT-infrastruktur m.m. for at kunne lave en reel sammenligning :)

 • 8
 • 0

Norge har måske olie de næste 100 år og gas de næste 200 år. Men på et tidspunkt slipper det op, og så må Norge klare sig med hvad vind og vand kan bringe. Indtil da gælder det om at investere midlerne bedst muligt, bl.a at overkomme de store forhindringer i landskabet så samfundet kan køre bedst muligt. Sådanne langsigtede perspektiver kan man godt ønske at danske og europæiske politikere tænker i.

 • 15
 • 0

At blot udvide infrastrukturen på grund af befolkningstilvækst er ikke en bæredygtig udvikling.

Det kan være en fordel, og nødvendigt, at forbedre infrastrukturen, f.eks. hvis Norge ikke har fået udbygget deres Internet. Men, at udvide den, på grund af befolkningstilvækst, er ikke bæredygtig.

En bæredygtig løsning, vil være afgift på sex.

 • 3
 • 12

Hvis nu Norge investerede i dæmninger og internationale transmissionskabler med høj kapacitet kunne energieventyret fortsætte når olien og gassen slipper op. Norge har det perfekte landskab til at kunne fungere som hele (Nord)europas grønne energilager i et elsystem med en høj andel af vand og sol. Men det er de jo nok godt klar over! At dæmninger så ikke altid pynter på landskabet er så en anden ting - men det gør veje jo heller ikke altid...

 • 5
 • 0

De danske infrastrukturplaner drejer sig nu ikke ligefrem om småpenge. Jeg tog et kig på denne oversigt, som godt nok indeholder tegnebordsprojekter som Helsigør-Helsingborg tunnel og en Oeresundsmetro: http://fremtidensinfrastruktur.dk/artikel/....

Ser man bort fra disse, og inkluderer man metro-cityringen plus letbanerne i Kbh og Aarhus, som de ikke tager med, lander vi på 138 milliarder kroner. Dertil kommer så Togfonden.

Nordmaendene sigter ubestrideligt højere, men jeg minder om, at infrastrukturprojekter i Norge naesten uundgåeligt involverer lange borede tunneller gennem granit. Som tidligere inbygger i Schweiz ved jeg, at det er noget af det dyreste der findes.

 • 2
 • 0

Norge har vel ikke ligefrem pladsproblemer, så hvorfor skulle de begrænse befolkningstilvæksten? Der er nok en del lande, der har betydelig større problemer med den slags.

Da de også har rigelig med gratis ren energi, så er der nok ikke de helt store problemer i det. Respekt for den måde de har håndteret deres olierigdom. Det er sgu aldeles i orden.

 • 8
 • 0
 • lidt under 2000 km, det kan køres på under 4 timer hvis der køres med dagens normale hastigheder på omkring 500 km/t. Med de opnåede test hastigheder på omkring 1300 km/t under 1,5 time!!!

Men der er ingen der tør lave en sådan Maglev løsning.

Selv om det ville give norske ingeniører et gevaldigt teknologisk boost!

 • 0
 • 0

Citat fra den norske "plattform". "Legge frem en egen ordning for registrering av ombygde og amatørbygde kjøretøy, både MC og bil, etter modell av tilsvarende ordning i Sverige."

Måske kunne det betyde en række ombyggende og opdaterede EL- MCér bygget på basis af ældre MCér. Måske DK også skal den vej ??? Det kunne måske give jobs til de små lokal værksteder.

 • 0
 • 0

Det er jo en hel del penge. Men det skal jo blandt andet sammenlignes med at det norske motorvejsnet ligger over 30 år efter det danske.

Jeg bor selv i Vestfold, en time fra Oslo, og det er først nu de er ved at bygge en motorvej der tilsvarer den Nordjyske motorvej.

Og den bliver bygget med brugerfinansiering. Ikke en eneste statlig krone, hele pakken skal betales med bomafgifter. Der er måske nogen herinde der efter ferie i det norske har fået en opkrævning i posten på 15 kroner? Man skulle ikke tro de havde lyst til at få besøg.

 • 1
 • 0

Hvis nu Norge investerede i dæmninger og internationale transmissionskabler med høj kapacitet kunne energieventyret fortsætte når olien og gassen slipper op. Norge har det perfekte landskab til at kunne fungere som hele (Nord)europas grønne energilager i et elsystem med en høj andel af vand og sol.

Til den tid (om 100 år) har fusionsenergi langt overhalet alle andre grønne energikilder. Og så er det ikke meget ved at stå med en masse grimme betondæmninger.

 • 3
 • 1

På kort, og lang sigt skal infrastrukturen vedligeholdes. Det gælder også den berømte togplan. har vi penge til det. viser det jo gang på gang her i DK. masser fine projekter, men ingen penge til vedligehold.

 • 0
 • 3

Re: Afgift på sex.

Norge har vel ikke ligefrem pladsproblemer, så hvorfor skulle de begrænse befolkningstilvæksten? Der er nok en del lande, der har betydelig større problemer med den slags.

Da de også har rigelig med gratis ren energi, så er der nok ikke de helt store problemer i det. Respekt for den måde de har håndteret deres olierigdom. Det er sgu aldeles i orden.

Problemet ligger i, at begrundelsen for investeringen af 560 milliarder kroner, netop ligger i den norske befolkningstilvækst - sex.

Samtidigt er plads ikke problemet. Vi kunne stort set have hele jordens befolkning på Bornholm, hvis vi bygger med samme persontæthed, som findes i de store højhuse.

Det, som er problemet, er landbruget og produktion af fødevarer.

Hvis befolkningstilvæksten virkeligt kræver en investering i infrastruktur på 560 mia kr. så vil være relevant, at sætte ind overfor den.

Løsningen er, at gå bag om udgifterne og sætte ind hvor de opstår.

Norge er et land med storslået natur. Jeg er bange for, at en kæmpeinvestering i infrastruktur, også på sigt slår naturen ihjel. Naturen skyldes netop at der er svært at komme frem i Norge. Bliver det nemt at komme frem, bliver naturen normalt samtidigt ødelagt.

 • 0
 • 0

http://www.tu.no/samferdsel/2015/04/14/reg...

citat: " Hensikten er å framskynde veibyggingen og fjerne bommer, sa Solvik-Olsen til NTB under et intervju i fjor om mulighetene for på etablere selskaper som skal drive med planlegging og utbygging av vei og jernbane.

Veiselskapet får ansvar for å planlegge enkeltprosjekter, men også lengre veistrekninger. OPS innebærer at private selskaper står ansvarlig for å få på plass finansiering, gjennomføre utbygging og vedlikeholde veiprosjekter. Staten er ansvarlig for å nedbetale gjelden når prosjektene er ferdigstilt. " 130 mia Nkr til nyt selskab http://www.tu.no/samferdsel/2015/04/14/nyt...

Mon det næste bliver jernbane sektoren ? Norske tog har 223 forsinkelser pr. dag. http://www.tu.no/samferdsel/2015/04/14/hve...

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten