Norge kasserer vindmølleplaner efter kritik fra kommuner

Illustration: Andrey Armyagov / Bigstock

Den norske regering dropper at få lavet en national rammeplan for udbygning af vindenergi på land.

Det har Norges statsminister Erna Solberg meddelt torsdag, efter at planerne har været ramt af hård modvind fra både befolkningen og kommunerne.

Det skriver NRK.

Den nu skrinlagte plan bestod af anbefalinger fra Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) om, hvilke 13 områder, der egnede sig bedst til en udbygning af vindenergi i Norge.

Men i løbet af høringsprocessen modtog NVE over 5.000 høringssvar, hvoraf 56 af dem var reaktioner fra norske kommuner. Størstedelen af tilbagemeldingerne var negative, og fra 49 kommuner lød svaret klart nej til vindmøller. Derudover var tre kommuner skeptiske, imens de sidste fire var positive.

De kritiske tilbagemeldinger fik den norske regering til at lægge forslaget i graven, og derfor står Norge nu uden udsigt til at få en national plan for udbygning af vindenergi.

»Det skulle være et konfliktdæmpende tiltag, men det har det ikke været, med de svar, som vi har fået. Derfor har vi besluttet, at vi lægger den nationale ramme væk og siger, at vi ikke skal have nogen national ramme for vindkraft fremover,« siger Erna Solberg til NRK.

Hun tilføjer, at formålet med planen kan være blevet misforstået i offentligheden.

»Det var aldrig en plan om at udbygge vindenergi. Det var en plan for, hvor det var bedst at have vindenergi, hvis der var nogen, som søgte om det, men det lægger vi også væk,« siger Erna Solberg til NRK.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Problemet ved ar lægge noget ud til sådan en høring er vel, at det kun er de der er imod der reagerer. Dvs. man hører fra den ene procent brokkerøve, og skinlægger derefter noget som 99% potentielt synes er en fantastisk ide. Er høringer på den måde overhovedet en god ide? Eller er problemet at man reagerer på de indkomne svar?

 • 20
 • 8

Jeg har ikke rigtigt forstået hvad argumenterne imod har været. Man skulle jo syntes at med den mængde areal vs befolknings antal, så skulle det dog være muligt at finde et kompromis. Den norske vest kyst strækning vil jo være fantastisk til etablering af et solidt og stabilt vindenergi bælte da der altid kan garanteres vind når man breder sig fra nord til syd.

 • 5
 • 4

Jeg har ikke rigtigt forstået hvad argumenterne imod har været

En vis procentdel af enhver befolkning er ligeglad med global opvarming, og ser vindmøller som noget venstre-orienteret hø der blot koster penge. Fx. LA i DK har traditionelt også været imod møller og desperat forsøgt at fremføre andre teknologier der ikke havde nogen nævneværdig kommerciel fremtid. Det på trods af, at vindmøller økonomisk er den bedste investering. Bliver nærmest religion når vi snakker energi.

 • 18
 • 9

Det på trods af, at vindmøller økonomisk er den bedste investering. Bliver nærmest religion når vi snakker energi.

Norge er noget anderledes, da de har en gevaldig vandkraftproduktion (95% eller mere af deres forbrug). Vindmøllerne deroppe skal altså konkurrere med vedligeholds omkostningerne for vandkraften, og de kræver også kabler ud til placeringerne, hvor vandkraften har de kabler der er nødvendige. De MWh møllerne producerer deroppe sparer ikke noget fossilt brændsel i Norge.

 • 11
 • 4

Kan det være fordi den 1% er naboerne og de 99% er dem der bor i Oslo?

Nu er det jo indbyggerne i kommunen, hvor vindmøllerne skal stå, vi snakker om. Så nej, de 99% kan ikke bo i Oslo.

Hvordan ville du have det med at vi opførte en vindmølle i din baghave, uden du havde noget at skulle sige omkring det?

Jeg tror desværre ikke rigtigt, at der er plads til specielt stor vindmølle i min baghave. Den ville nok også være i vejen for flyene her ud på det sydlige amager en km fra enden af landingsbanen i Kastrup.

Men jeg ville da synes at det var fantastisk hvis alle parcelhuse i Danmark havde en 2 kw mølle på taget. Når en vaskemaskine kan sælges for 2200 kr, så kan sådan en møllen vel ikke koste alverden?? Måske med lodret rotor og generatoren sikkert placeret på loftet

 • 9
 • 9

Jeg bor i Norge og kan fortelle at det ikke bare er 1% som er imod, det er stort set alle som er imod. Det findes sågar politiske partier vis eneste formål er at fjerne vindmøller på land og bomstasjoner. Den handler mest om å bevare naturen som normændene er utrolig glade for :) Og som det blir pointert er Norge et stort land med mange andre muligheder, vindmøllerne kan foreksempl plasseres nær kysten.

