Norge overvejer at tvangslukke støjmistænkte 4G-master

Mens de danske myndigheder har lagt op til, at de husstande, der kommer til at opleve sort tv-skærm som følge af støj fra det kommende mobile bredbåndsnet i 800 MHz-båndet, som udgangspunkt selv må betale de filtre, der kan afhjælpe problemet, har de norske myndigheder en helt anden tilgang til støjproblemet.

»Hovedprincippet er, at mobiloperatørerne skal betale omkostningerne for at afbøde problemet,« siger sektionschef John-Eivind Velure i Post- og teletilsynet (PT), den norske pendant til Den danske Telemyndighed.

For at give teleoperatørerne et incitament til at løse eventuelle forstyrrelser fra 4G så hurtigt som muligt overvejer de norske myndigheder blandt andet at stille krav om, at mobile bredbåndsmaster skal kunne slukkes, hvis de blot er mistænkt for at skabe forstyrrelser i tv-signalet, indtil årsagen til støjproblemet er fundet.

De endelige betingelser for de norske sendetilladelser er dog endnu ikke helt på plads, fortæller John-Eivind Velure, men tvangslukningen af forstyrrende master er stadig i spil.

Grundlæggende er der dog bred enighed om, at de operatører, der udsender de forstyrrende bredbåndssignaler, som udgangspunkt skal afhjælpe eventuelle problemer med støj fra 4G-master. Det vil blandt andet sige, at de skal bekoste de filtre, som kan beskytte de norske husstandes tv-modtagelse mod 4G-støj.

»Ingen har rigtigt argumenteret mod hovedprincippet. Og der er en ret god forståelse operatørerne imellem om, at der skal foretages nogle investeringer for at sikre DTT-modtagelsen,« siger John-Eivind Velure.

I det foreløbige udkast til anvendelsen af 800 MHz-båndet i Norge er der blandt andet lagt op til, at operatørerne, der forventes at løbe med 4G-sendetilladelserne, skal etablere en organisation, der kan varetage udgifter blandt andet til support og filtre.

»Hovedpointen er, at denne nye organisation, der håndterer interferensproblemer, skal finansieres af de operatører, der får en licens i 800 MHz-båndet,« siger John-Eivind Velure og tilføjer, at det blandt andet diskuteres, hvor længe organisationen skal have ansvaret for at løse støjproblemet.

En rapport, som PT har fået udarbejdet, viser, at op mod 20.000 husstande risikerer at få problemer med forstyrrelser af tv-signalet på grund af mobilt bredbånd, men John-Eivind Velure vil nødigt give et bud på et præcist antal husstande.

»Det er umuligt at give et præcist svar på, man kan kun komme med estimater,« siger han.

I Danmark viser en rapport, Den danske Telemyndighed har fået udarbejdet, at op mod 10.000 hustande risikerer at få behov for et filter for at undgå forstyrrelser af tv-signalet. Blandt andet DR mener dog, det reelle tal er langt højere.