Norge satser på at gøre trafikken intelligent

Ny teknologi skal både forbedre trafiksikkerheden, fremkommeligheden og miljøet i Norge. Statens vejvæsen skal de næste fire år forske i intelligente transportsystemet (ITS) og i den forbindelse teste nye teknikker i både biler og langs vejen.

Testene kommer til at foregå i og omkring Trondheim. Her vil de blandt andet teste tavler, der kan varsle om kø, køreforhold, alternative køreruter og forureningsudslip fra bilerne. Det skriver Statens vejvæsens blad Vegen og vi.

Denne sommer er alle fartgrænserne langs flere motor- og hovedveje omkring Trondheim blevet registreret og lagt ind i elektroniske kort, så bilister med en GPS eller en håndholdt pc i bilen kan få besked, hvis de kører for stærkt.

Der vil også blive afprøvet teknologi, som kan give buser højeste prioritet i lyskryds og sørge for information til ventende passagerer ved stoppestederne.

Statens Vegvesen lægger sensorer ud, som kan veje lastbiler og varevogne, mens de kører, så det bliver nemmere at afgøre, hvem der skal vinkes ind til kontrol.

Også elektronisk vejopmærkning skal testes. Antenner langs vejen og udstyr i bilen kan få bilen til at reagere, hvis den er i færd med at krydse linien mellem vejbanerne.

Det skal desuden testes, hvordan teknologierne påvirker trafikanterne ved hjælp af køresimulatorer.

Forsøgene koster 20 millioner danske kroner og er en del af Norges ITS-strategi; "ITS på veg mot 2020".