Desuden er et av akumenterne også at Norge allerede er selvforsynt med strøm i stor still, og derfor ennu en grund til manglende oppbakning.

 • 19
 • 1

Problemet ved ar lægge noget ud til sådan en høring er vel, at det kun er de der er imod der reagerer. Dvs. man hører fra den ene procent brokkerøve, og skinlægger derefter noget som 99% potentielt synes er en fantastisk ide. Er høringer på den måde overhovedet en god ide? Eller er problemet at man reagerer på de indkomne svar?

@Jens

Du kan evt læse nedestående artikel fra NRK og se den dokumentar, der er linket til nederst i artiklen og selv genoverveje om det bare er nogle brokkerøve.

https://www.nrk.no/trondelag/xl/vindkraftm...

Nu er det jo ikke sådan, at mare planter nogle frø, og så vokser der en vindmøllepark op af jorden. Der skal bygges adgangsveje ud til stedet hvor parken skal stå og der skal laves serviceveje til møllerne.

Det betyder, at der skal fældes træer, springes fjeld væk osv, så en masse natur, ud over stedet, hvor møllerne står, bliver spoleret. Jeg kan godt forstå at der er nogen der “brokker” sig.

 • 9
 • 0

Kan Norge klare sig uden vindenergi, bør de heller ikke tilplante deres natur med vindmøller. Man kan jo også stille det filosofiske spørgsmål, om vi i det hele taget har ret til, at stille vindmøller op i 'uberørt' natur blot fordi vi har fået et stigende energibehov. Den store norske oliefond kunne måske investere lidt i Armin Hukes, Berlin forskning i Dual Fluid Reactor...

 • 3
 • 1

Norge er noget anderledes, da de har en gevaldig vandkraftproduktion (95% eller mere af deres forbrug). Vindmøllerne deroppe skal altså konkurrere med vedligeholds omkostningerne for vandkraften, og de kræver også kabler ud til placeringerne, hvor vandkraften har de kabler der er nødvendige. De MWh møllerne producerer deroppe sparer ikke noget fossilt brændsel i Norge.

Vindmøllerne skal ikke konkurrere med vandkraft. Tværtimod.

Vindmøllerne skal gøre en større mængde af vandkraftens oplagrede energi til en eksportvare, som skal sælges på de tidspunkter, hvor nordeuropæiske elforbrugere behøver den mest og derfor er villige til at betale en høj pris.

Det er denne høje pris, vindmøllernes rentabilitet skal vurderes i forhold til.

Eller sagt på en anden måde: Hvis nordmændene bruger vandkraft, mens det blæser, hælder de en knap ressource i kloakken og går glip af en senere eksportindtægt på denne knappe ressource.

 • 5
 • 1

Det er denne høje pris, vindmøllernes rentabilitet skal vurderes i forhold til.

Tilføjelse: Der er ikke nødvendigvis noget, der tilsiger, at disse møller skal stå i Norge. Kan nordmændene købe tilstrækkelige mængder billig strøm fra andre landes vindmøller, er regnestykket det samme.

Så omkostningerne til norske vindmøller skal sammenlignes med omkostninger til indkøb af udenlandsk (vindmølle)strøm, ikke med omkostningerne til produktion af indenlandsk vandkraft.

 • 3
 • 1

Man kan argumentere for, at et land skal være selvforsynende med elenergi. Man kan argumenterer for, at overskudsenergi udveksles.

Men det er et helt andet argument, hvis et land etablerer en eksportindustri som har een eller andet oplevet negativ virkning. Det er ligegyldigt om det er olieboring, vindmøller, minedrift, vandkraft. Fet er vel den norske situation: de har energi nok, de behøver ikke ødelægge deres natur som det er beskrevet. Det kan være for bittert tjente penge, som fravælges.

I Danmark er Viking Link situationen helt analog. Med en tvivlsom business case i ryggen etableres en luftledning ned gennem Jylland. Og det er luftledning fordi økonomien ellers slet ikke ville hænge sammen. Den eksport, med tvivlsom økonomi, burde OGSÅ være underkendt. Den er ikke nødvendig, og den er næppe profitanel.

Så jeg forstår den norske beslutning.

 • 4
 • 1

Jeg bor i Norge og kan fortelle at det ikke bare er 1% som er imod, det er stort set alle som er imod.

I en nylig undersøkelse var et flertall for vind i Norge (med et forbehold for ca halvparten). Kommunene får masse penger hvert år fra vannkraft (konsesjonsavgift, kosesjonskraft og eiendomsavgift) og de bør få tilsvarende fra vindkraft når denne er lønnsom (produksjonspris nå typisk 23 danske øre per kWh). Ved full utbygging (ca 40 TWh per år), vil vindparker beslaglegge ca 4 promille av Norges landareal. Innvendinger mot vindturbiner er ødeleggelse av urørt natur (flest vindparker på snaufjellet) og fugle- og myggdød (!).

Etter hvert (mot 2030)vil også flytende vindturbiner gi billig kraft slik at utbyggingen på land kan trappes ned.

En tar med seg kunnskapsgrunnlaget som er skapt gjennom rammeplan-utredning og masse vindparker vil bli bygd de neste årene (ca 15 til 20 TWh total årsproduksjon før 2022). Man vil se på nytt på konsesjonsvilkårene (inklusive hva kommunene får) og jeg tenker at utbyggingen vil fortsette med dagens store tempo. Med nok vindkraft i Norge kan alle norske bassenger være kilde for balansekraft til Europa (altså bare produsere når det er underskudd i av fornybar kraft i Europa). Med kraftig utbygging av pumpekraft kan dette dreie seg om ti prosent av EU's strømproduksjon i dag (ca 3.100 TWh).

 • 5
 • 0

Man vil se på nytt på konsesjonsvilkårene (inklusive hva kommunene får) og jeg tenker at utbyggingen vil fortsette med dagens store tempo

- interessant...og åbenbart ukendt for den norske regering(?):

De kritiske tilbagemeldinger fik den norske regering til at lægge forslaget i graven, og derfor står Norge nu uden udsigt til at få en national plan for udbygning af vindenergi.

Er det dig eller Solberg, der har (mest) ret? :)

 • 0
 • 4

r det dig eller Solberg, der har (mest) ret? :)

Alle som har innsikt i saken er enige med meg, til og med Erna! Rammeplanen fungerte ikke etter hensikten, men alle setter pris på kunnskapsgrunnlaget som utredningen (og høringen) ga og vil bruke det videre. Med bedre vilkår for kommunene og bedre forståelse blant folk flest om viktigheten av å bygge ut vindkraft ut fra verdens klimasituasjon, vil nok fletallet for vind bli enda større. Men tiden vil vise. Foreløpig er det gitt mange konsesjoner som ikke er satt ut i livet, slik at utbygging de nærmeste år er lite berørt.

Bortfall av rammeplan betyr også at vindparker kan bygges ur overalt og utbyggere kan "stimulere" kommunene til å tillate vindturbiner. Motstander av vindparker begynner nå å forstå at bortfall av rammeplanen ikke vil automatisk hjelpe dem, snarere kanskje tvert i mot.

Den norske regjering er selvfølgelig kjent med at det er et ønske og press fra kommunene om bedre betingelser ved vindutbygging. Høyre og Frp vil jo helst at alt de gjør skal føre til at de svært rike skal bli enda rikere, og da passer ikke bedre konsesjonsvilkår for kommunene inn. Et regjeringsoppnevnt utvalg har faktisk foreslått å ta bort vannkraftinntektene til kommunene, til stor forbitrelse blant samtlige kommuner i Norge!

 • 7
 • 0

Men tiden vil vise- ja! :)

Hvis du tror at Erna's skroting av rammeplanen innebærer at utbygging av vindmøller stoppes, så har du misforstått totalt. Overskriften sier at rammeplanen kassereres (som sier ingenting om hvor omfattende utbyggingen av vind skal være) og ikke noe om hvor mye vind som skal bygges ut de neste år.

 • 3
 • 0

Men jeg ville da synes at det var fantastisk hvis alle parcelhuse i Danmark havde en 2 kw mølle på taget. Når en vaskemaskine kan sælges for 2200 kr, så kan sådan en møllen vel ikke koste alverden?? Måske med lodret rotor og generatoren sikkert placeret på loftet

Man kunne vælge helt at undvære en generator, og lade møllen drive en varmepumpe direkte. Så kunne en 2kw mølle levere 6kW varme. Jahmen, vil nogen sige, jeg har jo ikke altid brug for varme. nej og når alt dit tøj er rent, har du heller ikke brug for vaskemaskinen.

 • 1
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten